Sunteți pe pagina 1din 5

Apocalipsa 21.

4
4.El va ºterge orice lacrimã din ochii lor. ªi moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tânguire, nici þipãt, nici durere,
pentru cã lucrurile dintâi au trecut."

Chiar dacă...

Chiar dacă vântu-a vrut în zbor


în turme să ne-mpartă,
dar tot o cale, tot un dor
şi tot un Duh ne poartă.

Chiar dacă azi pe orice plai


sunt oi împrăştiate,
dar tot un staul sus în Rai
şi un Păstor au toate.

Chiar dacă n-am păstrat măcar


un singur dulce nume,
dar tot o jerfă, tot un har
ne-a smuls pe toţi din lume.

Chiar dacă azi oftăm stingher


că ne-a-mpărțit furtuna,
dar tot vom fi odată-n cer.
Şi-acolo vom fi una!

„Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni,
răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni şi vă va mântui.” Atunci şchiopul va sări ca un cerb.” – Isaia
35:4,6
„Oamenii mă numesc erou, dar nu știu ce anume mă face un erou. Am avut o zi normală de lucru, care s-a
terminat urât”, povestește segentul american Travis Mills. Întâmplarea nefericită, care l-a lăsat fără membre,
a avut loc pe 10 aprilie 2012, când a amorsat un dispozitiv exploziv improvizat, în timpul unei misiuni în
Afganistan.

La scurt timp după ce s-a trezit, primele gânduri care i-au trecut prin minte s-au îndreptat spre familia sa, pe
care nu știa dacă o va revedea vreodată. Mai târziu a fost chinuit de temerile legate de felul în care se va
transforma viața lui.

Pe parcursul perioadei de recuperare, tânărul a depus eforturi imense pentru a-și depăși condiția și pentru a
părăsi patul de spital și a se întoarce acasă la soția sa, Kelsey, și la fiica lui, Chloe. „Dacă renunț, renunț la
familia mea”, a fost gândul care l-a mânat pe sergentul Mills să facă progrese uimitoare.

Mai mult decât atât, el a fost o sursă de inspirație pentru alți pacienți ai centrului medical unde muncea din
greu pentru a se recupera. „Când vine (la recuperare), îi determină pe ceilalți să își dorească să muncească
mai mult”, susține sergentul militar Cedric King. De asemenea, Kerry Quinn, terapeută la centrul medical,
povestește cum sergentul Mills îi vizitează pe ceilalți pacienți din unitate „cu cele patru proteze ale sale, cu
un zâmbet pe chip și le spune «Vei fi bine!»”.

„Fiecare zi e o provocare, dar nu e o provocare pe care nu o pot învinge”, sunt cuvintele pline de curaj,
perseverență și ambiție ale sergentului Mills, care ne arată că nu există obstacol prea dificil de depășit, atâta
timp cât ţi-ai setat în minte că poți reuși.
”Depărtează-te de fărădelege, ̧ și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Şi atunci, îţi vei ridica
fruntea fără teamă, vei fi tare şi fără frică” – Iov 11:14-15

Frica este o parte naturală a ființei umane. New York Times Magazine a publicat rezultatele unui studiu
care indică faptul că unii oameni au o dispoziție puternică spre frică și anxietate, care este în aparență de
origine genetică. Au localizat gena: “slc6a4 de pe cromozomul 17q12.” Cei care au o versiune scurtă a
acestei gene sunt mai predispuși la îngrijorare decât ceilalți, care au versiunea mai lungă a aceleași gene.
Acum că știi diferența, ești îngrijorat că s-ar putea să ai versiunea scurtă? “A avea curaj este deosebit de
important. Poți pierde bani – e rău. Poți pierde un prieten – e și mai rău. Dar dacă ți-ai pierdut curajul – ai
pierdut aproape totul.”

Cel încet la mânie preþuieºte mai mult decât un viteaz, ºi cine este stãpân pe sine preþuieºte mai mult
decât cine cucereºte cetãþi. - Proverbe 16.32
Cum ne demonstraza natura ca ceea ce spune Solomon este adevarat?

Earl J. Fleming, un biolog din Alaska a fost probabil singurul om care a investigat obiectiv reputaţia ursului
în atacurile umane. Când Fleming s-a întâlnit cu un urs, nici nu a fugit, nici nu l-a împuşcat. La sfârşitul
studiului său unic, se întâlnise cu 81 de ursi bruni şi deşi mai mulţi au plănuit sa-l atace batjocoritor, nici
unul nu a făcut-o.

De ce țipă oamenii unii la alții? Este aceasta dovada faptului că sunt curajoși?

Intr-o zi, un înţelept din India puse următoarea întrebare discipolilor săi:
-De ce ţipă oamenii când sunt supăraţi?
-Ţipăm deoarece ne pierdem calmul, zise unul dintre ei.
-Dar de ce să ţipi, atunci când cealaltă persoană e chiar lânga tine? înrebă din nou înţeleptul
-Păi, ţipăm ca să fim siguri că celălalt ne aude, încercă un alt discipol.
Maestrul întrebă din nou:
-Totuşi, nu s-ar putea să vorbim mai încet, cu voce joasă?
Nici unul dintre răspunsurile primite nu-l mulţumi pe înţelept. Atunci el îi lămuri:
-Ştiţi de ce ţipăm unul la altul când suntem supăraţi? Adevarul e că, atunci când două persoane se ceartă,
inimile lor se distanţează foarte mult. Pentru a acoperi această distanţă, ei trebuie să strige, ca să se poată
auzi unul pe celălalt. Cu cât sunt mai suparaţi, cu atât mai tare trebuie să strige, din cauza distanţei şi mai
mari.
Pe de altă parte, ce se petrece atunci când două fiinţe sunt îndrăgostite? Ele nu ţipă deloc. Vorbesc
încetişor,suav. De ce? Fiindcă inimile lor sunt foarte apropiate. Distanţa dintre ele este foarte mică. Uneori,
inimile lor sunt atât de aproape, că nici nu mai vorbesc, doar şoptesc, murmură. Iar atunci când iubirea e şi
mai intensă, nu mai e nevoie nici măcar să şoptească, ajunge doar să se privească şi inimile lor se înţeleg.
Asta se petrece atunci când două fiinte care se iubesc, au inimile apropiate.
În final, înţeleptul concluzionă, zicând:
-Când discutaţi, nu lăsaţi ca inimile voastre să se separe una de cealaltă, nu rostiţi cuvinte care să vă
îndepărteze şi mai mult, căci va veni o zi în care distanţa va fi atât de mare, încât inimile voastre nu vor mai
găsi drumul de întoarcere.

Intrebari despre CURAJ


1.Cine a avut curaj sa spuna: "Om plin de toatã viclenia ºi de toatã rãutatea, fiul dracului, vrãjmaº al oricãrei neprihãniri,
nu mai încetezi tu sã strâmbi cãile drepte ale Domnului? Acum, iatã cã mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb, ºi
nu vei vedea soarele pânã la o vreme." ? R. Pavel
Cu ce ocazia vorbeste Pavel astfel? R: Cu ocazia intalnirii unui vrajitor care le statea impotriva in ceea ce priveste
predicarea Cuvantului lui Dumnezeu.
Citeste trimiterea: Fapte 13:6-12
Fapte 13.6-12
6.Dupã ce au strãbãtut toatã insula pânã la Pafos, au întâlnit pe un vrãjitor, prooroc mincinos, un Iudeu, cu numele
Bar-Isus, ‹Trim›
7.care era cu dregãtorul Sergius Paulus, un om înþelept. Acesta din urmã a chemat pe Barnaba ºi pe Saul, ºi ºi-a
arãtat dorinþa sã audã Cuvântul lui Dumnezeu. ‹Trim›
8.Dar Elima, vrãjitorul, cãci aºa se tâlcuieºte numele lui, le stãtea împotrivã, ºi cãuta sã abatã pe dregãtor de la
credinþã. ‹Trim›
9.Atunci Saul, care se mai numeºte ºi Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat þintã la el, ‹Trim›
10.ºi a zis: "Om plin de toatã viclenia ºi de toatã rãutatea, fiul dracului, vrãjmaº al oricãrei neprihãniri, nu mai încetezi
tu sã strâmbi cãile drepte ale Domnului? ‹Trim›
11.Acum, iatã cã mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb, ºi nu vei vedea soarele pânã la o vreme." Îndatã a cãzut
peste el ceaþã ºi întuneric, ºi cãuta bâjbâind niºte oameni, ca sã-l ducã de mânã. ‹Trim›
12.Atunci dregãtorul, când a vãzut ce se întâmplase, a crezut, ºi a rãmas uimit de învãþãtura Domnului.
Care era sursa curajului lui Pavel?

2.Cine a ales sa ramana la Ierusalim si nu a avut curaj sa mearga impreuna cu Pavel si tovarasii sai in Pamfilia?
R: Ioan Marcu

3. Cui i s-a aratat Ingerul Domnului si a zis: “Domnul este cu tine viteazule”?
R: Ghedeon
Dupa ce a cunoscut Ingerul Domnului pe Ghedeon de la numit viteaz? R:……….
Ce facea viteazul Ghedeon cand Ingerul Domnului a venit la el? R: batea graul in teasc
Judecatori 6:11,12
11.Apoi a venit Îngerul Domnului, ºi S-a aºezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer.
Ghedeon, fiul sãu, bãtea grâu în teasc, ca sã-l ascundã pe Madian.
12.Îngerul Domnului i s-a arãtat, ºi i-a zis: "Domnul este cu tine, viteazule!"

4.Ascultati cu atentie textul urmator:


Regele, papa şi episcopii se uniseră să-i desăvârşească nimicirea şi părea sigur că în câteva luni va ajunge pe rug.
Dar curajul lui era neclintit. "Pentru ce se spune să cauţi departe coroana martiriului, spunea el. Predică Evanghelia lui
Hristos prelaţilor trufaşi şi martirajul nu va întârzia. Adică, cum, să trăiesc şi să tac?... Niciodată! Să cadă lovitura, o
aştept să vină"

Despre cine este vorba in acest text? R: Wycliffe


De ce face Wycliffe aceasta declaratie plina de curaj? R: Pt ca se astepta ca viata sa fie pretul credinciosiei sale.

5. Cine are mai multe sanse spre biruinta cel care are curaj sau cel lipsit de curaj? R: cel care are curaj
Daca lupti poti sa pierzi, daca nu lupti ai pierdut deja.

6. Cum poti fi sigur de biruinta?


Proverbe 21.31
31.Calul este pregãtit pentru ziua bãtãliei, dar biruinþa este a Domnului.

R: Facandu-L pe Dumnezeu partener de lupta.

7. Am observant ca a avea curaj este caracteristica celor care biruiesc. Avem nevoie si noi de curaj?.... Daca DA
atunci inseamana ca este vorba de biruinta si daca este vorba de biruinta inseamna ca exista o lupta. Despre ce lupta
este vorba si care este secretul obtinerii biruintei in aceasta lupta?
R: Este voraba de lupta cu pacatul (lupta cu aceasta lume a pacatului in care ne aflam), iar biruinta o putem obtine
doar cu ajutorul lui Dumnezeu.
1Ioan 5.4
4.pentru cã oricine este nãscut din Dumnezeu, biruieºte lumea; ºi ceea ce câºtigã biruinþa asupra lumii, este credinþa
noastrã.
5.Cine este cel ce a biruit lumea, dacã nu cel ce crede cã Isus este Fiul lui Dumnezeu?
6.El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apã ºi cu sânge; nu numai cu apã, ci cu apã ºi cu sânge, ºi Duhul este Cel ce
mãrturiseºte despre lucrul acesta, fiindcã Duhul este adevãrul.

8. Cunoasteti istoria unor tineri care prin curajul lor au reusit sa biruiasca chiar si flacarile? Cine erau acesti tineri?
R:Sadrag, Mesac si Abed-Nego
Care erau numele lor evreiesti?
R:Hanania, Misael si Azaria.
Care era sursa curajului acestor tineri? R: Credinta in Dumnezeul Cerului si al Pamantului
Ce au declarant cei 3 tineri inainte de a fi aruncati in cuptorul incins?
Daniel 3.17-18
17.Iatã, Dumnezeul nostru, cãruia Îi slujim, poate sã ne scoatã din cuptorul aprins, ºi ne va scoate din mâna ta,
împãrate. 18.ªi chiar de nu ne va scoate, sã ºtii, împãrate, cã nu vom sluji dumnezeilor tãi, ºi nici nu ne vom închina
chipului de aur, pe care l-ai înãlþat!"

9. Am observant ca a avea curaj implica credinta in Dumnezeu, lupta si biruinta. Insa pentru a obtine biruinta este
nevoie de un plan de lupta. Are Dumnezeu un plan de lupta pentru cei ce se incred in El in aceste vremuri? Daca DA
care este acesta?
R: Apocalipsa 14.6-12
6.ªi am vãzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veºnicã pentru ca s-o vesteascã locuitorilor
pãmântului, oricãrui neam, oricãrei seminþii, oricãrei limbi ºi oricãrui norod.
7.El zicea cu glas tare: "Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi-I slavã, cãci a venit ceasul judecãþii Lui; ºi închinaþi-vã Celui
ce a fãcut cerul ºi pãmântul, marea ºi izvoarele apelor!"
8.Apoi a urmat un alt înger, al doilea, ºi a zis: "A cãzut, a cãzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adãpat toate
neamurile din vinul mâniei curviei ei!"
9.Apoi a urmat un alt înger, al treilea, ºi a zis cu glas tare: "Dacã se închinã cineva fiarei ºi icoanei ei, ºi primeºte
semnul ei pe frunte sau pe mânã,
10.va bea ºi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; ºi va fi chinuit în foc ºi în
pucioasã, înaintea sfinþilor îngeri ºi înaintea Mielului.
11.ªi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. ªi nici ziua, nici noaptea, n-au odihnã cei ce se închinã fiarei ºi
icoanei ei, ºi oricine primeºte semnul numelui ei!
12.Aici este rãbdarea sfinþilor, care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus.

Cine poate sa ne explice acest plan?

10. Ce ne indeamna Isus cu privire la curaj in Ioan 16:33?


Ioan 16.33
33.V-am spus aceste lucruri ca sã aveþi pace în Mine. În lume veþi avea necazuri; dar îndrãzniþi, Eu am biruit lumea.