Sunteți pe pagina 1din 5

Quality management

"Calitatea produsului nu este totul, dar totul este nimic fără calitate." (Peters şi Waterman -
"In search of Excellence").

Introduction

Tema proiectul, pe care o voi dezbate intr-o maniera filozofica, economica, dar si
sociala este “Managementul calitatii”. Alegerea acestei teme, nu a fost una deloc una arbitrara
deoarece, in opinia mea, cuvantul “calitate” este unul dintre cuvintele cheie pentru ca o
intreprindere sa aiba un real succes pe piata financiara.

Sufeltul unei intreprinderi sau a unui anumit produs este calitatea. Indiferent de gen sau
de varsta, fiecare dintre noi in momentul achizionarii unui produs, alegem produsul cu cea mai
inalta calitate, pentru ca psihologic ne ofera un standard de comfort, deoarece daca noi realizam
ca produsul este de inalta calitate putem vorbim de produse bune, produse in care putem avea
incredere, dar si de asemenea, de pretul acestora care este direct proportional cu calitatea.

Calitatea este conceptul care se utilizeaza in toate domeniile vietii economice si sociale
avand un caracter subiectiv, cu semnificatii particulare pentru domenii, sectoare sau obiecte
specifice. Calitatea este un termen general, aplicabil in diferite caracterisitici sau trasaturi de
catre diversi experti sau consultanti in calitate.

Definitia “Managamentului calitatii” este una relativ simpla, dar si complexa in acelasi
timp. Managementul calitatii este activitatea de management in directia dezvoltarii si
implementarii unui set de reguli si instrumente care formeaza sistemul de management al
calitatii si care are ca scop asigurarea nivelului de calitate dorit pentru produsul companiei.

Avand in vedere definitia de mai sus, proiectul se va baza pe o analiza intensa a ceea
ce inseamna “Managementul calitatii” intr-o intreprindere impreuna cu cele 6 mari principii
ale sale, cat si un studiu de caz bazat pe exemple reale in care vom realiza importanta cuvantului
“calitate” nu doar pentru succesul intreprinderii, cat si pentru viata cotidiana.
Theory

“TQM ( Total Quality Mangaement) is a set of systematic activities carried out by the
entire organization to effectively and efficiently achieve company objectives so as to provide
products and services with a level of quality that satisfies customers, at the appropriate time
and price. "

Standardul ISO 8402 defineşte calitatea ca reprezentând "ansamblul caracteristicilor


unei entităţi, care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite".

Managementul calităţii reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop realizarea


unor obiective, prin utilizarea optimă a resurselor. Acest ansamblu cuprinde activităţi de
planificare, coordonare, organizare, control şi asigurare a calităţii. Intreprinderea îşi propune o
serie de "obiective strategice": economice, sociale, tehnice, comerciale, care se realizează prin
intermediul unor "obiective operaţionale". Acestea din urmă ar fi: obţinerea unor produse şi
servicii de calitate corespunzătoare cerinţelor, în cantitatea solicitată, la termenul convenit şi
care să fie disponibile la locul sau pe piaţa dorită, toate acestea, in condiţiile unor costuri
minime.

Un bun Sistem de Management al Calitaţii trebuie să aibă următoarele caracteristici:


să fie stabilit în scris, să asigure indeplinirea cerinţelor clienţilor, să asigure indeplinirea
cerinţelor organizaţiei si de asemenea, să fie aplicabil în toate activitaţile organizaţiei.

Adoptarea unui sistem de management al calităţii ar trebui să fie o decizie strategică a


managementului de la cel mai înalt nivel al unei organizaţii. Proiectarea şi implementarea unui
sistem de management al calităţii pentru o organizaţie sunt influenţate de obiective, de
produsele/serviciile pe care le furnizează, de procesele existente, precum şi de mărimea şi de
structura organizaţiei.

Aplicarea principiilor de management al calităţii nu numai că furnizează beneficii


directe, dar aduce şi o contribuţie importantă în managementul costurilor şi al riscurilor.

Ediţiile din anul 2000 ale standardelor ISO 9001 şi ISO 9004 au fost elaborate ca o
pereche unitară de standarde ale sistemului de management al calităţii destinate să se
completeze unul pe celălalt, dar care să poată fi utilizate independent. ISO 9001 specifică
cerinţele unui sistem de management al calităţii, care poate fi utilizat pentru aplicarea acestuia
de organizaţii în scopuri interne, pentru certificare sau pentru scopuri contractuale.
Principiile managementului calităţii
Principiul 1: Orientarea către client. Organizaţiile depind de clienţii lor şi de aceea ar
trebui să înţeleagă necesităţile curente şi viitoare ale clienţilor, ar trebui să satisfacă cerinţele
clientului şi ar trebui să se preocupe să depăşească aşteptările clientului.

Principiul 2: Conducerea (leadership). Liderii stabilesc unitatea dintre scopul şi orientarea


organizaţiei. Aceştia ar trebui să creeze şi să menţină mediul intern în care personalul poate
deveni pe deplin implicat în realizarea obiectivelor organizaţiei.

Principiul 3: Implicarea personalului. Personalul -de la toate nivelurile- este esenţa unei
organizaţii şi implicarea lui totală permite ca abilităţile lui să fie utilizate în beneficiul
organizaţiei

Principiul 5: Abordarea managementului ca sistem. Identificarea, înţelegerea şi


conducerea proceselor corelate ca un sistem, contribuie la eficacitatea şi eficienţa unei
organizaţii în realizarea obiectivelor sale.

Principiul 6: Imbunătăţirea continua. Îmbunătăţirea continuă a performanţei globale a


organizaţiei ar trebui să fie un obiectiv permanent al organizaţiei.

Sistemul de management al unei organizaţii este influenţat de obictivele sale, de produsele


livrate pieţei şi de practicile specifice organizaţiei; în consecinţă, sistemele calităţii variază de
la o organizaţie la alta. Principalul obiectiv al managementului calităţii îl constituie
îmbunătăţirea sistemelor şi proceselor astfel încât să poată fi realizată îmbunătăţirea continuă
a calităţii.

În consecinţă, calitatea unui produs sau serviciu se construieşte riguros după norme şi
metodologii precise. Preocuparea pentru calitate a condus pe plan internaţional la dezvoltarea
de standarde şi de ghiduri pentru sistemele calităţii care completează condiţiile relevante
referitoare la produse şi servicii incluse în specificaţiile tehnice.
Studiu de caz

Subiectul studiul de caz al proiectului “Mangementul calitatii” este firma de materiale


electrice Mercury Lighting S.R.L. Ploiesti, firma infiintata in anul 1999 cu o cifra de afaceri de
peste 10 mil. RON, fiind un importator important pentru tari mari precum: Italia, Spania,
Germania, Austria, Republica Cehă, Regatul Unit, Franţa.

Mercury Lighting Ploieşti este o companie privata , 100% romaneasca , cu o experienta


de peste 19 ani in distributia de materiale electrice si echiparea de tablouri electrice de pana la
4000Ah , totodata asiguram servicii de proiectare si implementare a solutiilor de iluminat.

Mercury Lighting Ploieşti este o companie care a devenit unul din furnizorii tradiţionali
de material electrice pentru cele mai importante companii private din România având la bază
calitatea excepţională, performanţele din punct de vedere tehnic, fiabilitatea şi preţurile
competitive ale produselor furnizate.

Obiectul societatii este importul şi distribuţia materialelor electrice: surse pentru


iluminat, corpuri de iluminat, aparataj şi accesorii pentru iluminat, aparataj de joasă şi medie
tensiune, aparataj de uz casnic, conductori şi cabluri, sisteme de legatură şi fixare, accesorii
electrice, sonorizari profesionale ,etc.

Materialele oferite de Mercury Lighting Ploieşti sunt în conformitate cu standardele


româneşti şi europene CENELEC şi reglementările tehnice în vigoare, deţin agreement. Sunt
avizate pentru folosirea în România de instituţiile abilitate în acest sens RENAR, CENELEC,
ICPE, Ministerul Transporturilor, Ministerul Telecomunicaţiilor, IGP, Pompieri, Ministerul
Sănătăţii, R.A.R., performante din punct de vedere tehnic, produse de renumite firme de
prestigiu din întreaga lume.

Un pas important pentru societate l-a constituit implementarea, menţinerea şi


îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii care îndeplineşte cerinţele
standardului: SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000).

Principalul obiectiv al societatii pentru viitori ani este mentinerea certificarii ISO, cat
si cat mentinerea calitati la toate produsele comercializate de societate.

Calitatea pentru Mercury Lighting Ploiesti este cuvantul de bazat, atunci cand se
gandesc la clientii pe care i-au dobandit de-a lungul anilor de cand sunt lideri pe piata de
materiale electrice.