Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Rusu Vitalie


Aleco Ruso 55/3 (Republica Moldova)
069678240
vitalie_r@yahoo.com
Skype vitalie.rusu1

Sexul Masculin | Data naşterii 25/04/1987 | Naţionalitatea moldoveană

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

10/10/2010–Prezent Inginer în Telecomunicații


COMPETENŢE PERSONALE
Moldelectrica, Chișinau (Republica Moldova)
Limba(i) maternă(e) română
Întreținerea sistemei de telecomunicații energetice pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Bune abilitați de comunicare în echipa de lucru.

21/3/18 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 1