Sunteți pe pagina 1din 3

BOŢOAGĂ IULIA-CRISTIANA

Grupa 3, Anul I
POLITICA DEMOGRAFICĂ A INDIEI

India este pe locul 2 la categoria celor mai populate ţări după China şi numără în jur de
un miliard o sută de milioane de locuitori. Este o ţară tânără care numără 560 de milioane de
persoane cu vârste sub 25 ani. În 2004, un indian din 2 avea sub 25 ani şi 70 % din populaţie
locuieşte în mediul rural.

Populaţia Indiei, de altfel ca şi a Chinei, este deosebit de prolifică, ceea ce duce de multe
decenii la o explozie demografică aproape incontrolabilă. În aceste condiţii, încă de la mijlocul
anilor '70, Guvernul Indiei a iniţiat o seama de măsuri, menite să scadă rată natalităţii, fără să
reuşească însă cu acelaşi succes precum cel din China.

Măsurile porneau de la mijloacele de informare a populaţiei cu privire la limitarea


sarcinilor, dar au ajuns şi la situaţia când statul oferea stimulente materiale bărbaţilor sau
femeilor dispuşi să se supună unei operaţii de sterilizare.

Printre bonusuri au figurat nu numai sume băneşti, dar chiar şi terenuri date în proprietate
(în cazul sterilizării ambilor soţi).

În câteva decenii care s-au scurs de atunci, au fost sterilizaţi peste 8,3 milioane cetăţeni
indieni (bărbaţi şi femei), dar problema suprapopulării ţării este departe de a fi rezolvată.

Ca urmare, în ultimii ani conducerea ţării a întărit măsurile de încurajare a sterilizării


voluntare, dar a luat şi măsuri de sterilizare obligatorie, prin amenzi.
BOŢOAGĂ IULIA-CRISTIANA
Grupa 3, Anul I
Suprapopularea afectează viaţă economică şi socială a Indiei sub multe aspecte, unele
constituind un important obiect de preocupare pentru autorităţi:

1. India este ţară cu cele mai multe persoane singure şi fără adăpost, de pe glob. Prezenţa
acestora în mediul urban afectează atât propria lor sănătate, cât şi sănătatea restului
populaţiei, din cauza condiţiilor insalubre de viaţă.
2. Sub aspect economic, explozia demografică afectează grav baza alimentară şi sursele de
apă potabilă. Nu este vorba numai de persoanele fără adăpost, dar chiar şi familiile
aşezate nu-şi pot întreţine toţi membrii din resursele celor care realizează venituri.
3. Deşi, în ultimele decenii, India a evoluat mult în ce priveşte învăţământul, asistenţă
socială şi cea sanitară, statul este încă departe de a putea asigura aceste servicii întregii
populaţii.

Astfel, aşa cum informează portalul Factroom, persoanele găsite fără bilet în mijloacele de
transport se sancţionează cu sterilizarea. Metodologia nu este încă generalizată, fiind necesară o
perioada de implementare şi de coordonarea a activităţii controlului de trafic cu cea sanitară, dar
este probabil că în scurt timp se va putea aplică în toate regiunile.

În prezent, numărul călătorilor fără bilet este atât de mare, iar posibilitatea încasărilor de
amenzi din partea unor oameni cu buzunarul gol atât de mică, încât sterilizarea pare a fi singură
sancţiune contravenţională uşor de aplicat.

Totodată, deşi a reuşit să îşi stăpânească demografia, India cunoaşte o creştere continuă de
locuitori. Populaţia indiana creşte cu în jur de 19 milioane de indivizi pe an ( consecinţă unei
fecundităţi de 3,1 copii pe femeie în medie – spre deosebire de China cu 1,7.

Se estimează că India va deveni ţara cu cel mai mare număr de locuitori în jurul anului 2035.
În intervalul 2000- 2005, populaţia indiana suplimentară care trebuie adăpostită, îmbrăcată,
hrănită şi educată corespundea numărului total de locuitori ai Australiei.

Dacă fecunditatea indiana a intrat în colaps în ultimii 50 ani, scăderea nivelului de creştere
demografică este neregulată şi relativ lentă. Acest fapt este atribuit unei politici demografice
incoerente, spre exemplu China adoptând politică copilului unic. India, din punct de vedere
demografic, îşi axează politică pe responsabilizarea individuală, prin centre de informare asupra
contracepţiei. Această politică care nu constrânge diferă de cea a copilului unic din China, care
de altfel nici nu a evoluat, în afară unor rezultate obţinute în mediul rural.
BOŢOAGĂ IULIA-CRISTIANA
Grupa 3, Anul I
Factorii care au influenţat natalitatea sunt:

 ameliorarea generală a nivelului de trăi


 alfabetizarea femeilor în anumite state ca Kerala

India se confruntă astăzi cu un fenomen problematic: scăderea numărului de femei în raport


cu numărul de bărbaţi, din cauza eliminării prenatale sau postnatale (nu este ceva straniu că nou-
născuţi să fie găsiţi în agonie în pubele) masive de fetuşi feminini. În consecinţă, numeroşi
bărbaţi trăiesc un celibat forţat, în timp ce se dezvoltă un vast trafic de fete străine pentru măritiş
şi în anumite locuri, vechea practică a poliandriei se dezvoltă chiar dacă nu semnificativ.

Practică abuzivă a ecografiei, care permite o determinare precoce a sexului copilului ce


urmează să se nască, a mărit numărul de avorturi selective. Aceste fenomen este relativ frecvent
în familiile care locuiesc în zona urbană şi de clasa mijlocie. De asemenea modelul familiei cu
un băiat şi o faţă tinde să se generalizeze în această clasa a populaţiei. Cauza care explică
eliminarea fetuşilor feminini este de ordin socio-cultural: destinul unei fete indiene este de a – şi
părăsi familia în momentul căsătoriei pentru a trăi în cea a soţului şi de a contribui la economia
căminului socrilor săi. Pe de altă parte, familia logodnicului trebuie să primească o zestre de la
socrii, practică altădată rezervată doar castei brahmanilor, dar care tinde să se extindă în
ansambul populaţiei şi care da uneori naştere unori abuzuri. Astfel, achitarea unei zestre poate să
aducă după sine grave dificultăţi financiare, ruină familiei miresei. Cazurile de ucidere a tinerelor
căsătorite din pricina familiei socrilor sunt deseori denunţate în presă indiana că o consecinţă a
lipsei zestrei. În 2006 se estima că un astfel de caz era denunţat poliţiei la fiecare 77 de minute.

Bibliografie

http://www.ziare.com/international/india/din-motive-demografice-india-isi-sterilizeaza-cetatenii-
1259852

http://www.ziare.com/articole/india+crestere+demografica

http://www.ipedia.ro/india-247/