Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Națțional Pedagogic„ Șț țefan cel Mare” Bacaă u ÎÎnvaă țțaățoare: Mațeeșț Anțoanela -Andreea

Proiect didactic
Clasa: Pregătitoare B
Data: 15 martie 2018
Aria curriculară: Arte și tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și lucru manual
Unitatea tematică: Flori pentru mama
Continut: Lalele din hârtie
Forma de realizare: lecţie integrată
Tipul lecţiei:formare de priceperi și deprinderi
Competenţe specifice:
 Arte vizuale si lucru manual
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context
familiar;
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor;
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar

Competenţe integrate:
 Educaţie pentru societate
3.1. Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru
 Dezvoltare Personală
2.2. Identificarea și aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea școlară
 Matematică Şi Explorarea Mediului
3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor
regularităţi
Obiective operaţionale :
a)Cognitive :
OC1: să formuleze răspunsuri corecte la întrebările introductive;
OC2: să descrie materialele folosite și utilizarea lor;

1
Colegiul Națțional Pedagogic„ Șț țefan cel Mare” Bacaă u ÎÎnvaă țțaățoare: Mațeeșț Anțoanela -Andreea

OC3: să precizeze etapele de lucru ale tehnicilor utilizate;


OC4: să realizeze lucrările propuse respectând etapele precizate;
b)Psiho-motorii:
 OM1: să lipească materialele de lucru;
 OM2: să asambleze estetic șabloanele primite;
 OM3: să adopte o poziţie corectă în timpul lucrului.

c)Afective:
 OA1: vor manifesta interes pentru înţelegerea și aplicarea cunoștinţelor învăţate;
 OA2: să-şi dezvolte gustul estetic şi dragostea pentru natură prin realizarea lucrărilor propuse

Resurse:
I. Metodologice
Strategii didactice:
a) Metode și procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, demonstraţia, observarea organizată, exerciţiul;
b) Mijloace de învăţământ : mascota clasei, cartoane, „Cărticica primăverii”, lipici, șabloane flori, frunzuliţe, melodia Primăvara de Vivaldi;
c) Forme de organizare : frontală, pe grupuri, individuală.

II. Temporale
Ora are o durată de 50 minute, din care 35 minute activitatea propriu-zisă și 15 minute activităţi recreative subsumate temei și
obiectivelor lecţiei. Ora este a 2-a oră din totalul de ore al unităţii tematice.

III. Umane
Clasa are un număr de 22 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, corespunzătoare vârstei.

IV. Bibliografice:

 *** Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2012;


 *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de invăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici, Suport de curs, 2012;

2
Colegiul Națțional Pedagogic„ Șț țefan cel Mare” Bacaă u ÎÎnvaă țțaățoare: Mațeeșț Anțoanela -Andreea

 Mihăescu, Mirela şi colectivul, Metode activ-participative aplicate in Invăţământul primar, Editura Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2010;

Scenariu didactic

3
Evenimentul OB Activităţi de învăţare Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
Colegiul Națțional Pedagogic„ Șț țefan cel Mare” Bacaă u
didactic procedee învăţământ ÎÎnvaă țțaățoare: Mațeeșț Anțoanela -Andreea
organizare
1. Captarea și Se poarta o discuţie despre anotimpul de Conversaţia Mascota Frontală Observare
orientarea primăvara: clasei- sistematică
atenţiei În ce anotimp suntem? Fluturașul
Care sunt lunile corespunzătoare acestui clasei
5 min. anotimp? (martie, aprilie, mai)
Care sunt sărbătorile acestui anotimp? (1 Martie, 8
Martie, Floriile, Paștele)
- activităţile agricole: arat, semănat;
- flori: brândușe, ghiocei, viorele, narcise, frezii,
zambile;
- insecte și păsări: fluturi, buburuze, berze, cocori,
cuci, rândunele.

Se anunţă în termeni accesibili elevilor obiectivele Explicaţia


3. Enunţarea
temei și a lecţiei și titlul acesteia. Se motivează elevii să
obiectivelor realizeze ultima sarcină primită de la Zâna
2 min. Primăvara.

Se prezintă lucrarea model, se solicită elevilor să


4. Prezentarea Exerciţiul Pe grupe Observare
identifice materialele de lucru, se explică etapele
optimă a Jocul didactic Lucrarea sistematică
conţinutului de lucru. model, Aprecieri
5 min. etapele de verbale
lucru

Elevii realizează lucrările urmărind etapele de


5.Dirijarea lucru. Identifică și utilizează materialele de lucru, Explicaţia
învăţării Demonstraţi
conform cerinţelor.
a
20 min. Elevii încep realizarea lucrărilor. Exerciţiul
Jocul didactic Frontal Observare
Supraveghez elevii, dând indicaţiile sistematică
corespunzătoare acolo unde este cazul; Fișă de lucru
4
În timpul lucrului, elevii vor audia “Primăvara” de
Vivaldi
Individual