Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

Data:
Clasa : a III– a
Disciplina : Limba şi literatura română
Conținutul lecției : ,, Din greșeală” de Lev Tolstoi
Tipul lecţiei : predare-învățare
Competențe specifice:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiar;
1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate;
2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu;
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare;
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia;
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit;
Obiective operaţionale :
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să :
COGNITIVE:
O1 – să recunoască personajul, titlul şi autorul povestirii pornind de la enunţurile prezentate ;
O2 – să citească corect, fluent şi expresiv textul ;
O3 – să recepteze , prin lectură conţinutul de idei al textului;
O4 – să analizeze comportamentele personajelor ;
PSIHOMOTORII
O5 – să-şi dirijeze atenţia către centru de interes vizat de învăţător;
AFECTIVE
O6 – să aprobe / dezaprobe conduita personajelor .

Strategia didactică :
-Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia, exercițiul, citirea explicativă, jocul didactic,
-Mijloace didactice : planşe, fişe, manualul;
-Forme de organizare : frontal, pe grupe, individual .
Durata : 45 minute

Bibliografie:- Limba și literatura română, manual pentru clasa a III-a ,Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, ed. Intuitext;

- Programa de limba și literatura româna clasele a III-a și a IV-a, București, 2014


Scenariu didactic

Secvențele Ob. Unități de Strategii didactice Evaluare


lectiei conținut Conținuturi și sarcini de învățare Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice activitate
1. Captarea și Se va realiza Se prezintă elevilor imagini cu diferite Imagini Frontală Observare
orientarea momentul sortimente de prăjituri și se adresează sistematică
atețtiei ,punct de întrebări despre prăjiturile preferate
intrare" care să -conversația
stâmească
interesul pentru
lecție.
2. Anuntarea „Din greșeală" Se anunță tema și obiectivele. - conversația
temei și după
enunțarea Lev Tolstoi —
obiectivelor familiarizarea
cu
textul
3. Dirijarea O2 Prezentarea Se citește textul în gând, cu voce tare, pe -lectura , lucrul Frontală Observarea
învățării conținutului roluri de către elevi în timp ce sunt observați. cu manualul sistematică
textului
O3 Citirea Se citește textul pe fragmente și se extrag -lectura Dicționare, Frontal Observarea
explicativă pe cuvintele sau expresiile noi: energică, pusă pe explicativă caiete sistematică
fragmente șotii, dădacă.
Se explică sensul cuvintelor sau expresiilor și
se introduc în enunțuri noi.

O1 Înțelegerea Se adresează elevilor întrebări în legătură cu -explicația Frontal, Observarea


textului conținutul textului: -conversația individual sistematică
-Care sunt personajele textului? euristică
-Cine a fost trimis să ducă prăjitura?
-Ce a făcut Vladimir?
-Ce părere ai despre explicația lui Vladimir?
01,04 Caracterizarea Se cere elevilor să grupeze cuvintele date pe -exercițiul Manualul Frontală Evaluarea
personajelor două coloane corespunzătoare personajelor reciprocă
Tania Vladimir
……………… ………………..

………………… …………………

………………… ………………

………………… ………………

………………… …………………

(cinci ani, vessel, guraliv, ochi negri, zâmbet


fermecător, șapte ani, serios, energic, pus pe
șotii)

Se propune rezolvarea fișei de lucru:


exercițiile 1,2,3,4,5
3. Obținerea 04 Utilizarea unor Se rezolvă exercițiile 6 și 7 -exercițiul, jocul Activitate
performanțe- Informații din didactic individuală
lor text

4. Realizarea 04, O6 Conținutul -conversația Fișă de Frontală Evaluare


feed-back-ului textului Se propune rezolvarea următoarelor exerciții euristică , lucru reciprocă
de pe fișă, respectiv exercițiul 8 și 9 exercițiul, jocul Manual
didactic

-observația
5. Aprecieri și Se fac aprecieri generale despre modul cum a Frontală Observarea
recomandări decurs activitatea și se fac aprecieri sistematică
individuale sau recomandări.
6. Tema Ex. 4 pag 33 Frontală
pentru acasă