Sunteți pe pagina 1din 1

CĂTRE,

CONDUCEREA SPITALULUI .......................................

Subsemnatul(a) ………………………………………………………………………

angajat(ă) la unitatea dvs. în funcţia de …………………………………………………..

la …………………………………………………............................................ , cu
efectuare rezidențiat în Centrul Universitar .............................. la
Spitalul
.........................................................................................................................Clinica .......
.......................................................................................prin prezenta vă rog să binevoiţi
a-mi aproba plecarea în concediu legal de odihnă pe anul ……………pe o perioadă de
……………zile, începând cu data de …………….....până la data de................................

Pe perioada concediului de odihnă va fi înlocuit(ă) de ..........................................

Solicit (nu solicit) plata îndemnizaţiei de concediu anticipat.

Data ……………………. . Semnătura ……………..

Şef Clinică, Înlocuitor..........................

……………………….

Serv. RUONS

Are dreptul la ……………………. zile lucrătoare.