Sunteți pe pagina 1din 1

Pronumele nehotarât

Ţine locul unui obiect fără a da o indicaţie precisă asupra lui.

Forme:
 cu va: cineva, ceva, câtva, câţiva, câteva.
 cu ori: oricare, oricine, orice, oricât, oricâţi, oricâte.
 cu fie: fiecare, fiecine, fiece, fiecât.
 cu oare: oarecare, oarecine, oarece, oarecât.
 cu ori + şi: orişicare, orişicine, orişice, orişicât.
 cu alt: altcineva, altceva, altcareva.
 unul, una, unii, unele
 altul,alta, alţii, altele.
 atât, atâta, atâţi, atâtea.
 mult, puţin, cutare: Mult a fost, puţin a rămas.
 vreunul, vreuna, vreunii, vreunele.
 tot, toţi, toată, toate.
 cu oare + şi: oareşicare, oareşicine, oareşice, oareşicât.

Atenţie la valorile morfologice ale cuvintelor un , o (art nehot, numeral cardinal,


interjecţie, pron personal, adjectiv pronominal nehotărât)

Art nehotărât
Numeral cardinal
Pronume personal
Adjectiv pronominal
nehotărât
Interjecţie
* Funcţii sintactice (la fel ca celelalte pronume) – Daţi
exemple în caiete!

Adjectivul pronominal nehotarât


Nu toate pronumele nehotărâte pot deveni adj pron nehotărâte!!!!!

Exemple:
 Mi-am luat câţiva bani.
 Oricâţi bani mi-ai da, tot nu mă convingi.
 Fiecare concurent trebuie să rezolve testul. Identificaţi adjectivele şi
 Un copil plângea, iar altul râdea. substantivele cu care se
 I-am dat atâtea sfaturi, şi tot nu a reuşit!
 Poate vine vreun individ şi ne încurcă!
 Toţi elevii erau în clasă.

Adjectivele pronominale nehotărâte au funcţia sintactică de atribut adjectival şi se acordă cu


substantivul pe care îl determină în gen, număr şi caz.