Sunteți pe pagina 1din 7

Şcoala Gimnazială Nr.

1 Bălnaca Profesor: Tonț Anamaria Bianca


Disciplina: Opțional –Mituri și legende greco-romane Nr. de ore/săptămână: 1

CLASA A V-A
PLANIFICARE ANUALĂ
AN ŞCOLAR 2017-2018

Structura anului şcolar 2017-2018:


Cursuri: 34 (+1) săptămâni x 1 oră/săptămână = 34 (+ 1) ore/an:
Semestrul I: 18 săptămâni x 1 oră/săptămână  18 de ore
Semestrul al II-lea: 16 (+1) săptămâni x 1 oră/săptămână = 16 ore ( + PROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL” (activităţi extraşcolare şi
extracurriculare, având orar specific) din săptămâna 25 (26 – 30 martie 2018))

Sem. Unitatea de învăţare Nr. de ore Săptămâna Obs.

I 1. Olimpul şi lumea lui – Introducere în mitologia greco-romană 1 S1


I 2. Geea şi Uranus – Pământul şi cerul 1 S2
I 3. Generaţia titanilor. Titanomahia. 1 S3
I 4. Cronos şi Saturn 1 S4
I 5. Prometeu şi focul 1 S5
I 6. Zeus - Jupiter 2 S 6-S 7
I 7. Hera – Iunona 2 S 8-S 9
I 8. Atena – Minerva 2 S 10-S 11
I 9. Poseidon – Neptun 2 S 12-S 13
I 10. Afrodita – Venus 2 S 14-S 15
I 11. Ares – Marte 1 S 16
I Recapitulare 1 S 17
I Evaluare 1 S 18
Total ore semestrul I 18 S 1-S 18
II 12. Eros – Cupidon 2 S 19-S 20
II 13. Apollo – Phoebus 1 S 21
II 14. Artemis – Diana 2 S 22-S 23
II 15. Demetra – Ceres 1 S 24
II 16. Hefaistos – Vulcan 2 S 26-S 27 S25-Școala altfel
II 17. Dionisos – Bachus 2 S 28-S 29
II 18. Hades – Pluto 2 S 30-S 31
II 19. Hermes – Mercur 2 S 32-S 33
II Recapitulare 1 S 34
II Evaluare 1 S 35
Total ore semestrul al II-lea 16 S 19-S 35
TOTAL 34 S 1-S 35
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca Profesor: Tonț Anamaria Bianca
Disciplina: Opțional –Mituri și legende greco-romane Nr. de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL I

Unitatea de Obiective de Forme de prezentare Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs.


învăţare referință ore
1. Olimpul şi 1.1. Texte informative Introducere în mitologia greco-romană 1 S1
lumea lui – 2.2. Surse de documentare Argumente pentru studierea mitologiei
Introducere 3.1. greco-romane
în mitologia Olimpul și lumea lui
greco-romană
2. Geea şi 1.2. Povestiri Geea şi Uranus – Pământul şi cerul 1 S2
Uranus – 1.3. Texte cu imagini Mitul genezei
Pământul şi 2.1. Fişe de lectură / de dicţionar
cerul
3. Generaţia 1.2. Povestiri Generaţia titanilor. Titanomahia 1 S3
titanilor. 1.3. Fişe de lectură / de dicţionar Războiul în mitologie
Titanomahia 2.1 Video
4. Cronos şi 1.1. Povestiri Cronos şi Saturn 1 S4
Saturn 2.2. Fişe de lectură / de dicţionar Cronos, zeul timpului la greci
3.1. Saturn, zeul agriculturii la romani
5. Prometeu şi 1.3. Povestiri Prometeu şi focul 1 S5
focul 2.2. Texte cu imagini Legenda titanului Prometeu
3.2. Video Furtul focului
6. Zeus - 1.1. Povestiri Zeus – Iupiter 2 S 6-S 7
Jupiter 2.2. Fişe de lectură / de dicţionar Zeitatea supremă: Zeus la greci și 1
3.1. Enciclopedie artă Jupiter la romani
Zeus – Jupiter în artă 1
7. Hera – 1.1. Povestiri Hera – Iunona 2 S 8-S 9
Iunona 1.3. Texte cu imagini Zeița protectoare a căsniciei: Hera la 1
3.1. Fişe de lectură / de dicţionar greci și Iunona la romani
Enciclopedie artă Hera – Iunona în artă 1
8. Atena – 1.1. Povestiri Atena – Minerva 2 S 10-S 11
Minerva 1.3. Fişe de lectură / de dicţionar Zeița înțelepciunii: Atena la greci și 1
2.2. Enciclopedie artă Minerva la romani
3.1. Atena – Minerva în artă 1
9. Poseidon – 1.1. Povestiri Poseidon – Neptun 2 S 12- S 13
Neptun 1.3. Fişe de lectură / de dicţionar Zeul mării: Poseidon la greci și Neptun 1
3.1. Enciclopedie artă la romani
Poseidon – Neptun în artă 1
10. Afrodita – 1.1. Povestiri Afrodita – Venus 2 S 14-S 15
Venus 1.3. Fişe de lectură / de dicţionar Zeița dragostei și a frumuseții: Afrodita 1
2.2. Enciclopedie artă la greci și Venus la romani
3.1. Afrodita – Venus în artă 1
11. Ares – 1.1. Povestiri Ares – Marte 1 S 16
Marte 2.2. Video Zeul războiului: Ares la greci și Marte la
3.1. Enciclopedie artă romani
Recapitulare 2.1. Scheme şi tabele Recapitulare semestrială 1 S 17
2.1. Fişe de lectură / de dicţionar
3.2. Exerciţii
Evaluare 2.1. Fişe de lectură / de dicţionar Evaluare sumativă 1 S 18
3.2. Portofoliu
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca Profesor: Tonț Anamaria Bianca
Disciplina: Opțional –Mituri și legende greco-romane Nr. de ore/săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL II

Unitatea de Obiective de Forme de prezentare Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs.


învăţare referință ore
12. Eros – 1.1. Povestiri Eros – Cupidon 2 S 19-S 20
Cupidon 2.2. Texte cu imagini Zeul iubirii: Eros la greci și Cupidon la 1
3.1. Fişe de lectură / de dicţionar romani
Enciclopedie artă Eros – Cupidon în artă 1
13. Apollo – 1.2. Povestiri Apollo – Phoebus 1 S 21
Phoebus 1.3. Texte cu imagini Zeul luminii: Apollo la greci și Phoebus
2.1. Fişe de lectură / de dicţionar la romani
14. Artemis – 1.2. Povestiri Artemis – Diana 2 S 22-S 23
Diana 1.3. Fişe de lectură / de dicţionar Zeița vânătorii: Artemis la greci și Diana 1
2.1 Video la romani
Artemis – Diana în artă 2
15. Demetra – 1.1. Povestiri Demetra – Ceres 1 S 24
Ceres 2.2. Fişe de lectură / de dicţionar Zeița agrigulturii și a fertilității: Demetra
3.1. Enciclopedie artă la greci și Ceres la romani
16. Hefaistos 1.3. Povestiri Hefaistos – Vulcan 2 S 26-S 27
– Vulcan 2.2. Texte cu imagini Zeul meșteșugarilor: Hefaistos la greci și 1
3.2. Fişe de lectură / de dicţionar Vulcan la romani
Hefaistos – Vulcan în artă 1
17. Dionisos – 1.1. Povestiri Dionisos – Bachus 2 S 28-S 29
Bachus 2.2. Fişe de lectură / de dicţionar Zeul vinului: Dionisos la greci, Bachus 1
3.1. Enciclopedie artă la romani
Dionisos – Bachus în artă 1
18. Hades – 1.1. Povestiri Hades – Pluto 2 S 30-S 31
Pluto 1.3. Texte cu imagini Zeul Infernului: Hades la greci și Pluto 1
3.1. Fişe de lectură / de dicţionar la romani
Enciclopedie artă Hades – Pluto în artă 1
19. Hermes – 1.1. Povestiri Hermes – Mercur 2 S 32-S 33
Mercur 1.3. Fişe de lectură / de dicţionar Zeul comerțului: Hermes la greci și 1
2.2. Enciclopedie artă Mercur la romani
3.1. Video Hermes – Mercur în artă 1
Recapitulare 2.1. Scheme şi tabele Recapitulare finală 1 S 34
2.1. Fişe de lectură / de dicţionar
3.2. Exerciţii
Evaluare 2.1. Fişe de lectură / de dicţionar Evaluare finală 1 S 35
3.2. Portofoliu