Sunteți pe pagina 1din 1

PROPOZIȚIA CIRCUMSTANȚIALĂ DE LOC (CCL)

Propoziția circumstanțială de loc constituie în frază o realizare


propozițională a complementului circumstanțial de loc.
Circumstanțiala de loc determină:

 un verb: Merg 1/ unde vreau. 2/


 o locuțiune verbală: A luat-o la sănătoasa 1/ încotro a putut. 2/
 o interjecție: Hai 1/ unde am stabilit. 2/
 un adverb: A rămas acolo 1/ unde a copilărit. 2/
 o locuțiune adverbială: De jur împrejur, 1/ oriîncotro mergeai, 2/ erau flori. 1/
 un adjectiv: Lucrurile așezate 1/ unde le-am lăsat 2/ erau pline de praf. 1/

ELEMENTE INTRODUCTIVE
1. adverbe relative: Am alergat 1/ până unde am putut. 2/
2. adverbe nehotărâte: Plec 1/ oriunde vrei. 2/
3. pronume relative: M-am îndreptat 1/ spre cine mă striga. 2/
4. adjective pronominale relative: Du-te 1/ în ce direcție vrei. 2/
5. pronume nehotărâte: Mergea 1/ la oricine îl invita. 2/
6. adjective pronominale nehotărâte: Plec 1/ din orice loc nu-mi place. 2/

OBSERVAȚII:
-Locul obișnuit al propoziției subordonate circumstanțiale de loc este după termenul
regent. Aceasta poate sta însă și înaintea regentei sau poate fi intercalată în regentă.
După regentă, această subordonată nu se desparte prin virgulă.

- Înaintea regentei se desparte prin virgulă când nu se insistă asupra ei și când are în
regentă un adverb corelativ. Intercalată în regentă, se desparte prin virgulă, dacă este
înaintea predicatului.

ADVERBELE ȘI LOCUȚIUNILE ADVERBIALE CORELATIVE se găsesc în regenta


unei circumstanțiale și au rolul de a marca suplimentar relația dintre cele două
propoziții, clarificând felul propoziției subordonate.