Sunteți pe pagina 1din 33

Dosar nr.

2633/114/2014
ROM ÂNIA
TRIBUNALUL BUZĂU
SECŢIA PENALĂ
SENTINŢA Nr.
Şedinţa publică de la 29 Iunie 2015
Completul compus din:
Preşedinte
Grefier
Statul a fost reprezentat de procuror
din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT –
Biroul Teritorial Buzău
Pe rol soluţionarea procesului penal pornit prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Biroul Teritorial Buzău nr. din 25.08.2014
(reunit cu dosarul nr. …al Tribunalului Buzău) prin care s-a dispus trimiterea în judecată a
inculpaţilor AA, SCE pentru infracţiunile de acces ilegal la un sistem informatic, prev. art. 42
alin. (1) din Legea nr. 161/2003 (art. 360 alin. 1 din C. pen.), fals informatic, prev. de art. 48
din Legea nr. 161/2003 (art. 325 din C. pen.), efectuarea de operaţiuni financiare în mod
fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 (art. 250 alin. 1 din C. pen.), cu
aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. şi art. 5 C. pen.; NM pentru complicitate la infracţiunea de
efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. din 1969, rap. la
art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C.
pen. din 1969 (art. 48 C. pen., rap. la art. 250 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.
pen. şi art. 5 C. pen.; NF pentru infracţiunea de acceptarea operaţiunilor financiare efectuate
în mod fraudulos, prev. de art. 251 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art.
5 C. pen. şi GF pentru complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în
mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr.
365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen. din 1969 (art. 48 C.
pen., rap. la art. 250 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen.
Dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică din 16.06.2015, fiind consemnate în
încheierea de şedinţă ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având
nevoie de timp pentru a delibera a dispus amânarea pronunţării la data de 26.06.2015 şi apoi
la 29.06.2015.
După deliberare,
TRIBUNALUL
Asupra procesului penal.
Prin rechizitoriul DIICOT- BIROUL TERITORIAL BUZĂU nr. …. din 25.08.2014 s-a
dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:
AA şi SCE pentru infracţiunile de acces ilegal la un sistem informatic, prev. art. 42 alin.
(1) din Legea nr. 161/2003 (art. 360 alin. 1 din C. pen.), fals informatic, prev. de art. 48 din
Legea nr. 161/2003 (art. 325 din C. pen.), efectuarea de operaţiuni financiare în mod
fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 (art. 250 alin. 1 din C. pen.), cu
aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. şi art. 5 C. pen.
În fapt, s-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că inculpaţii au creat si postat,
împreună, în cursul zilei de 17.08.2009, în mediul virtual, o pagină clonată a interfeţei log a
paginii web a …. Bank S.A., au accesat în mod ilegal sistemul informatic al ….. Bank, în
aplicaţia informatică ….. on-line şi au transferat în mod fraudulos suma de 39.936 lei din
conturile de depozit bancar ale persoanei vătămate DCA în contul inculpatului NF, fapte
săvârşite in asociere cu inculpaţii RRM, NM, GF si NF.
Prin acelaşi rechizitoriu a fost trimis în judecată şi inculpatul NM, arestat în altă cauză,
pentru complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos,
prev. de art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen. din 1969 (art. 48 C. pen., rap. la art. 250 alin.
(1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen.).
În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că inculpatul NM l-a sprijinit, in ziua de
17.08.2009, pe inculpatul RRM (persoana de legătură a inculpaţilor AA si SCE), în efectuarea
de retrageri frauduloase de numerar bănesc de la terminale bancare, prin punerea acestuia în
contact cu inculpatul NF si furnizarea cardului bancar al acestuia, necesar la efectuarea
tranzacţiilor frauduloase, prin 14-15 operaţiuni consecutive de accesare a A.T.M.- urilor,
petrecute între orele 09.06 – 09.31. În urma acestor acţiuni a fost retrasă în mod fraudulos
suma de 37.807 lei din conturile de depozit bancar ale persoanei vătămate DCM, fără
consimţământul acesteia.
Inculpatul NF a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de acceptarea operaţiunilor
financiare efectuate în mod fraudulos, prev. de art. 251 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 35
alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. (art. 28 alin. 2 din Legea nr. 365/2002).
În fapt, s-a reţinut că inculpatul a acceptat, la data de 17.08.2009, efectuarea mai multor
operaţiuni de retragere de numerar bănesc, prin utilizarea cardului lui bancar, pe care l-a
încredinţat inculpatului RRM, cunoscând sau având reprezentarea că respectivele operaţiuni
sunt efectuate prin utilizarea neautorizată a unor date de identificare privind conturi bancare –
în cazul de față privind conturile bancare de depozit ale persoanei vătămate DCM.
Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului GF pentru
complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de
art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen. din 1969 (art. 48 C. pen., rap. la art. 250 alin. (1) C.
pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen.).
În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că inculpatul i-a însoţit, în cursul zilei de
17.08.2009, pe inculpaţii RRM, NM, BG si NF, în zona de acces a unor terminale bancare,
amplasate de Banca … S.A. pe Soseaua …. din mun. Bucureşti, în timp ce primul dintre
aceştia a accesat nelegal terminalele, folosind cardul inculpatului NF, ocazie cu care a retras în
mod fraudulos suma totala de 37.807 lei din contul persoanei vătămate DCM – ştiind ca din
activitatea infracţională va obţine si el un beneficiu.
Prin acelaşi act de sesizare s-a dispus clasarea cauzei pentru infracţiunea de constituire
a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (3) C. pen. motivat de faptul că
există autoritate de lucru judecat în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii AA, SCE, GF, RRM, BG,
TBG si suspectului MI, fiind pronunţată în acest sens sentinţa penală nr. …, în dosarul nr. ….
al Tribunalului Buzău, rămasă definitiva prin decizia penală nr. ….. a I.C.C.J., în ce-i priveşte
pe toţi inculpaţii, cu exceptia lui TBG, pentru care hotărârea a rămas definitivă prin neapelare
la 08.05.2011 si a inc. GF, pentru care hotărârea a rămas definitivă prin decizia penală nr. …..
a Curtii de Apel Ploiesti, prin care s-a luat act de retragerea apelului declarat de către inculpat.
Cu privire la inculpaţii RRM si BG s-a dispus disjungerea cercetărilor penale, întrucât
nu au putut fi depistaţi si audiaţi în cursul urmăririi penale, ambii fiind dispăruţi de la
domiciliu. S-a reţinut, de asemenea, că inculpatul RRM se sustrage de la executarea pedepsei
cu închisoarea în baza mandatului de executare a pedepsei nr. …., emis de Tribunalul Buzau,
fiind pus in urmărire naţională si internaţională. Despre BG s-a stabilit ca este plecat de mai
mulţi ani de la adresa de domiciliu.
Inculpaţii NF, AA, SCE şi NM au solicitat ca judecata cauzei să se facă în conformitate
cu art. 374 alin. (4) C. pr. pen., pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale,
declarând că recunosc faptele pentru care au fost trimişi în judecată.
La termenul din 19.02.2015 s-au admis cererile inculpaţilor NF, AA şi SCE cu privire la
judecata cauzei în conformitate cu art. 374 alin. (4) C. pr. pen. iar cererea inculpatului NM a
fost admisă la termenul de judecată din 17.03.2015.
Inculpatul GF a susţinut că nu recunoaşte fapta pentru care a fost trimis în judecată,
declarând că nu are nicio contribuţie la comiterea acesteia.
Din analiza mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale şi al cercetării
judecătoreşti, tribunalul va reţine situaţia de fapt ce se va arăta în continuare.
Prin sentinţa penală nr. …. pronunţată de către Tribunalul Buzău în dosarul nr. …,
definitivă prin decizia penală nr. ….. pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
inculpaţii AA, SCE au fost condamnaţi la următoarele pedepse:
- 3 ani închisoare pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat,
prev. de art. 7 alin. 1) din Legea nr. 39/2003;
- 2 luni închisoare pentru infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic, prev. art.
42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969;
- 1 an şi 10 luni închisoare pentru infracţiunea de fals informatic, prev. de art. 48 din
Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969;
- 10 luni închisoare pentru infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod
fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen
din 1969.
Pentru fiecare dintre inculpaţi s-a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 3201 C. pr. pen. din
1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969.
S-a dispus ca inculpaţii să execute, în baza art. 33 lit. a)-34 lit. b) C. pen. pedepsele
rezultante de câte 3 ani închisoare a căror executare a fost suspendată sub supraveghere pe
termen de încercare de 5 ani, conform art. 861 C. pen.
Prin aceeaşi sentinţă a mai fost condamnat şi inculpatul NM la pedeapsa de 3 ani
închisoare pentru infracţiunea de sprijinirea unui grup în vederea săvârşirii de infracţiuni,
prev. de art. 8 din Legea 39/2003, raportat la art. 323 alin.1 din C. pen., cu aplic. art. 37 lit. b)
C. pen.
De asemenea, inculpatul a fost condamnat şi la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru
infracţiunea de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1)
din Legea 365/2002, cu aplic. art. 37 lit. b), dispunându-se să execute, în baza art. 33 lit. a)-34
lit. b), C. pen. pedeapsa de 3 ani închisoare.
Inculpatul GF a fost condamnat prin aceeaşi sentinţă la pedeapsa de 4 ani închisoare
pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din
Legea 39/2003, cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen. şi la pedeapsa de 11 luni închisoare pentru
infracţiunea de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. 1
din Legea 365/2002, cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen. şi art. 74 si 76 Cod penal. S-a menţinut
liberarea condiţionată pentru restul de pedeapsă de 1453 zile închisoare rămas neexecutat din
pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată inculpatului GF prin sentinţa penală nr. …. a
Tribunalului Bucureşti din executarea căreia s-a liberat condiţionat la 8.11.2005 iar potrivit
art. 33 lit. a) - art. 34 lit. b), art. 35 C. pen., s-a dispus ca inculpatul GF să execute pedeapsa
cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii
drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a doua şi lit. b) C. pen.
În considerentele sentinţei penale nr. ….. s-a reţinut, în fapt, că inculpaţii AA, MI, SCE
şi TBG s-au constituit în perioada februarie-martie 2009 într-un grup infracţional specializat
în săvârşirea de infracţiuni de retrageri de numerar fără drept şi acces ilegal la sisteme
informatice.
S-a stabilit că, cei patru inculpaţi se cunoşteau anterior, fiind colegi de şcoală şi vecini,
având preocupări şi abilităţi în domeniul utilizării calculatorului, iar inculpaţii AA şi MI au
lucrat în anul 2007 la o societate comercială care presta servicii de acces la internet.
Inculpatul TB a susţinut că, împreună cu prietenii săi a aflat despre posibilitatea de a
obţine bani prin utilizarea ilegală a unor date bancare ale clienţilor din România , respectiv
user-ul şi parola de acces la aplicaţiile on-line puse la dispoziţie de către bănci clienţilor
interesaţi de comerţul electronic. A mai susţinut inculpatul că s-a întâlnit, la inculpatul SC
acasă, cu ceilalţi inculpaţi cărora le-a arătat, pe laptop-ul său, programul pe care l-a folosit
pentru a transmite mesaje tip mail prin care solicita clienţilor să-şi actualizeze datele de cont,
respectiv user-ul şi parola, mesaje pe care le trimitea folosind un server din Coreea de Sud.
Ceilalţi inculpaţi au fost de acord cu propunerea inculpatului TBG care, în perioada
iunie-septembrie 2009, a creat mai multe căsuţe de e-mail unde urmau să fie primite
răspunsurile titularilor de conturi, clienţi ai băncii ….. si … Bank.
Cu ajutorul unui program informatic, inculpatul TB a trimis mesaje de alertă de
securitate ce păreau a proveni de la băncile respective, clienţii fiind invitaţi să-şi ofere mai
multe date, printre care user-ul şi parola ce permiteau accesul la aplicaţia Internet Banking,
respectiv serviciile …. şi … on-line.
Inculpatul TBG a încredinţat datele de autentificare pentru a accesa căsuţele de e-mail
create (user si parola) si celorlalti inculpati care au primit acces la datele informatice primite
fără drept.
Inculpaţii AA, MI si SCE utilizând fără drept datele comunicate în perioada iunie-
septembrie 2009 de către clienţi ai …. Bank si Băncii … au efectuat transferuri on-line, prin
utilizarea neautorizată a datelor de identificare - user si parolă. Pentru a asigura
clandestinitatea operaţiunilor de retragere de numerar, inculpaţii AA, MI şi SCE au apelat la
persoane care deţineau sau erau dispuse să-şi deschidă conturi la băncile … şi ….. Astfel,
inculpaţii AA şi MI au apelat la inculpaţii RO şi RRM care au contactat alte persoane,
respectiv pe DI şi BG.
Inculpaţii au virat fără drept sume de bani din conturile unor titulari legitimi, fapte
comise în mod continuat în perioada iunie –septembrie 2009, prin mai multe acţiuni ce s-a
reţinut că întrunesc elementele constitutive ale aceloraşi infracţiuni. Astfel, în conţinutul
sentinţei de condamnare s-a reţinut că acţiunile respective au fost comise la datele de 13 iulie,
17 iulie, 22 iulie, 23 iulie, 24 iulie, 27 iulie, 14 august, 17 august şi 24 august 2009.
Cu privire la activitatea infracţională din data de 17.08.2009 s-a reţinut că inculpatul
AA a virat suma de 179.800 lei din contul S.C. …. S.R.L. Sibiu în conturile inculpaţilor VCR,
VSG, GF şi NM - persoane racolate de inculpatul RRM prin intermediul inculpatului BG,
care au ridicat de la ghişeele mai multor agenţii ale Băncii …. din municipiul Bucuresti câte
30.000 lei.
Prin sentinţa de condamnare s-a stabilit că inculpatul GF a sprijinit grupul infracţional
constituit din inculpaţii RRM, BG, AA, MI, SCE în cursul lunii august 2009, prin racolarea de
persoane dornice să primească bani on-line în conturile deschise la Banca …. si însoţirea
acestor persoane, împreună cu inculpaţii BG si RRM la ghişeele băncilor pentru a retrage
sumele de bani virate ilegal.
În ceea ce-l priveşte pe inculpatul NM s-a reţinut că a fost de acord, la solicitarea
inculpatului GF, să-şi deschidă un cont la Banca …. pentru a primi bani, fiind însoţit de acesta
din urmă si prietenul său BG în momentul în care a ridicat suma de 30.000 lei.
Inculpatul NM a primit 300 lei pentru această activitate, ulterior deschizând alt cont si
la Banca … la solicitarea aceluiaşi inculpat.
În prezenta cauză, se va reţine că, în dimineaţa zilei de 17.08.2009, inculpaţii AA ŞI
SCE s-au deplasat în Bucureşti, la căminul studenţesc unde locuia inculpatul RRM. În jurul
orelor 6,00, cei doi inculpaţi au transmis mesaje tip spam la mai multe adrese de mail, dintre
care una aparţinea martorului DCD. Martorul (fratele persoanei vătămate DCM) era
împuternicit, de către persoana vătămată, alături de soţia lui, DAF, pentru a efectua operaţiuni
bancare asupra conturilor de depozit bancar pe care aceasta le avea deschise la ….. Bank SA
Bucuresti cu nr. ….. (în care se afla suma de 4.100 lei) si nr. …. (având suma de 43.100 lei).
Martorul DCD a căzut victima mesajului mincinos, care îi cerea sa activeze conturile
prin autentificare, fiind direcţionat astfel pe o pagina web – interfaţa log a …. Bank SA, care
fusese creată si postată in mediu virtual de către inculpaţii AA si SCE.
Accesând pagina de web clonată a băncii, martorul DCD a introdus datele solicitate pe
câmpurile electronice existente, respectiv codul de utilizator, dezvăluind apoi datele de
identificare ale celor două conturi bancare de depozit aparţinând persoanei vătămate DCA.
Aceste date au fost preluate de către inculpaţii AA si SCE, care au operat în numele
persoanei vătămate transferul sumei totale de 39.336 lei din cele doua conturi bancare de
depozit aparţinând persoanei vătămate DCM, în contul bancar al inculpatului NF, al cărui
număr fusese indicat celor doi de inculpatul RRM prin telefon sau mesaj SMS.
Din totalul sumei de bani transferată (39.336 lei) de către inculpaţii AA şi SCE a fost
retrasă suma de 37.807 lei, in momentele imediat următoare prin mai multe tranzacţii la doua
terminale bancare, amplasate de Banca …. SA in municipiul Bucuresti, respectiv la
intersectia …… si la intersectia aceleiasi sosele cu str. …. ATM-urilor bancare s-a facut de
către inculpatul RRM cu cardul bancar al inculpatului NF. Cardul bancar i-a fost înmânat
inculpatului NM care l-a predat, la rândul său inculpatului RRM.
Tranzactiile frauduloase, de debitare la ATM a sumelor de bani transferate în mod
fraudulos din contul de depozit bancar al persoanei vătămate DCM din municipiul BM,
tranzacţii efectuate prin operatiuni exercitate de către RRM cu utilizarea cardului bancar al
inculpatului NF, au avut loc în ziua de 17.08.2009, între orele 09.06 – 09.31, majoritatea fiind
de cate 3.000 lei fiecare, înregistrându-se în total 14 operaţiuni de retragere şi o operaţiune
prin care tranzacţia a fost refuzată întrucât suma solicitată era prea mare.
Martora DAF a sesizat imediat debitarea nelegala si transferul fraudulos al sumei de
39.936 lei din contul persoanei vătămate in contul inculpatului NF, potrivit extraselor de cont
pe care le-a obtinut de la banca.
Titulara conturilor se afla atunci în concediu de odihna si, odată informată asupra
cazului, a reacţionat cu promptitudine, bazandu-se si pe faptul ca era functionara de 15 ani a
…. Bank SA – Agentia …... Ea a solicitat blocarea tuturor conturilor, cardurilor si userilor de
internet banking, atat ale ei, cat si ale celor doi împuterniciţi la conturile ei de depozit bancar,
activitate care a avut loc in jurul orelor 10.00 ale zilei de 17.08.2009, după ce la orele 09.31
ale aceleaşi zile RRM reusise sa retraga din cele doua conturi bancare suma de 37.807 lei.
Inculpaţii AA şi SCE au comis, în calitate de coautori, acţiuni tipice ce intră în
conţinutul constitutiv al infracţiunii de fals informatic, prev. de art. 48 alin. (1) din Legea
161/2003.
Modalitatea concretă în care au acţionat inculpaţii a fost aceea de creare a unei pagini
web false a …… Bank S.A., inspirată după o pagină reală, clona astfel realizată fiind
transmisă, sub forma un mesaje tip SPAM, mai multor persoane, astfel încât victimele să aibă
un fals sentiment de siguranţă şi să furnizeze datele personale de accesare a conturilor
bancare.
Astfel, inculpaţii au săvârşit acţiuni de introducere, fără drept, de date informatice,
rezultând date necorespunzătoare adevărului, fiind utilizate în scopul producerii de consecinţe
juridice, respectiv accesarea, fără drept, a conturilor bancare ale persoanei vătămate DCM.
Având datele de identificare ale conturilor persoanei vătămate DC, respectiv cele
introduse de către martorul DCD, codul de utilizator şi celelalte date de identificare, a fost
posibilă acţiunea de accesare ilegală a sistemului informatic al … BANK, în aplicaţia on –
line şi implicit conturile bancare ale persoanei vătămate. Fiecare dintre inculpaţii AA şi SCE,
avea, potrivit declaraţiilor date de către aceştia, câte un laptop, fiind posibilă accesarea celor
două conturi bancare în acelaşi timp, acţiune realizată de către inculpaţi, fără drept, în
dimineaţa zilei de 17 august 2009.
În drept, fapta inculpaţilor AA şi SCE întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii
de acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 42 alin.(1) din Legea 161/2003.
Ulterior accesării în mod ilegal a celor două conturi bancare ale persoanei vătămate,
inculpaţii AA şi SCE au efectuat operaţiuni financiare în mod fraudulos, respectiv au
transferat fonduri în sumă de 39.336 lei, acţiuni ce intră în conţinutul tipic al infracţiunii de
efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea
365/2002.
Inculpaţii AA şi SCE au recunoscut comiterea acestor infracţiuni solicitând ca judecata
cauzei să se facă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, pe care nu le-au
contestat.
Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că infracţiunile pentru care au fost trimişi în
judecată în prezenta cauză inculpaţii AA, SCE, NM şi GF au fost comise în concurs real cu
infracţiunile pentru care au fost condamnaţi inculpaţii prin sentinţa penală nr. …. pronunţată
de către Tribunalul Buzău.
În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii AA şi SCE se va reţine că infracţiunile din prezenta
cauză, comise la data de 17.08.2009, constituie acţiuni ce intră în conţinutul infracţiunilor
continuate pentru care au fost condamnaţi anterior, fiind întrunite condiţiile prev. de art. 41
alin. (2) C. pen. din 1969 şi ale art. 43 din acelaşi Cod penal.
Astfel, art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 prevede că infracţiunea este continuată când
o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleaşi rezoluţii, acţiuni
sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleaşi infracţiuni.
Inculpaţii au comis mai multe acţiuni ce întrunesc, fiecare în parte, conţinutul aceloraşi
infracţiuni, existând identitate de element material, de subiect activ şi de rezoluţie
infracţională.
Întrucât nu se poate reţine că infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată în
prezenta cauză cei doi inculpaţi sunt comise în concurs real, astfel cum prevede art. 33 lit. a)
C. pen. din 1969, cu infracţiunile pentru care au fost condamnaţi anterior, aşa cum s-a reţinut
în actul de sesizare a instanţei, perioada scurtă de timp în care au acţionat inculpaţii,
modalitatea identică de acţiune, la aceeaşi dată, 17 august 2009, efectuându-se mai multe
transferuri frauduloase de fonduri băneşti, au determinat reţinerea caracterului continuat al
infracţiunilor şi nu a concursului de infracţiuni.
Aşa cum s-a reţinut, prin sentinţa penală nr. … pronunţată de către Tribunalul Buzău în
dosarul nr. …., definitivă prin decizia penală nr. ….. pronunţată de către Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, inculpaţii AA, SCE au fost condamnaţi pentru infracţiunile de acces ilegal
la un sistem informatic, prev. art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin.
(2) C. pen. din 1969, fals informatic, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art.
41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de
art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen din 1969, fapte
comise în mod continuat în perioada iunie – septembrie 2009, prin mai multe acţiuni ce s-a
reţinut că întrunesc elementele constitutive ale aceloraşi infracţiuni. Astfel, în conţinutul
sentinţei de condamnare s-a reţinut că acţiunile respective au fost comise la datele de 13 iulie,
17 iulie, 22 iulie, 23 iulie, 24 iulie, 27 iulie, 14 august, 17 august şi 24 august 2009.
Avându-se în vedere că inculpaţii au comis într-o perioadă scurtă, la diferite intervale
de timp, acţiuni ce prezintă fiecare în parte conţinutul aceleaşi infracţiuni, că au acţionat în
baza aceleaşi hotărâri infracţionale, instanţa a reţinut că infracţiunile pentru care au fost
trimişi în judecată în prezenta cauză inculpaţii AA şi SCE intră în conţinutul infracţiunilor de
acces ilegal la un sistem informatic, prev. art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, fals informatic, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu
aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod
fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen
din 1969 pentru care au fost condamnaţi inculpaţii prin sentinţa penală nr. 63/27.04.2011,
constituind acţiuni ce intră în conţinutul aceloraşi infracţiuni comise în mod continuat în
perioada iunie – septembrie 2009.
Potrivit art. 43 din C. pen. din 1969 ce reglementa recalcularea pedepsei pentru
infracţiunea continuată sau complexă, în situaţia în care infractorul condamnat definitiv
pentru o infracţiune continuată este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni care intră în
conţinutul aceleaşi infracţiuni, ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei, se
stabileşte o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai uşoară decât cea pronunţată
anterior.
Pentru a da eficienţă juridică acestei norme penale, reţinând că sunt incidente
dispoziţiile legii penale mai favorabile care este Codul penal din 1969, prin încheierea de
şedinţă din 19 mai 2015 s-a dispus reunirea celor două cauze, respectiv cea în care au fost
condamnaţi inculpaţii AA, SCE, NM şi GF prin sentinţa penală nr. …. şi prezenta cauză, în
conformitate cu art. 43 din C. pen. din 1969.
Avându-se în vedere că inculpaţii AA şi SCE au fost condamnaţi anterior pentru
infracţiunile menţionate, fapte comise în mod continuat, reţinând că legea penală mai
favorabilă este Codul penal din 1969 cât priveşte regimul juridic al concursului de infracţiuni
şi al infracţiunii continuate, dar şi al suspendării sub supraveghere, urmează să fie aplicate
dispoziţiile penale ale Codului penal din 1969.
Vinovăția inculpaților AA și SCE a fost stabilită pe baza următoarelor mijloace de
probă: declaratiile inculpaţilor AA, SCE, NF, NM, TBG si GF, f. 122-14, vol. 2; 128-132, vol.
2; 9-11, 14-17, 20-22, vol. 1; 34-37, vol. 2; 134-136, vol. 2; 44-49, vol. 2; plangerile si
declaratiile partii vatamate DCM, f. 61, 64-71, vol. 1; 172-176, vol. 2; adresa nr.
1979/20.08.2014 a S.C. …. BANK S.A., de constituire ca parte civila, f. 177, vol. 2;
depozitiile martorilor ML, SG, DCD si DAF, f. 23-26, vol. 1; 32-34, vol. 1; 76-77, vol. 1; 73-
74, vol. 1; print-screen-uri de pe pagina web clonata si mesajul de alerta tip SPAM adresat de
inculpati martorului DCD, f. 78-80, vol. 1; listing-ul tranzactiilor frauduloase de retragere a
sumelor de la terminale bancare, f. 87, vol. 1; proces-verbal de recunoastere din grup, f. 84-
86, vol. 2; proces-verbal de recunoastere de pe plansa foto, f. 87-95, vol. 2; adresele … Bank,
privind situatia financiara a conturilor fraudate cu rulaj din momentul deschiderii lor si acte
adiacente, f. 90-111, 115-117, vol. 1; procese-verbale de perchezitie informatica efectuate in
dosarul …. al DIICOT – BT Buzau, f. 161-179, vol. 1.
La stabilirea şi individualizarea sancţiunilor pentru întreaga activitate infracţională
comisă de către inculpaţii AA şi SCE vor fie avute în vedere dispoziţiile art. 43 din C. pen. din
1969 ce reglementează recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată. În acest sens,
norma legală prevede că, în situaţia în care infractorul condamnat definitiv pentru o
infracţiune continuată este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni care intră în conţinutul
aceleaşi infracţiuni, ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei, se stabileşte o
pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai uşoară decât cea pronunţată anterior.
De asemenea, vor fi avute în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei,
prev. de art. 72 C. pen., gradul de pericol social concret al acțiunilor ce intră în conțintul
constitutiv al faptelor comise, dar și datele ce caracterizează persoanele inculpaților care sunt
tineri, nu au mai comis alte infracțiuni. Inculpatul AA a depus la dosar dovezi din care
rezultă că este angajat în calitate de ajutor programator la SC ….. SRL BUZĂU din
11.11.2013.
Față de toate aceste aspecte, întrucât în favoarea inculpaților s-au reținut prin sentința
penală anterioară de condamnare și circumstanțele atenuante prev. de art. 74 alin. (2) C. pen.,
precum și dispozițiile art. 3201 C. pr. pen., se va dispune condamnarea inculpaţilor AA şi SCE
pentru întreaga activitate infracţională, după cum urmează:
I. INCULPATUL AA
În baza art. 42 alin.(1) din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din
1969, art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea
art. 5 C. pen. va fi condamnat inculpatul AA la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru
infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic.
În baza art. 48 alin. (1) din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din
1969, art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea
art. 5 C. pen. va fi condamnat inculpatul AA la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare pentru
infracţiunea de fals informatic.
În baza art. 27 alin. (1) din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969,
art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 5
C. pen. se va dispune condamnarea inculpatului AA la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru
infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
În baza art. 33 lit. a) - art. 34 lit. b), art. 35 C. pen. din 1969 se va dispune contopirea
pedepselor aplicate inculpatului AA prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 3 ani închisoare
aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. … pentru infracţiunea de constituire a unui grup
infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 3201 (7)
C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969. Inculpatul AA va executa pedeapsa
cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii
drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a doua şi lit. b) C. pen. din 1969.
Se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor 64 alin. (1) lit. a),
teza a doua şi lit. b) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 861 din C. pen. din 1969 se va dispune suspendarea sub supraveghere a
executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului AA, pe termen de încercare de 5
ani.
Pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri
de supraveghere, în conformitate cu art. 863 alin. (1) C. pen. din 1969:
- să se prezinte, la datele fixate, la consilierul desemnat cu supravegherea sa din cadrul
Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău;
- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice
deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă,
- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.
În baza art. 71 alin. (5) din C. pen. din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei principale de 3 ani închisoare, se va suspenda şi executarea pedepsei
accesorii prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a doua şi lit. b) C. pen. din 1969.
Termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se va
calcula de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. …, respectiv data pronunţării de
către Î.C.C.J. a deciziei penale nr. ….
În baza art. 864 C. pen., rap. la art. 83, art. 84 C. pen. din 1969 se va atrage atenţia
inculpatului asupra revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul
comiterii unei noi infracţiuni intenţionate pe durata termenului de încercare şi a neîndeplinirii
obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare.
În baza art. 88 din C. pen. din 1969 se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului AA
reţinerea din 7.09.2009 şi arestul preventiv de la 8.09.2009 la 10.12.2010.
II. INCULPATUL SCE
În baza art. 42 alin.(1) din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din
1969, art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea
art. 5 C. pen. va fi condamnat inculpatul SCE la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru
infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic.
În baza art. 48 alin.(1) din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din
1969, art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea
art. 5 C. pen. se va dispune condamnarea inculpatului SCE la pedeapsa de 1 an şi 10 luni
închisoare pentru infracţiunea de fals informatic.
În baza art. 27 alin. (1) din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969,
art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 5
C. pen. va fi condamnat inculpatul SCE la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru infracţiunea
de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
În baza art. 33 lit. a) - art. 34 lit. b), art. 35 C. pen. din 1969 se va dispune contopirea
pedepselor aplicate inculpatului SCE prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 3 ani închisoare
aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 63/2011 pentru infracţiunea de constituire a unui
grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art.
3201 (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969. Inculpatul SCE va executa
pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a
interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a doua şi lit. b) C. pen. din 1969.
Se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor 64 alin. (1) lit. a),
teza a doua şi lit. b) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 861 din C. pen. din 1969 se va dispune suspendarea sub supraveghere a
executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului SCE, pe termen de încercare de 5
ani.
Pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri
de supraveghere, în conformitate cu art. 863 alin. (1) C. pen. din 1969:
- să se prezinte, la datele fixate, la consilierul desemnat cu supravegherea sa din cadrul
Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău;
- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice
deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă,
- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.
În baza art. 71 alin. (5) din C. pen. din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei principale de 3 ani închisoare, se va suspenda şi executarea pedepsei
accesorii prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a doua şi lit. b) C. pen. din 1969.
Termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se
calculează de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. …, respectiv data pronunţării
de către Î.C.C.J. a deciziei penale nr. ….
În baza art. 864 C. pen., rap. la art. 83, art. 84 C. pen. din 1969 se va atrage atenţia
inculpatului asupra revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul
comiterii unei noi infracţiuni intenţionate pe durata termenului de încercare şi a neîndeplinirii
obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare.
În baza art. 88 din C. pen. din 1969 se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului
SCE reţinerea din 7.09.2009 şi arestul preventiv de la 8.09.2009 la 15.12.2010.
III. INCULPATUL NM
Inculpatul NM a solicitat ca judecata cauzei să se efectueze pe baza recunoaşterii
vinovăţiei, în conformitate cu dispoziţiile art. 374 alin. (4) C. pr. pen. Acesta a recunoscut că
l-a ajutat pe inculpatul RRM în data de 17.08.2009 să efectueze operaţiuni financiare în mod
fraudulos, respectiv retragerea sumei de 37.807 lei. În acest sens, la solicitarea inculpatului
RRM de a-i găsi o persoană care are cont deschis la … Bank, inculpatul NM a discutat cu
inculpatul NF şi i-a predat inculpatului RR cardul bancar pus la dispoziție de către inculpatul
NF. Actele inculpatului constând în înlesnire şi ajutor date la comiterea infracţiunii de
efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos constituie acte de complicitate, fiind
întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art.
27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. din 1969.
În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că sunt incidente dispoziţiile art. 41 alin. (2) C.
pen. ce reglementează infracţiunea continuată însă, aşa cum a rezultat din mijloacele de probă
administrate în cauză în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, respectiv
declaraţiile inculpaţilor NF şi NM, listing-ul tranzacţiilor financiare efectuate în ziua de
17.08.2009 cu privire la conturile bancare ale persoanei vătămate DC, urmează a se constata
că inculpatul a comis o infracţiune simplă, unitate naturală de infracţiune. Această încadrare
juridică este determinată de faptul că nu s-au comis, la diferite intervale de timp, acţiuni sau
inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleaşi infracţiuni. De altfel, nici în actul
de sesizare a instanţei nu se menţionează care sunt intervalele de timp şi acţiunile comise în
mod continuat de către inculpatul NM. Este vorba, de fapt, de comiterea de către inculpat a
unei acţiuni de complicitate la infracţiunea de efectuare operaţiuni financiare în mod
fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, acţiune comisă prin mai multe acte
materiale de ajutor, respectiv prin contactarea inculpatului NF şi înmânarea cardului bancar al
acestuia inculpatului RR, acte materiale săvârșite cu aceeași ocazie și în virtutea aceleași
rezoluții infracţionale.
Nici acţiunea de retragere de numerar în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din
Legea nr. 365/2002 efectuată în data de 17.08.2009 de către inculpatul RRM nu se poate
reţine că s-a comis în mod continuat, în condiţiile art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969.
Aşa cum s-a reţinut, accesarea ATM-urilor şi retragerea sumelor de bani prin
intermediul cadrului bancar al inculpatului NF s-a făcut în data de 17.08.2009 între orele
09.06 – 09.31, majoritatea operaţiunilor bancare fiind de câte 3.000 lei fiecare, înregistrându-
se în total 14 operaţiuni de retragere şi o operaţiune prin care tranzacţia a fost refuzată întrucât
suma solicitată era prea mare (f. 87 dosar de urmărire penală, vol. I).
Acţiunea de retragere a sumelor de bani are la rândul său un caracter unic, fiind vorba
de o infracţiune simplă, unitate naturală de infracţiune comisă prin mai multe acte materiale
identice. Ceea ce integrează aceste acte materiale identice într-o singură acţiune este
săvârşirea lor într-o succesiune neîntreruptă sau altfel spus continuitatea materială de execuţie.
Unitatea infracțiunii este determinată de sudura realizată în mod natural între actele prin care
s-a înfăptuit executarea elementului material al infracțiunii, pe lângă factorul subiectiv,
constând în existența unei intenții unice, săvârșirea actelor de execuţie realizându-se într-o
succesiune neîntreruptă, într-o unitate de timp şi loc.
În aceste condiţii, nu se poate reţine nici că acţiunea autorului de retragere a sumelor de
bani a avut caracter continuat, ceea ce ar putea împrumuta şi acţiunii complicelui acest
caracter, ştiut fiind că actele de complicitate împrumută din conţinutul infracţional al
acţiunilor autorului.
Faţă de aceste considerente, în baza art. 386 C. pr. pen. se va schimba încadrarea
juridică a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul NM din complicitate la
infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev.
de art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C. pen. din 1969 într-o infracţiune simplă de complicitate la
infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen.
din 1969, rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. din
1969.
Infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză inculpatul Nicolae
Marian constituie, aşa cum s-a reţinut şi în cazul inculpaţilor AA şi SC o acţiune ce intră în
conţinutul aceleaşi infracţiuni de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev.
de art. 27 alin. (1) din Legea 365/2002, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. din 1969 pentru care
a fost condamnat inculpatul definitiv prin sentinţa penală nr. …… pronunţată de către
Tribunalul Buzău.
Prin sentinţa menţionată inculpatul a fost condamnat în calitate de autor al infracţiunii
de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, reţinându-se că a fost de acord, la
solicitarea inculpatului GF, să-şi deschidă un cont la Banca …. pentru a primi bani, fiind
însoţit de acesta din urmă si prietenul său BG în ziua de 17.08.2009 când a ridicat suma de
30.000 lei. Inculpatul NM a primit 300 lei pentru această activitate.
Fiind vorba de acţiuni ce prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleaşi infracţiuni, fiind
comise în aceeaşi zi, urmează a se reţine existenţa unei unităţi de rezoluţie infracţională,
actele de complicitate pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză inculpatul fiind
absorbite de cele comise în calitate de autor.
Inculpatul a comis acţiunile ce intră în conţinutul infracţiunii continuate de efectuare de
operaţiuni financiare în mod fraudulos în stare de recidivă postexecutorie, prev. de art. 37 lit.
b) din C. pen. din 1969, primul termen al recidivei constituindu-l pedeapsa de 4 ani închisoare
la care a fost condamnat anterior prin sentinţa penală nr….. a Tribunalului Călăraşi, definitivă
prin decizia penală nr. …. a Curţii de Apel Bucuresti, pentru infracţiunea prev. de art.208
alin.1-209 alin.1 lit. a si alin.3 lit. b Cod penal, pedeapsă executată în perioada 7.04.2005-
28.03.2008, când inculpatul a fost liberat condiţionat cu un rest de 374 zile închisoare rămas
neexecutat. La data de 17.08.2009 durat pedepsei se împlinise fiind incidente dispoziţiile art.
37 lit. b) din C. pen. din 1969.
Așa cum s-a arătat, inculpatul NM a recunoscut comiterea infracțiunii solicitând ca
judecata cauzei să se efectueze pe baza recunoașterii vinovăției, declarând că nu contestă
mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale.
Vinovăţia inculpatului NM cu privire la infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată
în prezenta cauză a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: declaraţiile
persoanei vătămate, declaraţiile inculpaţilor NF, GF, AA, SCE, listing-ul tranzacţiilor
frauduloase de efectuare de retragere de numerar, adresele … Bank privind situatia financiara
a conturilor fraudate, coroborat cu declaraţiile inculpatului prin care a recunoscut comiterea
faptei.
Avându-se în vedere că s-a reţinut, în conformitate cu art. 43 din C. pen. din 1969, că
acţiunea infracţională pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză inculpatul NM
intră în conţinutul aceleaşi infracţiuni de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos,
prev. de art. 27 alin. (1) din legea 365/2002, cu aplic. art. 37 lit. b) C. pen. din 1969, prin
încheierea de şedinţă din 19 mai 2015 s-a dispus reunirea celor două cauze, respectiv cea în
care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penală nr. …. şi prezenta cauză.
La stabilirea pedepsei pentru întreaga activitate infracţională comisă de către inculpatul
NM s-a avut în vedere gradul de pericol social concret al infracţiunii, determinat de
împrejurările în care a acţionat inculpatul, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, contribuind
la producerea unor prejudicii însemnate pentru persoanele vătămate, faptul că inculpatul a
executat în regim de detenţie pedeapsa aplicată anterior, precum şi împrejurarea că nu a mai
comis alte infracţiuni şi a recunoscut comiterea faptei. De asemenea, inculpatul nu a
beneficiat de sume de bani ca urmare a comiterii activităţii infracţionale pentru care a fost
trimis în judecată în prezenta cauză.
Pentru toate aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 43 C. pen. şi art. 72
C. pen. din 1969, tribunalul a apreciat că nu se impune aplicarea unei pedepse majorate pentru
întreaga activitate infracţională, pedeapsa de 2 ani închisoare fiind corespunzătoare scopului
prevăzut de art. 52 C. pen. din 1969.
Avându-se în vedere toate aceste aspecte se va dispune,în baza art. 27 alin. (1) din legea
365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 37 lit. b) C. pen. din 1969, cu
aplicarea art. 374 alin. (4) şi art. 396 alin. (10) C. pr. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen.
condamnarea inculpatului NM la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de
efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen. din 1969 se va dispune contopirea pedepsei de 2
ani închisoare cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. ….
pentru infracţiunea de sprijinirea unui grup în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. de art. 8
din Legea 39/2003, rap. la art. 323 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 37 lit. b) C. pen. din
1969. Inculpatul NM execută pedeapsa de 3 ani închisoare.
Se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor 64 alin. (1) lit. a),
teza a doua şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 88 C. pen. din 1969 se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului NM
reţinerea din 7.09.2009 şi perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei emis
potrivit sentinţei penale nr. …., pronunţată de către Tribunalul Buzău, de la 28.02.2013 la
18.02.2015 când inculpatul a fost liberat condiţionat în baza sentinţei penale nr…., pronunţată
de către Judecătoria Focşani, cu un rest de 373 zile închisoare rămase neexecutate.
La termenul de judecată din 16.04.2015 inculpatul NM a solicitat recunoaşterea pe cale
incidentală a sentinţei nr. …., pronunţată de către Tribunalul din …, Spania, prin care a fost
condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare a cărei executare a fost suspendată pe o perioadă
de 2 ani pentru delictul de încălcare a măsurii de protecţie, prevăzut de art. 468 punctul 1 şi 2
din Codul penal spaniol.
A solicitat inculpatul să se deducă din pedeapsa ce se va aplica în prezenta cauză durata
arestului preventiv de la 8 august 2011 la 8 octombrie 2011.
În fapt, s-a reţinut în considerentele sentinţei că faţă de inculpat s-a dispus măsura
arestului preventiv întrucât a încălcat interdicţia impusă de a se apropia la mai puţin de 100 de
metri de domiciliul numitei PLA, sau de locul unde se află şi de a comunica cu acesta pe timp
de 6 luni.
Potrivit art. 1401 alin. 2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală, recunoaşterea hotărârilor penale străine, în vederea
producerii de efecte juridice, altele decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se face şi
pe cale incidentală de către instanţa de judecată pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare.
Printre condiţiile prevăzute de art. 136 din acelaşi act normativ pentru a se putea
dispune recunoaşterea unei hotărâri penale străine este şi cea reglementată la lit. b), respectiv
fapta pentru care s-a aplicat pedeapsa să fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârşită pe
teritoriul României, o infracţiune.
Din conţinutul sentinţei depuse la dosar de către inculpat a rezultat că a fost cercetat
pentru o infracţiune de violenţă de gen făcându-se menţiunea că, potrivit art. 57 din Codul
penal spaniol, „când se cercetează unul dintre delictele menţionate la art. 57 C. pen.,
judecătorul sau tribunalul va putea, motivat şi când rezultă strict necesar în scopul protejării
victimei, impune preventiv inculpatului interdicţia de a se afla într-un anumit loc.” Încălcarea
acestei interdicţii constituie infracţiunea prev. de art. 468 din Codul penal spaniol, cu
denumirea marginală, încălcarea condamnării, care are următorul conţinut: „
1.Persoanele care încalcă condamnarea, măsura asiguratorie, închisoarea, măsura
cautelară sau custodia vor fi pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 1 an, dacă sunt
privaţi de libertate.
2.În celelalte cazuri, se va aplica pedeapsa cu amendă de la 12 la 24 de luni, afară dacă
nu s-au încălcat interdicţiile la care face referire paragraful 2 al articolului 57 din prezentul
Cod, caz în care se va aplica pedeapsa închisorii de la 3 luni la 1 an sau cea a prestării de
muncă în folosul comunităţii de la 90 la 180 de zile.”
Verificând condiţia impusă de art. 136 alin. (1) lit. b) din Legea 302/2004 cu privire la
dubla incriminare, urmează a se reţine că delictul prevăzut de legea penală spaniolă pentru
care a fost condamnat inculpatul şi s-a dispus măsura arestului preventiv nu era prevăzut ca
infracţiune de legea penală română la data de 8.08.2011.
Faţă de aceste considerente, se va respinge cererea inculpatului NM de recunoaştere pe
cale incidentală a sentinţei nr. …., pronunţată de către Tribunalul din .., Spania, nefiind
îndeplinită condiţia prev. de art. 136 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 302/2004, respectiv delictul
de încălcare a măsurii de protecţie, prev. de art. 468 punctul 1 şi 2 din Codul penal spaniol,
pentru care a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 6 luni închisoare a cărei executare a
fost suspendată pe termen de 2 ani, nu era prevăzut ca infracţiune pe teritoriul României la
data de 8 august 2011.
IV. INCULPATUL NF
Inculpatul NF a recunoscut infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată şi a
solicitat ca judecata cauzei să se facă în conformitate cu art. 374 alin. (4) C. pr. pen.
Din conţinutul mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat
că inculpatul, la solicitarea inculpatului NM a fost de acord să-i pună la dispoziţie cardul său
bancar, emis de către … BANK, cunoscând faptul că în contul său bancar vor fi virate sume
de bani şi acceptând în acest mod efectuarea unor operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Inculpatul i-a înmânat cardul său bancar inculpatului NM în dimineaţa zilei de 17.08.2009 şi a
fost prezent împreună cu acesta în maşina în care se mai aflau şi inculpaţii RR, GF şi BG.
Inculpatul a aşteptat până au fost efectuate retragerile de numerar şi a primit pentru
această activitate, de la inculpatul RR, suma de 1.500 lei. A declarat că ulterior a mai găsit pe
card suma de 2.500 lei bani pe care i-a retras, beneficiind în total de suma de 4.000 lei.
Acţiunea inculpatului, comisă în data de 17.08.2009, întruneşte elementele constitutive
ale infracţiunii de acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, infracţiune
simplă, unitate naturală de infracţiune determinată de faptul că inculpatul a comis o singură
acţiune ce intră în conţinutul tipic al faptei incriminate.
Întrucât aşa cum s-a arătat anterior (cu privire la infracţiunea pentru care a fost trimis în
judecată inculpatul NM), acţiunea de retragere a sumelor de bani are la rândul său un caracter
unic, fiind vorba de o infracţiune simplă, unitate naturală de infracţiune comisă prin mai multe
acte materiale identice iar ceea ce integrează aceste acte materiale identice într-o singură
acţiune este săvârşirea lor într-o succesiune neîntreruptă sau altfel spus continuitatea materială
de execuţie, urmează a se reţine că nici sub acest aspect nu sunt întrunite elementele
infracţiunii continuate. Unitatea infracțiunii este determinată de sudura realizată în mod
natural între actele prin care s-a înfăptuit executarea elementului material al infracțiunii, pe
lângă factorul subiectiv, constând în existența unei intenții unice, săvârșirea actelor de
execuţie realizându-se într-o succesiune neîntreruptă, într-o unitate de timp şi loc.
În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că legea mai favorabilă este noul Cod penal,
astfel că încadrarea juridică a faptei a fost stabilită ca fiind cea prevăzută de art. 251 alin. (2)
C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen.
Din examenul comparativ efectuat celor două incriminări succesive ale infracţiunii
pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, respectiv art. 251 din C. pen. şi art. 28 din
Legea nr. 365/2002 sub aspectul condiţiilor de incriminare, al limitelor de pedeapsă prevăzute
dar şi al modalităţilor de individualizare a sancţiunii, se va reţine că legea penală mai
favorabilă este legea veche.
Determinarea acestei legi ca lege penală mai favorabilă a fost impusă de faptul că
ambele norme de incriminare prevăd ca minim special al pedepsei 1 an închisoare, instanţa
orientându-se la aplicarea unei pedepse către minimul special iar legea veche prevede şi
posibilitatea aplicării unei pedepse a cărei executare să fie suspendată condiţionat în
conformitate cu art. 81 din C. pen. din 1969.
Faţă de aceste considerente, în baza art. 386 C. pr. pen. se va dispune schimbarea
încadrării juridice a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul NF din
infracţiunea de acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, prev. de art.
251 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. în infracţiunea de
acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, prev. de art. 28 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 5 C. pen.
Vinovăţia inculpatului a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă:
declaraţiile persoanei vătămate, declaraţiile inculpaţilor NM, GF, AA, SCE, listing-ul
tranzacţiilor frauduloase de efectuare de retragere de numerar, adresele …. Bank privind
situatia financiara a conturilor fraudate, coroborat cu declaraţiile inculpatului prin care a
recunoscut comiterea faptei.
La stabilirea şi aplicarea pedepsei vor fi avute în vedere criteriile de individualizare
prev. de art. 72 C. pen., gradul de pericol social concret al faptei comise determinat de modul
în care a acţionat inculpatul prin comiterea unei singure acţiuni materiale, dar şi prejudiciul
cauzat persoanei vătămate. De asemenea, se va avea în vedere că inculpatul nu a mai fost
anterior condamnat, este angajat în calitate de conducător auto, are un copil minor în
întreţinere, studii superioare şi a recunoscut comiterea faptei contribuind la stabilirea
împrejurărilor în care s-au comis infracţiunile.
Faţă de aceste considerente, în baza art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 365/2002, cu
aplicarea art. 374 alin. (4) şi art. 396 alin. (10) C. pr. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen. va fi
condamnat inculpatul NF la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de acceptare a
operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos.
Se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.
64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, lit. b) din C.pen. din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând
exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se execută pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 81 din C. pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării
pedepsei de 8 luni închisoare aplicate inculpatului NF pe termen de încercare de 2 ani şi 8
luni. Pentru a se dispune suspendarea consiţionată a executării pedepsei s-a avut în vedere că
inculpatul nu mai fast anetrior condamant, cuantumul pedepsei aplicate, apreciindu-se că
scopul păedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen. din 1969, pe durata suspendării condiţionate a
executării pedepsei principale de 8 luni, se va suspenda şi executarea pedepsei accesorii.
În baza art. 83 şi art. 84 din C. pen. din 1969 se va atrage atenţia inculpatului asupra
revocării suspendării condiţionate în cazul comiterii unei noi infracţiuni intenţionate sau a
neîndeplinirii obligaţiilor civile, pe durata termenului de încercare.
V. INCULPATUL GF
Inculpatul GF a fost trimis în judecată în prezenta cauză pentru complicitate la
infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen.
din 1969, rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
şi art. 37 lit. a) C. pen. din 1969 ( infracţiunea fiind prevăzută şi în noul Cod penal în art. 48
C. pen., rap. la art. 250 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen.).
În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că inculpatul i-a însoţit, în cursul zilei de
17.08.2009, pe inculpaţii RRM, NM, BG si NF, în zona de acces a unor terminale bancare,
amplasate de Banca .. S.A. pe Soseaua … din mun. Bucureşti, în timp ce primul dintre aceştia
a accesat nelegal terminalele, folosind cardul inculpatului NF, ocazie cu care a retras în mod
fraudulos suma totala de 37.807 lei din contul persoanei vătămate DCM – ştiind ca din
activitatea infracţională va obţine si el un beneficiu.
De asemenea, s-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că această infracţiune este
concurentă cu infracţiunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penală nr.
…., pronunţată de către Tribunalul Buzău.
Din analiza mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale şi al
cercetării judecătoreşti se va reţine că fapta pentru care a fost trimis în judecată inculpatul GF
nu există, urmând a se dispune achitarea acestuia, în baza art. 396 alin. (5), rap. la art. 16 alin.
(1) lit. a) C. pr. pen, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.
Potrivit art. 26 din C. pen. din 1969 complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte
sau ajută în orice mod la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. Este de asemenea
complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârşirii faptei, că va tăinui bunurile
provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârşirea faptei
promisiunea nu este îndeplinită.
Pornind de la dispoziţiile legale menţionate ce au fost preluate şi în noul Cod penal în
aceeaşi redactare, în art. 48, doctrina a stabilit cu privire la complicitate, ca modalitate
accesorie de participaţie, că se poate concretiza fie într-o contribuţie materială (sprijin, ajutor,
înlesnire de ordin fizic), denumită complicitate materială, fie printr-o contribuţie morală
(îndrumare, încurajare de ordin psihic) – complicitate morală.
De asemenea, doctrina a stabilit că, pentru existenţa complicităţii, aşa cum rezultă din
conţinutul dispoziţiilor legale, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: să se fi săvârşit
de către o altă persoană în calitate de autor o faptă prevăzută de legea penală; complicele să
săvârşească activităţi de înlesnire sau de ajutor la comiterea faptei de către autor; contribuţia
complicelui să fi folosit efectiv autorului la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală; actele
de complicitate, în oricare dintre modurile în care s-au manifestat, trebuie să fi fost efectuate
cu intenţie.
În actul de sesizare a instanţei nu se arată dacă inculpatul GF a comis infracţiunea
pentru care a fost trimis în judecată prin acte de complicitate materială sau morală,
menţionându-se doar că acesta i-a însoţit pe ceilalţi inculpaţi în ziua de 17.08.2009 în zona
terminalelor bancare, ştiind că din această activitate infracţională va obţine un beneficiu.
Prin sentinţa penală nr. …, pronunţată de către Tribunalul Buzău, inculpatul GF a fost
condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup
infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen.
şi la pedeapsa de 11 luni închisoare pentru infracţiunea de efectuarea de operaţiuni financiare
în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002, cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen. şi
art. 74 si 76 Cod penal.
În considerentele sentinţei s-a reţinut, cu privire la activitatea infracţională pentru care a
fost condamnat inculpatul GF, că a sprijinit grupul infracţional constituit din inculpaţii RRM,
BG, AA, MI, SCE în cursul lunii august 2009 prin racolarea de persoane dornice să primească
bani on-line în conturile deschise la Banca … si însoţirea acestor persoane, împreună cu
inculpaţii BG si RRM la ghişeele băncilor pentru a retrage sumele de bani virate ilegal.
În data de 17.08.2009, după ce inculpatul AA a virat în contul inculpatului GF suma de
30.000 lei din contul SC … SRL SIBIU, inculpatul a retras această sumă de bani în aceeaşi zi,
în cursul după-amiezii, de la o agenţie a Băncii .. din Bucureşti. Pentru această activitate
inculpatul a declarat că a primit suma de 3.000 lei de la inculpatul RRM. Pentru a putea
efectua retragerea sumei de bani menţionate, inculpatul GF a solicitat eliberarea unui card
bancar cerându-i şi inculpatului NM să procedeze în acelaşi mod.
Cât priveşte pretinsa activitate infracţională pentru care a fost trimis în judecată în
prezenta cauză inculpatul GF, inculpatul NM a declarat în cursul urmăririi penale şi al
cercetării judecătoreşti că, în dimineaţa zilei de 17.08.2009, în maşina cu care s-au deplasat în
zona terminalelor bancare din Bucureşti se mai aflau inculpaţii RR, BG, GF şi NF.
Cu privire la prezenţa în aceeaşi maşină a inculpatului GF, inculpatul NM a susţinut că
acesta nu a avut nicio implicare în activitatea infracţională reţinută în legătură cu inculpatul
NF, că aceştia nu se cunoşteau, inculpatul GF fiind prezent pentru a retrage suma de bani
care, în cursul aceleaşi după-amiezi, i-a fost virată în contul bancar personal. De asemenea,
inculpatul NM a mai susţinut că nu s-a purtat nicio discuţie între inculpaţii RR, BG şi GF cu
privire la împărţirea sumelor de bani, aceste discuţii intervenind după ce inculpatul NM a
retras suma de 30.000 lei, respectiv după orele 14,00 în ziua de 17.08.2009.
Inculpatul GF a susţinut că nu recunoaşte fapta pentru care a fost trimis în judecată,
declarând că nu are nicio contribuţie la comiterea acesteia. De asemenea, inculpatul GF a
declarat că nu l-a cunoscut anterior zilei de 17.08.2009 pe inculpatul NF, că fusese anunţat de
către inculpatul RR cu privire la faptul că urmează să-i fie virată o sumă de bani în contul
bancar personal şi va trebui să aştepte pentru a ridica aceşti bani. A mai susţinut inculpatul că
era în zona … din Bucureşti în dimineaţa de 17.08.2009, împreună cu inculpaţii RR şi BG, că
ulterior au venit şi inculpaţii NM şi NF. Inculpatul a declarat că a stat în maşină cu NM şi nu a
discutat cu inculpatul NF. Ulterior, în cursul aceleaşi zile, în jurul orelor 13-14 a retras suma
de 30.000 lei din propriul cont bancar, aceasta fiind înţelegerea pe care o avusese cu
inculpatul RRM.
În declaraţia de la urmărirea penală, inculpatul NF a susţinut că în maşina în care se afla
inculpatul NM, în afară de şofer mai era şi un alt bărbat pe care nu-l cunoştea şi nici nu a aflat
cum se numeşte. Inculpatul NF nu a menţionat în declaraţiile pe care le-a dat pe parcursul
urmăririi penale de existenţa unui ajutor sau înlesniri pe care a acordat-o inculpatul GF la
comiterea faptei de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
În cauză, nu s-a invocat de către parchet şi nu a rezultat din mijloacele de probă
administrate comiterea de către inculpatul GF a unor acte de complicitate materială. Simpla
prezenţă la locul săvârşirii infracţiunii nu poate fi considerată complicitate, atâta timp cât nu
există o intenţie din partea persoanei acuzate de complicitate de a acorda un sprijin material
sau moral cu privire la comiterea faptei de către autor.
Asistenţa în timpul executării acţiunii poate fi considerată complicitate intelectuală
întrucât îi dă autorului mai multă siguranţă şi curaj, însă în cauza dedusă judecăţii nu se poate
reţine că a existat un astfel de act de complicitate din partea inculpatului GF atâta timp cât nu
cunoştea fapta ce urma a fi comisă de către ceilalţi inculpaţi.
Aşa cum s-a arătat şi s-a reţinut şi în sentinţa penală nr. …. prin care a fost condamnat
anterior inculpatul GF, prezenţa acestuia în maşină împreună cu ceilalţi inculpaţi în dimineaţa
zilei de 17.08.2009 era determinată de faptul că urma să-i fie virată o sumă de bani în contul
personal, inculpatul ridicând în aceeaşi zi suma de 30.000 lei, acţiune infracţională pentru care
a fost condamnat, reţinându-se comiterea de către acesta a infracţiunii de efectuare de
operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002, cu aplic.
art. 37 lit. a) C. pen.
O astfel de prezenţă a inculpatului la locul comiterii infracţiunii de către inculpaţii NF,
NM şi alţii, nu poate fi considerată complicitate, atâta timp cât inculpatul nu a comis, cu
intenţie, acte de înlesnire sau ajutor material ori moral cu privire la această infracţiune.
Nu există complicitate negativă prin simpla prezenţă la locul infracţiunii şi
neintervenţia pentru împiedicarea săvârşirii ei.
Faţă de aceste considerente, în baza art. 396 alin. (5), rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. pr.
pen. va fi achitat inculpatul GF pentru complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni
financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 27 alin. (1) din
Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen. din 1969,
întrucât fapta nu există.
Cu privire la solicitarea parchetului de reţinerea în sarcina tuturor inculpaţilor a
circumstanţei agravante prev. de art. 77 alin. (1) lit. a) din C. pen., tribunalul constată
următoarele:
Deşi nu s-a reţinut la încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată
inculpaţii, prin actul de sesizare a instanţei (f. 15) s-a solicitat să se constate că au comis
infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată în condiţiile art. 77 alin. (1) lit. a) din C.
pen. ce reglementează circumstanţa agravantă a săvârşirii faptei de către trei sau mai multe
persoane împreună.
Astfel, s-a susţinut că inculpaţii AA, SCE si RRM au actionat împreuna in acelaşi
concurs de imprejurari in savarsirea faptelor iar inculpaţii NF, NM, GF, BG si RRM au
participat împreuna la savarsirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod
fraudulos, prev. de art. 250 alin. (1) C. pen.
Pentru considerentele ce se vor arăta în continuare, se va respinge cererea formulată de
către D.I.I.COT - BUZĂU de reţinere la încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost
trimişi în judecată inculpaţii AA, SCE, NM, GF şi NF a circumstanţei agravante a comiterii
faptei de către trei sau mai multe persoane împreună, prev. de art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen.
din 1969, ca neîntemeiată.
În ceea ce-l priveşte pe inculpatul NF, acesta a fost trimis în judecată pentru
infracţiunea de acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, prev. de art.
251 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen., infracţiune ce era
reglementată şi în art. art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 365/2002, reţinându-se că aceasta
din urmă este legea penală mai favorabilă, inculpatul fiind condamnat prin prezenta sentinţă
pentru această infracţiune comisă în calitate de autor.
Inculpatul NM a fost condamnat pentru acţiunea comisă în calitate de complice la
infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen.
din 1969, rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, faptă prevăzută în noul Cod penal în
art. 250 alin. (1) iar pentru inculpaţii RR şi BG s-a dispus disjungerea cauzei pentru
infracţiunea prev. de art. 250 alin. (1) C. pen.
Întrucât nu s-a reţinut participarea inculpatului NF la comiterea infracţiunii de efectuare
de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. (1) C. pen. (art. 27 alin. (1)
din Legea nr. 365/2002), acesta fiind condamnat în calitate de autor pentru infracţiune de
acceptare a operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, nu se poate reţine în sarcina sa
circumstanţa agravantă a comiterii infracţiunii de către trei sau mai multe persoane împreună.
Instituirea circumstanţei agravante prev. de art. 77 alin. (1) lit. a) din C. pen. (art. 75
alin. 1 lit. a) din C. pen. din 1969) a fost impusă de necesitatea agravării regimului
sancţionator al participanţilor ocazionali la comiterea unei infracţiuni, dacă aceasta s-a realizat
prin eforturile conjugate a trei sau mai multe persoane. Este necesar să se reţină însă
participaţia a cel puţin trei persoane la comiterea aceleaşi infracţiuni.
În cauza dedusă judecăţii, inculpatul NF nu a participat la comiterea infracţiunii de
efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. (1) C. pen., aşa cum
se reţine în actul de sesizare a instanţei.
Inculpaţii AA şi SCE au fost condamnaţi prin sentinţa penală nr. … pronunţată de către
Tribunalul Buzău pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de
art. 7 alin. 1) din Legea nr. 39/2003 iar inculpatul NM a fost condamnat prin aceeaşi sentinţă
la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de sprijinirea unui grup în vederea
săvârşirii de infracţiuni, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, raportat la art. 323 alin.1 din C.
pen., acţiunile comise de către acesta din urmă fiind descrise anterior în conţinutul prezentei
sentinţe.
Aşa cum s-a reţinut în considerentele sentinţei penale nr. …, inculpaţii AA, MI, SCE şi
TBG s-au constituit în perioada februarie-martie 2009 într-un grup infracţional specializat în
săvârşirea de infracţiuni de retrageri de numerar fără drept şi acces ilegal la sisteme
informatice.
Inculpaţii AA şi SC s-au unit într-o grupare infracţională, pluralitate constituită de
infractori (numită şi legală) în scopul săvârşirii anumitor infracţiuni iar inculpatul NM a
sprijinit prin acţiunile sale acest grup infracţional. Pentru existenţa pluralităţii constituite,
legea pretinde conlucrarea mai multor persoane, de natură să dureze în timp şi cu o pronunţată
coeziune, determinată de un obiectiv infracţional comun.
Inculpaţii au acţionat în această structură infracţională, comiţând în mod continuat
acţiuni infracţionale ce au intrat în scopul grupului structurat anterior. Sub acest aspect, noul
Cod penal a reglementat în mod expres în art. 367 alin. (3) reţinerea concursului de infracţiuni
în cazul în care acţiunile tipice grupului infracţional sunt urmate de săvârşirea unei infracţiuni.
În această formă de pluralitate constituită, inculpații au trecut și la comiterea faptelor
pentru care au fost anterior judecați sau au fost trimiși în judecată în prezenta cauză. Altfel
spus, inculpaţii au acţionat cu voinţa de cooperare constituită la comiterea faptelor, în acelaşi
concurs de împrejurări, fără să se poată spune că a existat totodată şi o participaţie ocazională,
concretizată în circumstanţa agravantă prev. de art. 75 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969.
Acţiunile tipice infracţiunilor ce au intrat în scopul grupului infracţional au fost comise
în perioada fiinţării grupului organizat, în exercitarea activităţii pluralităţii constituite, fără să
existe şi o pluralitate ocazională (prin participarea altor persoane la comiterea faptei) ce s-ar fi
putut suprapune peste pluralitatea constituită formată din inculpaţii trimişi în judecată în
prezenta cauză. În consecinţă, pluralitatea ocazională reglementată de art. 77 alin. (1) C. pen.
se poate suprapune peste pluralitatea constituită atunci când grupul infracţional foloseşte şi
contribuţia ocazională a altor persoane. În cauză însă nu s-a invocat şi dovedit existenţa şi a
unei participaţii a altor persoane din afara grupului infracţional organizat astfel încât nu se
impune şi reţinerea acestei circumstanţe agravante la încadrarea juridică a faptelor pentru care
au fost trimişi în judecată în prezenta cauză inculpaţii AA, SCE şi NM.
În caz contrar, s-ar ajunge la sancţionarea inculpaţilor de două ori pentru aceeaşi
împrejurare de comitere a faptei, respectiv participaţie constituită şi participaţie ocazională,
ceea ce ar fi în contradicţie cu principul penal al nesancţionării unei persoane de două ori
pentru aceeaşi faptă sau agravantă. Nu se poate aplica o sancțiune de două ori, o dublă
agravare pentru aceeași voință de a participa la comiterea faptei, în condiţiile în care, în
prezenta cauză, după constituirea grupului infracţional organizat, aceeaşi inculpaţi au trecut şi
la comiterea infracţiunilor ce au intrat în scopul grupului.
Analiza aplicării circumstanţei agravante nu se mai impune pentru inculpatul GF
avându-se în vedere achitarea acestuia pentru infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată.
Faţă de aceste considerente, se va respinge cererea formulată de către D.I.I.COT -
BUZĂU de reţinere la încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată
inculpaţii AA, SCE, NM, GF şi NF a circumstanţei agravante a comiterii faptei de către trei
sau mai multe persoane împreună, prev. de art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen. din 1969.
De asemenea, se va desfiinţează sentinţa penală nr. … pentru inculpaţii AA, SCE şi NM
cât priveşte infracţiunile pentru care s-a dispus reunirea cauzelor.
În latura civilă se va lua act că persoana vătămată DCM, domiciliată în Baia Mare, nu s-
a constituit parte civilă, prejudiciul cauzat acesteia, în sumă de 37.807 lei, a fost acoperit de
către … BANK.
În baza art. 998, art. 999 din C. civil, art. 19 C. pr. pen. vor fi obligaţi inculpaţii AA,
SCE, NM şi NF, în solidar, la plata sumei de 37.807 lei despăgubiri civile către … BANK
S.A., prejudiciul material fiind cauzat prin faptele inculpaţilor care au concurat la retragerea
în mod fraudulos a sumei de bani din contul persoanei vătămate DM.
Răspunderea civilă solidară a inculpaţilor AA, SCE, NM a fost reţinută întrucât aceştia
au comis infracţiunile de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fiind întrunite
condiţiile art. 1003 din Codul civil anterior, în vigoare la data comiterii faptelor (text de lege
ce prevedea că atunci când delictul sau cvasi-delictul este imputabil mai multor persoane,
aceste persoane sunt ţinute solidar pentru despăgubire).
Prin acţiunea sa infracţională, inculpatul NF a contribuit la producerea prejudiciului în
patrimoniul părţii civile, existând o legătură de cauzalitate între infracţiunea de acceptare a
operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos şi acest prejudiciu. Acţiunea inculpatului
s-a grevat în antecedenţa cauzală a producerii prejudiciului, aceasta constituindu-se în cauză
ce a concurat, alături de acţiunile celorlalţi inculpaţi la prejudicierea părţii civile. Răspunderea
civilă a inculpatului NF, alături de ceilalţi inculpaţi, este determinată de faptul că prejudicierea
părţii civile a fost rezultatul unui concurs de cauze, printre care au fost reţinute şi acţiunile
inculpatului, răspundere ce este întemeiată pe dispoziţiile art. 998, 999, 1003 C. civil şi art. 19
C. pr. pen.
Se va respinge cererea formulată de către … BANK S.A., de obligare a inculpatului GF
la despăgubiri civile avându-se în vedere că s-a dispus achitarea acestuia pentru infracţiunea
pentru care a fost trimis în judecată, reţinându-se că fapta nu există.
În baza art. 274 C. pr. pen. vor fi obligaţi inculpaţii AA, SCE şi NF la câte 3.300 lei
cheltuieli judiciare către stat iar inculpatul NM la 2.300 lei cheltuieli judiciare către stat.
În baza art. 274 alin. (1) C. pr. pen. onorariile pentru apărători din oficiu la urmărirea
penală de 800 lei pentru inculpaţii NM şi GF şi la instanţa de fond – câte 400 lei pentru
fiecare dintre inculpaţii NM, GF şi SCE şi 200 lei pentru inculpatul NF vor rămâne în sarcina
statului.
În baza art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare privind pe inculpatul GF
rămân în sarcina statului.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
În baza art. 43 din C. pen. din 1969 constată că infracţiunile de acces ilegal la un sistem
informatic, prev. art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, fals informatic, prev. de art. 48 din
Legea nr. 161/2003 şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27
alin. (1) din Legea nr. 365/2002 pentru care au fost trimişi în judecată în prezenta cauză
inculpaţii AA şi SCE intră în conţinutul infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic,
prev. art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969,
fals informatic, prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
din 1969 şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din
Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen din 1969 pentru care au fost
condamnaţi inculpaţii prin sentinţa penală nr. ….. pronunţată de către Tribunalul Buzău în
dosarul nr. …., definitivă prin decizia penală nr. …. pronunţată de către Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, constituind acţiuni ce intră în conţinutul aceloraşi infracţiuni comise în mod
continuat în perioada iunie – septembrie 2009.
În baza art. 386 C. pr. pen. schimbă încadrarea juridică a infracţiunii pentru care a fost
trimis în judecată inculpatul NM din complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni
financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art.
27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. b) C.
pen. din 1969 într-o infracţiune simplă de complicitate la infracţiunea de efectuare de
operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 27 alin.
(1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. din 1969.
Constată că infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată inculpatul NM -
complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de
art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 37 lit.
b) C. pen. din 1969 intră în conţinutul infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod
fraudulos, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 pentru care a fost condamnat
inculpatul prin sentinţa penală nr. … pronunţată de către Tribunalul Buzău, constituind acţiuni
ce intră în conţinutul aceleaşi infracţiuni comisă la data de 17 august 2009 în calitate de autor.
Constată că prin încheierea de şedinţă din 19 mai 2015 s-a dispus reunirea celor două
cauze, respectiv cea în care au fost condamnaţi inculpaţii AA, SCE, NM şi GF prin sentinţa
penală nr. …. şi prezenta cauză, în conformitate cu art. 43 din C. pen. din 1969.
Desfiinţează sentinţa penală nr. …. pentru inculpaţii AA, SCE şi NM cât priveşte
infracţiunile pentru care s-a dispus reunirea cauzelor.
Respinge cererea formulată de către D.I.I.COT - BUZĂU de reţinere la încadrarea
juridică a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii AA, SCE, NM, GF şi NF a
circumstanţei agravante a comiterii faptei de către trei sau mai multe persoane împreună, prev.
de art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen. din 1969.
I. INCULPATUL AA
În baza art. 42 alin.(1) din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din
1969, art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea
art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul AA, programator senior la S.C. TOP … S.R.L. Buzau,
necasatorit, fara copii, cu trecut infractional la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru
infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic.
În baza art. 48 alin. (1) din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din
1969, art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea
art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul AA la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare pentru
infracţiunea de fals informatic.
În baza art. 27 alin. (1) din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969,
art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 5
C. pen. condamnă pe inculpatul AA la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru infracţiunea de
efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
În baza art. 33 lit. a) - art. 34 lit. b), art. 35 C. pen. din 1969 dispune contopirea
pedepselor aplicate inculpatului AA prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 3 ani închisoare
aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. .. pentru infracţiunea de constituire a unui grup
infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 3201 (7)
C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969. Inculpatul AA execută pedeapsa cea
mai grea, aceea de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a doua şi lit. b) C. pen. din 1969.
Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor 64 alin. (1) lit. a), teza a
doua şi lit. b) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 861 din C. pen. din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării
pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului AA, pe termen de încercare de 5 ani.
Pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri
de supraveghere, în conformitate cu art. 863 alin. (1) C. pen. din 1969:
- să se prezinte, la datele fixate, la consilierul desemnat cu supravegherea sa din cadrul
Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău;
- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice
deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă,
- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.
În baza art. 71 alin. (5) din C. pen. din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei principale de 3 ani închisoare, se suspendă şi executarea pedepsei
accesorii prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a doua şi lit. b) C. pen. din 1969.
Termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se
calculează de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. …, respectiv data pronunţării
de către Î.C.C.J. a deciziei penale nr. 497/12.02.2013.
În baza art. 864 C. pen., rap. la art. 83, art. 84 C. pen. din 1969 atrage atenţia
inculpatului asupra revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul
comiterii unei noi infracţiuni intenţionate pe durata termenului de încercare şi a neîndeplinirii
obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare.
Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului AA reţinerea din 7.09.2009 şi arestul
preventiv de la 8.09.2009 la 10.12.2010.
II. INCULPATUL SCE
În baza art. 42 alin.(1) din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din
1969, art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea
art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul SCE, la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru
infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic.
În baza art. 48 alin.(1) din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din
1969, art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea
art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul SCE la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare pentru
infracţiunea de fals informatic.
În baza art. 27 alin. (1) din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969,
art. 3201 alin. (7) C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 5
C. pen. condamnă pe inculpatul SCE la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru infracţiunea de
efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
În baza art. 33 lit. a) - art. 34 lit. b), art. 35 C. pen. din 1969 dispune contopirea
pedepselor aplicate inculpatului SCE prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 3 ani închisoare
aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. … pentru infracţiunea de constituire a unui grup
infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 3201 (7)
C. pr. pen. din 1969 şi art. 74 alin. (2) C. pen. din 1969. Inculpatul SCE execută pedeapsa cea
mai grea, aceea de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a doua şi lit. b) C. pen. din 1969.
Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor 64 alin. (1) lit. a), teza a
doua şi lit. b) C. pen. din 1969, pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 861 din C. pen. din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării
pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului SCE, pe termen de încercare de 5 ani.
Pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri
de supraveghere, în conformitate cu art. 863 alin. (1) C. pen. din 1969:
- să se prezinte, la datele fixate, la consilierul desemnat cu supravegherea sa din cadrul
Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău;
- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice
deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă,
- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.
În baza art. 71 alin. (5) din C. pen. din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei principale de 3 ani închisoare, se suspendă şi executarea pedepsei
accesorii prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a doua şi lit. b) C. pen. din 1969.
Termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se
calculează de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. …, respectiv data pronunţării
de către Î.C.C.J. a deciziei penale nr. ….
În baza art. 864 C. pen., rap. la art. 83, art. 84 C. pen. din 1969 atrage atenţia
inculpatului asupra revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul
comiterii unei noi infracţiuni intenţionate pe durata termenului de încercare şi a neîndeplinirii
obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare.
Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului SCE reţinerea din 7.09.2009 şi arestul
preventiv de la 8.09.2009 la 15.12.2010.
III. INCULPATUL NM
În baza art. 27 alin. (1) din legea 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi
art. 37 lit. b) C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 374 alin. (4) şi art. 396 alin. (10) C. pr. pen.,
cu aplicarea art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul NM, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru
infracţiunea de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen. din 1969 dispune contopirea pedepsei de 2 ani
închisoare cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. …
pentru infracţiunea de sprijinirea unui grup în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. de art. 8
din Legea 39/2003, rap. la art. 323 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 37 lit. b) C. pen. din
1969. Inculpatul NM execută pedeapsa de 3 ani închisoare.
Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor 64 alin. (1) lit. a), teza a
doua şi lit. b) C.pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 88 C. pen. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului NM reţinerea
din 7.09.2009 şi perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei emis potrivit
sentinţei penale nr. …, pronunţată de către Tribunalul Buzău, de la 28.02.2013 la 18.02.2015
când inculpatul a fost liberat condiţionat în baza sentinţei penale nr. …, pronunţată de către
Judecătoria Focşani, cu un rest de 373 zile închisoare rămase neexecutate.
Respinge cererea inculpatului NM de recunoaştere pe cale incidentală a sentinţei nr. ..,
pronunţată de către Tribunalul din …, Spania, nefiind îndeplinită condiţia prev. de art. 136
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 302/2004, respectiv delictul de încălcare a măsurii de protecţie,
prev. de art. 468 punctul 1 şi 2 din Codul penal spaniol, pentru care a fost condamnat
inculpatul la pedeapsa de 6 luni închisoare a cărei executare a fost suspendată pe termen de 2
ani, nu era prevăzut ca infracţiune pe teritoriul României la data de 8 august 2011.
IV. INCULPATUL NF
În baza art. 386 C. pr. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru
care a fost trimis în judecată inculpatul NF, din infracţiunea de acceptare a operaţiunilor
financiare efectuate în mod fraudulos, prev. de art. 251 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 35
alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. în infracţiunea de acceptare a operaţiunilor financiare
efectuate în mod fraudulos, prev. de art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea
art. 5 C. pen.
În baza art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 374 alin. (4) şi
art. 396 alin. (10) C. pr. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul NF la
pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de acceptare a operaţiunilor financiare
efectuate în mod fraudulos.
Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64
alin. 1 lit. a), teza a II-a, lit. b) din C.pen. din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile
publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul
autorităţii de stat, pedeapsă ce se execută pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 81 din C. pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării
pedepsei de 8 luni închisoare aplicate inculpatului NF pe termen de încercare de 2 ani şi 8
luni.
În baza art. 71 alin. (5) C. pen. din 1969, pe durata suspendării condiţionate a
executării pedepsei principale de 8 luni, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.
În baza art. 83 şi art. 84 din C. pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului asupra revocării
suspendării condiţionate în cazul comiterii unei noi infracţiuni intenţionate sau a neîndeplinirii
obligaţiilor civile, pe durata termenului de încercare.
V. INCULPATUL GF
În baza art. 396 alin. (5), rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. pr. pen. achită pe inculpatul
GF, pentru complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos,
prev. de art. 26 C. pen. din 1969, rap. la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 37 lit. a) C. pen. din 1969, întrucât fapta nu există.
Ia act că persoana vătămată DCM, nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul cauzat
acesteia, în sumă de 37.807 lei, a fost acoperit de către … BANK.
Obligă pe inculpaţii AA, SCE, NM şi NF, în solidar, la plata sumei de 37.807 lei
despăgubiri civile către … BANK S.A.
Respinge cererea formulată de către … BANK S.A., de obligare a inculpatului GF la
despăgubiri civile.
Obligă pe inculpaţii AA, SCE şi NF la câte 3.300 lei cheltuieli judiciare către stat.
Obligă pe inculpatul NM la 2.300 lei cheltuieli judiciare către stat.
Onorariile pentru apărători din oficiu la urmărirea penală de 800 lei pentru inculpaţii
NM şi GF şi la instanţa de fond – câte 400 lei pentru fiecare dintre inculpaţii NM, GF şi SCE
şi 200 lei pentru inculpatul NF rămân în sarcina statului.
Cheltuielile judiciare privind pe inculpatul GF rămân în sarcina statului.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror, inculpaţii AA,
SCE, NF, NM, GF, partea civilă … BANK S.A. şi persoana vătămată DCA.
Pronunţată în şedinţa publică din 29.06.2015.
Preşedinte,
Grefier,