Sunteți pe pagina 1din 1

Examenul la disciplina TESTARE PSIHOLOGICĂ II (TEHNICI

PROIECTIVE) va consta în realizarea unui referat cu tema –


Particularităţile tehnicilor proiective din care decurge capacitatea acestora de a
stabili un diagnostic clinic.
Bibliografie – cursul predat sau lucrarea
Introducere în tehnicile proiective Irina Tănăsescu, Editura Argument, Bucureşti,
2009.
Paginile:
-
11-28 – cap. I, paragrafele 1 (1.1., 1.2., 1.3) şi 2; cap. II, paragrafele 1şi 2;
-
33-37 – cap. III, paragrafele 2 şi 2.1.;
-
43 – cap. III, concepţia lui Bell;
-
48-62 – cap.III, paragrafele 2.2. (2.2.1., 2.2.2., 2.2.3), 2.3., 2.4.;
-
68-69 – cap.III, tehnicile proiective ca probe clinice şi tipologice;
-
72-73 – cap. IV, din paragraful 1 – clasificarea lui G. Lindzey

Pentru referatul cu tema


"Caracteristici ale tehnicilor proiective din care decurge capacitatea lor de
investigaţie şi diagnoză clinică"
se vor parcurge notele de curs sau paginile indicate din lucrarea
Introducere în tehnicile proiective Irina Tănăsescu:
Paginile:
-
11-28 (Fundamentul psihanalitic si Gestalt-ist al tehnicilor proiective);
33-36 (Perspective asupra metodei clinice);
39-42 (Particularităţile psihodiagnozei proiective
48-62 (Caracteristicile tehnicilor proiective. Avantaje. Limite