Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Informații generale

Nume,prenume Grigor Nadejda

Data nașterii 01.12.1990

Sex Femenin

Adresă Raionul Soroca,s.Dubna

Telefon Serviciu Domiciliu Mobil Alte date de


contact
023079409 023079463 068955835

E-mail nadea.grigor.1990@mail.ru

Locul de muncă Învățătoare, școala primară-grădinița ,,V.Apostol’’, s.Dubna.

Experiența profesională

Perioada 2016, învățătoare , școala primară-grădinița ,,V.Apostol’’, s.Dubna.

Educație și formare

Perioada Universitatea pedagogică de stat ,, Ion Creangă’’-absolvire 2015

Calificarea/diploma Psihopedagog
obținută
ALII nr.000104049

Domenii principale Evaluarea criterială în baza descriptorilor


studiate/competențe
dobîndite

Numele și tipul ProDidactica, Institutul de Științe ale Educației.


instituției de
învățămînt/furnizorul de
formare
Aptitudini și competențe personale

Limba maternă Limba română

Limbi străine Limba Citirea Scrierea Vorbirea


cunoscute
Excelent
L.rusă
Bine * * *
L engleză
Satisfăcător ** **

Slab **

Competențe și Responsabilitate,punctualitate ,cooperare,inteligență.


aptitudini

Competențe și Utilizarea tehnologiilor informaționale în cadrul orelor, cunoașterea


cunoștințe de programelor principale necesare în procesul educativ.
utilizare a
calculatorului

Data completării _________________________________

Semnătura personală _____________________________