Sunteți pe pagina 1din 2

Standarde şi criterii de realizare a programelor educaţionale

Programul educaţional reprezintă un set de activităţi sau de proiecte orientate spre


un obiectiv/grup de obiective, în care resursele umane, financiare şi materiale sunt
organizate coerent pentru a produce bunuri sau servicii ca răspuns la anumite nevoi.
Proiectele din cadrul acestor programe vizează modernizarea învăţământului.
Conceptul standard (fr., engl. - standard) semnifică o normă. Sistemul naţional de
standarde educaţionale reprezintă normele educaţionale ale statului respectiv.
Învăţămîntul se fundamentează pe standarde educaţionale de stat – obiective orientate
spre ceea ce va şti să facă elevul şi cum va fi el la finalizarea şcolarizării. Standardul
determină acel nivel în învăţămînt care este unul necesar şi suficient pentru a se realiza
dezvoltarea deplină a personalităţii elevului şi succesul acestuia la următoarea
etapă/treaptă a învăţămîntului şi/sau la inserţia lui socială. Conceptul de standard
educaţional trebuie să fie asociat direct cu cel de criteriu de calitate a sistemului de
învăţămînt. Standardele educaţionale reprezintă o componentă a calităţii, iar totalitatea
eforturilor depuse de societate, cadrele didactice şi elevi pentru creşterea calităţii
învăţămîntului denotă eficienţa sistemului. Îndeplinirea standardelor educaţionale trebuie
să fie criteriul de bază în aprecierea performanţelor fiecărei instituţii de învăţămînt, clase
şi ale fiecărui elev în parte. Standardele sînt enunţuri clare, simple, măsurabile pe care
cadrele didactice, elevii, părinţii, societatea în ansamblu, trebuie să le considere drept
finalităţi ale învăţării.
Standardele de realizare sunt influenţate de informaţiile pe care trebuie să le
obţinem pentru a demara un program educaţional.
Standardele sunt exprimate prin calificative, note, iar aceste nu trebuie să fie mai înalte
decât ne putem permite deoarece devine irealizabil ce ne-am propus să aducem nou odată
cu programul educaţional.
Standardele educaţionale trebuie să respecte următoarele cerinţe:
- claritate – să fie clare şi concrete în formulare;
- specificitate – să se refere la o anumită disciplină, arie curriculară, treaptă de
învăţămînt şi să reflecte principiile fundamentale ale acesteia;
- focusare/concentrare – să fie focusate pe elementele de esenţă ale disciplinei
şcolare, ariei curriculare, treptei de învăţămînt;
- cumulare – să fixeze ce competenţe de bază trebuie formate elevilor într-o
anumită perioadă de timp; - realizabilitate – să fie realiste (toţi elevii să le poată realiza);
- diferenţiere – să aibă în vedere şi posibilitatea diferenţierii/individualizării
pentru a facilita învăţarea;
- continuitate – să asigure coordonarea şi continuitatea dintre treptele de
învăţămînt;
- tehnologizare – să fie prevăzute pentru posibilităţile verificării instrumentale;
- orientare – să fie orientate spre normarea rezultatului final al educaţiei;
- obligativitate – standardele sînt obligatorii pentru toţi.
O parte dintre criteriile de realizare a programelor educaţionale sunt dependente
de puterea de finanţare, capacitatea de dezvoltare, modernizare, parteneriate etc.
Un alt criteriu de realizare al programului educaţional este pregătirea mai multor
proiecte, întrucât unele pot fi mai slabe, nu foarte concise, cu lipsuri etc. Proiectele se fac
în diferite etape: cadru didactic – elevi; într-un grup de profesori de specialitate sau în
cadrul şcolii. Un proiect este condus de către profesor, ce are rolul de a stabili standarde,
finanţări, colaborări.