Sunteți pe pagina 1din 5

Ambutisare pe matriţe reconfigurabile (multi – punct)

Reducerea costurilor şi a timpilor de fabricaţie este un obiectiv urmărit în toate procesele


tehnologice. Cu atât mai pregnant se pune această problemă în cazul deformărilor plastice la
rece, unde pregătirea fabricaţiei (proiectarea şi realizarea ştanţelor şi matriţelor necesare)
necesită timp îndelungat şi fonduri ridicate, cu implicaţii directe asupra costurilor pieselor. Cu
atât mai importante devin aceste probleme în cazul pieselor de dimensiuni mari, în producţia de
unicat, sau serie mică. Deformarea acestor tipuri de piese, utilizate cu preponderenţă în
industria aeronautică, industria constructoare de autovehicule, industria alimentară etc., prin
procedee de ambutisare şi tragere pe calapod, poate fi făcută în condiţii de eficienţă
economică, pe matriţe cu elemente active reconfigurabile (fig.3.666) [77,78,79,80,111].

a b c
Fig.3.666 Scheme de ambutisare
Acest procedeu, relativ nou, oferă o tehnologie deosebit de flexibilă şi rapidă de
fabricare a acestor tipuri de piese. Caracteristicile procedeului permit realizarea unor grade de
deformare mai mari decât în cazul deformării cu elemente active clasice (monobloc), permit
micşorarea forţei de frecare, a forţei de deformare în condiţii de precizie acceptabile. Spre
deosebire de cazul clasic (fig.3.666 a), în care caracteristicile geometrice ale suprafeţei
deformate 2, se regăsesc pe suprafeţele elementelor active, poansonului 1 şi plăcii active 3, la
deformarea cu elemente active reconfigurabile suprafaţa deformată se regăseşte ca
înfăşurătoare a părţilor frontale ale pinilor 1 şi 4 (fig.3.666 b şi fig.3.666 c).
Pinii, utilizaţi ca elemente active în componenţa poansoanelor, sau plăcilor active, pot
avea lungime constantă (fig.3.667 a), reglabilă mecanic (fig.3.667 b), sau hidraulic (fig.3.667 c).
Pinii cu lungime constantă (fig.3.667 a), sunt constituiţi dintr-o parte paralelipipedică 3,
terminată cu o parte cilindrică 2, care formează cu placa suport 1, un ajustaj alunecător. În
partea paralelipipedică se montează, prin filetare, elementul activ 4, cu formă sferică care
participă efectiv la procesul de deformare. Fixarea lor într-o anumită poziţie se face prin
intermediul unor răşini termoreactive care nu aderă la suprafeţele metalice.

a b c

Fig.3.667 Variante constructive de pini


Pinii cu lungime variabilă, a căror lungime se reglează mecanic (fig.3.667 b), se
compun dintr-o parte paralelipipedică 4, care se asamblează cu partea activă 5, prin filetare
şi cu tijă filetată 3, care permite, prin rotire, reglarea înălţimii pinului. Pinul se fixează pe placa
suport 2, prin intermediul piuliţei 1.
Pinii cu lungime variabilă, a căror lungime se reglează hidraulic (fig.3.667 c), se compun
din tija 2, fixată în placa suport 1, cilindrul 3, pistonul 4 şi partea activă 6. Când prin tijă este
trimis fluidul 5 sub presiune, cilindrul împreună cu partea activă se ridică şi modifică controlat
lungimea pinului.
Spre deosebire de elementele active clasice (fig.3.668 a), elementele active
configurabile pot avea formele predefinite, prin utilizarea pinilor cu lungime constantă sau
reglabilă mecanic (fig.3.668 b), sau formele se configurează treptat, prin acţionarea hidraulică
controlată a pinilor, prin intermediul calculatorului (fig.3.668 c).

Fig.3.668 Procedee de ambutisare

Această ultimă variantă este deosebit de complexă, dar prezintă avantajul că permite
controlul activ al tensiunilor din material şi luarea unor măsuri corespunzătoare chiar în timpul
deformării, prin modificarea înălţimii pinilor (fig.3.669).
Fig.3.669 Matriţă reconfigurabilă

Semifabricatul 6, protejat de membranele elastice 7, este presat de elementele de


reţinere 5, aflate sub influenţa pinilor marginali 9, acţionaţi hidraulic. Introducerea fluidului în
spaţiul format de membrane, placa 10 şi corpul 8, respectiv placa 1 şi corpul 2, deplasează pinii
care, prin părţile lor active, fixează materialul. Configurarea unei anumite forme a piesei se face
prin introducerea, controlată, sub presiune a unui fluid în cilindrii 9, ai pinilor care definesc
poansonul, respectiv placa activă. Aceştia se deplasează simultan în sus sau jos (fig.3.670), în
conformitate cu programul prestabilit, până se conturează piesa în conformitate cu desenul de
execuţie.
Fig.3.670 Ambutisare cu matriţă reconfigurabilă

Procedeul permite modificarea activă a poziţiei pinilor, a presiunii de reţinere a flanşei şi a


jocului între pini, în aşa fel încât deformarea să se realizeze în cele mai favorabile condiţii
(fig.3.671).

Fig.3.671 Influenţa modificării parametrilor tehnologici asupra calităţii piesei


Avantajul cel mai important al matriţelor reconfigurabile, este cel care rezultă din flexibilitatea
deosebită a acestora, caracteristică care permite realizarea într-un timp foarte scurt a unei noi
matriţe şi trecerea rapidă la fabricarea unei alte piese (fig.3.672) [55,56,57,111].
Fig.3.672 Matriţe reconfigurabile