Sunteți pe pagina 1din 2

Numele elevului: …………………………………… Data: ……………………

Clasa: …………… Timp de lucru: 15 min


ARITMOGRIF
Tema: Vase, ustensile şi aparatură de laborator

Folosindu-vă de cunoştinţele dobândite în domeniul Vase, ustensile şi aparatură de laborator


încercaţi să rezolvaţi următorul ARITMOGRIF.
Soluţia acestuia este denumirea încăperii în care vă desfășurați activitatea.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Definiţii: B

Vertical, de la A la B: Încăperea în care vă desfășurați activitatea.


Orizontal:

1. Vas de sticlă folosit la titrări


2. Ustensilă folosită la amestecare
3. Vas de sticlă cotat folosit la măsurarea volumelor de lichide
4. Operație realizată cu mojarul cu pistil
5. Ustensilă de cauciuc folosită la aspirația lichidelor în pipete
6. Operație de laborator realizată cu ajutorulbecului de gaz
7. Operație de laborator realizată cu ajutorul balanței
8. Pisetă (sinonim)
9. Vas de sticlă folosit la titrări, fixat pe stativ

Notă: - pentru fiecare definiţie orizontală corectă, de la 1 la 9, se acorda câte 1 punct;


- din oficiu se acordă 1 punct.
Soluție
1. E R L E N M E Y E R
2. B A G H E T Ă
3. B A L O N
4. O M O G E N I Z A R E
5. P A R A
6. Î N C A L Z I R E
7. C Â N T Ă R I R E
8. S T R O P I T O R
9. B I U R E T Ă

S-ar putea să vă placă și