Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea OVIDIUS CONSTANTA


Facultatea MEDICINA
Specializarea MEDICINĂ GENERALĂ AN IV
I.
Denumire disciplină ORL Categoria: DD
II.
Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)
Semestrul Curs Seminar (lucrări Laborator Proiect
practice)
I. 2 2
II. 2 2

III.
Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă
(se marcheză cu X) x
IV.
Titular disciplină
Nume şi prenume : Curs Seminar Laborator Proiect
Dincă Dănuț Lupaș cu Mihai
Victor
Instituţia Fac. Medicină Fac. Medicină
Generală Generală
Disciplina ORL ORL
Titlul ştiinţific Doctor în medicină Doctor în medicină
Gradul didactic S.L. univ. Asistent universitar
Încadrarea (norma de Norma de bază Norma de bază
bază/asociat)
Vârsta 58 34
V.
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) (maxim 5 rânduri, în corelare cu obiectivele şi misiunea
specializării)
Înţelegerea şi insuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind interrelaţiile morfo-
funcţionale , precum şi a patologiei căilor aero-digestive superioare.
Folosirea metodelor imagistice pentru înţelegerea şi formarea cunoştiinţelor, şi
instruirea practică pentru efectuarea examenului ORL şi a manevrelor terapeutice.

VI.
Conţinutul disciplinei -
Nr. ore/ săpt.
VI.1. Curs (capitole/subcapitole)
SEMESTRUL I. 2

TEMATICA IVA:

1. Curs introductiv
2. Rinologie Structura şifuncţiile nasului Fiziopatologie nazală
3 Rinologie Corpi străini Inflamaţii
4 Rinologie Patologie sinusală
5. Rinologie Patologie alergică Patologie tumorală
6. Faringologie Structura şi funcţiile faringelui Corpi străini
Anginele acute
7. Faringologie Supuraţii faringiene
8. Faringologie Inflamaţii cronice Patologie tumorală
9. Laringologie Structura şi funcţiile laringelui Sindroame laringiene
10.Laringologie Inflamaţii Patologie esofagiană
11.Laringologie Patologie tumorală Patologie traumatică
12.Endoscopia ORL
13.Otologie Structura şi funcţiile urechii Corpi străini
Traumatisme
14. Otologie Inflamaţii urechea externă şi medie
15. Otologie Complicaţiile otomasoiditelor Surdităţile cronice

Semestrul II,
Tematica serie IVB
1. Curs introductiv
2. Rinologie Structura şi funcţiile nasului Fiziopatologie nazală
3 Rinologie Corpi străini Inflamaţii
4 Rinologie Patologie sinusală
5. Rinologie Patologie alergică Patologie tumorală
6. Faringologie Structura şi funcţiile faringelui Corpi străini
Anginele acute
7. Faringologie Supuraţii faringiene
8. Faringologie Inflamaţii cronice Patologie tumorală
9. Laringologie Structura şi funcţiile laringelui Sindroame laringiene
10.Laringologie Inflamaţii Patologie esofagiană
11.Laringologie Patologie tumorală Patologie traumatică
12.Endoscopia ORL
13.Otologie Structura şi funcţiile urechii Corpi străini
Traumatisme
14. Otologie Inflamaţii urechea externă şi medie
15. Otologie Complicaţiile otomasoiditelor Surdităţile cronice

VI.2. Seminar (lucrări practice) 2

SEMESTRUL I.

TEMATICA IVA:
1.Examenul nazo-sinusal şi faringian.Narinoscopia. Rinoscopia
anterioară. Examenul funcţional al nasului
2.. Examenul clinic faringian.Bucofaringoscopia; Rinoscopia
posterioară
3. Examenul clinic acustico-vestibular.
Inspecţia şi palparea regiunii otomastoidiene.
Otoscopia, acumetria fonică şi instrumentală.
4. Audiometria radio-electrică,probe vestibulare provocate
Interpretarea de către studenţi a audiogramei şi efectuarea probelor
vestibulare.
5. Examenul laringian.
Inspecţia şi palparea regiunii laringelui
Laringoscopia indirectă.
6. Noţiuni de endoscopie; prezentarea colecţiei de corpi străini
laringieni şi traheo-bronşici.
Participarea studenţilor la efectuarea endoscopiei laringiene şi traheo-
bronşice.
7. Demonstrarea şi efectuarea de către studenţi a unor manevre
terapeutice curente; instilaţii nasale; aplicarea de tampoane
decongestionante; anestezia de contact. Interpretarea de radiografii ale
oaselor proprii nasale şi ale sinusurilor anterioare ale feţei.
8. Tratamentul epistaxisului.
Cauterizarea cu perlă de nitrat de argint; tamponamentul anterior şi
posterior; extragerea corpilor străini endo-nazali. Efectuarea anesteziei
de contact şi a tamponamentului nazal anterior.
9. Prezentarea de bolnavi cu afecţiuni acute şi cronice ale faringelui.
Flegmonul periamigdalian (demonstrarea puncţiei şi deschiderii
flegmonului).
10. Prezentări de cazuri
Amigdalita cronică
Cancerul amigdalei palatine
Prezentarea de copii cu vegetaţii adenoide şi fibrom nazo-faringian.
11. Prezentare de bolnavi cu afecţiuni acute şi cronice laringiene.
Laringita acută; dispneea de tip laringian; tumori benigne laringiene;
cancerul de laringe.
Participarea studenţilor la efectuarea unei traheotomii.
12. Prezentare de bolnavi cu afecţiuni ale urechii externe.
Furunculul auricular; otita externă; othematom; extragere de corpi
străini din ureche; spălătura auriculară.
Efectuarea aspiraţiei auriculare
13. Prezentare de cazuri
Prezentarea de bolnavi cu afecţiuni ale urechii medii.
Otite medii supurate cronice; otomastoidite acute şi cronice Efectuarea
de către studenţi a spălăturii auriculare
14. Prezentarea de bolnavi cu diferite tipuri de surditate.
Interpretarea audiogramelor; noţiuni de protezare auditivă; prezentarea
de bolnavi cu tulburări vestibulare; Sindromul Meniere. Examinarea
bolnavului hipoacuzic şi vertiginos
15.Examen practic
SEMESTRUL II.

TEMATICA IVB:
1.Examenul nazo-sinusal şi faringian.Narinoscopia. Rinoscopia
anterioară. Examenul funcţional al nasului
2.. Examenul clinic faringian.Bucofaringoscopia; Rinoscopia
posterioară
3. Examenul clinic acustico-vestibular.
Inspecţia şi palparea regiunii otomastoidiene.
Otoscopia, acumetria fonică şi instrumentală.
4. Audiometria radio-electrică,probe vestibulare provocate
Interpretarea de către studenţi a audiogramei şi efectuarea probelor
vestibulare.
5. Examenul laringian.
Inspecţia şi palparea regiunii laringelui
Laringoscopia indirectă.
6. Noţiuni de endoscopie; prezentarea colecţiei de corpi străini
laringieni şi traheo-bronşici.
Participarea studenţilor la efectuarea endoscopiei laringiene şi traheo-
bronşice.
7. Demonstrarea şi efectuarea de către studenţi a unor manevre
terapeutice curente; instilaţii nasale; aplicarea de tampoane
decongestionante; anestezia de contact. Interpretarea de radiografii ale
oaselor proprii nasale şi ale sinusurilor anterioare ale feţei.
8. Tratamentul epistaxisului.
Cauterizarea cu perlă de nitrat de argint; tamponamentul anterior şi
posterior; extragerea corpilor străini endo-nazali. Efectuarea anesteziei
de contact şi a tamponamentului nazal anterior.
9. Prezentarea de bolnavi cu afecţiuni acute şi cronice ale faringelui.
Flegmonul periamigdalian (demonstrarea puncţiei şi deschiderii
flegmonului).
10. Prezentări de cazuri
Amigdalita cronică
Cancerul amigdalei palatine
Prezentarea de copii cu vegetaţii adenoide şi fibrom nazo-faringian.
11. Prezentare de bolnavi cu afecţiuni acute şi cronice laringiene.
Laringita acută; dispneea de tip laringian; tumori benigne laringiene;
cancerul de laringe.
Participarea studenţilor la efectuarea unei traheotomii.
12. Prezentare de bolnavi cu afecţiuni ale urechii externe.
Furunculul auricular; otita externă; othematom; extragere de corpi
străini din ureche; spălătura auriculară.
Efectuarea aspiraţiei auriculare
13. Prezentare de cazuri
Prezentarea de bolnavi cu afecţiuni ale urechii medii.
Otite medii supurate cronice; otomastoidite acute şi cronice Efectuarea
de către studenţi a spălăturii auriculare
14. Prezentarea de bolnavi cu diferite tipuri de surditate.
Interpretarea audiogramelor; noţiuni de protezare auditivă; prezentarea
de bolnavi cu tulburări vestibulare; Sindromul Meniere. Examinarea
bolnavului hipoacuzic şi vertiginos
15.Examen practic

VI.3. Lucrări de laborator (dacă este cazul)

VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)

VII.

Bibliografie

1. Andrei V., Comşa G,I.,Dincă D.- Curs de Otorinolaringologie Facultatea de Medicină


Universitatea “Ovidius” Constanţa. 1995.
2. Becker W., Naumann H.H., Pfaltz C.R.- Ear, Nose and Throat diseases 1994
3. Buruiană M.; Ivanovici Maria; Musteţea N. – Oto - Rino - Laringologie Pediatrică ed.
All Bucureşti 1998
4. Călăraşu R., Ataman T., Zainea V. – Manual de Patologie ORL şi Chirurgie
cervicofacială – ed. Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2002;
5. Comşa G. I. - Rinologie ed. Europolis Constanţa 2000
6. Comşa G. I. – Patologie bucală faringiană şi esofagiană ed. Europolis Constanţa 2005
7. Gârbea Şt., Ciuchi V., Miloşescu P., Olariu B., Sarafoleanu D., Sîrjiţă N., Tomescu E., –
Otologie, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987.
8. Ionescu N. - Curs de Otorinolaringologie, ed. Medicală Amaltea Bucureşti,1997.
9. Sarafoleanu D. – Otorinolaringologie pentru medicul practician, ed. Medicală,
Bucureşti, 1993.
10. Zenner H.P. – Terapie practică a afecţiunilor otorinolaringologice – ed. Pim, Iaşi 2002.
11. Zenner H.P. – Otorinolaringologie ed. Mirton Timişoara 2004
12. - Netter, Frank h. Atlas of human anatomy Philadelphia : Saunders Elsevier, 2011
13. - Drake, Richard L. GRAY'S ANATOMY FOR STUDENTS PHILADELPHIA : ELSEVIER INC,
2005 –
14. R. Corbridge, N. Steventon ,OXFORD HANDBOOK OF ENT AND HEAD AND NECK
SURGERY,OXFORD UNIVERSITY PRESS,2010
15. Bull T R, COLOR ATLAS OF ENT DIAGNOSIS,2009
16. ,Walter Beker ,Hans Behrbohm, Oliver Kaschke , Tadeus Nawka , Andrew Swift EAR, NOSE,
AND THROAT DISEASES: WITH HEAD AND NECK SURGERY ,THIEME

VIII.
Forme de activitate Metode didactice folosite
Curs Expunerea materialului conform programei analitice prin prezentări video,powerpoint şi
postere .
Seminar (lucrări Învăţământ programat interactiv.
practice) Lucrări practice cu studiu individual la patul bolnavului.
Prezentări de cazuri clinice şi demonstraţii de manevre şi tratamente specifice.
Examen clinic ORL şi manevre specifice efectuate de studenţi
Laborator
Proiect
IX.
Evaluare Procent din nota
Forma de activitate
(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele) finală
Examen Oral Examen practic

Data, 16.09.2015
Titular curs,
S.L. Dr. Dincă Dănuț

Titular activitati practice,


As. Uni. Dr. Lupascu Mihai