Sunteți pe pagina 1din 41

Universitatea Transilvania din Brașov

Facultatea de Alimentație și Turism

Instalații de ventilare și condiționare a aerului pentru


hoteluri și restaurante

2014

0
Contents
1. Introducere ............................................................................................................... 2
2. Stadiul actual.............................................................................................................3
2.1 Scurt istoric al instalațiilor de ventilare și climatizare ............................................. 3
2.2 Clasificarea sistemelor de ventilare ....................................................................... 4
2.3 Clasifiarea sistemelor de condiționare a aerului..................................................... 5
2.4 Încăperi cu impurificare a aerului pronunțată - bucătării ........................................ 9
2.5 Tipuri de hote pentru bucătării ............................................................................. 13
III. Alegerea soluției constructive ............................................................................... 24
3.1 Sistem de ventilare cu recuperare de căldură ...................................................... 24
3.2 Cum funcționează un sistem de ventilație cu recuperare de căldură? ................. 26
3.3 Principalele caracteristici și avantaje ale gamei THR ........................................... 28
3.4 Ventilația în bucătărie........................................................................................... 29
3.5 Curățarea sistemelor de ventilație și tipuri de filtre ............................................... 30
IV. Calcule de dimensionare ...................................................................................... 33
4.1 Metode de calcul pentru restaurante și bucătării profesionale ............................. 33
V. Calcule economice ................................................................................................ 35
5.1 Costul echipamentelor ......................................................................................... 35
VI. Legislația .............................................................................................................. 37
6.1 Precauții ............................................................................................................... 37
Concluzii .................................................................................................................... 38
Bibliografie ................................................................................................................. 40

1
I. Introducere

În orice încăpere, în care se desfășoară o activitate oarecare au loc degajări


nocive (noxe), datorită fie a proceselor productive, fie a oamenilor, dacă aceștia sunt în
număr mai mare.
Scopul principal al ventilării este acela de a crea în interiorul încăperilor un aer
cât mai curat, deci ventilarea acționează asupra purității aerului.
Efectul de ventilare se bazează aproape exclusiv pe proprietatea curenților de
aer de a antrena noxele, de a le dirija spre exterior și de a limita mișcarea lor proprie,
evitând împrăștierea lor în întreg spațiul.
Instalațiile de climatizare asigură o tratare mai complexă a aerului, ele putând
realiza și o răcire a aerului în sezonul cald și totodată acționează asupra umidității
relative în mod controlat, asigurând în încăperi valorile dorite ale acesteia, indiferent de
starea vremii și de degajările interioare de umiditate.
Prin condiționarea aerului se înțelege modificarea parametrilor aerului din spațiile
interioare ale hotelurilor,restaurantelor etc., în vederea realizării și menținerii unui regim
bine determinat de temperatură, umiditate și puritate precum și de mișcare, indiferent
de condițiile meteorologice exterioare, în vederea asigurării confortului și siguranței
utilizatorului.
Sistemele de climatizare sunt sisteme complexe, care reglează atât temperatura,
cât și umiditatea aerului din incintă la valori stabilite de către beneficiar, oricare ar fi
valorile acestor parametrii în exteriorul incintei climatizate.
În cazul sistemelor de climatizare performante, se poate realiza chiar și
sterilizarea aerului. Sistemele de climatizare obișnuită au în componență sistemele de
ventilare mecanică, de încălzire/răcire, de uscare/umidificare și elemente de reglare
automată.

2
II. Stadiul actual

2.1 Scurt istoric al instalațiilor de ventilare și climatizare

În decursul timpului omul a luptat continuu pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai


şi a condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea. Pentru aceasta, el a realizat pe
parcursul istoriei diverse instalaţii care să menţină parametrii aerului interior la valori
apropiate de cele optime. Instalaţiile utilizate de om pentru a-şi realiza condiţii prielnice
de lucru şi de viaţă au evoluat o dată cu tehnica, de la focul liber la instalaţii de încălzire
centrală apoi la instalaţii de ventilare şi climatizare.
Apariţia primelor instalaţii de ventilare a fost condiţionată de realizarea unor
progrese în alte discipline. Odată cu închegarea igienei ca disciplină sunt făcute
cunoscute rezultatele legate de schimbul de aer al încăperilor, de conţinutul de
umiditate şi gaze nocive, precum şi de puritatea aerului
Sfârşitul secolului al XIX-lea poate fi considerat pentru climatizare ca început al
acesteia. Dezvoltarea cea mai mare a ventilării şi climatizării are loc după primul război
mondial când se realizează instalaţii de climatizare în scopul de confort (teatre, opere,
cinematografe, săli de concerte etc.) şi tehnologice (fabrici de hârtie, de tutun, textile,
industria alimentară etc.).
După 1930 apar aparatele de fereastră, agregatele locale amplasate direct în
încăperea deservită în sistem monobloc sau split. Apar deasemenea maşini frigorifice
funcţionând cu medii nevămătoare (freoni) facilitând folosirea bateriilor de răcire fără
agent intermediar (baterii cu răcire directă).
După cel de-al doilea război mondial climatizarea cunoaşte o etapă importantă în
dezvoltarea sa. Înafara perfecţionării aparatelor şi schemelor de ventilare şi climatizare
clasice apar noi tipuri cum ar fi:
- instalaţiile de înaltă presiune,
- instalaţiile de climatizare cu două canale de aer (de introducere),
- instalaţiile ”aer-apă” (cu aer primar) folosind aparate cu inducţie
(climaconvectoare) sau ventiloconvectoare.
Tehnica analogică şi digitală pătrunde masiv în anii ’80 şi în domeniul
climatizării. La orice sistem de ventilare (sau climatizare) este necesar să se introducă
în încăperi aer tratat (aer refulat, aer introdus) care să preia noxele în exces (căldură,
umiditate, gaze vapori, praf) şi să le elimine odată cu acesta (aer aspirat, aer absorbit)
din încăperi după care totul să fie îndepărtat în exterior (aer evacuat).

3
2.2 Clasificarea sistemelor de ventilare

Efectul de ventilare se bazează pe deplasarea aerului în spațiul ventilat și astfel,


după forța care produce deplasarea aerului, putem deosebi:
Ventilare naturală,deplasarea aerului făcându-se cu ajutorul:
- presiunii termice, datoritădiferențelor de temperatură între încăpere și exterior;
- presiunii vântului.
Ventilare mecanică, care se realizează cu ajutorul unor instalații mecanice
(ventilatoare,ejectoare).

După spațiul supus ventilării deosebim:


- sisteme de ventilare generală,acestea deservesc întreaga încăpere așa cum
este cazul ventilării naturale sau mecanice;
- ventilare parțială, care se aplică în hale foarte mari și care deservesc numai
anumite porțiuni din acestea și anume acelea în care există degajări nocive;
- ventilare locală, este cea mai eficace și economicăventilare deoarece se
realizează cu debite minime de aer și deci cu consum mic de energie;
- ventilare mixtă, constă în aplicarea simultană a mai multor sisteme de ventilare
cum ar fi ventilarea locală cu cea generală.

După regimul de presiune creat în încăperea ventilată deosebim:


- ventilare în suprapresiune;
EICHELBERGER - Unul dintre cei mai mari producători de sisteme de ventilație în
suprapresiune, care funcționează automat datorită tehnologiei patentate și reglează
presiunea. http://www.bsh.at/index.php?id=923
- ventilare în depresiune;
THIE - o firmă producătoare de echipamenteØBA - echipate cu vetilatoare elicoidale
in depresiune. http://www.2006-2010.tihe.ro/produse.htm
- ventilare în sistem echilibrat.

După scopul urmărit din ventilare deosebim:


- sisteme de confort, crearea unei clime interioare independent de condițiile vremii;
- sisteme cu rol igienic, asigură un mediu steril în incinte;
- sisteme de ventilare tehnologice, realizarea condițiilor cerute de anumite
materiale sau procese tehnologice;
- sisteme de ventilare cu rol de protecție, care înlătură pericolul de incendiu sau
explozie;
- sisteme de avarie, unde există pericolul unor acumulări sau degajări de
substanțe nocive.

4
După timpul de funcționare a instalației se pot distinge:
- instalații cu funcționare continuă;
INTAX - firmă ce oferă produse de ventilare cu funcționare continuă.
https://www.intax.ro/ventilator-pentru-ventilatie-continua-vortice-vmc-ariant-cu-timer-
pentru-5-incaperi-6149p
- instalații de funcționare intermitentă;
TERMOSTAR S.R.L - societatea oferă beneficiarilor săi o întreagă gamă de servicii,
printre care instalații de ventilare cu funcționare intermitentă.etade
http://www.termostar.ro/Ventilatie.html

2.3 Clasifiarea sistemelor de condiționare a aerului

În tehnica climatizării s-au dezvoltat numeroase tipuri și siteme de instalații astfel încât
în prezent varietatea lor este foarte mare.

După scop:
- instalații de confort, realizează o microclimăîn limitele asigurării confortului termic
în încăperi;
- instalații tehnologice, asigură temperatura și umiditatea cerute de buna
desfășurare a procesului de producție sau de depozitare.

După viteza aerului în conducte:


- instalații de joasă presiune;
CALOR - Firmă ce oferă aparate precum: aparatele de aer condiționat LG multi split
tip duct cu presiune statică joasă asigură o întreținere ușoară datorită construcției
carcasei, precum și o funcționare cu nivel redus de zgomot.
http://www.aer-conditionat-lg.ro/aer-conditionat-lg-multi-split-tip-duct/aer-conditionat-
lg-multi-split-tip-duct-cu-presiune-statica-joasa
- instalații de înaltă presiune;
INCASA - oferă sisteme de climatizare d înaltă presiune.
http://www.incasa.ro/1_p_66_SISTEME_CLIMATIZARE_EXTERIOARA_66_11756.
html

După gradul de centralizare a tratării aerului:


- instalații centrale cu aer integral tratat, se aplică în situații în care toate încăperile
primesc aer la aceeași stare;

5
- instalații cu substații zonale, aerul este doar parțial tratat în centrală până la o
stare intermediară după care este trimis în substații zonale unde se continuă
tratarea;
- instalații locale, aerul este tratat în agregate amplasate direct în încăperea
climatizată, astfel nu mai sunt necesare canale pentru transportul aerului.

După numărul de conducte pentru aerul refulat:


- instalații monotubulare;
DOSET IMPEX - Specialiştii companiei furnizează servicii de proiectare pentru o
gamă largă de sisteme de instalaţii:sisteme de ventilare şi condiţionare a aerului.
http://www.dosetimpex.ro/instalatii.php?pag=3&lang=ro
- instalații bitubulare.

Ventilația într-un restaurant, fast-food, sau orice spațiu unde se consumă


mâncare, deține un rol foarte important; fără ventilație nu scăpăm de mirosurile și fumul
de la bucătărie și s-ar crea un mare disconfort și un bun motiv de a nu mai reveni în
acel loc.
Într-un restaurant se diferențiază trei zone și anume: încăperea unde se servește masa
(restaurantul propriu-zis), bucătăria sau spațiul unde se prepară mâncarea și grupurile
sanitare. Toate aceste trei zone trebuie tratate separat, fiecare cu câte un sistem de
ventilație.
Începem cu ventilarea grupurilor sanitare, care ar trebui facută întotdeauna în
subpresiune, pentru a se împiedica răspindirea mirosurilor în încăperile alăturate.
Pentru a afla debitul de aer necesar pentru evacuarea aerului viciat luam în calcul un
număr de 12-15 schimburi aer/oră, fiind vorba de WC-uri publice. Aerul de compensație
poate pătrunde prin grile de transfer montate la partea inferioară a ușii. Evacuarea
aerului se poate face direct în exterior, cu ventilatoare montate pe perete sau pe canal,
folosind grile de aspirație și un ventilator centrifugal.
Urmează apoi încăperea unde se servește mâncarea, un spațiu cu degajări importante
de căldură de la oameni, mâncare, iluminat, aparatura electronică. Aici sistemul de
ventilație trebuie gândit astfel încât să elimine toate aceste degajări de caldură și
totodată să aducă un aport de aer proaspat, un lucru foarte important dacă vrei sa te
simți confortabil și să ai un ambient plăcut.

6
În funcție de bugetul alocat și de confortul dorit, putem recomanda:
 Cel mai simplu sistem de ventilație: evacuarea aerului viciat cu ventilatoare
montate în peretele exterior ( acolo unde se poate ) sau pe canal și introducerea
aerului proaspăt prin grile de compensare;
 Pentru a adăuga un minim de confort sistemului de mai sus, putem monta niște
ventilatoare pentru introducerea aerulului proaspăt care va fi filtrat și încălzit în
perioada de iarnă.
 Iar pentru un maxim de confort recomandam o centrală de tratare a aerului cu
distribuția aerului prin grile/anemostate.

Exemple de cum ar putea arăta acest spațiu, restaurantul propriu-zis, cu sistemul de


ventilație:
1. Sistem clasic de ventilație "la vedere". Distribuția aerului se face prin
anemostate (Fig. 2.1) sau grile montate direct pe tubulatura de ventilație. Canalul de aer
este rigid cu secțiune circulară sau rectangulară.

Fig. 2.1 Sistem clasic de ventilație, tip "la vedere"[1]

7
2. Sistem de ventilație "ascuns" în tavanul fals. După cum se vedea si înfigura
2.2, gurile de introducere/evacuare aer au fost vopsite în culoarea plafonului, creînd un
aspect plăcut și elegant.

Fig. 2.2 Sistem de ventilație "ascuns" cu recuperare de căldură [1]

3. Sistem de ventilație într-un stil avangardist (figura2.3). O idee foarte bună


pentru restaurantele cu zone de fumători separate, și nu numai. Evacuarea aerului
viciat se face prin tuburi flexibile dispuse uniform și dimensionate pentru zona deservită.

Fig. 2.3 Sistem de ventilație avangardist [1]

Un aspect foarte important: trebuie să introducem mai mult aer decât evacuăm,
astfel se creează suprapresiune în încăpere și evităm apariția unor curenți de aer
nedoriți (de exemplu de la bucătărie).

8
Fiecare restaurant are particularitățiile lui și trebuie să ținem cont de asta atunci cand
calculăm necesarul de aer proaspăt și aer evacuat. Pentru calcule rapide putem folosi
numărul de schimburi orare și recomandăm 10-15 schimburi aer/oră sau debitul de
aer/persoană, 20-25 m3/h pentru nefumători și 30-40 m3/h pentru fumători.

2.4 Încăperi cu impurificare a aerului pronunțată - bucătării

Prepararea hranei în bucătării conduce, în scurt timp, la o viciere pronunțată a


aerului interior datorită degajărilor importante de căldură, de umiditate, vapori de
grăsime și mirosuri. Lipsa ventilării conduce la formarea ceții de vapori de apă și
grăsimi, având ca urmare condensarea acestora pe suprafețele reci și la răspândirea
mirosurilor în încăperile alăturate sau chiar în întreaga clădire. Mărimea degajărilor este
în funcție de mărimea bucătăriilor (mici, medii, mari), iar timpul de viciere depinde de
înălțimea încăperii.
La bucătăriile mici caracterizate prin degajări neimportante de vapori (05…1,0
kg/h) și cu durate mici de utilizare 2-3h se poate realiza vetilarea prin deschiderea
ferestrelor, dar nu este întotdeauna sufiecientă sau prin vederea unor cosuri de
ventilare.
Este recomandabilă folosirea unui ventilator în peretele exterior cu turație variabilă 2,3
trepte de turații. Numărul orar de schimburi orare este în funcție de înălțimea încăperii
variind între 20 (h >=30m) sau 30 (la h<3m).
La bucătăriile mijlocii echipate cu cazane, tigăi basculante, plite nu mai este
suficientă ventilarea naturală. Este necesară și introducerea controlată a
aerului.Evacuarea aerului se poate face cu ajutorul unor hote (fig. 2.4) sau cu ajutorul
unor canale amplasate deasupra utilajelor de preparare a hranei.Atât hotele cât și gurile
de evacuare trebuie prevăzute cu filter de grăsimi.Acestea trebuie curățate permanent
pentru că pot deveni focare de infecție.

9
Fig. 2.4 Ventilarea bucătăriilor mijlocii [2]
a - aspirare prin hotă
b - aspirare prin guri

1 - hotă
2 - canal de evacuare
3 - canal de introducere

La bucătăriile mari, evacuarea aerului se face printr-un coș care trebuie să


depășească cu 5 m cea mai înaltă construcție din apropriere.Amenajarea plafonului
într-o bucătărie mare se face ca în figura 2.6.La bucătăriile mari se recomandă ca
instalația de introducere să fie prevăzută și cu răcire (fig. 2.7).

Fig. 2.5 Hotă cu filtru de grăsimi [2]


1 - hotă,
2- filtru de grăsimi,
3 - jgheab de colectare condensat,
4 - ștuț evacuare condensat.

10
Fig. 2.6 Ventilarea bucătăriilor mari [2]

1 - canal de introducere,
2 - canal de evacuare.

Fig. 2.7 Ventilarea bucătăriilor mari prevăzute cu răcire [2]

1 - hotă,
2 - filtru de grăsimi.

VI, VE - ventilator de introducere, evacuare,


BI - baterie de încălzire,
BR - baterie de răcire,
F - filtru de aer.

11
Determinarea debitului de aer pentru ventilarea bucătăriilor se face după bilanțuri
(termic și de umiditate) plecând de la aparatele care echipează bucătăria.
În practică se recurge adesea la debite specifice raportate la suprafața încăperilor sau
la volum.
Se recomandă recuperarea căldurii folosindu-se recuperatoare cu plăci bine protejate
cu filtre pentru grăsimi. Nu este permisă folosirea recuperatoarelor rotative pentru că
mirosul din aerul evacuat trece parțial în cel introdus.
Echiparea bucătăriei trebuie astfel făcută încât numărul de aparate pentru
prepararea hranei să fie în concordanță cu suprafața bucătăriei pentru a se realiza o
ventilare corectă.
Se recomandă ca degajările de căldură să nu depășească 80-100W m2, iar numărul
orar de schimburi orare să fie de maximum 40.

Măsuri constructive:
- să se folosească numai canale din tablă zincată sau din aluminiu. Nu este
permisă folosirea canalelor de zidărie sau rabitz. Canalele să aibă trasee scurte,
bine etanșate iar faltzurile de la partea inferioară să fie lipite pentru a evita
scurgerea grăsimii sau a condensatului. Canalele orizontale să aibă pantă și să
fie prevăzute cu ștuț de evacuare a condensatului și ușită de curățire.Canalele
de evacuare care trec prin camere reci trebuie să fie termoizolate pentru a
împiedica producerea condensatului;
- ventilatorul de evacuare să fie prevăzut cu ușă de curățire și Stutz de evacuare a
condensatului;
- motorul ventilatorului să fie în afara curentului de aer;
- pereții și plafonul bucătăriei să aibă tencuială absorbantă. Nu este permisă
vopsirea acestora;
- ferestrele să fie duble și nu prea mari;
- nivelul de zgomot din bucătărie să nu treacă de 50…60 dB;
- întrucât canalele de evacuare se îmibă cu grăsimi, putând lua foc, să se prevadă
filtre de grăsimi, uși de curățire și în unele cazuri, ciapete antifoc.

12
2.5 Tipuri de hote pentru bucătării

1. Hotă exhaustoare pentru bucătărie, Vortice, 54

Fig. 2.8 Hotă exhaustoare Vortice 54 [3]

Caracteristici:
 Lungime 540mm.
 Trei viteze, prezintă indicator luminos.
 Certificat IMQ.
 Puternic şi silenţios, nivel de zgomot redus la viteze reduse.
 Construcţie robustă cu cadru din oțel inoxidabil, unitatea de evacuare include un
scut din tablă, o carcasă zincata şi o unitate cu motor-ventilator.
 Este confecționat dintr-o rășină auto-extinctivă, clasa V0.
 În conformitate cu standardele EN 60335 CEI - 2-31 Ed. 1991 + V1 + V2 Filtru de
grăsime din aluminiu fin tip plasă lavabil.
 Iluminare excelentă, cu două becuri de 40W incandeșcente.
 Prezintă tampoane de cauciuc pentru absorbția vibrațiilor și pentru o instalare
perfectă.

Date tehnice:
 Producător: Vortice
 Debit de aer (min/max) (m3/h): 35/83
 Număr rotații (min/max) (rpm): 98
 Presiune disponibilă (min/max) (Pa): 2500

13
 Nivel zgomot (min/max) (db): 44.5/62.5
 Tensiune de alimentare (v/ø/hz): 230/1/50
 Putere consumată (min/max) (kw/h): 0.008/0.12

2. Hotă exhaustoare pentru bucătărie, Vortice, Vortex 90 B (white)

Fig. 2.9 Hotă Vortex 90 B [3]

Caracteristici:
 Se furnizează toate în versiune aspirantă. Este posibilă transformarea lor în hote
filtrante prin utilizarea unui kit opțional.
 Prezintă panou pentru selectarea vitezei dorite și led de control.
 Difuzie optimă a luminii: difuzoare din policarbonat transparent cu lampă cu
incandeșcență (40W) care luminează planul de coacere fără să modifice
culoarea naturală a mâncării.
 Puternice și silențioase: nivelul de zgomot redus corespunzator primei trepte de
vitezăeste ideal pentru cei care petrec mult timp în bucătărie pentru prepararea
mâncărurilor.
 În dotare:racord principal diametrui 120mm pentru evacuare-racord secundar
diametru 100 mm pentru evacuare-capac pentru ambele orificii de evacuare-
filtru de carbune activ pentru transformare în filtrantă- clapeta anti-retur-șuruburi
și dibluri pentru instalare- cabluri de alimentare.

14
Date tehnice:
 Producător: Vortice
 Debit de aer (min/max) (m3/h): 120/250
 Presiune disponibilă (min/max) (Pa): 118/210
 Nivel zgomot (min/max) (db): 37/56
 Tensiune de alimentare (v/ø/hz): 220-240/1/50
 Putere consumată (min/max) (kw/h): 0.04/0.12

3. Hotă exhaustoare pentru bucătărie, Vortice, 60 Light

Fig. 2.10 Hotă Vortice 60 Light [3]

Caracteristici:
 Prin utilizarea unui kit opțional acest tip de hotă aspirantă poate fi transformată
într-o altă variantă.
 Este dotată cu 3 leduri ergonomice auto-iluminatoare pentru selecționarea celor
trei trepte de viteză în funcție de cerințele reale de aspirație ale momentului.
 Sunt sigure: carcasa rotorului și motorului sunt realizate din material clasa V0;
componentele estetice/tehnice externe ale hotei sunt confecționate din rășină V0
și sunt tratate cu vopsele speciale de lungă durată rezistente la zgârieturi.
 Prezintă filtru anti-grăsime format din trei straturi de rețea de aluminiu de 10 mm
extrem de eficient și ușor de curățat.
 Difuzie optimă a luminii: difuzoare cu lupă freșnel din policarbonat transparent cu
lămpi incandeșcente (2x40w) care iluminează planul de coacere fără să modifice
culoarea naturală a mâncării.

15
 În dotare: adaptor pentru evacuarea în conducte de avacuare Ø120 mm - clapeta
anti-retur; dibluri cu cârlig reglabile pentru instalare și dibluri de blocaj; garnituri
antivibrante și pentru corectarea verticalității. Caracteristicile tehnice ale acestui
produs sunt certificate de IMQ cu IMQ Performance și sunt construite în
conformitate cu normele CEI EN60335-2-31 si 1991+V1+V2.

Date tehnice:
 Producător: Vortice
 Debit de aer (min/max) (m3/h): 125/300
 Număr rotații (min/max) (rpm): 2500
 Presiune disponibilă (min/max) (Pa): 265/334
 Nivel zgomot (min/max) (db): 45/63.5
 Tensiune de alimentare (v/ø/hz): 230/1/50
 Putere consumată (min/max) (kw/h): 0.12

4. Hotă exhaustoare pentru bucătărie, Vortice, 60 Silver

Fig. 2.11 Hotă Vortice 60 Silver [3]

Caracteristici:
 Prin utilizarea unui kit opțional acest tip de hotă aspirantă poate fi transformată
într-o altă variantă.

16
 Hotele Vortice sunt puternice și silentioase: nivelul de zgomot redus
corespunzător primei trepte de vitezăeste ideal pentru cei care petrec mult timp
în bucătărie pentru prepararea mâncărurilor.
 Sunt robuste: au structura portantă din oțel electrozincat cu placă rezistentă la
foc din oțel 8/10.
 Prezintă filtru anti-grăsime format din trei straturi de rețea de aluminiu se 10 mm
extrem de eficient și ușor de curățat.
 Difuzie optimă a luminii: difuzoare cu lupă freșnel din policarbonat transparent cu
lămpi incandeșcente (2x40w) care iluminează planul de coacere fără să modifice
culoarea naturală a mâncării.

Date tehnice:
 Producător: Vortice
 Debit de aer (min/max) (m3/h): 125/300
 Număr rotații (min/max) (rpm): 2500
 Presiune disponibilă (min/max) (Pa): 265/334
 Nivel zgomot (min/max) (db): 45/63.5
 Tensiune de alimentare (v/ø/hz): 230/1/50
 Putere consumată (min/max) (kw/h): 0.12

5. Hotă exhaustoare pentru bucătărie, Vortice, 90-I (Stainless steel)

Fig. 2.12 Hotă Vortice 90 - l [3]

17
Caracteristici:
 Se furnizează toate în versiune aspirantă. Este posibilă transformarea lor în hote
filtrante prin utilizarea unui kit opțional.
 Prezintă panou pentru selectarea vitezei dorite și led de control.
 Trei trepte de viteză.
 Difuzie optimă a luminii: difuzoare din policarbonat transparent cu lampă cu
incandeșcență (40W) care luminează planul de coacere fără să modifice
culoarea naturală a mâncării.
 Puternice și silențioase: nivelul de zgomot redus corespunzător primei trepte de
vitezăeste ideal pentru cei care petrec mult timp în bucătărie pentru prepararea
mâncărurilor.

Date tehnice:
 Producător: Vortice
 Debit de aer (min/max) (m3/h): 85/135
 Presiune disponibilă (min/max) (Pa): 205/245
 Nivel zgomot (min/max) (db): 41/53
 Tensiune de alimentare (v/ø/hz): 220-240/1/50
 Putere consumată (min/max) (kw/h): 0.08/0.135

6. Hotă de colț FALMEC ELIOS

Fig. 2.13 Hotă de colț [4]

Caracteristici constructive:
 Materialul din care este confecționată este INOX AISI 304, cu finisaj mat, iar
marginea din partea inferioară este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate.
Codul AISI 304 garantează cea mai bună calitate pentru materialul tip INOX.

18
 Sistem de iluminare cu LED-uri - 3500 K.
 Filtre de grăsime detașabile și lavabile - model tip TOP Filters.
 Filtru de carbon lavabil și reutilizabil, util pentru eliminarea mirosurilor neplăcute
(în cazul în care hotă funcționează în modul de recirculare a aerului).
 Permite atât evacuarea aerului viciat direct în exterior, cât și filtrarea, purificarea
și evacuarea acestuia înapoi în interiorul încăperii. Modalitatea de evacuare se
va stabili la momentul instalării.

Date tehnice:
1. Marcă produs:FALMEC
2. Debit de aer maxim (mc/h): 600
3. Nivel de zgomot dB(A): 48/58/67
4. Presiune maximă (Pa): 190/340/460
5. Putere consumată W: 83/109/185

7. Hotă de perete FALMEC VISION

Fig. 2.14 Hotă de perete [4]

Caracteristici constructive:
 Dispozitiv special prevăzut pentru instalarea unui televizor.
 Materialul din care este confecționată este INOX AISI 304, cu finisaj mat. Codul
AISI 304 garantează cea mai bună calitate pentru materialul tip INOX.
 Lămpi cu halogen pentru iluminarea zonei de sub hotă.
 Filtru de carbon lavabil și reutilizabil, util pentru eliminarea mirosurilor neplăcute
(în cazul în care hota funcționează în modul de recirculare a aerului).

19
 Filtre de grăsime detașabile și lavabile - model tip BASE Filters.
 Permite atât evacuarea aerului viciat direct în exterior, cât și filtrarea, purificarea
și evacuarea acestuia înapoi în interiorul încăperii. Modalitatea de evacuare se
va stabili la momentul instalării.

Date tehnice:
 Marcă produs:FALMEC
 Debit de aer maxim (mc/h): 800
 Nivel de zgomot dB(A): 40/50/58
 Presiune maximă (Pa): 190/360/360
 Putere consumată W: 87/112/150

8. Hotă de perete FALMEC FLIPPER culoare albă

Fig. 2.15 Hotă de perete Flipper [4]

Caracteristici constructive:
 Materialul din care este confecționată este inox Fasteel anti-amprente, cu finisaj
mat, iar partea frontală este realizată din sticlă satinată tratată termic de culoare
albă. Finisajul sticlei poate fi alb, negru sau colorat.
 Dotată cu LED-uri pentru a lumina zona de sub hotă.
 Filtre de grăsime detașabile și lavabile - model tip BASE Filters.

20
 Filtru de carbon lavabil și reutilizabil, util pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
 Permite atât evacuarea aerului viciat direct în exterior, cât si filtrarea, purificarea
și evacuarea acestuia înapoi în interiorul încăperii. Modalitatea de evacuare se
va stabili la momentul instalării.

Date tehnice:
 Marcă produs:FALMEC
 Debit de aer maxim (mc/h): 800
 Nivel de zgomot dB(A): 42/53/68
 Presiune maximă (Pa): 190/260/320
 Putere consumată W: 83/102/152

9. Hotă de perete FALMEC MIMOSA

Fig. 2.16 Hotă de perete FALMEC [4]

Carcateristici constructive:
 Materialul din care este confecționata este oțel de înaltă calitate, vopsit, iar
marginea din partea inferioară a hotei este din lemn.
 Filtre de grăsime detașabile și lavabile - model tip BASE Filters.
 Filtru de carbon lavabil și reutilizabil, util pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.

21
 Permite atât evacuarea aerului viciat direct în exterior, cât și filtrarea, purificarea
și evacuarea acestuia înapoi în interiorul încăperii. Modalitatea de evacuare se
va stabili la momentul instalării.
 Control slider cu ajutorul căruia se poate stabili treapta de funcționare a hotei.
 3 trepte de viteză.
 Iluminare.

Date tehnice:
 Marcă produs:FALMEC
 Debit de aer maxim (mc/h): 450
 Nivel de zgomot dB(A): 48/55/57
 Presiune maximă (Pa): 180/200/220
 Putere consumată W: 70/90/140

10. Hotă de plafon FALMEC CIELO cu telecomandă

Fig. 2.17 Hotă de plafon cu telecomandă [4]

Carcateristici constructive:
 Materialul din care este confecționată este sticlă tratată termic, de culoare albă.
 Dotată cu LED-uri pentru a lumina zona de sub hotă.
 Filtre de grăsime detașabile și lavabile - model tip BASE Filters.

22
 Filtru combinat CarbonZeo, regenerabil, acesta asigură o filtrare excelentă și
sporește capacitatea de purificare a aerului. Regenerarea acestuia se realizează
o dată la 2 ani, prin introducerea în cuptorul cu microunde la o temperatură de
200 gr.C pentru 2 ore și se înlocuiește o dată la 4 ani.
 Hota funcționează numai în modul de recirculare.
 Aspirație perimetrală.
 Telecomandă inclusă.
 Control touch screen.

Date tehnice:
 Marcă produs:FALMEC
 Debit de aer maxim (mc/h): 600
 Nivel de zgomot dB(A): 53/57/61
 Presiune maximă (Pa): 2400/220/260
 Putere consumată W: 150/168/190

23
III. Alegerea soluției constructive

3.1 Sistem de ventilare cu recuperare de căldură

În urma analizei mai multor sisteme de ventilare am optat pentru alegerea unui
sistem de ventilare ascuns cu recuperare de căldură.
Un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură asigură simultan şi necesităţile
de ventilaţie cât şi pe cele de încălzire necesare.
În regim de iarnă aerul este încălzit înainte de introducerea sa în incintă la o
temperatură mai mare decât temperatura ambiantă cu ajutorul unui schimbător de
căldură (recuperator de căldură). În acest fel aerul introdus de sistemul de ventilaţie cu
recuperare de căldura va contribui la acoperirea pierderilor de căldură ale incintei.
Extragerea aerului viciat de către acest sistem de ventilaţie cu recuperare de
căldură se face după ce acesta traversează încântă în scopul de a fi recirculat. Într-un
recuperator de căldură (schimbător în plăci) se face schimbul energiei termice dintre
aerul cald viciat, extras din interior către aerul rece filtrat, venit din exterior. În anotimpul
cald un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură funcţionează în sens invers.

Fig. 3.1 Schimb de căldură [5]

Calitatea aerului interior se deteriorează fără ajutorul unui sistem de ventilare, iar
acest lucru se intensifică acum, odată cu casele moderne și cu modul de izolare al
acestora.

24
Chimicalele, gazele și umiditatea produse zilnic pot duce la apariția unor agenți de
poluare care vă pot afecta sănătatea și pot afecta clădirea în sine.
Sistemul de ventilare cu recuperare de caldură aspiră aerul poluat din încăperile
unde este generată cea mai multă umiditate, de exemplu bucătării și băi, și introduce
aer proaspăt aspirat din exterior în celelalte încăperi, asigurând astfel un flux de aer
proaspăt și curat prin toată locuința.
Căldura este recuperată din aerul extras și este folosită pentru a preîncălzi aerul
proaspăt introdus din exterior, cu ajutorul unui schimbător de caldură de înaltă eficiență
(până la 92%) care se află în unitatea centrală de ventilare.

Fig. 3.2 Realizarea schimbului de căldură [5]

Sistemul de ventilare funcționează continuu fără a risipi caldură sau


energie.Aerul circulă de la unitățile terminale prin tubulatura flexibilă ascunsă în tavanul
fals către unitatea centrală.Unitatea centrală este instalată de obicei într-o
camerătehnică sau este mascată. Sistemul este conceput pentru a fi integrat în
încăpere, pentru a fi ascuns privirii. Marea majoritate a sistemelor au și optiunea de
"boost" pentru a crește procesul de ventilare atunci când este necesar, de exemplu
atunci când se face baie, se gătește etc.

25
Fig.3.3 Sisteme de ventilare cu recuperatoare de căldură de mare eficiență energetică (92%) [6]

3.2 Cum funcționează un sistem de ventilație cu recuperare de căldură?

Centrul schimbătorului de căldură foloseşte căldura aerului evacuat pentru a


încălzi curentul de aer proaspăt. Unitatea are două ventilatoare, unul pentru extragerea
aerului cald din încăpere şi celălalt pentru pomparea aerului proaspăt din exterior. Pe
măsură ce curentul de aer avansează de-a lungul schimbătorului, căldura de la aerul
evacuat este transferată aerului proaspăt, fără ca cele două fluxuri de aer să se
combine.
Aerul viciat răcit este condus în exterior, iar aerul proaspăt încălzit este introdus în
încăpere.

26
Fig. 3.6 Circuitul aerului în sistemul de ventilație [7]

Fig. 3.7 Funcționarea sistemului de ventilație [7]

27
3.3 Principalele caracteristici și avantaje ale gamei THR

 Unități compacte care pot fi montate și mascate cu ușurință,


 Putere electrică consumată foarte mică,
 Mult mai eficiente decât recuperatoarele clasice de căldură; până la 92%
eficiență,
 Mod de operare pe timp de vară pentru a ajuta la evitarea supraîncălzirii incintei,
 Panou de control inteligent, ușor de folosit,
 Timer ajustabil 0-60 minute pentru funcția "boost",
 Se poate conecta la tubulatura de 100, 125, 150mm diametru în funcție de tip,
fără a fi necesare alte adaptoare
 Protecție inteligentă anti-îngheț,
 Filtre G3 sau G4 ca dotare standard în funcție de tip,
 Ramele din plastic ale filtrelor se pot refolosi,
 Montaj rapid cu ajutorul suportului,
 Greutate redusă pentru manevrare ușoară,
 Funcție "Setback" pentru cazurile în care incinta nu va fi ocupată o lungă
perioadă de timp,
 Debite de aer de până la 500m³/h,
 Tensiune de alimentare/ frecvență 230V/ 50Hz,
 Dimensiuni cuprinse între L x I x A: 600x430x295mm și 800x675x505mm (Lățime
x Înălțime x Adâncime),
 Greutăți cuprinse între 16kg și 31kg.

Randamentul de recuperare a căldurii în cazul sistemelor noastre este de minim


76% până la 98%. Acest randament ridicat permite reducerea consumului de energie
necesară încălzirii sau răcirii spațiilor. Consumul de energie este de asemenea foarte
mic, de numai 3,8w/h.
Economisirea energiei este o necesitate, motiv pentru care tot mai multe
persoane investesc sume considerabile de bani în sisteme de izolare a încăperilor
(termosistem, ferestre etc.). Incintele foarte bine izolate nu asigură un climat sănătos
datorită cantității insuficiente de aer proaspăt și este esențială o ventilare regulată a
spațiilor.
Mulți oameni suferă de alergii, rinită alergică sau astm bronșic alergic, cauzate
de particule de praf sau de polen. Datorită sistemului de ventilație echipat cu filtre de
foarte bună calitate, puteți respira un aer curat și fără alergeni. Ventilarea încăperilor
este mai ales recomandată pentru prevenirea alergiilor la copii și bebeluși.

28
3.4 Ventilația în bucătărie

Sistemul de ventilație elimină căldura și grăsimea produse de echipamentele de


gătit, aburul rezultat în urma procesului de fierbere, dar și monoxidul de carbon provenit
din combustia gazului.
Un sistem de ventilație în bucătărie, care poate include atât eliminarea noxelor,
cât și reîmprospătarea aerului nu mai reprezintă o extra opțiune, cât o cerință a legii. În
ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă, legislația în domeniu insistă
pe existența bucătăriilor bine ventilate, care să asigure confortul angajaților, lucru ce nu
poate fi obținut doar prin deschiderea largă a geamurilor sau a unei uși. Orice miros de
mâncare gătită, emanat în aer, nu este numai o neplăcere pentru vecini, ci și un motiv
întemeiat pentru a nu primi autorizație de funcționare sau pentru a fi reclamat către
organele de control.
Sistemul de ventilație dispune de un ansamblu de filtre si răcitoare care scot
căldura, umiditatea si gazele periculoase si care pot atrage si particule de mâncare sau
grăsime, asta în timp ce introduc aer curat și mai rece în bucătărie.Sistemul de
ventilație optim depinde și de natura operațiunilor din bucătărie și de spațiu.

Fig. 3.8 Sistem de ventilație al unei bucătării [8]

29
3.5 Curățarea sistemelor de ventilație și tipuri de filtre

Curățarea sistemelor de ventilație este esențială, atât din punct de vedere al


igienei, cât și din cel al siguranței. Dacă gradul de prăjire în bucătărie este foarte ridicat,
atunci curățarea ar trebui să fie săptămânală. Principial, cei care instalează sistemele ar
trebui să îndrume personalul în privința frecvenței de spălare. Ignorarea acestor indicații
poate absolvi firma asiguratoare de orice fel de plată a daunelor, în eventualitatea unui
incendiu.
Una dintre caracteristicile variabile ale sistemuluieste tipul filtrului utilizat în
îndepărtarea particulelor de mâncare, foarte grase. Grăsimea nu reprezintă doar un
miros neplăcut, ci și un factor ridicat de risc în ceea ce privește un potențial incendiu în
sistemele de extragere.
Există șase tipuri de filtre pentru grăsime:
1. Filtre cu plasă
Acestea sunt plase de metal stratificate, pe care se depun particulele de grăsime
pe măsură ce sunt absorbite de către sistemul de ventilație. Ele necesită o curățare
regulată și nu sunt eficiente în cazul unor niveluri ridicate de topire a grăsimii.Mai mult,
în bucătăriile unde se utilizează foarte mult prăjirea se pot produce incendii ale
sistemului de ventilație.
Acest tip de filtre ar trebui utilizat în locațiile în care se folosește foarte puțin sau
chiar deloc arderea grăsimii, deci, nu trebuie instalat lângă grătare, tăvi pentru prăjitul
ușor, friteuze etc. Curățarea acestora se face prin înmuierea lor în apă fiartă și apoi
utilizarea unui detergent cu efect puternic degresant, cu toate că este posibil să se
deterioreze în acest mod plasele metalice și filtrul să necesite înlocuire.

Fig.3.9 Filtru de aer cu plasă [9]

30
2. Filtre cu schimbător
Sunt mult mai eficiente, pentru că schimbă grăsimea din aer și o depune într-un
recipient de colectare. Aceste tipuri de filtre se pretează în bucătăriile unde gătitul în
urma căruia rezultă grăsime arsă este moderat. În general, sunt fabricate din oțel
inoxidabil, iar procesul de curățare a lor este unul foarte simplu, întrucât se pot
introduce în orice tip de mașină de spălat vase.

3. Filtre cu cartuș
Nu trebuie confundate cu filtrele de unică folosință, care nu pot fi niciodată
utilizate în bucătăriile comerciale, prevăzute cu sisteme de extragere. Cartușele filtrelor
sunt confecționate din oțel inoxidabil și sunt mai eficiente decât filtrele baffle, pentru că
sunt destinate locațiilor unde se pune accent pe utilizarea frecventă a grăsimii.
Aceste tipuri de filtre se pot spăla în mașini obișnuite de spălat vase.

Fig. 3.10 Filtru cu cartuș [10]

4. Filtre cu spălare automată


Reprezintăun sistem mai avansat, pentru că acestea sunt supuse zilnic unei
curățări automate interne, ce necesită un excedent de apă fiartă, iar acest lucru le face
să fie printre cele mai scumpe sisteme, dar sunt și printre cele mai eficiente.

5. Filtre cu aburi
Sunt considerate printre cele mai operative, dar necesită instalații sanitare și sunt
foarte scumpe. Acestea au un sistem de emanare a aburului cald, care înmoaie practic
grăsimea și o depune într-un recipient de colectare.

31
Fig. 3.11 Filtru cu aburi [11]

6. Filtre cu raze UV
O tehnologie de ultimă oră în domeniul sistemelor de ventilație din bucătării și
reprezintă combinarea filtrelor cu cartușe, cu raze ultraviolete. Eficiența lor în eliminarea
grăsimii și a mirosurilor neplăcute este de 98%.

Fig. 3.12 Filtru cu raze UV [12]

32
IV. Calcule de dimensionare

4.1 Metode de calcul pentru restaurante și bucătării profesionale

Un sistem de ventilație pentru restaurant și bucătării profesionale presupune


dimensionarea ventilatoarelor de introducere/evacuare, a hotei și a canalelor de aer.
Pe baze statistice au rezultat indici și formule de calcul rapide, astfel:
1. Prima metodă este cea a numărului de schimburi orare sau a debitului de aer
(m3/h) raportat la 1 m3 din volumul încăperii. Pentru restaurante această valoare
se alege între 10-15 schimburi de aer/oră, iar pentru bucătării profesionale 15-25
schimburi de aer/oră; se consideră înălțimea medie a încăperii 4 metrii.

2. În a doua metodă, putem folosi valorile orientative ale debitului raportat la


suprafața și destinația încăperii. Valorile de mai jos sunt exprimate în m3/h:
- pizzerii, rotiserii 80 m3/h
- restaurante 60 m3/h
- cantine,cazinouri 90 m3/h
- bucătării profesionale 90 m3/h.

3. Dimensionarea hotelor se poate face ținând cont de suprafața de apirație A (m2)


a acesteia și viteza în secțiunea de aspirație a hotei v(m/s), dupa formula L = v x
A x 3600 (m3/h).
Viteza recomandată se alege în funcție de numărul de deschideri ale hotei:
- hote deschise pe 4 laturi ( insule ) – 0.9...1.1 m/s
- hote deschise pe 3 laturi – 0.7....0.9 m/s
- hote deschise pe 2 laturi - 0.5...0.7 m/s
- hote deschise pe 1 latura - 0.25...0.5 m/s

În concluzie, am optat pentru prima metodă de calcul, iar în cazul restaurantului


ales avem următoarele date:

Pentru bucătărie:
Înălțime - 4m
Lățime - 8m
Lungime - 12m
V=4X12X8=384m3/aer.

33
Pentru sala de mese:
Înălțime -4m
Lățime -10m
Lungime - 27m
V=4X10x27=1080m3/aer.

34
V. Calcule economice

5.1 Costul echipamentelor


Tab. 5.1 Costul echipamentelor

Nr.crt. Produs Pretul achiziționării


[lei]
1 Priza de aer proaspăt 500
2 Unitate de tratare a aerului 36.000

3 Conducta de introducere a 500


aerului proaspăt
4 Conducta de evacuare a aerului 500
viciat
5 THR 1.500
Total: 56.000 lei

Costul total al instalației de ventilare este de 56.000 de lei iar în continuare vom
calcula amortizarea.

5.2 Amortizarea

Din punct de vedere economic, amortizarea reprezintă procesul de repartizare a


valorii de intrare a imobilizării (costul istoric) asupra întregii sale durate de utilizare.
Amortizarea este o cheltuială a exercițiului, ce corespunde consumației unei părți din
valoarea imobilizării.
Din punct de vedere financiar, amortizarea este o componentă a capacității de
autofinanțare care permite reînnoirea imobilizărilor.
Eșalonarea costului istoric se face pe durata utilizării lor prin întocmirea unui plan
de amortizare.
Planul de amortizare se întocmește pe baza următoarelor elemente: valoarea de
amortizare, durata de viață și metoda de amortizare aplicată.
Valoarea de amortizat se stabilește la costul istoric, adică de valoarea de intrare,
denumită valoare contabilă.
Durata de viață sau de amortizare variază în funcție de natura bunurilor. Amortizarea
unui bun se înregistrează lunar.

35
Metodele de amortizare folosite sunt:
1. Amortizarea liniară
2. Amortizarea accelerată
3. Amortizarea degresivă

Pentru a calcula amortizarea instalației de ventilare, am folosit prima metodă și


anume: amortizarea liniară. Aceasta constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare
pe toată durata de viață a bunului.

1
RA = x 100
𝑇𝐴
AL = VA x RA
VA = 56 000
TA = 6 ani
1
RA = 6 x 100 = 16,66
56 000𝑥16,66 9329,6
AL = = = 777,46
12 12
TA6ani = 777,46 x 6 = 4664,76

Legendă:
RA - rata de amortizare
AL - amortizare liniară
VA - valoare amortizare
TA - termen de amortizare

36
VI. Legislația

Proiectarea instalației s-a făcut ținând cont de prevederile următoarelor


normative și standarde:
- Normativ I5-98 - privind proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare
și climatizare
- Normativ I5/2-98 - privind exploatarea instalațiilor de ventilare și
climatizare
- STAS 1907/1-97 - pentru calculul necesarului de căldură
- STAS 1907/2-97 - pentru temperaturi interioare de calcul
- STAS 6648/1-82 - pentru calculul necesarului de frig
- STAS 6648/2-82 - pentru temperaturi interioare de calcul vara

6.1 Precauții

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu curent în timpul întreținerii,


atunci când aparatul nu se va folosi pentru timp îndelungat sau atunci cand ați depistat
o malfuncțiune la aparat. În cazul unei întreruperi de curent aparatul poate fi programat
astfel încât să pornească imediat după restabilirea alimentării cu curent.
Nu pozitionați vase care conțin lichide în jurul aparatului. Nu aruncați apă pe
aparatul de aer condiționat și pe telecomandă. Folosiți doar siguranțe cu o valoare a
curentului corespunzătoare.
Nu introduceți obiecte în gurile de introducere sau evacuare a aerului a unității
exterioare în timpul funcționării acesteia pentru că contactul lor cu ventilatorul poate fi
periculos. În cazul în care compresorul se oprește pentru orice motiv, el nu va reporni
decât după o întârziere de 3 minute în timpul căreia unitatea interioara va funcționa
doar ca ventilator.
Nu folosiți substanțe combustibile, spray-uri sau substanțe chimice pentru
curățarea unității interioare și a telecomenzii. Păstrați filtrele curate prin demontare și
spălare periodică.
Nu folosiți aparatul de aer condiționat fără filtrele de aer în poziție pentru a nu
permite intrarea de praf și aer necurat în interiorul lui.
Nu dirijați jetul de aer al unității interioare pe oameni, animale de casa sau
plante. Existența unor obstacole de genul mobilier sau draperii la o rază de 1 metru
de aparat poate reduce randamentul aparatului pentru că ele pot îngreunaintroducerea
sau refularea aerului din unitatea interioară.

37
Concluzii

Spațiul de locuit și cel de gătit este acel sector în care din punct de vedere al
ventilației, climatizării cererea și necesitățile nu sunt întotdeauna bine armonizate.
Utilizatorul care se află în propriul său spațiu este liber să își aleagă condițiile după
modul său de viața, obiceiuri, tradiții etc. Această precizare conduce la concluzia foarte
importantă că instalația de ventilatie/climatizare poate fi dotată la cel mai înalt nivel, dar
ea va fi folosită de către utilizator în funcție de dorința sa.
S-a constatat că, exact acolo unde există un sistem de climatizare centralizată
realizate prin însăși construcția imobilului, orificiile respective sunt adesea obturate de
către proprietari cu bună stiință din urmatoarele motive:
1. apare curent de aer în incintă;
2. încălzirea centralizată (iarna) este insuficientă și deci se împiedică astfel răcirea
incintei;
3. se manifestă o grijă exagerată de economisire a energiei;
4. apare zgomotul instalației.
Proiectarea și realizarea unei instalații de climatizare individuale trebuie să
armonizeze cerințele de confort cu cele de gestionare a sistemului de ventilație de către
utilizator fără a afecta, involuntar celelalte funcții ale sistemului.
Pe piaţa românească a aparatelor de aer condiționat există foarte multe oferte
din ce în ce mai tentante cu privire la marca și preţul aparatelor dar nici o ofertă de
instalare, service, reparaţii şi întreţinere a acestor aparate de aer condiționat.
Un individ consumă în funcție de nivelul de activitate pe care o desfășoară între 20 și
150 l/h de oxigenceea ce înseamnă un debit de aer nou de 0,4...3 m2/h; acest debit
este mult mai mic decât debitele utile realizării funcțiilor legate de confortul și igiena
necesare adică menținerea calității aerului: menținerea umidității relative a aerului la
valori acceptabile în domeniul de temperaturi prevăzut; limitarea și eliminarea
mirosurilor nedorite; limitarea procentului de poluanți produși în interiorul incintei.Pentru
fiecare din aceste funcții ce trebuie realizate se determină debitul de aer proaspăt
necesar.
În materie de climatizare a clădirilor exigențele se grupează în două categorii:
asigurarea unei igiene suficiente prin stabilirea debitelor de aer insuflat și respectiv
extras din incintă; economisirea de energie care dă regulile de calcul pentru stabilirea
contribuției ventilației în bilanțul general energetic.

38
Principiile de realizare a instalațiilor de ventilație sunt:
 aerisire generală și permanentă;
 circulația aerului se face dinspre incintele principale către incintele de serviciu,
unde sunt amplasate gurile de evacuare a aerului viciat, realizându-se astfel o
„spălare” a întregii locuințe.

39
Bibliografie

1. BANCEA, Olga, Sisteme de ventilare industrială, Editura Politehnică, Timișoara,


2009
2. NEISS, Francisc, Instalații de ventilare și condiționare a aerului, Editura Institutul
Politehnică „Traian Vuia”, Timișoara, 1985
3. Enciclopedia Tehnică de Instalații, Manualul de instalații, Ediția II, Numărul V,
Editura Artecno, București, 2010 [2]
4. Manual de Utilizare, Sistem de ventilație cu recuperare de căldură pentru spații
rezidențiale, 2011 [7]
5. http://www.2006-2010.tihe.ro
6. http://www.aaz.ro [12]
7. http://www.aer-conditionat-lg.ro
8. http://www.alliancefiltration.ro [9]
9. http://www.bsh.at
10. http://www.clubafaceri.ro [10]
11. http://www.dosetimpex.ro
12. http://www.foodandbar.ro [8]
13. http://www.incasa.ro
14. http://www.infoteste.ro [11]
15. http://instalatiipentruconstructii.wordpress.com
16. http://www.intax.ro [4]
17. http://www.meltem.ro
18. http://www.normative.ro
19. http://www.proidea.ro [6]
20. http://profueconomist.blogspot.ro
21. http://www.termostar.ro
22. http://ventilatie.me [3]
23. http://ventilatie-climatizare.blogspot.ro [1]
24. http://www.ventilatierecuperarecaldura.ro [5]

40