Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Andhra Pradesh –Amaravati


2. Arunachal Pradesh – Itanagar
3. Assam – Dispur
4. Bihar – Patna
5. Goa – Panaji
6. Gujarat – Gandhinagar
7. Haryana – Chandigarh
8. Himachal Pradesh – Shimla
9. Jammu & Kashmir – Srinagar (Winter : Jammu)
10. Karnataka – Bangalooru
11. Kerala – Thiruvananthapuram
12. Madhya Pradesh – Bhopal
13. Maharashtra – Mumbai
14. Manipur – Imphal
15. Meghalaya – Shillong
16. Mizoram – Aizawl
17. Nagaland – Kohima
18. Orissa – Bhubaneswar
19. Punjab – Chandigarh
20. Rajasthan – Jaipur
21. Sikkim – Gangtok
22. Tamil Nadu – Chennai
23. Tripura – Agartala
24. Uttar Pradesh – Lucknow
25. West Bengal – Kolkata
26. Chhattisgarh – Raipur
27. Uttarakhand – Dehradun
28. Jharkhand – Ranchi
29. Telangana – Hyderabad

Interese conexe