Sunteți pe pagina 1din 4

PROCESE ŞI PROCEDEE DE PRELUCRARE PRIN AMBUTISARE

Ambutisarea este unul din procedeele de deformare plastică la rece, cu cea mai largă
utilizare pentru fabricarea pieselor din diferite materiale metalice, cu grosimi de la câteva
zecimi de milimetru până la câteva zeci de milimetri, cu dimensiuni de gabarit de la câţiva
milimetri la câteva mii, cu precizii comparabile cu piesele rectificate, cu forme de la cele mai
simple la unele deosebit de complexe, utilizat atât în producţia de unicat cât şi în cea de
masă.
Prin acest procedeu, care conferă pieselor un anumit grad de concavitate, se
prelucrează piese din domeniul construcţiilor de autovehicule (fig.3.342), construcţiilor
aeronautice (fig.3.343), produselor electrocasnice (fig.3.344), bunurilor de larg consum
(fig.3.345) altor tipuri de piese (fig.3.346).

Fig.3.342 Elemente de caroserie auto Fig.3.343 Elemente de fuselaj

Fig.3.344 Produse electrocasnice

Fig.3.345 Bunuri de larg consum Fig.3.346 Alte tipuri de piese ambutisate

Prin ambutisare se pot obţine piese cu suprafeţe nedesfăşurabile, imposibil sau greu
de obţinut prin alte metode sau procedee, pornind de la semifabricate plane. Starea
suprafeţelor este deosebit de bună şi rareori ea trebuie îmbunătăţită prin procedee de
finisare. Pentru producţia de serie, costurile de producţie sunt scăzute, iar productivitatea
deosebit de mare. Pentru piese de dimensiuni mijlocii şi mari (piese de caroserie, se poate
ajunge la 200 de piese pe oră, iar pentru piese de dimensiuni mici, la 4000 de piese pe oră.
Dar, ca orice procedeu de prelucrare, ambutisarea prezintă câteva dezavantaje. Astfel, în
zonele în care materialul este supus la întindere au loc subţieri ale materialului, iar în zonele
în care materialul este supus la compresiune, materialul se încreţeşte, formează cute şi se
îngroaşă, cu consecinţe negative asupra desfăşurării în continuare a procesului. Ca orice
procedeu de deformare plastică la rece şi ambutisare este însoţită de fenomenul de revenire
elastică, pentru prevenirea căruia trebuie luate măsuri constructive şi tehnologice.
Procesul de prelucrare prin ambutisare

Ambutisarea cuprinde un grup de procedee de deformare plastică la rece, prin care


un semifabricat plan este transformat într-o piesă cavă (fig.3.347 a), sau unui
semifabricat cav i
se modifică dimensiunile, în sensul creşterii
adâncimii şi micşorării dimensiunilor
transversale (fig.3.347 b), fără subţierea
intenţionată a grosimii materialului. Având în
vedere complexitatea deosebită a formelor
piselor ambutisate, varietatea mare de
materiale folosite, volumul de producţie diferit,
variantele de tehnologii posibile, complexitatea
sistemului tehnologic utilizat etc., se poate
realiza o primă clasificare a procedeelor de
ambutisare după următoarele criterii:
- după temperatura materialului
supus deformării:
o la temperatura ambiantă;
o cu încălzirea flanşei; Fig.3.347 Procedeul de ambutisare
o cu răcirea părţii deformate.
- după variaţia grosimii materialului:
o fără subţierea intenţionată a grosimii materialului;
o cu subţierea intenţionată a grosimii materialului.
- după principiul de obţinere a piesei:
o prin copiere;
o prin generare.
- după forma piesei ambutisate:
o piese de revoluţie;
o piese rectangulare;
o piese asimetrice (de caroserie).
- după direcţia în lungul căreia are loc deformarea:
o ambutisare directă;
o ambutisare inversă.
- după natura elementelor active:
o cu elemente active rigide;
o cu elemente active elastice.
- după forma semifabricatului utilizat:
o semifabricat individual;
o ambutisare din bandă.
- după natura energiei utilizate:
o procedee clasice (energie mecanică, hidraulică, pneumatică);
o procedee neconvenţionale (energia câmpului electromagnetic, energia
electrohidraulică, energia explozivilor brizanţi, energia rezultată din
ardereaunor gaze detonante, ambutisare criogenică, ambutisare asistată
de ultrasunete etc.).
- după numarul de operaţii:
o ambutisare într-o operaţie;
o ambutisare în mai multe operaţii.
- după modul de reţinere a materialului semifabricatului:
o fără element de reţinere;
o cu element de reţinere.
o
Analiza procesului de ambutisare
Deformarea materialului, în procesul de ambutisare, are loc ca urmare a acţiunii
poansonului 4 (fig.3.348), asupra semifabricatului plan 2 şi tragerea acestuia în cavitatea
plăcii active 1, în vederea obţinerii piesei 3.
Ca urmare, se poate considera că zona 1, a
semifabricatului plan, aflată în partea frontală a
poansonului, va forma fundul piesei, iar dreptunghiurile
2, cu înălţimea b, vor forma pereţii verticali ai piesei.
Din figura (3.348), se constată că materialul
cuprins în triunghiurile 3, este în exces. Existenţa
acestui material excedentar contribuie la creşterea
înălţimii pereţilor verticali ai piesei, dar şi la formarea
ondulaţiilor, a cutelor (fig.3.349), care pot conduce la
ruperea materialului.
Având în vedere că semifabricatul cu diametrul D
(fig.3.348), este obligat să treacă prin deschiderea
plăcii active cu diametrul d, este evident că tensiunile
tangenţiale care acţionează în flanşă, solicită materialul
la compresiune, fac ca flanşa să-şi piardă stabilitatea şi
să înceapă să se onduleze (fig.3.349 a). Pe măsură ce
poansonul pătrunde în placă activă, ondulaţiile se
aplatisează (fig.3.349 b), încep să se dubleze ca număr
(fig.3.349 c şi d), pentru ca, în final, să apără cute
(fig.3.349 e). Acestea conduc la îngroşarea Fig.3.348 Procedeul de
semnificativă a materialului semifabricatului şi la ambutisare
imposibilitatea acestuia să treacă prin jocul dintre
elementele active ale matriţei.

Fig.3.349 Formarea cutelor în procesul de ambutisare


Pentru a evita ruperea
materialului se utilizează diferite
variante constructive de elemente de
reţinere (fig.3.350), care au rolul de a
împiedica formarea ondulaţiilor şi a
asigura planeitatea semifabricatului.
În figura (3.351), se pune în
evidenţă, sugestiv, cum zona 1 rămâne
să formeze fundul piesei, iar zonele 2,
3, 4, 5, se transformă treptat, pe
măsură ce poansonul pătrunde în
cavitatea plăcii active, în perete vertical,
diametrul semifabricatului plan se
micşorează (d4 < d3 < d2 < d1 < D), iar
înălţimea piesei se măreşte (h4 > h3 > h2
> h1).

Fig.3.351 Faze ale procedeului de ambutisare

Ca urmare, în prima fază a procesului de


ambutisare, semifabricatul 3 (fig.3.352 a), este
orientat pe placa activă 1, prin intermediul unor
Fig.3.350 Utilizarea elementului plan elemente de orientare adecvate. În faza a doua
de reţinere a materialului elementul de reţinere plan 4, acţionat de forţa de
reţinere Q (fig.3.352 b) apasă pe semifabricat,
împiedicând astfel formarea ondulaţiilor.
Urmează acţiunea de deformare propriu – zisă (fig.3.352 c), când poansonul 5, trage
semifabricatul în cavitatea plăcii active în vederea obţinerii piesei ambutisate. În ultima fază a
procesului, piesa este evacuată prin orificiul plăcii active, iar poansonul şi placa de reţinere
se ridică (fig.3.352 d).
În cazul ambutisării unor piese cu înălţime mică, realizate din materiale groase,
ambutisarea poate fi executată fără element de reţinere.

Fig.3.352 Faze ale procedeului de ambutisare