Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE LCRU

1. Cum se pot realiza lucrarile in atelierul mecanic. 1punct


2. Inlocuiti spatiile libere din urmatoarele propozitii: 3puncte
a. Iluminatul atelierului-este un factor important care imbunatateste conditiile de
munca pe toata durata schimbului de lucru,mentine capacitatea de munca pe toata
durata schimbului de lucru,contribuie la reducerea accidentelor de munca
,favorizeaza calitatea muncii.
b. Combaterea zgomotului-se realizeaza prin:eliminarea cauzelor acestuia cand e
posibil,prin reducerea intensitatii lui folosind foi de cauciuc,pasla sau alt material fonoizola
si prin folosirea mijloacelor de protectie individuala contra zgomotului.
3.Incercuiti raspunsul corect: 2puncte
1.Menghina este:
a.o scula aschietoare
b. este un dispozitiv de tip universal care foloseste la prinderea pieselor in scopul
prelucrarii
c.un instrument de masura si control pentru lungimi
2.Venilatia are ca scop:
a. aerul viciat se inlocuieste cu un aer curat
b.iluminatul corespunzator la fiecare punct de lucru
c.folosirea uneltelor necesare realizarii unei suduri
4. Descoperiti cuvintele reprezentative temei studiate : 3puncte

E G T Y S F H I P A
V E N T I L A T I E
D F H K L M C S R O
S D X G U U A G P U
F E F L M A S I N A
H B J T I P E K U S
Q S L P N D A P P F
W C I E A F T I K R
R U Y F T V E R L U
T L R S C N L T P I
Y E D H B P I E S A
U C A J M Z E W S A
A I P U J U R P C E
Z G O M O T F A B M

Nota: se acorda un punct din oficiu

FISA DE LCRU
1. Cum se pot realiza lucrarile in atelierul mecanic. 1punct
2. Inlocuiti spatiile libere din urmatoarele propozitii: 3puncte

a. Iluminatul atelierului-este un factor important care imbunatateste


.................................................. pe toata durata schimbului de lucru,mentine
capacitatea de munca pe toata durata schimbului de lucru,contribuie la reducerea
................................. ,favorizeaza calitatea muncii.
b. Combaterea ..................................se realizeaza prin:eliminarea cauzelor acestuia
cand este posibil,prin reducerea intensitatii lui folosind ......................................,pasla
sau alt material fonoizolant si prin folosirea ...................................... individuala contra
zgomotului.
3.Incercuiti raspunsul corect: 2puncte
1.Menghina este:
a.o scula aschietoare
b. este un dispozitiv de tip universal care foloseste la prinderea pieselor in scopul
prelucrarii
c.un instrument de masura si control pentru lungimi
2.Venilatia are ca scop:
a. aerul viciat se inlocuieste cu un aer curat
b.iluminatul corespunzator la fiecare punct de lucru
c.folosirea uneltelor necesare realizarii unei suduri
4. Descoperiti cuvintele reprezentative temei studiate : 3puncte

E G T Y S F H I P A
V E N T I L A T I E
D F H K L M C S R O
S D X G U U A G P U
F E F L M A S I N A
H B J T I P E K U S
Q S L P N D A P P F
W C I E A F T I K R
R U Y F T V E R L U
T L R S C N L T P I
Y E D H B P I E S A
U C A J M Z E W S A
A I P U J U R P C E
Z G O M O T F A B M

Nota: se acorda un punct din oficiu