Sunteți pe pagina 1din 4

Specializarea Ingineria Transporturilor și a Traficului

Laborator Trafic în Retele cu Acces Reglementat

3. Acceleraţia maximă la demarare şi frânare pentru trenurile de marfă


3.1 Acceleraţia maximă la demarare

Acceleraţia maximă la demarare se determină din condiţia de echilibru a forţelor exterioare


care acţionează asupra trenului, şi anume:

10 3 ( P  Q)
103 c Pad = (1+)admax + (P+Q)w
g

unde: c reprezintă coeficientul de aderenţă;


Pad - greutatea aderentă a locomotivei (DA 060 = 114t);
P – greutatea în stare de serviciu a locomotivei (pentru DA 060 P = Pad);
Q - tonajul trenului ;
 - coeficient care ţine seama de masele aflate în mişcare de rotaţie;
g - acceleraţia gravitaţonală ;
w - rezistenţele specifice totale care se opun la înaintare(rampe,curbe,rezistenţe suplimentare
accidentale).

c = 0,7 + n10-2
Pad = 114 t
Q = 1700 + 25n
 = 0,06
w = 2 + n10-1 [0/00]
g = 9,81 m/s2

10 3 Pad
c  w
admax = P  Q [m/s2]
102(1   )

Se pune condiţia ca a d max  0.1 [m/s2]


3.2 Acceleraţia maximă la frânare

Acceleraţia maximă la frânare se determină din condiţia de echilibru a forţelor rezistente


scrisă la limita aderenţei, adică:

10 3 ( P  Q)
103(P + Q)p + (P + Q)w = (1+)afmax
g

unde: Pad reprezintă greutatea aderentă a locomotivei;


Q - tonajul trenului;
 - coeficient de frecare sabot-roată;
g - acceleraţia gravitaţonală;
w - rezistenţele specifice totale care se opun la înaintare;
p - procentul de frânare a trenului;
 - coeficient ce ţine seama de masele aflate în mişcare de rotaţie.
p = 0,5 + n10-2
 = 0,05 + n 10-3
10 3 p   w
afmax= [m/s2]
108

Se pune condiţia ca afmax  0,3 [m/s2]

4. Timpul suplimentar de demarare şi frânare pentru trenurile de marfă


4.1 Timpul suplimentar de demarare
v v
a=  td = [min]
t a d max

Relaţie în care Δv reprezintă intervalul maxim de variaţie a vitezei de mers, pentru trenurile
directe de marfă.
Timpul suplimentar de demarare va fi jumătate din întreg timpul de demarare:
tds = 0,5 td [min]

4.2 Timpul suplimentar de frânare


v
tf = [min]
a f max

Timpul suplimentar de frânare va fi jumătate din întreg timpul de frânare:


tfs =0,5 tf [min]
 dy 
  =2ax0=m -panta  y-y0=m(x-x0) y=0;
2
a x0
 dx  x

 0
, y 0 

=2ax0(x-x0)  x= x 0
.
2