Sunteți pe pagina 1din 1

Puncte tari

 Obiectivele lecţiei sunt clar formulate – măsurabile


 Obiectivele sunt comunicate elevilor
 Se utilizează metode variabile , inclusiv metode active
 Se ţine seama de stilurile de învăţare şi se aplică învăţarea centrată pe elev
 Se are în vedere egalitatea şanselor
 Comunicarea profesor-elev este adecvată (atât cea verbală cât şi cea nonverbală – gestica)
 Resursele materiale şi echipamentele sunt utilizate cu eficienţă maximă
 S-au utilizat materiale diverse – fişe de teorie, fişe de lucru, fişe de teste, ş.a. ; acestea au
fost realizate diferenţiat şi s-a ţinut seama de experienţa anterioară a elevilor
 Întrebările care sunt adresate elevilor sunt clar formulate, cu răspunsuri deschise
 Există mape de lucru ale elevilor – care conţin materiale elaborate de elevi şi cu ajutorul
cărora se realizează monitorizarea permanentă a activităţii elevilor
 S-a realizat feed-back şi se ţine seama de acesta în elaborarea ulterioară a materialelor de
lucru şi planificarea ulterioară a activităţilor

Puncte slabe
 Nu este monitorizată activitatea elevilor pe parcursul desfăşurării programului de învăţare

Oportunități
 Șansa de a participa la activități unice;
 posibilitatea de valorificare a competenţelor formate în cadrul disciplinelor de
specialitate; ·
 asigurarea mediului de învăţare stimulativ şi plăcut care să promoveze învăţarea activă
şi eficientă · utilizarea strategiilor interactive;

Amenințări
 Reducerea numărului de studenți interesați de activitatea didactică;
 Reducerea numărului de elevi