Sunteți pe pagina 1din 15

Tehnologice de deformare plastică la rece

PROCEDEE DE TĂIERE
(separarea totală sau parţială a materialului prin intermediul a două muchii conjugate)

Nr. Denumirea Definirea procedeului Exemplu


crt. procedeului
0 1 2 3

Procedeu de tăiere, după un


contur deschis, dispus
1 Retezare transversal pe lungimea
semifabricatului, cu sau fără
îndepărtare de deşeu.

Procedeu de tăiere, după un


2 Crestare contur deschis, fără îndepărtare
de material.

Procedeu de tăiere, după un


contur deschis, dispus la
3 Şliţuire
marginea semifabricatului, cu
îndepărtare de material.

Procedeu de tăiere, după un


contur închis, la care piesa
4 Decupare
reprezintă partea de material
desprinsă din semifabricat.

Procedeu de tăiere, după un


contur închis, la care deşeul
5 Perforare
reprezintă partea de material
desprinsă din semifabricat.

Procedeu de tăiere, realizat în


vederea separării a două sau
6 Separare mai multor piese, care din
motive tehnologice au fost
realizate împreună.

Tăierea Procedeu de tăiere, realizat cu


7 (tunderea) scopul îndepărtării marginilor
marginilor neuniforme ale pieselor.

Procedeu de tăiere, realizat cu


scopul îndepărtării bavurilor
8 Debavurare
rămase pe piesele matriţate sau
turnate.

1
Tehnologice de deformare plastică la rece

Tabelul 1.2 (continuare)


0 1 2 3

Procedeu de tăiere, realizat cu


Calibrare prin
9 scopul îmbunătăţirii calităţii
tăiere
pieselor.

Procedeu de tăiere, realizat prin


Ştanţare prin pătrunderea poansonului în
10
străpungere materialul aşezat pe o placă
plană fără orificii.

PROCEDEE DE DEFORMARE FĂRĂ MODIFICAREA INTENŢIONATĂ A GROSIMII


MATERIALULUI
(schimbarea formei plane a piesei cu păstrarea constantă a grosimii materialului)

Procedeu de deformare care


constă în transformarea
semifabricatelor plane în piese
cave, sau modificarea
1 Ambutisare
dimensiunilor pieselor cave, în
sensul micşorării diametrului şi
creşterii înălţimii.

Procedeu de deformare care


Tragere pe constă în mularea
2
calapod semifabricatului, prin întinderea
materialului pe un calapod.

Procedeu de deformare care


constă în încovoierea plană a
3 Îndoire
semifabricatului în jurul unor
muchii rectilinii.

Procedeu de deformare care


constă în îndoirea
Profilare prin
4 semifabricatului de-a lungul unor
presare
muchii paralele între ele şi
paralele cu marginile acestuia.

2
Tehnologice de deformare plastică la rece

Tabelul 1.2 (continuare)


0 1 2 3
Procedeu de deformare care
constă în profilarea
Profilare prin semifabricatului, sub formă de
5
tragere bandă, prin tragerea acestuia
prin profilul realizat într-o placă
activă.

Procedeu de deformare care


constă în îndoirea
6 Curbare semifabricatului în vederea
obţinerii unor suprafeţe cilindrice
sau conice.

Procedeu de deformare care


constă în îndoirea tablelor sau
7 Ondulare benzilor, de-a lungul unor linii
perpendiculare pe lungime, între
cilindrii canelaţi sau roţi dinţate.

Procedeu de deformare care


constă în îndoirea
semifabricatului în vederea
8 Roluire
obţinerii unor suprafeţe
cilindrice, de diametru mic, la
marginea pieselor plane.
Procedeu de deformare care
constă în îndoirea
semifabricatului în vederea
9 Bordurare obţinerii unor suprafeţe
toroidale, de diametru mic, la
marginea pieselor cave sau a
ţevilor.

Procedeu de deformare care


constă în torsionarea
10 Răsucire
semifabricatului în jurul unei axe
care aparţine piesei.

Procedeu de deformare care


constă în realizarea unor piese
elicoidale sau sub formă de
11 Înfăşurare
spirală, prin îndoirea
semifabricatului în jurul unei axe
care nu aparţine piesei.

3
Tehnologice de deformare plastică la rece

Tabelul 1.2 (continuare)


0 1 2 3
Procedeu de deformare care
constă în realizarea unor gulere
Răsfrângere a de înălţime mică la marginea
12
marginilor orificiilor sau a contururilor
exterioare.

Procedeu de deformare care


constă în realizarea unor
reliefuri de înălţime mică în
13 Reliefare
vederea obţinerii unor inscripţii,
desene, efigii, nervuri de
rigidizare.

Procedeu de deformare care


constă în creşterea
14 Umflare dimensiunilor secţiunii
transversale a pieselor cave sau
tubulare.

Procedeu de deformare care


constă în creşterea
dimensiunilor secţiunii
15 Evazare
transversale a extremităţilor
pieselor cave sau tubulare.

Procedeu de deformare care


constă în micşorarea
16 Gâtuire dimensiunilor secţiunii
transversale a pieselor cave sau
tubulare.

Procedeu de deformare care


Deformare pe constă în realizarea unor piese
17
strung de revoluţie, cave, cu subţierea
sau nu a grosimii materialului.

Procedeu de deformare care


Planare, constă în îmbunătăţirea
18
îndreptare planeităţii pieselor şi
semifabricatelor.

4
Tehnologice de deformare plastică la rece

Tabelul 1.2 (continuare)

PROCEDEE DE DEFORMARE ÎN VOLUM


(redistribuirea parţială sau totală a materialului)

0 1 2 3

Procedeu de deformare în
volum care constă în
micşorarea grosimii
1 Laminare
semifabricatului, prin trecere
succesivă printre mai multe
perechi de cilindri.

Procedeu de deformare în
volum care constă în
2 Forjare liberă
presarea materialului între
două suprafeţe plane.

Procedeu de deformare în
Forjare în volum care constă în
3
matriţă presarea materialului în
cavităţile unor plăci active.

Procedeu de deformare în
volum care constă în
4 Lăţire creşterea dimensiunilor
secţiunii transversale ale
semifabricatului.

Procedeu de deformare în
volum care constă în
5 Refulare
redistribuirea dirijată a
materialului.

Procedeu de deformare în
volum care constă în
realizarea unor reliefuri
6 Rulare (filete,danturi etc.), de
înălţime mică, pe suprafeţe
cilindrice.

5
Tehnologice de deformare plastică la rece

Tabelul 1.2 (continuare)


0 1 2 3

Procedeu de deformare în
volum care constă în
împingerea materialului prin
7 Extrudare
orificiul unei plăci active, sau
prin jocul dintre elementele
active.

Procedeu de deformare în
volum care constă în
8 Imprimare realizarea unor reliefuri, de
înălţime mică, pe suprafeţe
plane.

Procedeu de deformare în
volum care constă în
imprimarea unor reţele de
9 Randalinare
linii paralele, încrucişate,
(moletare)
sau chiar a unor
inscripţionări, pe suprafaţa
corpurilor de revoluţie.

Procedeu de deformare în
volum care constă în
realizarea unor adâncituri
10 Punctare
conice, de adâncime mică,
pentru marcarea centrelor
unor găuri sau pentru trasaj.

Procedeu de deformare în
volum care constă în
11 Tragere tragerea materialului prin
orificiul profilat al unei plăci
active.

Procedeu de deformare în
volum care constă în
12 Străpungere
realizarea unor orificii, fără
îndepărtare de material.

6
Tehnologice de deformare plastică la rece

Tabelul 1.2 (continuare)


0 1 2 3
Procedeu de deformare în
volum care constă într-o
Calibrare prin
13 redistribuire superficială a
presare
materialului în vederea
creşterii calităţii pieselor.
Procedeu de deformare în
volum care constă într-o
Netezire prin redistribuire superficială a
14 alunecare materialului în vederea
longitudinală creşterii preciziei
dimensionale şi a scăderii
rugozităţii suprafeţei.
Procedeu de deformare în
volum care constă într-o
Netezire prin
redistribuire superficială a
15 alunecare
materialului în vederea
rotativă
micşorării rugozităţii
suprafeţei.

Ambutisare
cu subţierea Procedeu de deformare în
intenţionată a volum care constă în
16
grosimii subţierea intenţionată a
pereţilor pereţilor unei piese cave.
piesei

Prin procedee de deformare plastică la rece se pot obţine, atât piese individuale
(procedeele prezentate), cât şi piese asamblate prin procedeele prezentate în tabelul 1.3.
Procedeele de asamblare prin deformare plastică la rece prezintă numeroase avantaje între
care: productivitatea ridicată, uşurinţa executării activităţilor, economia de material şi de energie
etc., sunt numai câteva din ele.

Tabelul 1.3

PROCEDEE DE ASAMBLARE
(asamblare prin formă sau prin redistribuirea parţială a materialului)
Nr. Denumirea Definirea procedeului Exemplu
crt. procedeului
0 1 2 3
Procedeu de asamblare
prin deformare care constă
în îndoiri paralele cu
1 Fălţuire
marginile semifabricatului,
folosind sau nu material de
adaos.

7
Tehnologice de deformare plastică la rece

Tabelul 1.3 (continuare)


0 1 2 3

Procedeu de asamblare
prin deformare care constă
în răsfrângerea marginilor
2 Capsare
unor capse, sau a unor
găuri, peste piesele care se
asamblează.
Procedeu de asamblare
prin deformare care constă
în îndoirea proeminenţelor
3 Agrafare unei piese, peste piesa cu
care se asamblează, sau
crestarea simultană a
pieselor.
Procedeu de asamblare
prin deformare care constă
în răsfrângerea marginilor
4 Bercluire
unei piese, peste marginile
piesei cu care se
asamblează.

Procedeu de asamblare
prin deformare care constă
5 Sertizare în deplasarea materialului
piesei cuprinzătoare spre
piesa cuprinsă.

Procedeu de asamblare
prin deformare care constă
în presare pereţilor unor
6 Mandrinare
piese cave sau tubulare, în
degajările pieselor cu care
se asamblează.

Procedeu de asamblare
prin deformare care constă
7 Nituire
în formarea celui de al
doilea cap al unui nit.

Procedeu de asamblare
care constă în deformarea,
8 Autonituire
prin înşurubare, a unui nit
tubular filetat.

8
Tehnologice de deformare plastică la rece

Tabelul 1.3 (continuare).


0 1 2 3

Procedeu de asamblare
prin deformare care constă
9 Ştemuire în presarea materialului în
locaşul de îmbinare al
piesei cuprinzătoare.

Procedeu de asamblare
care constă în deformarea
Cramponare unei proeminenţe, realizată
10
(clinşaj) prin poansonarea simultană
a elementelor de
asamblare.

Procedeu de asamblare
prin deformare care constă
Sudare la
11 în lipire cristalină, realizată
rece
sub acţiunea unei presiuni
locale foarte ridicate.

1.5 Clasificarea şi definirea sculelor folosite în procesele


de deformare plastică la rece

Marea diversitate de piese, care se por prelucra prin procedee de deformare plastică la
rece, au condus la o mare varietate de construcţii de scule utilizate în procesele de deformare.
Ca urmare, există şi numeroase criterii de clasificare a acestora, din puncte de vedere care
devin importante numai în anumite situaţii. Principalele criterii, care stau la baza clasificării
sculelor folosite în prelucrările prin deformare plastică la rece, sunt:
- după natura procesului de deformare care se execută, sculele pot fi [14, 90]:
- ştanţe, dacă execută numai procedee de forfecare (tăiere);
- matriţe, dacă execută oricare din celelalte procedee de deformare.
Atât ştanţele cât şi matriţele poartă denumirea procedeelor care se execută pe ele
(ştanţă de perforat, de decupat, de crestat etc., matriţă de ambutisat, de îndoit, de
extrudat, de reliefat etc.).
- după gradul de asociere al proceselor de deformare, ştanţele şi matriţele pot fi:
- simple, dacă pe sculă respectivă se execută un singur procedeu de deformare
(scula se numeşte ştanţă simplă de decupat, fig.1.20 a, sau matriţă simplă de îndoit
fig.1.20 b etc.);

a - ştanţă simplă de decupat b - matriţă simplă de îndoit

Fig.1.20 Scheme tehnologice pentru scule simple

- complexe, dacă pe aceiaşi sculă se execută mai multe procedee de deformare


care fac parte din aceiaşi grupă (de tăiere, de deformare fără modificarea intenţionată a
grosimii, sau de deformare în volum, de asamblare), iar scula se numeşte ştanţă

9
Tehnologice de deformare plastică la rece

complexă de perforat, şliţuit şi decupat, fig.1.21a, sau matriţă complexă de îndoit şi


răsfrânt marginile, fig.1.21b etc.);

a - ştanţă complexă b - matriţă complexă


de perforat şi decupat de îndoit şi răsfrânt marginile

Fig.1.21 Scheme tehnologice pentru scule complexe

- matriţe combinate, scule pe care se execută procedee de deformare care fac


parte din grupe diferite şi care poartă denumirea procedeelor pe care le execută
(fig.1.22 matriţă combinată de perforat, răsfrânt marginile, şliţuit, îndoit şi retezat etc.).
Odată acceptată această clasificare, se recomandă utilizarea şi impunerea ei în toate
activităţile curente care sunt incluse în metoda de prelucrare a materialelor metalice prin
deformare plastică la rece.

Fig.1.22 Matriţă combinată de perforat, şliţuit, îndoit şi retezat

- după gradul de simultaneitate al executării procedeelor de deformare, ştanţele şi


matriţele pot fi:
- cu acţiune succesivă, când piesa se obţine în urma trecerii ei pe la mai multe
posturi de lucru, la fiecare post realizându-se un procedeu de prelucrare de acelaşi tip
(fig.1.23). Poansoanele 1, execută perforările găurilor de diametru mic, poansoanele 2,
găurile cu diametrul mai mare, poansonul 3, execută şliţuirea, asigurând astfel
constanţa pasului, iar poansoanele 4 realizează decuparea pieselor. Astfel, piesa se
obţine în urma trecerii ei pe la mai multe posturi de lucru, la fiecare din acestea
executându-se acelaşi tip de prelucrări.

Fig.1.23. Ştanţă cu acţiune succesivă

10
Tehnologice de deformare plastică la rece

- cu acţiune simultană, când piesa se prelucrează la un singur post de lucru


unde se pot realiza simultan mai multe tipuri de procedee de prelucrare (fig. 1.24).

Fig. 1.24. Ştanţă cu acţiune simultană

Se constată că poansonul de pas 1, poansoanele de perforat 2 şi 3 precum şi


poansonul de decupat 4, execută prelucrările în cadrul aceluiaşi pas, piesa obţinându-
se la un singur post de lucru.
- cu acţiune simultan - succesivă, când piesa se execută la mai multe posturi de
lucru, existând şi posturi unde piesei i se execută simultan mai multe tipuri de procedee
de prelucrare (fig.1.25 - poansonul 1, asigură mărimea pasului, poansoanele 2, 3, 4
realizează perforări, iar la ultimul post de lucru se execută simultan perforarea şi
decuparea piesei cu poansoanele 6, respectiv 5, deci două procedee de prelucrare
diferite; fig.1.26 – poansoanele 1, joacă rolul poansoanelor de pas, dar în acelaşi timp
prelucrează şi o parte a conturului exterior al piesei, poansoanele 2 şi 3 perforează
orificiile circulare, la postul 4, poansoanele 4 perforează cele patru orificii şi, în acelaşi
timp, se realizează simultan şi îndoirea cu poansoanele 5. La ultimul post de lucru,
poansonul 6 execută retezarea piesei, desprinderea ei de restul benzii).

Fig.1.25. Ştanţă de decupat şi perforat cu acţiune simultan – succesivă

Fig.1.26. Matriţă combinată cu acţiune simultan – succesivă

11
Tehnologice de deformare plastică la rece

În aceste situaţii în denumirea sculei trebuie să se regăsească şi modul de


funcţionare al acesteia (ştanţă complexă cu acţiune simultan - succesivă de perforat şi
decupat etc.).
- după precizia realizată, ştanţele şi matriţele pot fi :
- cu precizie normală, dacă precizia dimensională este caracteristică treptelor de
precizie 7-9 ISO, iar rugozitatea suprafeţei forfecate, este mai mare decât 6,3μm;
- cu precizie ridicată, dacă precizia dimensională este caracteristică treptelor de
precizie 4-6 ISO, iar rugozitatea suprafeţei forfecate, este mai mică decât 1,6 μm.
- după modul de asigurare al ghidării pachetului mobil faţă de cel fix, ştanţele şi
matriţele pot fi :
- cu ghidare pe coloane, orientarea pachetului mobil faţă de cel fix se face prin
intermediul coloanelor şi bucşelor de ghidare (fig.1. 27);
- cu ghidare pe placă de ghidare – extracţie, orientarea pachetului mobil faţă de
cel fix se face prin intermediul plăcii de extracţie fixe (fig.1.28);
- fără ghidare.

Fig.1.27. Ghidare pe coloane Fig.1.28. Ghidare pe placă

Mai există şi alte criterii de clasificare (după modul de asigurare a pasului, a avansului, a
modul de evacuare al pieselor şi al deşeurilor etc.), dar se poate considera că cele prezentate
sunt cele mai reprezentative.

1.6 Materiale folosite pentru prelucrări prin deformare plastică la rece

Varietatea mare de piese care se pot prelucra prin procedee de presare la rece justifică
o varietate la fel de mare de materiale prelucrate prin această metodă. Astfel, din punct de
vedere al naturii materialelor folosite, se întâlnesc materiale metalice (ferose şi neferoase) şi
materiale nemetalice (plastice, compozite, hârtie, carton, textolit, cauciuc, piele, stofe etc.).
Deoarece marea majoritate a pieselor prelucrate prin această metodă sunt piese metalice,
prelucrate prin procedee caracterizate de aceleaşi fenomene, care rezultă din curgerea vâsco-
plastică a materialelor, în continuare sunt tratate procedeele de prelucrare ale materialelor
metalice. În mod similar se pot trata şi procedeele de deformare (în general de ştanţare) ale
materialelor nemetalice.
Din punct de vedere al formelor semifabricatelor utilizate, se constată că majoritatea
semifabricatelor sunt sub formă plană (table, fâşii şi benzi), dar pot fi şi semifabricate profilate
(sârme, bare, ţevi, profile cu secţiuni diferite etc.), sau chiar piese în diferite stadii de execuţie
cărora li se mai execută prelucrări prin diferite procese de deformare plastică la rece (şuruburi
executate prin aşchiere, iar filetul prin rulare prin deformare plastică la rece, netezirea unor
suprafeţe obţinute prin aşchiere, prin procedee de deformare plastică la rece etc.).
Din punct de vedere al calităţii semifabricatelor, acestea se clasifică după: aspectul şi
defectele suprafeţei; abaterile dimensionale la grosime; felul marginilor etc.
În funcţie de caracteristicile fizico-mecanice şi tehnologice materialele se clasifică
după: starea de ecruisare; indicii de apreciere a calităţilor de deformabilitate; proprietăţile
electrice şi magnetice etc.
12
Tehnologice de deformare plastică la rece

Având în vedere compoziţia chimică a materialelor, acestea pot fi cu compoziţie


chimică garantată, care asigură stabilitatea în timp a proprietăţilor de plasticitate şi cu
compoziţie chimică negarantată.
Există şi alte criterii după care se poate face o caracterizare a materialelor utilizate în
deformările plastice la rece (structura cristalină, tratamente termice efectuate etc.) dar cele mai
utilizate sunt cele menţionate.
La alegerea materialului, din care să fie confecţionată piesa, trebuie să se ţină seama de
următoarele criterii:
- tehnice, care să asigure îndeplinirea rolului funcţional al piesei (solicitări mecanice, proprietăţi
termice, electrice, magnetice, anticorozive, masă specifică etc.);
- tehnologice, care să permită realizarea piesei prin procedee specifice metodei de prelucrare
prin deformare plastică la rece, în conformitate cu condiţiile tehnice impuse de rolul funcţional;
- economice, care să conducă la folosirea raţională a acelor materiale capabile să satisfacă
condiţiile tehnice şi tehnologice corespunzătoare.
Principalele materiale utilizate în prelucrările prin deformare plastică la rece, precum şi
recomandări în ceea ce priveşte domeniile de folosire ale acestora, sunt prezentate în tabelul
1.4 [14,90,117].
Tabelul 1.4
Denumirea Denumirea Gama de Domenii de
semifabricatului materialului Starea de grosimi utilizare
STAS STAS livrare [mm]
0 1 2 3 4
Oţel de uz
Tablă neagră general OL32
STAS 1946 şi OL34 Recoaptă 0,25...1 Lucrări de tinichigerie.
STAS 500
Oţel de uz
general
Tablă pentru
STAS 500/2 1...4 Diferite construcţii
construcţii
şi oţel carbon Recoaptă metalice.
metalice
de calitate
STAS 901
STAS 880
Conform Recoaptă în
Tablă decapată Pentru piese ştanţate şi
STAS 1988 două calităţi: 0,2...4
STAS 1988 ambutisate.
TD şi TDA
Table şi benzi Conform
laminate la rece STAS 10318 Recoaptă şi 0,5...2 Pentru piese de
pentru caroserii calmat şi decapată caroserie.
STAS 10318 necalmat
Tablă În două
Tablă cositorită Ambalaje, capace, cutii,
decapată categorii: 0,22...0,6
STAS 900 dopuri etc.
STAS 1988 TC şi TCA
Oţel de uz În trei clase de
general calitate: S I, S II 0.25...4 Pentru acoperişuri,
Tablă zincată
OL32, OL34 şi S III izolaţii şi învelitori.
STAS 2028
STAS 500,
Tablă silicioasă Recopt,
pentru maşini Oţel nedecapat, în 3 0,5 În construcţia maşinilor
electrice STAS 673 calităţi: E I, E II electrice rotative.
STAS 673 şi E III

13
Tehnologice de deformare plastică la rece

Tabelul 1.4 (continuare)


0 1 2 3 4
Benzi din oţel OL32 În trei stări:
carbon laminate STAS 908, moale (O), 0,2...3,5 Procedee de ştanţare şi
la rece OLC10 jumătate tare fasonare.
STAS 1945 STAS 880 (HA), tare(HB).
Benzi de oţel După gradul de
laminate la rece Conform ecruisare , 0,2...3,5 Fabricarea arcurilor de
pentru arcuri STAS 795 moale (O), diferite tipuri.
STAS 7655 ecruisat (HB)
Oţel de uz Netratat termic
Benzi de oţel Confecţionarea profilelor,
general cu margini 1...5
STAS 908 ţevi etc.
STAS 500 netăiate
Oţel de uz
general
Oţel lat calibrat STAS 500 Conform 2...32 Diferite utilizări în
STAS 6972 sau oţel de STAS 6972 construcţii metalice.
calitate
STAS 880
Oţel carbon,
STAS 500 Diferite utilizări în
Oţel lat Conform
sau oţel aliat 5...50 construcţii metalice.
STAS 395 STAS 395
pentru
construcţii
Oţel carbon,
Tablă groasă sau oţel aliat Conform 5...150 Rezervoare, întărituri,
STAS 437 laminat la STAS 437 carcase etc.
cald
În trei stări:
Table de cupru Conform moale (O), 0,3...5 Recipiente, radiatoare,
STAS 426 STAS 270 jumătate tare aparataj electric etc.
(HA), tare(HB).
În trei stări: Industria electrotehnică,
Benzi din cupru moale (O), piese cu bună
Conform 0,1...4
STAS 427 jumătate tare conductibilitate electrică
STAS 270
(HA), tare (HB). şi termică.
Discuri de cupru Conform Pentru piese ştanţate şi
În stare moale 0,4...10
STAS 2673 STAS 270 ambutisate.
În două stări: Piese în industria
Plăci din cupru Conform
moale (O), 6...30 electrotehnică şi
STAS 2429 STAS 270
tare(HB). metalurgică.
În trei stări:
Piese ştanţate, îndoite şi
Table din alamă Conform moale (O), 0,3...5
fasonate în
STAS 289 STAS 95 jumătate tare
industria electrotehnică.
(HA), tare (HB).
În trei stări:
Piese ştanţate, îndoite şi
Benzi din alamă moale (O), 0,1...4
Conform fasonate în
STAS 290 jumătate tare
STAS 95 industria electrotehnică.
(HA), tare (HB).
În două stări:
Discuri din alamă Conform moale (O), 0,4...10 Piese ştanţate şi
STAS 2674 STAS 95,289 jumătate tare ambutisate.
(HA)

14
Tehnologice de deformare plastică la rece

Tabelul 1.4 (continuare)


0 1 2 3 4
În două stări:
Plăci din alamă Conform Piese ştanţate îndoite şi
moale (O), 6...30
STAS 2430 STAS 95 ambutisate.
tare (HB).
În patru stări:
M(laminat), Industria de vehicule,
Table din
Conform O(recopt), HD 0,3...5 chimică, alimentara,
aluminiu
STAS 7607 (jumătate tare), electrotehnică.
STAS 428
HH (tare).
În două stări:
Benzi din Piese ştanţate, ambutisate,
Conform moale (O), 0,1...3
aluminiu stampate, în industria
STAS 7607 jumătate tare
STAS 5681 electrotehnică.
(HA)
Discuri din
Conform Conform
aluminiu 0,4...10 Piese ştanţate, îndoite etc.
STAS 7607 STAS 1178
STAS 2675
Table şi benzi
Conform Conform Piese ştanţate, îndoite,
din Cu-Ni-Zn 0,1...4
STAS 1096 STAS 1178 industria electrotehnică.
STAS 1178
Table şi placi
Conform Conform Diverse lucrări de
din plumb 0,8...15
STAS 663 STAS 490 deformare plastică la rece.
STAS 490
Benzi din plumb Conform Conform Diverse lucrări de
0,3...2
STAS 491 STAS 663 STAS 491 deformare plastică la rece.
Table din zinc Conform Conform Diverse lucrări de
0,15...6
STAS 488 STAS 646 STAS 488 deformare plastică la rece.
În patru stări:
Table şi benzi 0,5…5
Moale (O),
din aliaje Conform table Lucrări de ştanţare, îndoire,
jumătate tare
Cu – Ni – Zn STAS 1096 0,1…2,5 ambutisare.
(HA), tare (HB),
(alpaca) benzi
foarte tare (HC)
În trei stări:
Bare rotunde din Conform moale (O), Lucrări de deformare în
D = 5…50
Cu, STAS 391 STAS 270 jumătate tare volum.
(HA), tare (HB).
În trei stări:
Bare rotunde din
Conform moale (O), Lucrări de deformare în
CuZn, D = 3…50
STAS 95 jumătate tare volum.
STAS 291
(HA), tare (HB).
În două stări:
Bare pătrate,
Conform moale (O), Lucrări de deformare în
trase din Cu, D = 5…50
STAS 270 jumătate tare volum.
STAS 393
(HA).
Bare În două stări:
axb =
dreptunghiulare, Conform moale (O), Lucrări de deformare în
5x3……
din Cu, STAS 270 jumătate tare volum.
…100x20
STAS 392 (HA).
În două stări:
Ţevi din Cu, Conform
moale (O), D = 5…80 Lucrări de îndoire, fasonări.
STAS 523 STAS 270
(HA).

În prezent se fac cercetări teoretice şi experimentale privind posibilitatea extinderii


procedeelor convenţionale şi neconvenţionale de deformare plastică la rece şi asupra altor tipuri
de materiale, în special nemetalice şi compozite.

15