Sunteți pe pagina 1din 2

EXAMINAREA PARODONTALA COMPARATIV CU RADIOGRAFIILE

PENTRU DIAGNOSTICUL IMPLICARII FURCATIEI

Christian Graetz,* Anna Plaumann,* Jan-Frederik Wiebe,* Claudia Springer,*


Sonja Sa¨lzer,* and Christof E. Do¨rfer*

Context: Decizii în terapia parodontală comparativ cu radiografia evaluată depinde


pentru dinții pluriradiculari se bazează, în de anatomie și localizarea dintelui. Ambele
esență, pe diagnosticul exact al implicarea instrumente de diagnosticare ar trebui
utilizate în cazurile de suspiciuneFI.
furcatiei. Detectarea furcației (FP) este în
continuare măsura de diagnosticare de bază, J Periodontol 2014; 85: 1371-1379.FI.
deși evaluarea poate fi dificilă. Scopul
Gestionarea molarilor cu implicarea furcatiei
acestui studiu este de a evalua valabilitatea
(FI) reprezintă una dintre provocările majore
FP și radiografiilor comparative cu în parodontologie. Tratamentele molarilor
evaloarea vizuală în timpul operației. bolnavi parodontal fara FI sau FI clasa I1
pot fi făcute cu debridarea unei rădăcini,
Metode: În acest studiu de grup 215 avansând FI( Clasa II sau III1), necesită
participanți cu boală parodontală și cel puțin tehnici invazive în unele cazuri. FI Clasa II1
un molar tratat cu OFS au fost înscriși și un a molarilor mandibulari precum și furcațiile
total de 834 de molari au fost atribuiți pentru molarilor maxilari pot fi tratate cu success
FI de către FP și în radiografiile analizate de prin procedure regenerative.
un examinator experimentat (EE) și mai Prin urmare, diagnosticul pre-chirurgical al
puțin experimentat (LE). Pentru investigație, FI este fundamental pentru luarea deciziilor
143 de radiografii panoramice (OPG) și 77 și evaluarea prognosticul molarilor bolnavi.
de radiografii intra-orale (I-Os) au fost Anterior investigațiilor privind validitatea
evaluate. diferitelor tehnici au fost efectuate teste de
evaluare a FI in vitro. Studiile prospective
Rezultate:Clasa FI de către FP a fost au câteva avantaje deoarece datele ar putea
confirmată la 56%, în timp ce 15% au fost fi mai mult reproductibile, de exemplu,
supraestimate și 29% subestimate. Clasa FI radiografiile standardizate cu un suport
0 și I au fost detectate cu mare probabilitate receptor, strict parallel- cu unghi drept, sau
(74% și, respectiv, 54%). Dintre toate de examinarea de către un examinator bine
clasele III FI, 57% au fost detectate corect instruit. Cu toate acestea, acest lucru nu
prin radiografii și 32% prin FP. FP și OFS a reflect condițiile reale de tratament. Prin
arătat un coeficient k (kw) = 0,588; urmare, prezentul studiu este conceput ca o
radiografiile și OFS au avut kw = 0,542 ancheta retrospectivă asupra unei perioade
(OPG kw = 0,555 și I-O kw = 0,521). lungi de observații a stomatologilor cu
diferite grade de experiență pentru a
Concluzii: Experiență în analizarea determina validitatea FI prin sonde clinice
radiografiilor convenționale crește (FP), precum și radiografiile convenționale
potențialul de diagnostic corect al în comparație cu situația adevărată în timpul
persoanelor avansate. Exactitatea FP operație cu flaps deschis (OFS). In plus
influența parametrilor cum ar fi experiența
de diagnosticare a examinatorului sau tipul
de radiografie a fost investigat.