Sunteți pe pagina 1din 3

Îndoirea ţevilor

Îndoirea ţevilor cu diametre relativ mici, se poate face prin încovoiere în jurul unui
punct de sprijin (fig.3.332). Semifabricatul 3, se aşează între rola 1 şi rola de deformare 5,
role cu profile corespunzătoare secţiunii transversale a ţevii. Cele două role sunt montate pe
braţul 2, având posibilitatea reglării distanţei între ele, printr-un sistem 6, mecanic sau
hidraulic. Deformarea se realizează prin rotirea braţului 8, în jurul axei rolei 1.

Fig.3.332 Încovoiere cu un punct de sprijin

În funcţie de dimensiunile şi materialul ţevilor, se utilizează scule de îndoit (fig.3.333), sau


dispozitive cu diferite posibilităţi de acţionare (fig.3,334). Astfel, după aşezarea ţevii între
rolele 3 şi 4 şi elementul de sprijin 5, rola este pusă în mişcare de rotaţie: printr-un mecanism
melc – roată melcată, manual de către maneta 1 (fig.3.334 a); electric, de către o maşină de
găurit portabilă 1(fig.3.334 b), sau electric de către un motor electric propriu (fig.3.334 c).

Fig.3.333 Scule manuale de îndoit ţevi

a b c
Fig.3.334 Dispozitive de îndoit ţevi
Fig.3.335 Îndoirea pe maşini cu comandă numerică

Ţevile de dimensiuni mari şi cu precizie ridicată, se pot îndoi pe maşini cu comandă


numerică, cu posibilitatea corectării şi a revenirii elastice. Semifabricatul 4 (fig.3.335), este
montat în sistemul de sprijin 2, între rolele 3 şi 5. Rotirea rolei 5, în jurul axei rolei 3,
comandată de la panoul de comandă 6, asigură rotirea, în diferite plane, a ţevii.
Îndoirea ţevilor, din materiale mai greu deformabile, se face şi prin rezemarea
semifabricatului 3 (fig.3.336), pe două puncte de sprijin 1 şi 4.

Fig.3.336 Încovoiere pe două puncte de sprijin

Semifabricatul 3, se aşează pe elementele de sprijin 1 şi 4 şi este apăsat de calapodul 2, cu


raza egală cu raza de îndoire a piesei. Fortă de deformare este transmisă prin intermediul
tijei 5, a cilindrului hidrauluic 6, acţionat, pentru ţevi de dimensiuni mici, manual de maneta 7.

Fig.3.337 Variante constructive de dispozitive de îndoit ţevi


Deformarea semifabricatului 3, sub formă de ţeavă, aşeazat pe elementele de sprijin
2 se poate face cu calapodul 1, acţionat cu cremalieră de tija 5 (fig.3.337 a), sau de cilindrul
hidraulic 4 (fig.3.337 b, c, d).
Tevile de dimensiuni mai mari, în producţie de serie, se deformează pe maşini speciale de
îndoit (fig.3.338). Semifabricatul 1, sub formă de ţeavă de diferite secţiuni transversale
(circulară fig.3.338 a, sau dreptunghiulară, fig.3.338 b), se sprijină pe rolele 4 şi 5 şi este
deformat de rola 3, acţionată mecanic de şurubul 2 (fig. 3.338 a), sau de tija 2, a unui cilindru
hidraulic (fig. 3.338 b). Rolele 4 şi 5, antrenează ţeava în mişcare circulară în lungul propriei
axe. Prin modificarea distanţei între rolele 4 şi 5 şi a cursei rolei 3, se pot realiza diferite raze
de îndoire a profilelor curbate.

a b
Fig.3.338 Maşini speciale de îndoit ţevi

Utilizând role cu profile adecvate, se pot îndoi ţevi sau profile cu secţiuni transversale
foarte diferite (fig.3.339).

Fig.3.339 Îndoirea diferitelor tipuri de profile