Sunteți pe pagina 1din 9

CARTEA DE

ONOARE A
CENTENARULUI
MARII UNIRI
1918
ALBA IULIA
ROMÂNIA
2018

ȘCOALA ÎNTÂMPINĂ CENTENARUL!


MISIUNE:
- Școala prin elevii și dascălii ei are nobila menire de a privi prin cortina trecutului la
evenimentele care au contribuit la ceea ce suntem NOI acum.
OBIECTIVE:
cunoașterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale;
exprimarea prin comportament a spiritului patriotic, a mândriei identitǎţii naţionale;
înţeleagerea că Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei
româneşti ;
conştientizarea că Marea Unire este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată
într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului.
PERIOADA: noiembrie 2017- decembrie 2018;
GRUP ȚINTĂ: elevii, personalul didactic, și didactic auxiliar, părinți.
PROMOTOR: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA
PRINCIPII ORGANIZATORICE:
În derularea activităților vor fi implicate toate unitățile de învățământ din județul Alba,
echipele manageriale, dascălii de istorie, limba și literatura română, religie și arte;
Activitățile se vor desfășura începând cu luna noiembrie 2017 – decembrie 2018,
structurate pe trei etape, de documentare, desfășurare și diseminare;
Se urmărește formarea în rândul elevilor a sentimentului de apreciere, respectare și
promovare a valorilor autentice, românești, prin ansamblul activităților educativ-
formative, complementare procesului de învățământ.
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:
NOIEMBRIE 2017
„PERSONALITĂȚILE MARII UNIRI” – proiect cultural-educativ în colaborare cu
Biblioteca Muzeului Național al Unirii, inițiatori prof. Dăescu Nicoleta, Colegiul
„Apulum” Alba Iulia și bibliotecar Ciugudean Diana, Biblioteca Muzeului Național al
Unirii Alba Iulia, noiembrie 2017.
SIMPOZION “BLAJUL ȘI MAREA UNIRE”, activitate desfășurată la Facultatea de
Teologie , în colaborare cu Asociațiunea ASTRA Blaj, coordonatori prof. Carmen Simu,
prof. Claudia Oancea-Raica, elevii claselor IX-XII,Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj,
22 noiembrie 2017.
SIMPOZION JUDEȚEAN ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – „SPIRITUL ȘI
EMOȚIA ISTORICĂ A UNEI SĂRBĂTORI”, Ediția I – 29 noiembrie 2017, Ediția a II
–a, noiembrie 2018, inițiator Inspectoratul Școlar Județean Alba, adresat cadrelor
didactice care predau disciplinele istorie, socio – umane, geografie, prof. Ștefan Teompa.
PROIECT EDUCAȚIONAL „HARTA ROMÂNEI”, confecționarea hărții României,
prof. Filip Carmen Magdalena, Școala Gimnazială „Petru Pavel Aron” Blaj, 27-29
noiembrie 2017.
„ 1 DECEMBRIE- ZIUA ROMANILOR DE PRETUTINDENI”, expoziție de desene
realizate de elevii ciclului primar, sub îndrumarea cadrelor didactice, Școala Gimnazială
Șugag, 28 noiembrie 2017.
„UNIRENII SĂRBĂTORESC UNIREA”, serbare realizată de elevii Școlii Gimnaziale
„Avram Iancu” Unirea, sub coordonarea cadrelor didactice, 28 noiembrie 2017.
REVISTA ”SEBEȘUL POVESTIT” nr. 10 - dedicat primului război mondial și Marii
Uniri, lansare, prof. Groza Rodica, prof. Negrea Sandală, Liceul Tehnologic Sebeș, 28
noiembrie 2017.
„SEZĂTOARE ISTORICĂ”, discutarea unor imagini despre Marea Unire, prof.
Gheberta Liviu, Școala Gimnazială Mogoș, 29 noiembrie 2017.
,,MAREA UNIRE-UN VIS ÎMPLINIT” – broșură tematică realizată de cadrele
didactice și elevii Școlii Generale „Nicodim Ganea” Bistra, 28 noiembrie 2017.
„SERBAREA MARII UNIRI”, serbare prezentată de elevii claselor II- VII, prof. Roșca
Delia, Școala Gimnazială ”Silviu Cărpinișanu”- Structura Liceului Tehnologic Sebeș, 29
noiembrie 2017.
„DECEMBRIE – COLUMNĂ A UNIRII”, spectacol folcloric prezentat de ansamblurile
de copii, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Alba în colaborare cu Palatul Copiilor
Alba Iulia , data desfășurării 30 noiembrie 2017 – prof. Lodroman Codruța.
CONCURS JUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR – DEZVOLTAREA
ATAȘAMENTULUI TINERILOR FAȚĂ DE ISTORIA NATIONALĂ ȘI
COMUNITATEA DIN CARE FAC PARTE, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean
Alba , perioada de desfășurare: noiembrie-decembrie 2017 – prof. Popoviciu Corina,
prof. Ștefan Teompa.
CONCURS REGIONAL „NU UITA CĂ EȘTI ROMÂN! PERSONALITĂȚI
MARCANTE ALE MARII UNIRI”, adresat elevilor claselor I-XII și cadrelor didactice,
inițiat de Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, prof. Jurcan Mihaela, prof. Dăescu
Nicoleta, noiembrie 2017 – aprilie 2018.
„EVENIMENT CULTURAL”, prezentătări power – point, recital cântece, distribuire
stegulețe, prof. Szekely Elena, prof. Szilaghi Anemona Sînziana, Colegiul Național „Titu
Maiorescu” Aiud, 28 noiembrie 2017.
„ROMÂNIA-I ŢARA MEA” – Proiect educaţional, ateliere de desen, confecţionare de
steguleţe, Hora Unirii, prezentare video, director înv. Borteș Gabriel, înv. Bobar Daniel,
educatoare Lupu Alexandra, preșcolarii și elevii preșcolarii ciclului Primar Vârtăneşti
și GPN Vârtăneşti, 28 noiembrie 2017.
„HAPPY NATIONAL*S DAY/JOYEUX ANNIVERSAIRE, ROUMANIE!/ LA MULTI
ANI, ROMÂNIA!” – concurs județean de felicitări realizate de elevii ciclului primar și
gimnazial, dedicate Marii Uniri de la 1918, cu mesaje redactate în limbile franceză și
engleză, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Alba , perioada de desfășurare:
noiembrie-decembrie 2017– prof. Oltean Larisa , prof. Coș Daniela.
,,UN TRICOLOR CÂT ŢARA,, - confecționarea de stegulețe, realizarea de ecusoane,
recital de poezie și cântec patriotic, elevii claselor CP-IV, sub îndrumarea cadrelor
didactice din învățământul primar, Școala Gimnazială Stremț, 27-28 noiembrie 2017.
„PROIECT FUN GYMN” - cuprinde activități sportive(clasa zumba) destinate
persoanelor , cu dizabilități, cadrele didactice și elevii clasei a XI –a din unitatea
școlară Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”, Blaj, 28 noiembrie 2017.
„ARTĂ ȘI ISTORIE”, recital de poezie patriotică, elevii Colegiului Național „David
Prodan” Cugir, prof. Nicolae Băcilă, prof. Copăceanu Adriana, 28 noiembrie 2018.
„EXPOZIȚIE, SCENETE, CÂNTECE PATRIOTICE”, activitate realizată de elevii
Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, coordonați de prof. Ligia Dăncuș, prof.
Floare Lăncrănjan, prof. Tudor Bogdan, 28-29 noiembrie 2017.
„BAT CLOPOTELE VESTIND REÎNTREGIREA”, cântece patriotice dedicate Marii
Uniri, prezentare power point, cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Prof. Univ.
Dr. Gheorghe Beleiu” Poiana Vadului, 29 noiembrie 2017.
CONCURS CU TEMA “UNIREA IN SUFLET DE COPIL, întrebări cu tema istorică
„UNIREA ȘI SEMNIFICAȚIA EI”, 6 grupe de câte 3 elevi, prof. Boncuțiu Simona,
prof. Mihon Adela, Școala Generală Câmpeni, 29 noiembrie 2017.
„1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNEI, ZIUA TUTUROR
ROMÂNILOR”, expoziție, colaje, desene dedicate Zilei de 1 Decembrie, prezentare
PPT, program artistic, clasele CP – VIII, cadrele didactice din unitatea de învățământ
Liceul Tehnologic de Alimentație Arieșeni, 29 noiembrie 2017.
„EDUCAȚIA PENTRU NEAM ȘI ȚARĂ”, Intonarea Imnului Național, precizări
privind însemnele statului român, realizarea unor desene și lucrări practice ale elevilor,
prof. Nicola Cristina, prof. Todea Floare, prof. Costea Angela, Școala Gimnazială
„Horea” Horea, 29 noiembrie 2017.
„EXPOZIȚIE TEMATICĂ PICTURI”, expoziție realizată de elevii claselor V-XII de la
Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, prof. Ioaniciu Ionuț-Gabriel, 29 noiembrie
2017.
„SUNT MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN”, proiect educativ realizat de elevii claselor V-
VIII și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, 29 noiembrie 2017.
„ROMÂNIA ȊN CONTEXTUL ANULUI 1918.MAREA UNIRE” - lecție deschisӑ,
susținută de prof. Ciobotӑ Gabriel-Florin, Școala Gimnazială Întregalde, 29 noiembrie
2017.
„LUCRARE PRACTICĂ”, realizare unei machete despre Sărbătoarea Națională, elevii
Școlii Gimnaziale Șpring, sub îndrumarea cadrelor didactice, 29 noiembrie 2017.
„FILME DOCUMENTARE DESPRE UNIRE”, în cadrul orelor de istorie, Colegiul
„Bethlem Gabor” Aiud, noiembrie 2017-iunie 2018.
SCENETA „ UNIREA CEA MARE, elevii Liceul Teologic Greco- Catolic „ Sf. Vasile Cel
Mare” Blaj, sub îndrumarea cadrelor didactice, 29 noiembrie 2017.
„SUNT MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN”, colorare hărți, confecționare planșe, elevii
claselor CP – IV, prof. înv. primar Moldovan Claudia, Școala Gimnazială Roșia de Secaș,
29 noiembrie 2017.
„STEGARUL ION ARION – MARTIRUL UNIRII DIN 1918”, semnificația istorică,
program cultural artistic, coordonatori prof. Cîmpean Nicoleta, prof. Pintea Marius,
prof. Breaz Ana, elevi și cadre didactice de la Liceul Teoretic Teiuș, 29 noiembrie 2017.
”TE-AM DĂRÂMAT HOTAR DE-ODINIOARĂ”, proiect educațional, recital de
poezie, intonarea de cântece, sub îndrumarea cadrelor didactice prof. Bogdan Tudor și
prof. Avram Marcela, cu implicarea elevilor claselor V-VIII, Școala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Alba Iulia, noiembrie 2017.
,,UNIREA DE-A LUNGUL ISTORIEI LA ROMÂNI”, spectacol realizat de elevii Școlii
Generale „Nicolae Drăgan” Galda de Jos, sub îndrumarea cadrelor didactice, în
parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al comunei Galda de Jos, 30 noiembrie 2017.
„SĂRBĂTORILE ROMÂNILOR”- proiect interjudețean, Concurs - ,,ALBA IULIA -
ORAȘUL UNIRII”, prof. Mateica Daniela, prof. Giurgiu Dorina, prof. Mureșan
Roxana, elevii de gimnaziu, noiembrie 2017 – aprilie 2018 în parteneriat cu Colegiul
Tehnic „Apulum” Alba Iulia
DECEMBRIE 2017
Concert „NU UITA CĂ EȘTI ROMÂN”, cu participarea Organizației Tinerilor din
Sibiu, Liga studenților din Cluj, Sala Festivă a Liceului „Horea, Cloșca și Crișan
Abrud”, 1 Decembrie 2017.
„MAREA UNIRE DIN 1918”, simpozion/sesiune de comunicări științifice, în colaborare
cu Primăria Municipiului Aiud, ASTRA și Biblioteca Municipiului Aiud, participă elevi
de la unitățile de învățământ din Municipiul Aiud, prof. Voicu Corina, prof. Buta
Ramona, Liceul Agricol Ciumbrud, prof. Păcurar Simona, 4 decembrie 2017.
CONCURS INTERJUDEȚEAN – „SUFLET ROMÂNESC, ORAȘUL ALBA IULIA,
ORAȘUL MARII UNIRI”, adresat elevilor claselor V-X, inițiat de Colegiul Tehnic
„Apulum” Alba Iulia, prof. Dăescu Nicoleta, prof. Mihalca Andreia, perioada 11
decembrie 2017.
CONCURS „ȘTIU ISTORIE!”, elevii clasei a VIII-a, prof. Ștefan Lucian, Școala
Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș, 11-15 decembrie 2017.
„ATELIERE CU PĂRINȚI”, desene și machete realizate cu preșcolarii și părinții,
coordonator cadrele didactice de la învățământul preșcolar de la Școala Gimnazială
„Avram Iancu” Abrud, decembrie 2017.
IANUARIE 2018
MIHAI EMINESCU – PROMOTOR AL MARII UNIRI, Zilele Școlii, director prof.
Ioan Vlașin, cadrele didactice, elevi de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, 15
ianuarie 2018.
Concurs, masă rotundă, recital poezie, cântece, „24 IANUARIE. MICA UNIRE.
PREAMBULUL MARII UNIRI”, simpozion/concurs, elevii Liceului Tehnic Aiud, prof.
Voicu Corina, prof. Buta Ramona, prof. Suciu Gheorghe, prof. Farca Victoria, 24
ianuarie 2018.
„ISTORIA LOCALĂ”, activități lunare în cadrul cercului de istorie și geografie, prof.
Oniga Corina, prof. Munteanu Ioana, clasele V-VIII, Școala Gimnazială „Axente Sever
Aiud”, ianuarie –iunie 2018.
„ROMÂNIA,ȚARA MEA!”- proiect educațional, recitare de poezii patriotice-concurs,
masă rotundă, realizarea de desene, colaje și ecusoane specifice, expoziții și excursii
tematice, elevi și cadre didactice de la Școala Generală Nr. 3 Cugir, 22 ianuarie 2018 – 8
iunie 2018.
„MICA UNIRE”, prezentare power point, poezii, cadre didactice, elevi, consiliul local,
Școala Gimnazială Săsciori și structurile, 23 ianuarie 2018.
„OMAGIEREA EROILOR NEAMULUI”, programe cultural artistice, elevii Școlii
Gimnaziale Crăciunelu de Jos sub coordonarea cadrelor didactice, ianuarie – iunie
2018.
„ARMATA ROMÂNĂ”, evocarea marilor bătălii și realizarea unei machete, prof.
Moldovan Felicia, prof. Bârlog Elena, agent de poliție coordonează activitatea elevilor
clasei a VIII –a, Școala Gimnazială Mihalț, ianuarie 2018.
CONFERINȚĂ PE TEMA MARII UNIRI. Participă: rectorul Universităţii „Babeş-
Bolyai” Cluj Napoca, prof. dr. Ioan-Aurel Pop și prof. Liviu Maior, cadre didactice
disciplina istorie, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, ianuarie-februarie 2018.
FEBRUARIE 2018
TOGETHER FOR ROMANIAN UNION – proiect cultural educativ – realizarea de
proiecte tematice, expoziții tematice, eseuri argumentative, prof. Mihalca Andreia, prof.
Nicula Diana, prof. Rusu Elena, inițiat de Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia,
februarie 2018
„ISTORIA LOCALĂ”, activități lunare în cadrul cercului de istorie și geografie, prof.
Oniga Corina, prof. Munteanu Ioana, clasele V-VIII, Școala Gimnazială „Axente Sever
Aiud”, ianuarie –iunie 2018.
„UNIREA – UN IDEAL, UN CREZ ŞI O VOINŢĂ”, documentare asupra temei la
Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu”Aiud, prof. Vasile Teompa, prof. Diana
Dreghici, Cornelia Milea, elevii claselor V-VIII de la Școala Gimazială „Demetriu Radu”
Rădești, februarie 2018.
MARTIE 2018
„REVOLUȚIA ROMÂNĂ DE LA 1848 – PREAMBULUI UNIRII” – simpozion/sesiune
de comunicări științifice, organizate de Colegiul Tehnic Aiud, în colaborare cu Primăria
Municipiului Aiud, ASTRA și Biblioteca Municipiului Aiud, prof. Voicu Corina, prof.
Buta Ramona coordonează elevii claselor IX-XII, martie 2018.
„BASARABIA – PRIMA PROVINCIE ISTORICĂ UNITĂ CU ROMÂNIA”, -
însemnătatea zilei, recital de cântece și poezii patriotice, concurs pe teme de istorie
prof. Vasile Teompa, prof. Diana Dreghici, elevii claselor V-VIII, Școala Gimnazială
„Demetriu Radu” Rădești, martie 2018.
„100 ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA”, sesiune de comunicări ale
elevilor claselor V-VIII, prof. Dărămuș Gheorghe, Școala Generală Petrești, martie
2018.
„1918 OGLINDIT ÎN LITERATURĂ”, seminar organizat împreună cu Biblioteca
comunală prof. limba și literatura română, bibliotecar Petruța Angela, elevi, cadre
didactice, autorități, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, martie-octombrie
2018.
„ECOUL” CÂNTECELOR PATRIOTICE ÎN MENTALUL COLECTIV”, cântecele cu
mesaj patriotic interpretate în contextul Marii Uniri din 1918, cadre didactice, elevii
Seminarului Teologic Ortodox Alba Iulia, 14 martie 2018.
APRILIE 2018
„VIZITA MUZEUL UNIRII, SALA UNIRII, CATEDRALA REINTREGIRII”, elevii
și cadrele didactice de la unitatea de învățământ Școala Gimnazială Ohaba, 20 aprilie
2018
„SĂ ÎNVĂȚĂM DIN FILME”, vizionarea unui film istoric la clasele din ciclul primar,
înv. Anca Gînscă, Școala Gimnazială „Radu Demetriu” Rădești, aprilie 2018.
FESTIVALUL NAȚIONAL “LA PORȚILE APUSENILOR”, ateliere de creație
populară, spectacol de dansuri și obiceiuri populare tradiționale, coordonatori prof.
Slevaș Daniela, prof. Atanasiu Maria, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia,
aprilie 2018
MAI 2018
“COMEMORAREA EROILOR NEAMULUI", depuneri de coroane la monumentul
eroilor, program artistic, prof. Oniga Corina și catedra de socio – umane, Școala
Gimnazială „Axente Sever” Aiud, 17 mai 2018.
„ZIUA EROILOR”, evocarea momentului, participarea la slujba de pomenire de la
Monumentul Eroilor din Tiur și Mănărade și depunerea de coroană, moment artistic
susținut de elevii școlii, director prof. Zehan Platon Ana și cadrele didactice de la Școala
Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Blaj și Școala Gimnazială „Axente Sever’”Mănărade, 17
mai, 2018.
„MARI PERSONALITĂȚI ISTORICE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ” activitate în
parteneriat cu Biblioteca „Liviu Rebreanu” Aiud, prof. Tocănel Alina, prof. Caizer
Daniela, prof. Szekely Elena, prof. Miclea Maria Nicoleta,Colegiul Național „Titu
Maiorescu” Aiud, mai, 2018.
SIMPOZION “AVRAM IANCU – MODEL ȘI INSPIRAȚIE”, sesiune de comunicări
dedicate elevilor, coordonatori prof. Toma Ioana, prof. Roman Ioan, Școala Gimnazială
„Avram Iancu” Alba Iulia, mai 2018.
„TRADIȚIA POPULARĂ – SUFLETUL PĂMÂNTULUI ROMÂNESC”, expoziție de
costume populare, programe artistice, director prof. Sarmașiu Floarea și cadrele
didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială „Simion Lazăr” Lunca
Mureșului, elevi și părinți, mai 2018.
„DEMONSTREAZĂ CĂ ȘTII ȘI POȚI!”, ediția a XII-a, concurs pe teme de istorie
locală și națională, prof. Maria Brad, prof. Iulia Tarko, elevii claselor V-VII, Colegiul
National „Inochentie Micu Clain” Blaj, mai 2018.
„BLAJUL LA CEAS ANIVERSAR 1848-1918”, concurs de desene având ca temă
Revoluția de la 1848 și Marea Unire de la 1918, prof. Mihaela Lauran, prof. Denisa
Nistor, coordonează activitatea elevilor claselor V-VIII, National „Inochentie Micu
Clain” Blaj, 7-11 mai 2018.
„MONARHIA ȘI UNIREA”, simpozion și concurs, prof. Voicu Corina, prof. Buta
Ramona, prof. Suciu Gheorghe, prof. Farca Viorica, cu participarea elevilor Liceului
Tehnic Aiud.
IUNIE 2018
„LECȚIE DE ISTORIE LA FIRUL IERBII….”, serbare câmpenească, cadrele
didactice, elevi, părinți, Școala Gimnazială „Simion Lazăr” Lunca Mureșului, iunie
2018.
„COPIL ÎN ROMÂNIA UNITĂ”, program artistic dedicat zilei internaționale a
copilului, cu specific românesc, realizat de elevii Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu”
Cugir, sub îndrumarea cadrelor didactice, director prof. Iancu Ionuț, iunie 2018.
„LUNA DRAPELULUI ROMÂNIEI” expoziție cu lucrări plastice și literare,
coordonator prof. Mezei Iulian, desene ale elevilor, elevii cl. preg – VIII, cadre
didactice, Liceul Tehnologic Jidvei, iunie 2018
SEPTEMBRIE 2018
„PICĂTURI DE LUMINĂ ÎN UNIVERSUL ISTORIE”– Concurs județean de poezie
adresat elevilor de liceu, cu implicarea cadrelor didactice care predau disciplinele istorie
și limba și literatura română, creațiile literare vor fi cuprinse în „REVISTA DE
VEGHE LA NEMURIREA ISTORIE” – inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Alba,
perioada de desfășurare septembrie – noiembrie 2018, prof. Carmen Vasilca, prof.
Ștefan Teompa.
„SUNT O VOCE A ISTORIEI – GÂNDURI DESPRE TRECUT, PREZENT ȘI
VIITOR”, concurs județean de eseuri adresat elevilor de liceu, creațiile literare cuprinse
în Revista „DE VEGHE LA NEMURIREA ISTORIE”, inițiat de Inspectoratul Școlar
Județean Alba, septembrie – noiembrie 2018, prof. Carmen Vasilca, prof. Ștefan
Teompa.
„POVESTEA UNUI AN – 1918 – ISTORIA CA JERTFĂ, ISTORIA CA ARTĂ” –
concurs județean adresat elevilor de clasa a VIII –a, evenimentele anului 1918 - Primul
război mondial și Marea Unire din 1918, cunoștințe teoretice și realizarea de planșe,
inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Alba, septembrie – noiembrie 2018, prof.
Alexandra Filip prof. Ștefan Teompa,
„ANIVERSAREA CENTENARULUI MARII UNIRI”, program variat susținut de elevii
Liceului „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, sub coordonarea cadrelor didactice,
activitate desfășurată la Casa de cultură din localitate, 29 noiembrie 2018.
OCTOMBRIE 2018
„ZIUA ARMATEI ROMANE”, deplasare elevilor la Unitatea militara Sebes, sub
îndrumarea prof. Popescu Dan și prof. Hintia Florin, Școala Gimnazială Săsciori și
structurile, 25 octombrie 2018.
„PE URMELE MARII UNIRI”, refacerea drumului Aiud - Alba Iulia, prof. Oniga
Corina, prof. Bozdog Ioana, elevii claselor V-VIII, Școala Gimnazială „Axente Sever”
Aiud
Concurs de istorie ”TURNUL STUDENTULUI”, ediția a IV-a cu tema: Județul Alba și
Marea Unire, cu participarea elevilor din unitatea școlară Colegiul Național „Lucian
Blaga” sub îndrumarea cadrelor didactice, octombrie 2018.
„REGII ROMÂNIEI MARI, FERDINAND ȘI MARIA”, realizarea unui material in
Power Point, prof. Moldovan Felicia, prof. Mîrza Ioana îndrumă activitatea elevilor
clasei a VI-a, Școala Gimnazială Mihalț, octombrie 2018.
“ALBA IULIA ORAS AL MARII UNIRI”, concurs cu participarea elevilor din
municipiul Alba Iulia, director prof. Școala Gimnazială “Ion Agârbiceanu” Alba Iulia,
octombrie – noiembrie 2018.
NOIEMBRIE 2018
„BUCOVINA – A DOUA PROVINCIE ISTORICĂ UNITĂ CU ROMÂNIA”,
însemnătatea zilei, expoziții de desene, program de cântece și poezii patriotice, elevii
claselor V-VIII, sub îndrumarea cadrelor didactice prof. Vasile Teompa, prof. Cornelia
Milea, Școala Gimnazială „Demetriu Radu” Rădești, noiembrie 2018.
„EXPOZITIE TEMATICA”, prezentare desene,concurs,acordare diplome, elevii și
cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lunga , noiembrie 2018.
Spectacol artistic, „CANTECE,POEZII, SCENETE”, elevii Școlii Generale Sohodol,
coordonator de activitate, prof. Drăgoi Iulia, noiembrie 2018.
”UNIREA – ONOARE, DEMNITATE ȘI PATRIE”, concurs tematic între echipaje ale
unităților școlare din orașul Ocna Mureș, prof. Popovici Pantelimon, prof. Goga Mircea
prof. documentarist Ilea Ioana Ofelia, Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș,
noiembrie 2018.
Simpozion Național ,,UN SECOL DE VIBRAȚIE ROMÂNEASCĂ”, cadrele didactice și
elevii Școlii Gimnazială ,,Nicolae Drăgan” Galda de Jos, noiembrie 2018.
„VIZITĂ LA MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII”, organizată de membrii ariei
curriculare „Om şi societate. Arte”, profesor Anca Dan, prin implicarea elevilor
claselor a IX- XII-a, Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, noiembrie
2018.
„ZIUA COLEGIULUI NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA”,
activități specifice desfășurate de cadre militare, cadre didactice și elevii Colegiul
Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, noiembrie 2018.
,, ROMÂNIA FATĂ FRUMOASĂ, CU OCHII DE STELE ..ŞI SUFLET DE VIS…”,
șezătoare tematică, coordonator consilier educativ Paşca Violeta, cu participarea elevilor
și cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Vadu Moţilor, 9 noiembrie 2018.
DECEMBRIE 2018
„EXCURSIE ALBA IULIA”, participarea la Centenarul Unirii, participă cadre
didactice, elevi, Școala Gimnazială Doștat, 1 DECEMBRIE 2018.
„PE-AL NOSTRU STEAG E SCRIS UNIRE”, concurs și expoziție desene realizate de
elevii Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea” Aiud, sub îndrumarea cadrelor didactice,
decembrie 2018
„100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE”, - însemnătatea zilei, dezbatere, expoziții de
desene, cântece și poezii patriotice, concurs tematic,elevii din ciclul primar și gimnazial
îndrumați de director Popa Larisa și prof. Vasile Teompa, Școala Gimnazială
„Demetriu Radu” Rădești, decembrie 2018.
„PERSONALITĂȚI IMPLICATE ÎN MAREA UNIRE”, proiect în colaborare cu
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, coordonator prof. Roman Ioan, Școala Gimnazială
„Avram Iancu” Alba Iulia, decembrie 2018.
„EVOCARE – 100 ANI DE LA MAREA UNIRE” cadrele didactice și elevii de la Școala
Gimnazială Pianu de Jos, decembrie 2018.
„VISUL CARE A DĂINUIT 100 DE ANI”, prezentare power, concurs de eseuri,
concurs între clase, elevii claselor I-VIII, sub îndrumarea cadrelor didactice, Școala
Gimnazială Gârda, decembrie 2018.
„VIZIONĂRI DE FILME ȘI DOCUMENTARE ISTORICE”, prof. Răulea Eneea, elevii
claselor IX-XII, Liceul Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, decembrie 2018.
„1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”, inițiator/coordonator
director, prof. consilier educativ Cîmpean Lucia în sala CRED - BLAJ, local Parcul
“Avram Iancu” Grădiniṭa cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” - Blaj, decembrie
2018.

MULT SUCCES ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚILOR!