Sunteți pe pagina 1din 3

Notă informativă

cu privire la cooperarea cu Fondul Monetar Internațional (FMI)

1. Informaţia generală

Republica Moldova a devenit membru al Fondului Monetar Internaţional (FMI) din 12


august 1992, prin ratificarea acordului de aderare de către Parlamentul Republicii Moldova
(Hotărîrea „Cu privire la aderarea Republicii Moldova la Fondul Monetar Internaţional, la Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la organizaţiile afiliate” nr.1107-XII din 28 iulie
1992).
Rolul, funcţiile şi sarcinile FMI sunt legate de stabilizarea sistemului monetar-financiar
internaţional. FMI supraveghează cursurile de schimb valutar din ţările membre, le oferă resurse
pentru susţinerea echilibrului schimbului valutar, încurajând politicile de ajustare cînd apar
dificultăţi ale balanţei de plăţi şi asigură asistenţă financiară (prin facilităţi financiare
compensatoare) în cazul în care ţările respective se confruntă cu scăderi temporare ale încasărilor
provenite din export.
Pe 30 iunie 1995 Moldova a acceptat prevederile Articolului VIII al Statutului FMI, prin
care s-a angajat să nu recurgă la introducerea de restricţii cu privire la efectuarea plăţilor şi
transferurilor pentru tranzacţii internaţionale curente şi să nu participe la aranjamente valutare
discriminatorii sau practici valutare multiple, fără aprobarea / consultarea FMI.
Anual FMI acordă Republicii Moldova consultări în domeniul politicii economice şi
financiare, conform prevederilor Articolului IV al Statutului FMI, care reglementează relaţiile de
cooperare dintre ţările membre şi FMI.

2. Asistenţa financiară1

Din momentul aderării la FMI, Republica Moldova a beneficiat de următoarele acorduri cu


FMI pentru susţinerea programelor de ajustare economică ale autorităţilor şi anume:

1. Mecanismul de finanțare compensatorie și excepțională (CCFF) (1993-1994) în sumă


totală de 25,70 mil. DST, în scopul acoperirii pierderilor provocate de seceta din anul 1992
2. Facilitatea de transformare sistemică (1993) – în sumă totală de 45 mil. DST, în
vederea susţinerii programului economic şi financiar al Guvernului;
3. Două Acorduri Stand-by (SBA) (1993, 1995) – în valoare de 110,25 mil. DST (160,8
mil. USD), pentru menţinerea stabilităţii financiare a ţării;
4. Mecanismele de finanțare lărgită (EFF) (1996-1998) – în cadrul căruia FMI a acordat
asistenţă financiară în sumă de 135 mil. DST, cu scopul de a diminua deficitul bugetar şi pentru
realizarea reformelor structurale din cadrul sectorului privat şi energetic, precum şi în vederea
menţinerii stabilităţii financiare;
5. Mecanismele de reducere a sărăciei și creștere economică (PRGF) (2000-2002) – care
prevedea acordarea unui credit în sumă de 110,88 mil. DST (142 mil. USD) pentru diminuarea
datoriei externe considerabile acumulate de Republica Moldova, realizarea unei creşteri economice
durabile şi reducerea sărăciei. În perioada 2000-2003, Republica Moldova a beneficiat de trei tranşe
în valoare totală de circa 37 mil. USD, finanţarea ulterioară fiind întreruptă.
6. Programul de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2006-2009), care prevedea
acordarea asistenţei financiare pentru Republica Moldova în sumă de 110, 88 mil. DST.
7. Program de cooperare pentru perioada 2010-2012, care prevedea un suport financiar
pentru Moldova în valoare de 369,6 mil. DST (590 mil. USD).

1
http://www.imf.md/imfmoldrom.html
Din cauza instabilității politice și a crizei financiar-bancare din Republica Moldova,
debursările pentru suportul bugetar în 2015 au fost suspendate. În cazul întrunirii complete de
condiționalități din Acordurile de finanțare curente dintre UE și RM privind suporturile bugetare, în
2015 urmau să fie debursate 31,5 mil EUR. Una dintre condițiile generale pentru debursarea
tranșelor din cadrul programelor de suport bugetar a fost semnarea Acordului cu Fondul Monetar
Internațional (FMI) şi asigurarea stabilităţii macroeconomice în ţara noastră.
8. Pe parcursul anului 2016 FMI a întreprins 3 vizite în Republica Moldova: 23
februarie-1 martie, 23-27 mai și 5-15 iulie. Pe parcursul ultimei vizite între reprezentanții FMI și
autoritățile moldave s-a ajuns la un consens privind programul de reformă economică a statului,
care va fi finanțat pe o perioada de trei ani prin două mecanisme de creditare ale FMI –
Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (AFF). Accesul la
finanțare a fost propus să fie stabilit la 75 la sută din cota Republicii Moldova la FMI. La 7
noiembrie 2016 Consiliul de Directori Executivi al FMI a aprobat acordul pe trei ani. Suma totală la
care Republica Moldova a obținut acces constituie 129,4 milioane de drepturi speciale de tragere
(circa 178,7 mil. dolari SUA).
La 24 octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul cu privire la politicile economice și
financiare și Memorandumul tehnic de Înțelegere. Scopul acestor documente este de a asigura
stabilitatea și siguranța sistemului financiar pe termen lung, prin asigurarea transparenței
acționariatului, bunei guvernări și gestionării riscurilor în cadrul băncilor, consolidarea resurselor,
competențelor și responsabilităților organelor de reglementare și supraveghere. În scopul
implementării acțiunilor stipulate în Memorandum de înțelegere cu privire la politicile economice și
financiare, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a elaborat un Plan de acțiuni în vederea
realizării măsurilor din Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare.

La finele lunii decembrie 2016 suma totală a creditelor neachitate acordate de FMI a
constituit 309,1 milioane DST (cca 415 milioane dolari SUA).

Tabelul de mai jos prezintă desfășurat asistența financiară acordată RM de către FMI

Tipul acordului/ Data Data expirării Suma aprobată Suma transferată


resurselor aprobării sau anulării (milioane DST) (milioane DST)
CCFF 15-Jan-93 & 19-Dec-94 -- 25,70 25,70
STF* 16,-Sep 1993 15-Sep, 1994 45,00 45,00
Stand-by 17-Dec, 1993 16-Mar 1995 51,75 51,75
Stand-by 22-Mar, 1995 21-Mar, 1996 58,50 32,40
EFF 20-May, 1996 19-May, 2000 135,00 87,50
PRGF 21-Dec, 2000 20-Dec, 2003 110,88 27,72
PRGF** 5-May, 2006 4-May, 2009 110,88 88,00
EFF 29-Jan, 2010 30-Apr, 2013 184.80 149.12
ECF 29-Jan, 2010 30-Apr, 2013 184.80 170.88
EFF 07-Nov, 2016 06-Nov, 2019 86.30 17.30
ECF 07-Nov, 2016 06-Nov, 2019 43.10 8.70
* STF a fost o facilitate de finanţare temporară introdusă de FMI pentru a acorda asistenţă
statelor-membre care se confruntau cu dificultăţi ale balanţei de plăţi, din cauza problemelor
serioase survenite după întreruperea unor acorduri de comerţ şi de plată, cauzate de tranziţia de la
comerţul în baza preţurilor fixe la comerţul multilateral în baza principiilor de piaţă.
** PRGF a fost înlocuită de ECF în 2009.

3. Asistența tehnică

FMI a acordat Republicii Moldova asistență tehnică într-un șir de sectoare, inclusiv în cel al
managementului fiscal, al cheltuielilor, al impozitelor și taxelor vamale, al sistemului contabilității
monetare, al supravegherii bancare, al politicii monetare/organizării băncii centrale, precum și în
diverse domenii ale statisticii.
Institutul FMI a oferit instruire funcționarilor din Moldova în domeniile: politici financiare și
elaborarea programelor financiare, politici externe, operațiuni monetare și valutare, balanța de plăți
și statistica financiară publică.
De asemenea, funcționarii din Moldova au participat la cursurile și seminarele oferite de
Joint Vienna Institute, în domeniile: contabilitatea băncii centrale, analize și politici
macroeconomice, cheltuieli publice, administrarea și reforma politicilor fiscale, supravegherea
bancară și diverse domenii ale statisticii.

4. Baza normativă

- Hotărîrea Parlamentului nr. 1107 din 28.07.92 cu privire la aderarea Republicii Moldova la
Fondul Monetar Internaţional, la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la
organizaţiile afiliate;
- Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 09.11.2016 pentru aprobarea proiectului de lege privind
atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internaţional prin intermediul
mecanismului de finanţare extinsă (EFF);
- Legea nr.250 din 17.11.2016 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea
Fondului Monetar Internaţional prin intermediul mecanismului de finanţare extinsă (EFF);
- Legea nr.251 din 17.11.2016 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea
Fondului Monetar Internaţional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF).

5. Strategii de ţară

Prin scrisoarea de intenţie din 24 octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul cu privire la
politicile economice și financiare şi Memorandumul tehnic de înțelegere. Totodată, Ministerul
Finanţelor a elaborat Planul de acțiuni privind realizarea măsurilor din Memorandum.