Sunteți pe pagina 1din 9

ATELIER DE ARHITECTURĂ

S.C. PROCM S.R.L. - IAŞI


“LOCUINŢĂ PARTER MANSARDĂ“
Com. Bîrnova, jud. Iaşi
Beneficiar: DONICI DOINA PARASCHIVA

“LOCUINŢĂ PARTER MANSARDĂ“


Com. Bârnova, jud. Iaşi

IANUARIE 2010

1
ATELIER DE ARHITECTURĂ

S.C. PROCM S.R.L. - IAŞI


“LOCUINŢĂ PARTER MANSARDĂ“
Com. Bîrnova, jud. Iaşi
Beneficiar: DONICI DOINA PARASCHIVA

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

ARHITECTURA: ARH. VIOREL MIHALACHE


c.ARH. DAN MIHALACHE

REZISTENŢA: ING. DAN ALEXA

INSTALAŢII: ING. ADRIAN PĂRPĂUŢĂ

2
ATELIER DE ARHITECTURĂ

S.C. PROCM S.R.L. - IAŞI


“LOCUINŢĂ PARTER MANSARDĂ“
Com. Bîrnova, jud. Iaşi
Beneficiar: DONICI DOINA PARASCHIVA

BORDEROU GENERAL
PIESE SCRISE

01. FOAIE DE CAPĂT


02. BORDEROU GENERAL
03. CERERE TIP PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE
CONSTRUIRE
04. CERTIFICAT DE URBANISM NR 462/2009 ELIBERAT DE
COM. BÂRNOVA, JUD. IAŞI
05. ACTE DE PROPRIETATE
06. AVIZ SANEPID
07. AVIZ RENEL.
07. AVIZ TELEFONIE.
11. STUDIU GEO
12. MEMORIU GENERAL
13. MEMORIU ARHITECTURĂ
14. MEMORIU POE
15. CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ
16. DEVIZ GENERAL
17. GRAFIC LUCRĂRI
18. MEMORIU STRUCTURĂ
19. CAIET DE SARCINI STRUCTURĂ
20. MEMORIU JUSTIFICATIV INSTALAŢII

PIESE DESENATE

A 0.1. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ Sc. 1/2000


A 0.2. PLAN DE SITUAŢIE Sc. 1/500
A 1.1. PLAN PARTER Sc. 1/100
A 1.2. PLAN MANSARDĂ Sc. 1/100
A 1.3. PLAN ÎNVELITOARE Sc. 1/100
A 1.4. PLAN ŞARPANTĂ Sc. 1/100
A 2.1. SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 1-1 Sc. 1/100
A 2.2. SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 2-2 Sc. 1/100
A 2.3. SECŢIUNE LONGITUDINALĂ A-A Sc. 1/100
A 2.4. SECŢIUNE LONGITUDINALĂ B-B Sc. 1/100

3
A 2.5. SECŢIUNE LONGITUDINALĂ C-C Sc. 1/100
A 3.1. FAŢADA PRINCIPALĂ+ LATERAL DREAPTA Sc. 1/100
A 3.2. FAŢADA SECUNDARĂ+ LATERAL STĂNGA Sc. 1/100
A 4.1. FOSA SEPTICĂ Sc. 1/50
A 4.2. DETALII FÂNTĂNĂ Sc. 1/20
A 4.3. DETALII GARD Sc. 1/25
R.1. PLAN FUNDAŢII Sc. 1/100
R.2. DETALII FUNDAŢII Sc. 1/20
E.1. INSTALAŢII ELECTRICE - PLAN PARTER Sc. 1/100
E.2. INSTALAŢII ELECTRICE - PLAN MANSARDĂ Sc. 1/100
T.1. INSTALAŢII TERMICE – SCHEMA INSTALAŢIEI Sc. 1/100

ÎNTOCMIT: c.ARH. DAN MIHALACHE ŞEF PROIECT: ARH. VIOREL MIHALACHE

4
ATELIER DE ARHITECTURĂ

S.C. PROCM S.R.L. - IAŞI


“LOCUINŢĂ PARTER MANSARDĂ“
Com. Bîrnova, jud. Iaşi
Beneficiar: DONICI DOINA PARASCHIVA

- MEMORIU TEHNIC ARHITECTURĂ -

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei:


Denumirea lucrării: " CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENT ELECTRIC”
Amplasament : COM. BÂRNOVA, JUD. IAŞI
Proiectant general: c.ARH. DAN MIHALACHE, IAŞI
Beneficiar : DONICI DOINA PARASCHIVA

Obiectul lucrării: În baza certificatului de urbanism nr. 462/2009 ELIBERAT DE PRIMĂRIA COM. BÂRNOVA,
beneficiarul intenţionează construirea unei LOCUINŢE P+M, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENT ELECTRIC.
Prezentul proiect cuprinde documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de construire pentru
acest obiectiv.

1.2. Baza proiectării


a. Regimul juridic:
Curtea împreună cu locuinţa ocupă o suprafaţă de 294,00 m 2, din care:
- proprietate individuală: 294,00 m2, conform hotărârii nr. 32 din 08.05.2007 a Consiliului
local al com. Bârnova, jud. Iaşi
b. Regimul economic :
Suprafaţa terenului: 294,00 m2 în intravilanul localităţii Bârnova, jud. Iaşi,

Categoria de folosinţă: curţi-construcţii : 294,00 m2


Categoria de folosinţă: agricol : 0,00 m2


Neocupat de clădiri

Prin realizarea obiectivelor propuse rezultă următoarea ocupare a terenului:


- Clădiri: propus =84,34 m2,


- Clădiri: existent =0,00 m2,
- Trotuare şi accese: 45,00 m2,
- Împrejmuiri: 294,00 m2,
- teren liber: 164,66 m2.
c. Vecinătăţi:
 nord – cons. Local Bârnova, dist.=3,00 m
 est – cons. Local Bârnova, dist.=4,20 m
 sud – drum sătesc, dist.=3,35 m
 vest – drum exploatare, dist.=2,50 m

2. REGIMUL TEHNIC:

a. Condiţii generale de realizare a lucrărilor:


5
Amplasamentul se încadrează într-o zonă de locuinţe individuale, cu max. P+2 niveluri,
în regim de construire izolat, cu un grad de ocupare extrem de scăzut.

 INDICATORI FIZICI:
-
Regim de înălţime: PARTER+MANSARDĂ
-
AC (aria construită) = 84,34 m2
-
AD (aria desfăşurată) = 156,07 m2
-
AU (aria utilă) = 133,84 m2
-
AL (aria locuibilă) = 92,74 m2
-
VC (volum construcţie) = 537 m3
-
Procentul de ocupare al terenului: P.O.T. = 29,69 %
-
Coeficientul de utilizare al terenului: C.U.T. = 0,2869 m2 A.d.c./ m2 teren

 CARACTERISTICI GEOMETRICE:
Terenul pe care este amplasată locuinţa familiei Petrea prezintă o pantă de circa 5% pe
direcţia nord-nord-vest sud-sud-est şi are o lăţime la stradă de max. 23,37 m. Analiza amplasării
clădirilor pe parcele în această zon relevă faptul că loturile sunt adânci iar clădirile nu se
cuplează pe nici o latură. Indicatorii geometrici realizaţi prin proiectul de faţă sunt următorii:
-
ALINIAMENT (limita proprietăţii): adiacent faţă de limita străzii.
-
ALINIEREA CLĂDIRILOR (prospect): 2,0-7,45 m. faţă de limita proprietăţii.

 CARACTERISTICI FUNCŢIONALE
Accesul în curte, atât pietonal cât şi carosabil, se face dinspre sud şi este realizat cu
trotuar din beton turnat, de 10 cm. În curte este prevăzută realizarea unei fose septice.
Construcţia are la o cameră de zi, un dormitor, bucătărie, hol, casa scării, baie, SAS iar la
mansardă două dormitoare, casa scării, hol, baie, debara. terasă. Cota parterului faţă de teren
variază între 0,40 şi 0,80 m. Diferenţa de nivel între terenul amenajat şi cota 0.00 este preluată
de un pachet de trei trepte exterioare.
Încălzirea este prevăzut a se realiza cu centrală proprie, alimentarea cu apă se va realiza
de la fîntînă, evacuarea se va realiza într-o fosă septică.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE
- Clădirile se integrează în caracterul general al zonei şi se armonizează cu clădirile
învecinate ca arhitectură şi finisaje
- Anexele vizibile din circulaţia publică se armonizează ca finisaje şi arhitectură cu
clădirea principală.
- Nu se recomandă folosirea azbocimentului pentru acoperirea anexelor.
- Gardul stradal are înălţimea de 1,50 m. din care un soclu de 0,30 m. şi este propus a se
realiza din lemn sau metal.

 Eventualele construcţii ale organizării de şantier au caracter provizoriu şi se vor


demola la terminarea lucrărilor.

b. Documente privind avizarea lucrărilor:


-
CERTIFICAT DE URBANISM NR. 462/11/2009 ELIBERAT DE PRIMĂRIA COM. BÂRNOVA
-
TITLU DE PROPRIETATE: Hotărârea nr. 32 din 08.05.2007 a Consiliului local
Bârnova
3. SOLUŢII CONSTRUCTIVE:
- A. SĂPĂTURI - UMLUTURI, AMENAJĂRI EXTERIOARE
Umplutură din pământ compactat, 25 cm.
6
Nisip, 10 cm., sub trotuar.
Pietriş, 10 cm., sub planşeu.
Trotuar din beton monolit, 10 cm.
Borduri din beton, 15x15x50, 28 kg./buc.
Dalaje exterioare cin blocuri de beton recuperate
Spaţiu verde
- F. INFRASTRUCTURĂ
Strat suport talpă fundaţie, Bc3,5, 10 cm.
Bc7,5 nearmat (talpa fundaţiei)
Bc7,5, armat cu 4 ø12 OB37 (cuzineţi şi elevaţii la fundaţie)
Zidărie din cărămidă pentru protecţia hidroizolaţiei la fundaţie, 15 cm.
- V. ÎNCHIDERI ŞI DESPĂRŢIRI VERTICALE
Pereţi exteriori din cărămidă, 35 cm. grosime.
Pereţi despărţitori din cărămidă, 25 cm. grosime.
- O. PLANŞEE
Planşeu din B.A. de 15 cm. grosime.
Suportul pardoselii la cota +0.00 din beton slab armat de 10 cm., turnat deasupra
umpluturii pe un strat de pietriş de 10 cm.
Centură din beton armat, 25x25.
Scară din b.a. cu mînă curentă din lemn
- T. TÂMPLĂRIE
Tâmplarie interioară din lemn.
Tâmplarie exterioară din lemn
- I. FINISAJE INTERIOARE
Pardoseală din duşumeli lamele lemn la camere, 5 cm.
Pardoseală din gresie la baie, bucătărie şi hol, 5 cm.
Tencuială simplu drişcuită zugrăvită cu var lavabil
Tavane simplu drişcuite zugrăvite cu var lavabil.
- E. FINISAJE EXTERIOARE
Tencuială din mozaic frecat la soclu
Tencuială simplă drişcuită în câmp continuu, zugrăvită în câmp continuu.
Trepte exterioare din mozaic.
- N. ÎNVELITORI, ACCESORII
Sarpantă din lemn de răşinoase
Învelitoare din tablă zincată vopsită
Jgheaburi şorţuri şi burlane din tablă zincată
- Z. IZOLAŢII
Zh.1. Mastic de etanşare a rosturilor la fundaţii
Zh.2. Hidroizolaţie 2C+3B la fundaţii
Zh.3. Hidroizolaţie sub învelitoare, carton bitumat

-
4. EVALUARE CONFORM PREŢURILOR UNITARE REZULTATE LA LUCRĂRI SIMILARE:
AD =156,07 M2 x 850 lei/ M2 = 132.659,5 LEI

- ROTUND= 133.000 LEI

5. MĂSURI GENERALE DE PROTECŢIE LA FOC

a. GRADUL DE REZISTENŢĂ LA FOC


- În conformitate cu prevederile tab. 2.1.9. / cap. 2 din P 118-99, combustibilitatea şi clasa de
inflamabilitate a materialelor din componenţa elementelor de construcţie care sunt luate în
considerare prin criteriile de clasificare sunt corespunzătoare cerinţelor din tabel pentru
încadrarea în gradul IV de rezistenţă la foc.
7
- Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu prin intervenţia la autoturism cu uşa închisă,
aceasta va fi opacă sau prevăzută cu zone perforate permanente.

b. PROTECŢIA LA FOC FAŢĂ DE VECINĂTĂŢI.


Se realizează prin:
- Utilizarea unor materiale de construcţie şi finisaje incombustibile sau greu combustibile şi
ignifugarea materialelor lemnoase utilizate.
- Amplasarea clădirii proiectate la distanţe suficient de mari faţă de clădirile învecinate, care
să asigure limitarea propagării focului de la o clădire la alta în cazul izbucnirii unui incendiu.

c. LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI ÎN INTERIORUL CLĂDIRII ŞI PE FAŢADE, PRECUM ŞI EVACUAREA


FUMULUI ŞI GAZELOR FIERBINŢI.
- Limitarea propagării focului în interiorul clădirilor şi pe faţade este realizată prin utilizarea
unor materiale de construcţie şi finisaje incombustibile sau greu combustibile şi ignifugarea
materialelor lemnoase utilizate
- Evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi se face prin geamuri.

d. ASIGURAREA CĂILOR DE EVACUARE ŞI SALVARE A PERSOANELOR ŞI REALIZAREA MĂSURILOR


CONSTRUCTIVE DE PROTECŢIE LA FOC A CĂILOR RESPECTIVE.
- Evacuarea se face direct în exterior

e. CĂI DE ACCES INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU.


- Sunt asigurate posibilităţi de acces din exterior, directe şi lipsite de obstacole

6. LISTA PINCIPALELOR ACTE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE DE CARE S-A ŢINUT CONT LA


ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI ŞI CARE TREBUIESC AVUTE ÎN VEDERE LA FAZELE URMĂTOARE DE
PROMOVARE A INVESTIŢIEI:

A. LEGEA NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR


B. ORDINUL MLPAT 91/1991 – ANEXA LA “MONITORUL OFICIAL” NR. 228 DIN 14 NOIEMBRIE1991:
FORMILARELE, PROCEDURA DE AURORIZARE ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR prevăzute la art. 2
alin. 2 şi art 6 alin. 1 din Legea nr. 50/1991
C. LEGEA NR. 69/1991 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
D. LEGEA NR. 18/1991 PRIVIND FONDUL FUNCIAR
E. LEGEA NR. 37/1975 PRIVIND SISTEMATIZAREA ŞI REALIZAREA ARTERELOR DE CIRCULAŢIE ÎN
LOCALITĂŢILE URBANE ŞI RURALE
F. REGULAMENT PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE IMPORTANŢĂ A
CONSTRUCŢIILOR, aprobat prin H.G. 261/94
G. LEGEA NR. 10/1995, PRIVIND EXIGENŢELE ESENŢIALE PE CARE TREBUIE SĂ LE SATISFACĂ O
CLĂDIRE
H. NORMATIVUL PENTRU PROIECTARE ANTISEISMICĂ A CONSTRUCŢIILOR DE
LOCUINŢE, SOCIAL-CULTURALE ŞI INDUSTRIALE, INDICATIV P 100/92
I. REGULAMENT PRIVIND CONDŢIILE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII,
aprobat prin H.G. 261/94
J. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA CLĂDIRILOR CIVILE DIN PUNCT DE VEDERE AL
CERINŢEI DE SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE, INDICATIV CE 1-95, aprobat de MLPAT cu
ordinul nr.7/N din 10 februarie 1995
K. NORMELE TEHNICE DE PROIECTARE ŞI REALIZARE A CONSTRUCŢIILOR PRIVIND
PROTECŢIA LA ACŢIUNEA FOCULUI, INDICATIV P 118-99,
L. LEGEA NR. 137/1995 PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
M. ORDINUL MAPPM NR. 125/1996 (protecţia mediului)
N. HOTĂRÂREA NR. 18/30.11.1993 A CONSILIULUI JUDEŢEAN IAŞI, PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
ÎNCONJURăTOR ÎN JUDEŢUL IAŞI
O. NORME REPUBLICANE DE PROTECŢIA MUNCII EDITATE DE MINISTERUL MUNCII ŞI
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
P. REGULAMENT PRIVIND PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII ÎN CONSTRUCŢII, APROBAT DE
MLPAT CU ORDINUL 9/N/15.03.1993
8
7. OBSERVAŢII FINALE:
Prezenta documentaţie este elaborată pentru faza P.A.C. şi ESTE VALABILĂ NUMAI
PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE.
Orice modificare faţă de proiectul avizat, solicitată de beneficiar, se va face numai cu
acceptul proiectantului.
Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, proiectul trebuie în mod obligatoriu
verificat şi însuşit de un verificator atestat M.L.P.A.T. pentru exigenţele A1 şi A3.

ÎNTOCMIT: c.ARH. DAN MIHALACHE ŞEF PROIECT: ARH. VIOREL MIHALACHE