Sunteți pe pagina 1din 2

Exercitii

1.Subliniaţi şi analizaţi pronumele personale din enunţurile de mai jos, arătând cazul şi funcţia sintactică.(30 de puncte)

a.Vorbea mereu despre noi……………………………………………………………


b.Câştigătorul este el…………………………………………………………..
c.Lui nu-i place să citească………………………………………………………….
d.Părerea lui nu ne interesează………………………………………………………….
e.Mi-a ajutat la rezolvarea exerciţiului……………………………………………………..
f.El a ajuns ce si-a dorit………………………………………………………………….
g.S-a aşezat înaintea ei…………………………………………………………………
h. Toţi au fost împotriva lui………………………………………………………….
i.I-am dat o mână de ajutor la treabă…………………………………………………..
j. Casa-i era mereu plină de oaspeţi……………………………………………………….

2.Analizaţi pronumele şi adjectivele pronominale demonstrative din enunţurile de mai jos, arătând felul,cazul şi funcţia
sintactică.(15 puncte)

a.I-am spus acestuia vestea bună……………………………………………………………………….


b.Aceşti munţi sunt cei mai înalţi………………………………………………………………………
c.A mers pe acelaşi drum……………………………………………………………………………….
d.Vocile acelora se auzeau……………………………………………………………………………..
e.Ceilalţi au venit mai târziu……………………………………………………………………………

3.Subliniaţi varianta corectă: (5 puncte)

a) fata acea/ fata aceea


b) aceiaşi pomi/aceeaşi pomi
c) la sfârşitul lunii acesteia/ la sfârşitul lunii acestea
d) cealălaltă/ cealaltă
e) acei dintre ei/ aceia dintre ei

4. Precizează felul formelor pronominale subliniate din enunțurile următoare: (1p)


a) Alina se gândește la vacanță.
b) Alina mă sfătuiește de bine.
c) De la sine se înțelege că eu mă îngâmfam de toate laudele.
d) El sta și își aducea aminte de clipele copilăriei.

5. Precizeză valoarea morfologică, cazul și funcția sintactică a cuvintelor marcate: (3p)


1) Părerea ei contează.
2) Am văzut-o.
3) Am luat-o la sănătoasa.
4) Dă-i un creion.
5) Dă-i cu bere, dă-i cu vin!
6) Îmi place darul de la ai mei.
7) Îmi place darul de la colegii mei.
8) Îmi place vocea ta.
9) Îmi place vocea alor tăi.
10) Floarea este a ta.
11) Floarea este pentru ai tăi.
12) Floarea este a alor tăi.
13) Maria este nepoată acesteia.
14) Se poartă asemenea celorlalți.
15) Povestea n-a fost crezută de ceilalți.
16) Copilul acesta citește.
17) Copilul acestora citește.
18) Îl ascult pe acel copil.
6. Precizați valoarea morfologică a lui o în enunțurile: (1p)
a) Am o carte și două caiete.
b) Am văzut o rochie frumoasă.
c)O sa ma descurc.
d) O, ce casă mare!
e) Am văzut-o pe verișoara ta.
7.Scrie două propoziţii în care să apară atribute pronominale genitivale exprimate, pe rând, prin pronume personal, apoi prin
pronume posesiv.
88. Încercuiește pronumele posesive din enunțurile de mai jos și subliniază-le pe cele personale.
a. Mie nu-mi place înghețata, iar lui nu-i plac prăjiturile făcute de ai săi.
b. Mie mi-a scăpat paharul din mână, deci al tău este încă pe masă.
c. Dacă ție nu-ți place, altuia nu-i face.

9Construiește câte o propoziție în care pronumele ”ai săi” să îndeplinească pe rând, următoarele funcții
sintactice:
a. Subiect=
b. Complement direct=
c. Complement indirect (D și Ac)=
d. Atribut pronominal=
e. Nume predicativ=

10Identifică și analizează pronumele posesive din textul următor: Țineți minte cuvintele lui Ștefan (cel
Mare) care v-a fost baci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci
a urmașilor voștri ș-a urmașilor urmașilor voștri, în veacul vecilor! (Barbu Ștefănescu
Delavrancea- Apus de soare)

11Găsește adjectivele pronominale posesive din enunțurile de mai jos și, apoi, înlocuiește-le cu pronume
posesive potrivite, respectând persoana și cazul indicate în paranteză, dar și modificările necesare în propoziții:
a. Nu a ascultat sfatul părinților săi. (pers.a III-a, caz G)
b. A adus flori pentru absolvenții noștri. (pers.a II-a, caz Ac)
c. Am ascultat toate problemele tale. (pers.a III-a, caz Ac)

12Taie cu o linie formele incorecte ale pronumelor și adjectivelor pronominale posesive:


a. Pisoii noștrii/noștri seamănă cu Garfield.
b. Inexplicabil, pe toți pisoii săi/ să-i cheme Costică.
c. Ai voștrii/ ai voștri miorlăie prea mult.
d. Pe blănița s-a/sa sunt pete roșcate.

13Citește fiecare dintre afirmațiile următoare, notându-le cu A (adevărat) sau F (fals):


a. Cuvântul ”lor”este întotdeauna pronume personal.
b. Cuvântul subliniat din structura ”casa voastră”este adjectiv pronominal posesiv.
c. Structura subliniată din propoziția ”Le dau alor mei multe flori” este în cazul dativ.
d. Cuvântul subliniat din propoziția ”A apreciat munca alor noștri” îndeplinește funcția sintactică de complement
indirect.

14Scrie, pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos, toate adjectivele pronominale posesive potrivite:
a- Floarea..............................................................................................................................................
b- Caii....................................................................................................................................................

15.Fii creativ/ă! Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să descrii cum ar aăta camera ta de vis.
Utilizează 5 pronume și 5 adjective pronominale posesive pe care le vei sublinia folosind culori diferite.