Sunteți pe pagina 1din 2

PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ COMPLETIVĂ INDIRECTĂ (CI)

PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ COMPLETIVĂ INDIRECTĂ constituie în frază o


realizare propozițională a complementului indirect.

Completiva directă corespunde unui complement indirect exprimat prin substantiv sau
substitut al acestuia în cazul:

-Dativ: Dau merituosului. → Dau 1/ cui merită. 2/

-Acuzativ cu prepoziție: Mă bucur de păstrarea tradițiilor. → Mă bucur 1/ că păstrați


tradițiile. 2/

- Genitiv cu prepoziție: A acționat contra prietenului. → A acționat 1/ contra cui îi e


prieten. 2/

Completiva indirectă determină:

 un verb: Mă tem 1/ că întârzie. 2/


 o locuțiune verbală: Nu mi-am dat seama 1/ că am greșit. 2/
 un adjectiv: Mihai era capabil 1/ să facă un efort mare. 2/
 un adverb: E bine 1/ de cine muncește. 2/
 o interjecție: E vai 1/ de cine nu învață. 2/

ELEMENTE INTRODUCTIVE
1. Pronume relative:
-în Dativ: Dau caietul 1/ cui mi-l cere. 2/
- în Ac. cu prep: Se gândește 1/ la ceea ce are de făcut. 2/
-în G cu prep: A luptat 1/ contra cui l-a atacat. 2/
2. Adjective pronominale relative: Mă gândesc 1/ ce carte să-ți cumpăr. 2/
3. Pronume nehotărâte:
-în D: Explic 1/ oricui îmi cere lămuriri. 2/
- în Ac. cu prep: Se entuziasma 1/ de orice îi spuneai. 2/
- în G. cu prep: A îndreptat reproșurile sale 1/ asupra oricui nu și-a scris tema.
2
/
4.Adjective pronominale nehotărâte: E vai 1/ de orice copil mă supără. 2/

5. Conjuncții subordonatoare:
-că: Sunt convins 1/ că voi reuși 2/ să iau examenul de capacitate. 3/
-să: Problema este 1/ că mă tem 2/să nu întârzii. 3/
- ca...să: E bine 1/ că profesorul s-a gândit 2/ ca fiecare să aibă o altă temă. 3/
- daca (de): Voia 1/ să-și dea seama 2/ dacă a rezolvat corect problema. 3/
6. Locuțiuni conjuncționale subordonatoare:
-ca nu cumva să (ca nu care cumva să, nu cumva să): Adevărul este 1/ că mă tem
2
/ ca nu cumva să greșesc. 3/

7. Adverbe relative:
-unde (când, cum, cât): Mă mir 1/ unde a găsit costume populare așa vechi. 2/

Observații:
1. Dau 1/ cui cere. 2/
cui- complement indirect în regentă – Dau copilului.
- subiect în subordonată – Copilul cere.

2.Completiva indirectă așezată după regentă nu se desparte de aceasta prin


virgulă. Când stă înaintea regentei, folosirea virgulei sau liniei de pauză este permisă,
dar nu obligatorie.