Sunteți pe pagina 1din 7

Studii de caz

Manager de transport

H. Siguranță rutieră

1. În conformitate cu Manualul de utilizare a contigentului de autorizaţii CEMT


cât timp se păstrează în carnetul de drum foile de proces verbal ? (Pentru un
răspuns corect precizaţi ce se face cu foaia de proces verbal după expirarea
termenului de păstrare în carnetul de drum, în cazul utilizării unei autorizaţii
multilaterale CEMT cu valabilitate pentru anul calendaristic curent).
Paginile completate trebuie păstrate în carnetul de drum cel puţin o lună. Ele sunt apoi
detaşate şi înaintate autorităţii sau organismului competent al ţării Membre care a eliberat
carnetul, în termen de o lună care urmează lunii calendaristice pentru o autorizaţie anuală,
sau la sfârşitul valabilităţii pentru o autorizaţie de scurtă durată.
Aceasta intrebare apare pe site-ul arr.ro si la siguranta rutiera si la accesul la piata
(intrebarea 12)

2. Operatorul de transport rutier are obligația, conform prevederilor din OMTI


nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, de a se asigura în
prealabil că vehiculul rutier cu care efectuează transportul respectiv
îndeplinește o serie de condiții. Precizați minim două condiții care trebuie
verificate de către operatorul de transport, după încărcarea mărfii, înainte de
plecarea în cursă.
-ușile laterale/spate, obloanele, prelate, rampa, roata de rezervă si celelalte
echipamente specifice sunt bine fixate;
- marfa nu împiedică conducerea în condiții de siguranță;
- centrul de greutate al mărfii este cât mai aproape de centrul de greutate al
vehiculului (iar acesta trebuie sa fie cat mai jos);

3. Ce obligaţie au operatorii de transport rutier în ceea ce priveşte condiţiile


pe care trebuie să le îndeplinească elementele de fixare a mărfii ? (Pentru un
răspuns corect precizați minim trei condiții).
 îndeplinesc corect funcțiile pentru care au fost construite;
 sunt adaptate mărfii respective;
 nu prezintă noduri, rupturi, deteriorări, uzura si nu sunt slabite;
 sunt conforme cu standardele europene/internationale privind arimarea;

4. Operatorul de transport rutier este obligat să asigure informarea


persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de
siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor prin mai multe moduri. Precizaţi,
pentru un răspuns corect, minim trei moduri în care se poate face informarea
persoanelor cu excepţia informării făcute de către conducătorul auto.
Modalităţi privind informarea pasagerilor cu privire la obligativitatea portului centurii
de siguranţă:
– de către conducătorul grupului transportat sau a persoanei desemnat oficial ca si

AdrianChivu.net Juni 2017 1 /7 adrian.ion.chivu@gmail.com


conducator al grupului;
– prin mijloace audio vizuale;
– prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne sau imagini.

5. Care sunt cerințele legate de securitatea pasagerilor, pe care trebuie să le


îndeplinească autobuzele/microbuzele pentru a putea fi clasificate?
Pentru a putea fi clasificate, autobuzele/microbuzele trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii pentru securitatea pasagerilor:
– iesirile de siguranta sa fie inscriptionate si echipate cu dispozitive
corespunzatoare
– treptele de acces in autovehicul si cele din interior, daca exista, sa fie iluminate,
alimentate pe circuitul lanternelor de pozitie ale autobuzului
– sa fie dotate cu stingatoare de incendiu si trusa medicala

6. Conducătorii auto au dreptul să conducă vehicule destinate transportului


de mărfuri sau de persoane corespunzător categoriei de permis de conducere
și a vârstei minime obligatorii. Care este vârsta minimă pentru a conduce un
autovehicul categoria C1E?( sau CE, sau D1E, sau DE)
-18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule C1, C1E ;
-21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E;
-24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE

7. Pentru a exercita ocupația de conducător auto, acesta trebuie să dețină un


certificat de pregătire profesională. Enumerați minim cinci tipuri de certificate
de pregătire profesională pentru conducătorii auto?
- CPC marfă
-CPC persoane
-CPI marfă
-CPI persoane
-transport agabaritic
-ADR colete
-ADR cisternă

8. Când este obligatorie examinare medicală și psihologică a conducătorilor


auto? ( Pentru un răspuns corect precizați și periodicitatea acestor examinări,
în cazul transporturilor rutiere).
- la angajare
- periodic: medical 1 an - psihologic 1 an
- la solictarea autoritatii competente

9. Operatorul de transport rutier are obligația de a întocmi planuri de


verificare a normelor de siguranță referitoare la stare vehiculului și
conducerea preventivă. Precizați ce verificări se impun a se efectua în ceea
ce privește echipamentul minimal de siguranță?
- triunghiuri reflectorizante

AdrianChivu.net Juni 2017 2 /7 adrian.ion.chivu@gmail.com


-trusă medicală
-stingătoare
-vestă reflectorizantă
-lampă portabilă

10. Operatorul de transport rutier are obligația de a întocmi planuri de


verificare a normelor de siguranță referitoare la stare vehiculului și
conducerea preventivă. Precizați ce verificări se impun a se efectua în ceea
ce privește conducerea preventivă, înainte de plecarea în cursă, de
către conducătorul auto?
- integritate/funcționare faruri, semnalizatoare, ștergătoare de parbriz (si
eventuala curatare)
- presiune în anvelope
- starea anvelopelor (taieturi, adancime profil)
- verificare nivel ulei, lichid racire si lichid parbriz
- starea curelelor
- etanșeități
- plinuri

11. În situația unui accident cu victime, precizați care ar fi procedurile de


conduită pe care trebuie să le urmeze un conducător auto, angajat al
operatorului de transport rutier, în vederea acordării primului ajutor?
- asigurarea vehiculului
-protecția personală
-protecția celorlalți participanți la trafic
-apel la 112
-ordinea de intervenție (respirație, hemoragii, fracturi)
-protecția mediului
-conservarea probelor
-protecția bunurilor

12. Procesul de cercetare al unui accident rutier în care a fost implicat un


conducător auto mai multe etape. Ce trebuie avut în vedere în ceea ce
privește cercetarea conducătorului auto implicat în accident?
-verificarea permisului de conducere
- verificarea certificatelor profesionale
- avize medicale si psihologice
- calitatea de angajat legal al firmei

13. Procesul de cercetare al unui accident rutier în care a fost implicat un


conducător auto mai multe etape. Ce trebuie avut în vedere în ceea ce
privește cercetarea operatorului de transport implicat în accident?
- Verificarea licentei comunictare
- Verificarea copiilor conforme

AdrianChivu.net Juni 2017 3 /7 adrian.ion.chivu@gmail.com


- Verificare ITP
- Verificarea certificatelor specifice (de clasificare sau agreare)
- Verificarea documentelor de transport

14. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului


este realizată arimarea mărfurilor. Ce înseamnă ancorarea directă a
mărfurilor?
- legarea incarcaturii de platforma vehiculului care permite doar miscari reduse
(controlate).

Această mișcare va conduce la forțe mai mari în sistemul de ancorare. Forțele în


creștere ar trebui să oprească deplasarea încărcăturii. Pretensionarea existentă în
chingile de ancorare ar trebui să fie cât mai mare, dar să nu depășească 0,5 LC.

15. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului


este realizată arimarea mărfurilor. Explicați când se aplică ancorarea directă a
mărfurilor?
Pentru a crea o forță pe direcție opusă forțelor de inerție. Se aplica in functie de
tipul incarcaturii
foto - din Ghidul european de bune practici
pentru 2014 privind asigurarea încărcăturii
pentru transportul rutier

16. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului


este realizată arimarea mărfurilor. Ce înseamnă ancorarea pe diagonală a
mărfurilor?
- conectarea unui punct de ancorare de pe încărcătură cu un punct de
ancorare de pe vehicul, aproximativ în direcția diagonalelor platformei de
încărcare.

foto - din Ghidul european de bune practici pentru 2014


privind asigurarea încărcăturii pentru transportul rutier

AdrianChivu.net Juni 2017 4 /7 adrian.ion.chivu@gmail.com


17. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului
este realizată arimarea mărfurilor. Ce înseamnă ancorarea în paralel a
mărfurilor?
- conectarea celor opt puncte de ancorare de pe vehicul cu cele opt puncte de
ancorare pe încărcătură . Cele opt sisteme de ancorare sunt cuplate două
câte două, în paralel, și au lungimi egale
Două sisteme de ancorare paralele împiedică deplasarea pe direcție înspre înainte, două sisteme de
ancorare paralele împiedică deplasarea pe direcție înspre înapoi, iar două sunt folosite pe partea
stângă și două pe partea dreaptă. În cazul utilizării a două sisteme de ancorare într-o singură
direcție, forțele din sistemele de ancorare și punctele de ancorare sunt mai mici decât în cazul unei
ancorări pe diagonală. În majoritatea cazurilor, o ancorare pe diagonală este mai ieftină decât o
ancorare în paralel, dar la fel de eficace ca aceasta.

18. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului


este realizată arimarea mărfurilor. Ce înseamnă ancorarea cu jumătate de
buclă a mărfurilor?
Fiecare sistem de ancorare începe la un punct de ancorare din apropierea
vehiculului, trece pe sub încărcătură și trece din nou peste încărcătură, în
același punct de ancorare sau într-un punct de ancorare apropiat.

foto - din Ghidul european de bune practici pentru 2014 privind asigurarea încărcăturii pentru
transportul rutier

19. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului


este realizată arimarea mărfurilor. Ce înseamnă ancorarea elastică a
mărfurilor?
Se foloseste cand incarcatura nu are puncte de ancorare proprii

Un singur sistem de ancorare începe dintr-un punct de ancorare de pe o parte


a vehiculului, trece pe lângă partea frontală (posterioară) a încărcăturii și este
fixat pe un punct de încărcare de pe cealaltă parte a vehiculului sau de pe
partea opusă a punctului de ancorare.
Detalii suplimentare

AdrianChivu.net Juni 2017 5 /7 adrian.ion.chivu@gmail.com


Ancorarea elastică poate fi folosită pentru a împiedica deplasările (alunecare și înclinare)
într-o singură direcție, adeseori pe direcție înspre înainte sau înspre înapoi.

Sunt folosite diferite variante ale ancorării elastice pentru a se evita alunecarea sistemului
de ancorare în aval:

În partea frontală (posterioară) a încărcăturii care este asigurată sunt introduși paleți
goi sau materiale similare.
Sistemul de ancorare traversează partea frontală (posterioară) a încărcăturii pe
diagonală. Aceasta este adeseori denumită ancorare încrucișată și poate fi realizată cu
ușurință de o singură persoană. În cazul unităților de încărcătură nerigide, numărul de
sisteme de ancorare încrucișată trebuie să fie suficient de mare pentru a se evita
alunecarea unor părți ale încărcăturii între sistemele de ancorare. În acest caz, pentru
stabilirea eficacității, se poate folosi o încercare de înclinare sau o încercare dinamică a
vehiculului.
Pe partea superioară (posterioară) a unei secțiuni a încărcăturii se poate folosi un
laț sau un sistem de ancorare specific. Respectivul laț este tras înspre înainte (înspre
înapoi) pe ambele părți ale încărcăturii. Trebuie testată eficacitatea mărfurilor nerigide.

Exemplu de ancorare elastica cu ajutorul paletilor


foto - din Ghidul european de bune practici pentru 2014 privind asigurarea încărcăturii pentru
transportul rutier

Exemplu de ancorare elastica cu ajutorul unui lat


foto - din Ghidul european de bune practici pentru 2014 privind asigurarea încărcăturii pentru
transportul rutier

20. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului


este realizată arimarea mărfurilor. Ce condiții trebuie să respecte elementele
de fixare a mărfurilor?
 îndeplinesc corect funcțiile pentru care au fost construite;
 sunt adaptate mărfii respective;

AdrianChivu.net Juni 2017 6 /7 adrian.ion.chivu@gmail.com


 nu prezintă noduri, rupturi, deteriorări, uzura si nu sunt slabite;
 sunt conforme cu standardele europene/internationale privind arimarea;

21. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului


este realizată arimarea mărfurilor. Ce condiții trebuie să respecte sistemul de
fixare a mărfurilor?
- este adaptat la mărimea, forma, consistența și caracteristicile încărcăturii;

22. Operatorul de transport trebuie să se asigure că pe timpul transportului


este realizată arimarea mărfurilor. La ce valoare a forțelor trebuie să reziste
sistemul de fixare a mărfurilor, în funcție de accelerațiile/decelerațiile la care
este supus vehiculul?
- decelerare 0,8 g spre față
- decelerare 0,5 g spre spate
- accelerare 0,5 g spre pereții laterali

AdrianChivu.net Juni 2017 7 /7 adrian.ion.chivu@gmail.com