Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea Tehnica „Gh.

Asachi”,Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Master Management si Tehnologii Speciale in Constructii

SISTEME METALICE DE STOCARE A APEI

REZERVOARE DE APA

PROFESOR:
Prof. Univ. Dr. Ing. AXINTE Elena
MASTERAND: Haraga Ana-Maria

1
ANUL: I

CUPRINS

Capitolul 1. UTILIZAREA MATERIALELOR METALICE ÎN REALIZAREA


REZERVOARELOR

1.1 Introducere
1.2 Materiale utilizate in constructia rezervoarelor
1.3 Clasificarea rezervoarelor

Capitolul 2. ALCĂTUIREA REZERVOARELOR

2.1 Componenţa constructivă a rezervoarelor

Capitolul 3. TIPURI DE REZERVOARE

2
Capitolul 1.

UTILIZAREA MATERIALELOR METALICE ÎN REALIZAREA REZERVOARELOR

1.1 Introducere
Rezervoarele sunt construcţii
cilindrice, destinate înmagazinării apei, cu
capacităţi cuprinse intre 100-1000m3.Sunt
rezervoare izolate utilizate la:stocare apa
potabila,stocare apa utilizata in procesul de
productie,creare depozite pentru apa de
incendiu.
Cerinţele de bază pe care trebuie să le
satisfacă proiectarea, execuţia, instalarea,
exploatarea, repararea şi verificarea
rezervoarelor metalice supraterane utilizate
pentru înmagazinarea apei potabile sunt cele
menţionate în Legea 10/95 privind calitatea în construcţii, urmărindu-se realizarea şi
menţinerea pe toata durata de utilizare a cerinţelor de calitate obligatorii: rezistenţă şi
stabilitate; siguranţă în exploatare; siguranţă la foc; igienă, sănătatea oamenilor, refacerea
şi protecţia mediului; izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
Respectarea cerinţelor specifice Legii 10/1995 asigură că întreaga construcţie trebuie
să funcţioneze fără defecţiuni şi fără pericole în condiţii de siguranţă, asigurând protecţia
la îmbolnăviri a consumatorilor fie că sunt oameni sau animale, pe toată durata prevăzută
pentru utilizare.
Aplicatiile rezervoarelor metalice de apa:
- stocare apei de ploaie si apei colectate;
- retentia fluidelor industriale;
- vas tampon de retentie la proiectele de decontaminare a solului;
- depozite temporare pentru fluide sau materiale;
- filtru ne-invaziv de nisip, piatra ponce sau compost;
- rezervoare pentru piscicultura, sau chiar piscine!

1.2 Materiale utilizate în construcţia rezervoarelor

Orice material încorporat în construcţie trebuie să fie standardizat, în stare nouă,


neutilizat anterior, şi să îndeplinească toate cerinţele de livrare, convenite prin contract;trebuie să
fie însoţite, la livrare de un certificat de conformitate emis de producător. În cazul în care din
certificate lipsesc unele elemente, se admite completarea acestora, pe bază de încercări, efectuate
prin grija fabricantului, înainte de introducerea lor în operă.

3
1.2.1 Materiale metalice:
Oţelul utilizat va îndeplini următoarele condiţii:
- conţinutul de sulf şi fosfor, determinat pe oţel lichid, nu va depăşi pentru fiecare:
* 0,050% pentru oţel carbon de uz general,
* 0,045% pentru oţel carbon slab aliat,
- conţinutul de carbon, pentru produsele care urmează a se suda nu va depăşi 0,25%,
- alungirea relativă la rupere (A5) pe epruvete transversale va fi cel puţin 16%;

Pentru ţevile din oţel se recomandă să se ţină seama de prevederile din SR 404-1, STAS
530/l, STAS 8183 referitoare la condiţiile tehnice, regulile pentru verificarea calităţii, marcarea,
livrarea, şi natura documentelor însoţitoare, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
- conţinutul de sulf şi fosfor, determinat pe oţel lichid, nu va depăşi pentru fiecare:
* 0,050% pentru oţel carbon de uz general,
* 0,045% pentru oţel carbon slab aliat,
* 0,040% pentru oţel înalt aliat,
-conţinutul de carbon, pentru produsele care urmează a se suda nu va depăşi 0,25%
1.2.2 Materiale nemetalice
Materialele nemetalice utilizate în construcţia rezervoarelor sunt de regulă garnituri
şi materiale de etanşare care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
*rezistenţă chimică în contact cu apa potabila din interior
*rezistenţă chimică în contact cu ozonul
*existenţa certificatelor sanitare care să ateste că nu produc compuşi chimici care se
dovedesc capabile de a distruge proprietăţile de consum ale apei potabile.
*rezistenţă la temperatură în domeniul: minus 40 oC - plus 70 oC, indiferent de zona
geografică.
*rezistenţă fizică la contactul cu apa, ozon, şi radiaţiile ultraviolet;nu trebuie să-si
modifice duritatea şi plasticitatea.

1.3. Clasificarea rezervoarelor


-După destinaţia rezervoarelor putem distinge:
- rezervoare_pentru apă_potabilă;
- rezervoare pentru apă industrială;
- cuve şi bazine din cadrul staţiilor de tratare a apei;
- cuve şi bazine din cadrul staţiilor de epurare a apelor uzate.
-După poziţia lor faţă de sol deosebim următoarele tipuri de rezervoare mici:
- de suprafaţă;
- semi îngropate;
- îngropate.

-După forma în plan:

4
- dreptunghiulară;
- poligonală;
- circulară.
-După modul de acoperire rezervoarele pot fi:
- descoperite;
- acoperite.

Alegerea formei şi a dimensiunilor rezervorului se va face ţinând seama de o serie de


factori printre care:
*fluxul tehnologic pe care-l deserveşte:
*0 amplasarea rezervorului (suprafaţa disponibilă în plan);
*1 modul de lucru static;
*2 tehnologia de execuţie şi exploatare;
*3 economicitatea soluţiei

5
Capitolul 2.

ALCĂTUIREA REZERVOARELOR

2.1 Componenţa constructivă a rezervoarelor


Rezervorul cilindric vertical cu capac este alcătuit din fund, corp (manta) şi capac
(acoperiş). Rezervorul este prevăzut cu instalaţii de umplere, golire, dispozitive pentru curăţire
sau supraveghere, etc., ţinându-se seama de prevederile STAS 4165 Corpul este alcătuit din fâşii
cilindrice orizontale (virole) la rândul lor acestea fiind realizate din fâşii de tablă dispuse vertical.
Corpul cilindric pentru aceste rezervoare de apa este realizat utilizand virole debitate la
dimensiunile proiectate din panouri de tabla galvanizata cu dimensiunile de 2500 x 1250
mm si grosimea de 2,0-8,0 mm, in functie de calculul de rezistenta statica si dinamica a
fiecarui rezervor. La partea inferioara carcasa este fixata de fundatia de beton a
rezervorului cu piese de legatură si ancore, dibluri, conex-panduri etc. Dupa realizarea
gaurilor aferente suruburilor de imbinare virolele sunt zincate la cald cu cel
putin 600g/m2 zinc. Imbinarea elementelor metalice componente se realizeaza la locul de
punere in opera, cu suruburi dimensionate si plasate la intervalele stabilite prin proiect, in
functie de capacitatea rezervorului si a sarcinilor dinamice si statice la care acesta este
supus.
Îmbinarea unei virole pentru constituire, cât şi îmbinarea între ele a virolelor reprezintă
modalităţi de construcţie care definesc construcţia unui rezervor.
Rigidizarile exterioare pentru toate tipurile de rezervoare metalice de apa executate sunt
realizate cu platbanda, profile cornier protejate anticoroziv.Termoizolatia rezervoarelor metalice
de apa este realizata interior, utilizand placi de polistiren expandat pentru care a fost atestată
conformitatea cu normele europene. In mod curent termoizolatia are grosimea de 50 mm, dar in
functie de zona climatica in care se pune in opera rezervorul, aceasta poate avea si alte grosimi
determinate prin calcul. Rezervorul este dotat cu rezistente electrice imersate, pentru incalzirea
lichidului conţinut, pentru evitarea fenomenului de inghet atunci cand se inregistreaza
temperaturi exterioare extreme. La solicitare intre fundatie si carcasa metalica a rezervorului se
pot introduce placi polistiren extrudat/expandat, in acest caz impunandu-se protejarea acestuia
impotriva excesului de umiditate.Fundul plan este realizat din fâşii de tablă, de regulă îmbinate
prin suprapunere la montaj, sau prin intermediul unei plăcuţe suport la rădăcina îmbinării.
Fundul trebuie sprijinit pe o fundaţie specifică, care face obiectul unui proiect separat în raport
cu proiectul rezervorului, prin care se urmăreşte realizarea unei construcţii care sa preia toate
solicitările induse de rezervor (inclusiv cele seismice) prin ancoraje speciale prevăzute prin
proiectul rezervorului.

6
Membrana de etansare se confectioneaza conform formei geometrice si a dimensiunii
mulandu-se la interiorul acestuia peste placile de polistiren. La partea inferioara, intre
fundatie si membrana, se interpun doua straturi de protectie (material geotextil
ramforsat cu fibre), rezistent la sfisiere, resucandu-se astfel transferului termic. La
realizarea rezervoarelor destinate stocarii apei destinate stingerii incendiilor se
utilizează o membrana realizata din monomer etilen-propilen-diena EPDM. In cazul
rezervoarelor destinate stocarii apei potabile etansarea se realizează cu o membrana
cauciucata(cauciuc butilic) care indeplineste cerintele de sanatate publica in
conformitate cu prevederile „Normelor privind materialele si obiectele care vin in
contact cu alimentele”, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1.197/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare. In acest caz toate componentele metalice care
vin in contact cu apa potabila sunt realizate din otel inoxidabil AISI 304.

Capacul este o structură metalică (compusă din grinzi radiale, care pot fi şi cu zăbrele,
rigidizate între ele, şi grinzi circumferenţiare) care sprijină o cupolă, de regulă
semisferică. Acoperisul (capacul)pentru toate tipurile de rezervoare metalice de
apa trebuie sa asigure protejarea la partea superioara a rezervorului fata de
intruziunea corpurilor straine dar si termoizolarea, la un nivel cel putin identic cu cel
realizat de panourile de polistiren plasate la interiorul carcasei. De regula acoperisul
rezervorului se realizează din panouri compozite de tip tabla de otel/poliuretan/tabla
de otel,decupate la di-mensiuni corespunzatoare. In functie de dimensiunile
rezervorului si legat de necesitatile de intretinere sau vizitare(control periodic),
partea inferioara a capacului este rigidizata cu diferite tipuri de profile, din otel
inoxidabil in cazul apei potabile, sau din otel zincat in cazul stocarii apei pentru
stingerea incendiilor. Capacul este prevazut cu o gura de vizitare(chepeng) si o gura
de aerisire.
Elementele accesorii pentru rezervoare de apa sunt reprezentate prin racordurile
tehnologice de intrare si de iesire, de scurgere, de aerisire, de preaplin. Pentru
accesul la capac si efectuarea operatiunilor periodice de intretinere rezervoarele sunt
prevazute cu o scara metalica exterioara si interioara de acces. In cazul rezervoarelor
destinate stocarii apei potabile scara interioara, stuturile de racordare, consolele de
fixare a tevilor si celelalte accesorii sunt realizate utilizand otel inox alimentar tip
AISI 304.
Alegerea materialelor de constructie:
În construirea, montarea şi repararea rezervoarelor pot fi folosite materialele care să
reziste în exploatare solicitărilor mecanice (statice şi dinamice), termice, etc., corespunzătoare
condiţiilor de exploatare, în vederea funcţionării sigure.

7
La alegerea materialelor trebuie ţinut seama de temperatura elementului de rezervor, mai
ales dacă, prin analiza modului de funcţionare raportat la locaţia rezervorului, aceasta rezultă a fi
sub +20 oC. În aceste situaţii, se va acorda atenţie garantării rezilienţei.
Alegerea produselor (subansamblelor funcţionale) utilizate în completul de livrare al
rezervorului. Subansamblele funcţionale din dotarea rezervoarelor vor fi produse de agenţi
economici agreaţi de fabricant şi vor fi însoţite de declaraţii de conformitate, firma producătoare
asumându-şi garanţiile convenite prin contract.

Ancoraje în fundaţie
- Sistemul de ancorare în fundaţie va corespunde în totalitate proiectului din punct de vedere
al dimensiunilor şi materialelor adoptate. Prin proiect, acesta va fi dimensionat pentru a rezista
tuturor combinaţiilor de încărcări convenite.
-Racorduri
*Rezervorul va fi prevăzut cu următoarele racorduri:
*Racord pentru golire prevăzut cu protecţie fata de impurităţi care va fi amplasata spre
interiorul rezervorului.
*Racord la pompa de alimentare prevăzut în interiorul rezervorului cu o ţeava plonjor
extinsa până la cca. 25 cm fată de suprafaţa interioara a fundului plat.
Notă. Dimensiunile racordurilor de alimentare şi golire trebuie să fie corelate în cadrul
sistemului hidraulic în aşa fel încât debitul de golire să fie mai mare decât cel de umplere.
*Racorduri pentru instalaţia de măsurat nivelul, dimensionate în funcţie de necesităţile
instalaţiei adoptate.
*Racord de prea-plin, amplasat perpendicular pe partea cilindrică a rezervorului cu axa la
min. 25 cm fată de nivelul superior al apei. Diametrul nominal al racordului va fi corelat cu
diametrul conductei de umplere.
*Racord pentru alimentarea instalaţiilor de incendiu, cu dimensiuni şi echipate cu
racordări rapide funcţie de construcţia sistemelor de stins incendii adoptate.
*Racord pentru spălarea depozitelor de colmatare, amplasat la nivelul cel mai de jos
posibil în raport cu fundul plat.
*Racord de aerisire prevăzut cu site contra intrării insectelor. Racordul va fi plasat
central, pe capac şi va avea dimensiunile corelate cu ale celui de golire.
-Guri pentru verificare şi inspecţie
-Gura de vizitare va fi de formă rotundă cu dimensiuni minime 600 mm sau elipsoidală cu
dimensiuni minime (550 x 450 mm) prevăzute cu sisteme rapide de închidere.
Amenajări exterioare
-Scări de acces către capacul rezervorului, prevăzute cu balustrade conform normelor de
protecţia muncii
-Platforme de acces amplasate pe capacul rezervorului, montate în corespondenţă cu scările
de acces

8
-Capacul rezervorului trebuie prevăzut cu orificii de acces etanşate, situate în corespondenta
cu platformele şi scările de acces.
-Sistemele de măsurare şi transmitere a nivelului apei vor face parte, în mod obligatoriu, din
completul de livrare.
-Rezervorul va fi echipat cu sisteme eficiente de iluminare, inclusiv împământări, realizate
conform proiectelor specifice.

Amenajări interioare
-Scările interioare vor fi prevăzute în dreptul orificiilor de acces situate pe capac, sau a
gurilor de acces situate pe manta. Ele vor îndeplini prevederile normelor de protecţie a muncii
Elemente constructive pentru manta
-mantaua va conţine acele elemente constructive care au fost prevăzute prin proiect dar
cel puţin următoarele:
* elemente de întărire necesare la prinderea capacului şi a fundului,
* bride de prindere necesare prinderii componentelor instalaţiilor aferente (conducte, scări
acces etc.),
* sisteme de rigidizare rezultate din calculele din proiect.
-mantaua poate fi executată din virole îmbinate prin sudură sau prin prinderi speciale
bulonate.
Elemente constructive pentru capac
-Capacul este o structura rigidizată corespunzător, pentru a suporta greutăţi adiacente
provenite de la platformele şi scările de acces, dar şi de la încărcări ambientale.
-Pe capac sunt amplasate majoritatea sistemelor care asigură o funcţionare corectă a
rezervorului
Elemente constructive pentru fund
- Fundul rezervorului are amplasate sisteme de legătura la manta ca şi elementele de
legătură la sistemul de ancorare.
- Sistemul de ancorare trebuie să corespundă transmiterii sarcinilor spre fundaţie. Funcţie
de rigiditatea acestuia se va manifesta comportamentul la seism al întregului rezervor.
Legături la sistemul de conducte aferent
- Se vor utiliza numai îmbinări standardizate, coroborate dimensional cu cele necesitate
de sistemele pentru care sunt prevăzute.
Tipuri admisibile de îmbinări sudate. Amplasare suduri
- Pe cât posibil, se vor folosi îmbinări cap la cap.
- Toate tipurile de îmbinări folosite vor fi omologate la fabricant. Cele care se execută la
locul de montaj vor fi omologate de montator.
- Se interzice întreruperea printr-un orificiu funcţional a unui cordon sudat. Va fi evitată,
pe cât posibil intersectarea în cruce a cordoanelor de sudură.

Modalităţi de îmbinare prin şuruburi

9
- În cazul îmbinării prin şuruburi a mantalei, acestea vor fi dimensionate corespunzător prin
calcul.
- Şuruburile şi piuliţele utilizate pentru îmbinările elementelor de legătură ale conductelor vor
corespunde standardelor dimensionale specifice.
- Şuruburile şi piuliţele utilizate pentru îmbinările elementelor structurale (scări, podeste, etc.)
vor fi din clasa de rezistenţă 8.8
- Soluţia constructivă a îmbinării prin şuruburi a elementelor de manta va cuprinde şi sistemul
de etanşare a componentelor îmbinate.
Protecţii anticorosive
- Elementele constructive în contact cu apa conţinută în rezervor vor fi protejate contra
coroziunii prin procedee care nu infestează apa. Se recomandă zincări, sau protecţii prin pelicule de
cauciuc, care sunt agreate de organismele sanitare pentru contactul cu apa potabila.
- Elementele de asamblare (şuruburi, piuliţe) chiar dacă nu sunt în contact cu apa vor fi
protejate prin zincare.
- Elementele structurale (scări, platforme, bride, etc.) care sunt amplasate în exterior pot fi
protejate contra coroziunii atmosferice şi prin vopsire.
Hidroizolaţie
- În cazul rezervoarelor metalice, hidroizolaţia se referă la modul în care este izolată mantaua
construcţiei în raport cu apa pe care o conţine. Soluţiile se dau prin proiect, dar dacă îmbinarea
virolelor mantalei este realizată prin şuruburi este necesară izolarea interiorului, în întregime, printr-
un strat de cauciuc, depus sau aşternut.
- Dacă se consideră că protecţia anticorosiune a interiorului în contact cu apa a unui rezervor
în construcţie sudată nu este sigură, atunci şi în acest caz se poate recurge la hidroprotecţia prin
cauciucare.
Termoizolaţie
- Pentru păstrarea calităţii apei de consum este necesară realizarea unei temperaturi adecvate.
Pentru aceasta, se recurge la izolarea termică a rezervorului, dimensionarea izolaţiei fiind rezultatul
unui proces de calcul. Straturile care realizează izolarea termică se pot amplasa atât la exteriorul
pereţilor rezervorului cât şi la interiorul acestora. în acest din urmă caz, peste izolaţia termică se
utilizează procedee de hidroizolaţie prin cauciucare.
Operaţii necesare punerii în operă
-Se va verifica existenţa proiectului tehnologic întocmit anterior care să reflecte
succesiunea operaţiilor necesare la executarea rezervorului respectiv, ulterior montarea sa;
-înainte de introducerea în fabricaţie, toate materialele, inclusiv cele de adaos pentru
sudură, vor fi verificate în ceea ce priveşte aspectul, dimensiunile, marcajul şi existenţa
certificatelor de conformitate;
-Se va recepţiona fundaţia acordând atenţie la planitatea suprafeţei pa care se va monta
fundul plan al rezervorului şi la elementele de prindere ale acestuia în fundaţie.
-Se va verifica existenţa în cadrul proiectului tehnologic a măsurilor de securitate a
muncii proprii fiecărei operaţii descrise în cadrul proiectului.

10
-Se vor prevedea masuri de protecţie anticorosivă a suprafeţei fundului rezervorului în
contact cu terenul de fundaţie, înainte de amplasarea acestuia pe teren.
Fabricaţia
-Debitarea laminatelor la forma şi dimensiunile cerute se va face după o verificare
riguroasă a trasării, pentru evitarea rebuturilor;
-Tăierea (debitarea) laminatelor se va realiza prin procedee descrise în proiectul
tehnologic;
-Nu este permisă formarea sau îndreptarea la cald a componentelor construcţiei, în scopul
aducerii la forma finală;
-Procedeele de sudare vor fi omologate în prealabil. Parametrii de sudare stabiliţi cu
această ocazie vor fi respectaţi de sudorii autorizaţi şi verificaţi prin modalităţile de control intern
ale firmei executante;
-Se va acorda atenţie deosebită temperaturilor ambientale la care se realizează sudura,
pentru a nu introduce tensiuni interne în elementele structurale, îmbinate prin sudură.
-Se interzice sudarea pe timp nefavorabil: ploaie, zăpadă, vânt, etc.
-Suprafeţele care urmează a fi sudate trebuie să fie curate şi lipsite de substanţe străine
(unsoare, ulei, vopsele pentru marcare, rugină, zgură provenită de la un cordon depus anterior,
etc.) pe o porţiune de cel puţin 20 mm lăţime de la muchia viitorului cordon de sudură;
-Metodele de sudare vor asigura:
- amplasarea corectă ca şi menţinerea poziţiei pieselor de sudat în tot timpul operaţiilor de
sudare;
- accesul liber la locul de sudură pentru ca operaţiile de sudură să poată fi executate în
ordinea stabilită prin proiectul tehnologic.
-Îndepărtarea zgurii formate în timpul sudării se va realiza prin ciocănire uşoară pentru a
nu deforma piesele sudate;
- Fiecare strat de sudura va fi curăţat integral de zgură înainte de a-l depune pe următorul;
- Repararea sudurilor, ca urmare a constatării defectelor de nepătrundere la rădăcină sau
fisuri pe suprafaţă se va realiza respectând tehnologia de reparare;

11
- Sudurile se vor realiza numai de către sudori care să posede o autorizaţie valabila
neexpirată ca termen;
- Verificarea sudurilor se va efectua urmărindu-se criteriile:
- la sudurile "cap la cap" nu se admite existenţa necompletărilor la rădăcină,
- la sudurile "prin suprapunere" se admit necompletări la rădăcină a căror mărime nu
depăşeşte 12% din grosimea tablei celei mai subţiri din îmbinare,
- la sudurile "de colţ" nu se admit dimensiuni ale apotemei grosimii cordonului de sudură
mai mici decât 0,7 din grosimea tablei celei mai subţiri care se îmbina;
- dacă se prevede prin proiect, se pot realiza şi controale nedistructive ale cordonului de
sudura realizat.
- Plăcile care servesc la confecţionarea mantalei rezervorului, se vor rolui numai la rece.
- Elementele de construcţie care necesită curbări în două direcţii (de ex. capace) se pot
realiza prin presare sau roluire la rece sau la cald.

12
Capitolul 3.

TIPURI DE REZERVOARE

1. Rezervoarele metalice de apa Genap


Rezervoarele metalice Genap sunt simplu de instalat si de transportat. Tehnica de varf
inclusa in aceste rezervoare le mentin proprietatile timp indelungat, fapt care le transforma in
investitii bune pe termen lung. Calitatile tancurilor metalice de stocare a apei au fost recunoscute,
dovada fiind multitudinea de rezervoare instalate deja pe tot mapamondul.

Confecționarea rezervoarelor metalice


Tablele metalice galvanizate sunt confecționate dintr-o rolă mare, debitate, ondulate și
poansonate în atelierul noastru. Tabla ondulată rezultată este apoi roluită la diametrul solicitat pe
o linie automată de producție. Producția flexibilă ne permite să realizăm în timp scurt o gamă
largă de dimensiuni. Acest proces tehnologic ne permite să sadisfacem rapid o gamă largă de
comenzi.
Calitatea rezervoarelor metalice Genap
Odată terminat procesul de producție, fiecare parte a rezervorului este atent inspectată. Intregul
proces de producție este certificat a fi conform normelor ISO.

13
Specificatiile rezervoarelor
Pentru a se respecta calitatea, rezervoarele trebuie sa respecte anumite standarde in materie
de norme de calitate, pastrarea formei si rezistenta mecanica.
Placile metalice ale rezervoarelor au un strat galvanizat de minim 10 microni pe fiecare fata (275
gr/m2) si o rezistenta mecanica la tractiune inalta (S 280 GD) conform normei DIN – EN 10147.
Peretii rezervoarealor au rezistenta foarte mare la coroziune datorita unei acoperiri speciale de
Zincrolyte de-ionizat.
Rezervoarele vopsite
Pentru zonele de la tarmul marii, sau in zonele unde potentialul coroziv este mai mare (zone
industriale), se realizeaza peretii metalici vopsiti integral sau numai cu primul inel, cel de la baza
vopsit. Aceste supra-protectii la coroziune sunt foarte bune si in cazul in care rezervoarele se
aplica direct pe sol, si apade precipitatii se poate acumula la baza rezervorului.
Peretii metalici vopsiti sunt acoperiti pe ambele fete cu o acoperire Plastisol, RAL 6009 (gri
inchis), in grosime de 200 mm. Testele Europene de ceata salina si testele Kesternich (rezistenta
la ploi acide si condensatie) (DIN/ISO 3231/7253) au confirmat o durata de viata pentru material
de 25-30 de ani.
Se recomanda folosirea unui rezervor complet vopsit pentru toate zonele situate la o distanta mai
mica de 25 de km de tarmul marii. De asemenea,se recomanda pentru primul nivel de la sol
folosirea placilor vopsite.

Protectia apei impotriva contaminarii si extinderii algelor


Apa este o resursa de care depinde in cea mai mare masura o cultura. Sistemele moderne
filtreaza si sterilizeaza apa inainte de o introduce in rezervor, mai ales cea recuperata de la ploaie,
precum si cea din ciclul de udare.

14
Lasarea descoperita a rezervoarelor de apa creeaza conditiile, mai ales datorita unei
temperaturi constantele si relativ calde, a dezvoltarii algelor, care ajung in apa cel mai adesea
purtate de vant sau de apa, daca nu a fost prelucrata initial.
Foliile Anti-Alge sunt executate din Genatex 700, material indelung folosit, cunoscut si
recunoscut pentru eficienta sa ca folie acoperitoare la rezervoarele de apa. Tesatura speciala este
impermeabila, si retine complet lumina si toate murdariile.
Pentru prevenirea contaminarii apei cu solutii, substante sau micro-organisme, se recomanda
folosirea foliilor de protectie antialge, disponibile in doua variante constructive:
tensionate sau flotante

Folia tensionabila supra-gabaritica are marginile intarite si


inele de intindere peste rezervor. Este foarte des folosita deoarece poate fi folosita
atat pentru rezervoarele din interiorul cladirilor, cat si pentru cele din exteriorul lor,
pana la un diametru maxim de 7 m.

Folia anti-alge flotanta se poate folosi pentru toate rezervoarele cu diametre intre 1,85 si
30,95 m. Folia intra in rezervor si are o margine de 50 cm, intarita cu inele, pentru atasare. Un
tub cadru din PVSm, cu diametrul de ø 63 m, furnizat separat, trebuie sa fie facut la fata locului,
la montaj, pentru a pretensiona putin folia.

Rezervoare pentru apa potabila si incendii

Rezervor cilindric suprateran cu carcasa realizata din placi metalice din otel galvanizat
la cald având grosimea de 3 mm si dimensiuni de 2,55 m X 1,25 m ambutisat si perforat din
fabrica care va fi prins cu şuruburi (Φ12), piulite si garnituri de etanşare la locul de montaj .
Rezervorul este fixat cu bare curbate prinse de fundaţia betonata prin buloane . Rezervorul este
întărit in lateral cu sisteme de ranforsare din otel galvanizat la cald in cazul in care vor fi diferite
nivele de umplere pentru a asigura carcasa exterioara in caz de intemperii (vânt puternic ,
zăpada). Rezervoarele standard sunt calculate pentru o presiune atmosferica normala .

15
Materiale:-otel inox (304-304L-316L)
-aluminiu (503-506)
-otel galvanizat (NF EN 10147, calitate S355NCZ350)
Geomembrana
Realizata in fabrica in concordanta cu dimensiunile exacte ale rezervorului pentru a asigura o
izolaţie perfecta .
Acoperişul este proiectat si executat pentru diferite aplicaţii si poate fi făcut din :
 otel inoxidabil (apa demineralizata , gaz atmosferic continand H2S…)
 aluminiu (pentru medii sarate)
 structura galvanizata acoperita cu placi (rezervoare de stocare apa potabila)

Acoperişul este proiectat si executat pentru cresterea/scaderea presiunii din rezervor.


Hidroizolatie
Hidroizolata este asigurata printr-o geomembrana din PVC tip B 6300 cu 825g/m2 cu o
rezistenta la rupere de 4000 N/cm2 ,domeniul de temperatura intre -30 si +70 oC, cu autorizaţie
pentru apa potabila, având in componenta un ecran protector . Ecranul protector asigura
rezistenta la tracţiune , perforare si rupere
Sistem de izolatie
Acoperis: panouri tip sandwich cu o grosime de 50 mm de culoare gri
Carcasa: Placi din poliester cu o grosime de 50 mm .
Echipament:Rezervoarele in varianta standard sunt livrate cu conducta de preaplin, vana de
golire, scara de acces din aluminiu precum si chepeng pentru acces in rezervor.

16
2.Rezervoarele ECO pentru apa potabila si de incendiu de forma cilindrica sunt realizate
din panouri de otel galvanizat la cald, cu dimensiunile tipizate de 2,50 x 1,25 m si grosimea de 3
mm (sau alte dimensiuni rezultate din dimensiunile generale ale
rezervorului si din calculele de proiectare), imbinate la locul de punere in
opera cu suruburi. In principal rezervoarele tip ECO sunt alcatuite din:
 carcasa metalica din tabla de otel galvanizata (optional vopsita
in culori solicitate de beneficiar)
 ramforsarile si rigidizarile metalice exterioare
realizate din profile din otel galvanizat;
 termoizolatia din polistiren ce captuseste rezervorul
la interior.
 o membrana din PVC plastifiat plasata la interior si
mulata pe termoizolatia din polistiren. Membrana
polivinilica se executa pentru fiecare tip de rezervor astfel incat sa corespunda si cu
prevederile "Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele"
aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 1.197/2002 ( cu modificarile si completarile
ulterioare). Membranele sunt ramforsate cu fibre pentru a atinge o rezistenta la rupere de
cel putin 4000 N/cm2 si tratate astfel incat sa reziste in domeniul termic cuprins intre
-30°C si +70°C.
 un capac realizat din tabla de otel galvanizata. Capacul este prevazut cu o gura de
vizitare.
 Rezervoarele tip ECO sunt prevazute cu racorduri tehnologice de intrare, de iesire, de
golire, aerisire, preaplin etc., precum si cu rezistente electrice imersate pentru incalzire
contra inghetului. Pentru accesul la capac si efectuarea operatiunilor de intretinere
rezervoarele sunt prevazute cu cate o scara metalica si platforma pentru operator.

17
3. Rezervoare modulare
Ideale pentru montaj in zone cu acces limitat, cum ar fi:

 Subsoluri de constructii;
 Acoperisuri;

 Spitale;

 Aeroporturi;

 Mansarde;

 Alte zone cu acces greu.

Rezervoarele modulare sunt confectionate din panouri dreptunghiulare din otel zincat
asamblate la locatia de montaj. Acest lucru asigura posibilitatea instalarii rapide chiar si in
spatiile greu accesibile.
Fiecare rezervor vine echipat cu membrana interioara, acoperis autoportant si accesoriile
necesare specifice fiecarui proiect: conexiune alimentare; conexiune distributie; preaplin, golire,
etc.
Disponibile intr-o gama larga de marimi si capacitati, incepand de la 1 m3. Montajul se face
pe fundatii plane cu abatere +/- 5mm
Aplicatii:

 protectie impotriva incendiilor,


 apa potabila,

 apa de proces,

 precum si aplicatii similare.

4. Rezervoare galvanizate pentru stocare apă potabila sau de incendiu.


Realizate din otel carbon, sunt prevăzute cu guri de vizitare pentru instalarea unui flotor
sau pentru inspecţie şi curăţare periodica.Rezervoarele galvanizate sunt
disponibile în trei versiuni: cilindrice (vertical-orizontale),
paralelipipedice, de formă ovală.

18
BIBLIOGRAFIE

[1] www.reiberbau.ro
[2] www.hidro-serv.ro
[3] www.rezervoaredeapa.ro
[4] www.rezervoare-metalice.ro
[5]www. rezervoare-metalice.ro
[6] www.newdesigncomposite.ro
[7] „Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din
elemente prefabricate în zone rurale"
[8]”Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor metalice pentru inmagazinarea apei
potabile”

19
20