Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

“Nicolae Testemițanu”

Catedra de Filosofie și Bioetică

Rolul pacientului în comunicarea din


echipa medicală

Coordonator științific: dr. în filosofie,


conf.univ V. Ojovanu

Chisinău *2012
Planul lucrării
1. Întroducere

2. Ce este comunicarea?

3. Rolul comunicării în practica medicală

4. Statusurile şi rolurile sociale în relaţia asistent medical-pacient

5. Rolul comunicării

6. Relația asistent medical-pacient

7. Concluzie

8. Bibliografie