Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU HIDROGRAFIA EUROPEI

CLASA A VI-A

1.Identificaṭi fluviile (1-18) ṣi lacurile(A-B): 4 puncte


1-……………….………. 2-…………..…………
3-………………….……. 4-…………..…………
5-…………………….…. 6-………………..……
7-…………………….…. 8-………………...……
9-…………………..……. 10-……………….……
11-………………….…… 12-……………..……..
13-………………..……. 14-…………..…...……
15-……………….………. 16-………….……...…
17-……………..………. 18-……………….………
A-……………………….……. B-…….………..….…

2. Incercuiti raspunsul corect:


2puncte
A.Elba se varsă in Marea:
a)Mediterană b)Neagră c)Baltică d)Nordului
B.Lacul Balaton este un lac:
a)tectonic b)glaciar c)de acumulare d)vulcanic
C.Dunărea străbate…… ṭări ṣi …… capitale:
a)4, 10 b)10, 4 c)9, 3 d)10, 10
D.Munṭii Carpaṭi mai sunt numiṭi…………………….. din punct de vedere al reṭelei hidrografice
bogate:
a)castele de nisip b)castele de apă c)comori de apă d)castel de bogăṭii

3.Precizaṭi 5 fluvii ce se varsă prin estuar: 1,5 puncte


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Notă: se acorda 2,5 puncte din oficiu
Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute