Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda interactiva de predare invatare

METODA CIORCHINELUI

Metoda Ciorchinelui este o metodă brainstorming nelineară care stimulează gasirea


conexiunilor între idei. Ciorchinele poate fi utilizat atât în evocare prin inventarierea
cunoștintelor elevilor, cât și prin reflexie.Metoda poate fi folosită în activitățile de învățare,
activitățile de fixarea cunoștințelor sau în evaluarea sumativă a unei unități de învățare

Acestă metodă le dezvoltă capacitățile congnitive, capacitățile de evaluare și autoevaluare,


abilitățile de muncă intelectuală.

Ciorchinele este o activitate de scriere eficientă, determinându-i pe elevii mai puţin


motivaţi să lucreze.

Poate fi folosită atât individual cât și de grup

Consider că această metoda este eficientă mai ales pentru predarea lecțiilor din Geografia
Europei, Asiei, etc.

Am ales sa fac o prezentare a unei lecții din Geografia Europei- Marea Britanie, folosind
metoda ciorchinelui.

MAREA BRITANIE

Activitate individuală:
Se cere elevilor elevilor să lucreze individual timp de 3 minute. Să scrie cuvântul Marea
Britanie în mijlocul unei foi goale din caiet şi să îl încercuiască. Apoi să scrie toate
cuvintele care le vin în minte despre Marea Britanie si sa le lege prin linii de cuvântul cheie
pentru a evidenţia conexiunile pe care le inttuiesc sau cred că există între ele.;

Activitate în perechi: Să prezinte colegului de bancă ciorchinele realizat, completandu-l cu


informaţiile primite de la el;

Activitate în grupuri: Sa prezinte ciorchinele elaborat de unei alte perechi, completaţi-l cu


informaţile primite de la colegi.;

Activitate frontală: Se va completa ciorchinele pe tablă. Fiecare grup va oferi câte o singură
informaţie care nu a fost prezentată anterior;
Activitate individuală: se va citi textul despre Marea Britanie. Se vor confrunta ideile elevilor
cu informaţiile din text, clarificand aspectele marcate cu semnul întrebării şi sa gaseasca
informaţii noi cu care completeze ciorchinele.;

Să citeasca harta Europei şi se vor menționa : poziţia Marii Britanii pe continent şi mările
înconjurătoare;

.
Se va urmari pe harta Marii Britanii şi să identifice ţinând cont de semnele convetionale
prezentate la legendă, formele şi unităţile de relief

Bazându-se pe cunoştinţele anterioare se precizeaza sa se caracterizeze clima Marii Britanii;

Să cere elevilor sa citeasca harta din manual si sa precizeze principalele ape curgatoare

Se cere elevilor să precizeze principalele orase utilizând harta din manual;

Se precizează principalele caracteristici ale economiei:

În final, ciorchinele va fi reorganizat, grupând logic informaţiile

S-ar putea să vă placă și