Sunteți pe pagina 1din 3

Raport cu privire la rezultatele simulării Evaluarii Naţionale SEM AL II-LEA AN SCOLAR 2012-2013

La Şcoala Gimnazială Nr. 194, sector 4, Bucureşti, în luna aprilie a anului curent s-a desfăşurat cea de-a doua simulare pentru Evaluarea Naţională a elevilor, respectându-se prevederile şi termenele din Procedura internă privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a. În urma analizei făcute s-a întocmit acest raport pentru informarea Consiliului profesoral.

Limba şi literatura română În data de 24 aprilie 2013, la disciplina limba şi literatura română au fost prezenţi toţi cei 144 de elevi din clasa a VIII-a.

Rezultatele au fost următoarele:

   

Nr.elevi

Nr. elevi

Nr. elevi

Nr. elevi

Nr. de

Nr. de

 

din care cu mediile

 

Media

Promo-

Clasa

Profesor

existenţi

în clasă

candidaţi

respinşi

candidaţi

admişi

                 

prezenţi

neprezentaţi

eliminaţi

2-2.99

3-3.99

4-4.99

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

clasei

vabilitate

a VIII-a

MINCHEVICI

                                 

A

LUCIA

30

30

0

0

1

29

- 1

-

-

1

1

10

16

1

8.85

96.6%

a VIII-a

DĂNILĂ

                                 

B

IOANA

30

30

0

0

5

25

- 3

2

2

7

3

5

8

-

7.14

80%

a VIII-a

POPICA

                                 

C

IULIA

29

29

0

0

5

24

1 1

3

3

5

6

6

4

-

6.80

82.75%

a VIII-a

DUMITRU

                                 

D

ALINA

27

27

0

0

4

23

- 1

3

4

5

7

6

1

-

6.77

85.18%

a VIII-a

DUDEA

                                 

E

LĂCRĂMIOARA

28

28

0

0

4

24

1 3

-

2

5

5

7

4

1

7.29

85.71%

Matemantică În data de 26 aprilie 2013, la disciplina matematică au fost prezenţi toţi cei 144 de elevi din clasa a VIII-a.

Rezultatele au fost următoarele:

   

Nr.elevi

Nr. elevi

Nr. elevi

Nr. elevi

Nr. de

Nr. de

 

din care cu mediile

 

Media

Promo-

Clasa

Profesor

existenţi

în clasă

candidaţi

respinşi

candidaţi

admişi

                 

prezenţi

neprezentaţi

eliminaţi

2-2.99

3-3.99

4-4.99

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

clasei

vabilitate

a VIII-a

TODEA

                                 

A

GEORGINA

30

30

0

0

1

29

- -

1

-

1

3

10

13

2

8.85

96.6%

a VIII-a

TODEA

                                 

B

GEORGINA

30

30

0

0

3

27

1 2

-

2

3

7

8

7

-

7.52

90%

a VIII-a

ŞTEFAN

29

29

0

0

8

21

 

2 5

1

5

6

2

6

2

-

6.03

72.4%

C

DANIELA

a VIII-a

CĂLINOIU

                                 

D

GABRIELA

27

27

0

0

11

16

- 3

8

6

4

4

1

1

-

5.54

59.25%

a VIII-a

ŞTEFAN

28

28

0

0

8

20

 

1 3

4

1

7

5

5

2

-

6.40

71.42%

E

DANIELA

Concluzii

Media pe disciplină- limba şi literatura română este de 7.37.

Media pe disciplină- limba şi literatura română- clasa a VIII-a A este de 8.85. Media pe disciplină- limba şi literatura română- clasa a VIII-a B este de 7.14. Media pe disciplină- limba şi literatura română- clasa a VIII-a C este de 6.80. Media pe disciplină- limba şi literatura română- clasa a VIII-a D este de 6.77. Media pe disciplină- limba şi literatura română- clasa a VIII-a E este de 7.29.

Media pe disciplină- matematică este de 6.86. Media pe disciplină- matematică- clasa a VIII-a A este de 8.85. Media pe disciplină- matematică- clasa a VIII-a B este de 7.52. Media pe disciplină- matematică- clasa a VIII-a C este de 6.03. Media pe disciplină- matematică- clasa a VIII-a D este de 5.54. Media pe disciplină- matematică - clasa a VIII-a E este de 6.40.

În urma analizei rezultatelor obţinute şi în conformitate cu prevederile Procedurii interne privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale pentru elevii cls. a VIII-a conducerea unităţii dispune următoarele măsuri:

- discutarea testelor la nivelul clasei, rezolvarea subiectelor de la simularea evaluarii;

- organizarea şedinţelor cu părinţii şi elevii, la care vor participa cadrele didactice ce predau la clasă şi câte un reprezentant al echipei manageriale;

- efectuarea orelor de pregătire la disciplinele de examen, în afara programului prevăzut obligatoriu prin programa şcolară;

- administrarea la clasă a unor teste asemănătoare ca structură cu cele care se vor da la examenul de Evaluare Naţională;

- stabilirea unui plan remedial la nivelul instituţiei şi al catedrelor de lb. română şi matematică.

Director, Prof. Lucia Minchevici