Sunteți pe pagina 1din 7

Caracterizarea matriţelor de ambutisat

Multitudinea de piese ambutisate (forme, dimensiuni, materiale, volum de producţie etc.)


a condus şi la o mare varietate de forme constructive şi funcţionale ale matriţelor aferente.
Ceea ce este caracteristic însă, tuturor matriţelor, este existenţa razelor de racordare ale
parţilor active ale poansoanelor şi plăcilor de ambutisat. O clasificare a matriţelor poate fi făcută
după multe criterii. După criteriul tehnologic, matriţele se împart în: simple (utilizate pentru o
singură tipodimensiune de piesă); complexe (pe care se execută mai multe faze ale procesului
de ambutisare – matriţe pentru ambutisarea din bandă); combinate (utilizate pentru executarea
şi a altor procedee de deformare plastic la rece – decupare, perforare, răsfrânt marginile,
reliefare, îndoire etc.). Din punct de vedere constructiv, matriţele pot fi: fără ghidare (fig.3.679);
cu ghidare, fără element de reţinere a semifabricatului (fig.3.680); cu ghidare şi cu element de
reţinere a semifabricatului (fig.3.681), sau combinaţii între aceste variante constructive.
Matriţele fără ghidare se caracterizează prin aceea că nu au în componenţă elemente
care să asigure ghidarea pachetului superior faţă de cel inferior. Ele se utilizează în cazul
fabricării unor piese cu configuraţie simplă, grade de deformare mici, precizie redusă, un volum
de producţie mic şi utilizează semifabricate individuale. Alimentarea cu semifabricate se face
de regulă manual, iar evacuarea piesei se realizează prin placa activă. Aceste matriţe au o
construcţie simplă.

Elementele pachetului superior (fig.3.679):


placa port - poanson 4, placa de presiune
9 şi placa de capăt 7, sunt orientate şi
fixate una faţă de cealaltă prin intermediul
ştifturilor 5, respectiv şuruburilor 8.
Elementele pachetului inferior: placa de
bază 1 şi placa activă 2, sunt orientate
similar, prin intermediul şuruburilor şi al
ştifturilor. Ghidarea pachetului superior
faţă de cel inferior este asigurată de
sistemul de ghidare al berbecului, faţă de
batiul presei. Semifabricatul 12, este
orientat pe placa activă 2, prin elemente
de orientare specifice. Pentru că nu există
element de reţinere care să menţină
flanşa 3, orizontală şi să împiedice
formarea cutelor, aceste matiţe se
utilizează pentru ambutisarea pieselor cu
grade de deformare mici, executate din
Fig.3.679 Matriţă fără elemente de ghidare materiale cu grosimi mai mari de 3 mm.

Matriţele cu ghidare (fig.3,680), se caracterizează prin existenţa coloanelor 2 şi bucşelor


de ghidare 5 care, împreună asigură o bună precizie de poziţie relativă a celor două pachete
Aceste matriţe se utilizează în cazul ambutisării pieselor de dimensiuni relativ mici, cu precizie
ridicată, realizate din semifabricate groase şi cu grade de deformare mici care nu necesită
existenţa elementelor de reţinere.

295
Fig.3.680 Matriţă cu elemente de ghidare Fig.3.681 Matriţă cu element de apăsare

Elementele componente ale celor două pachete superior (plăcile de capăt 6, de


presiune 9 şi port - poanson 10) respectiv inferior (plăcile de bază 1 şi active 3) sunt orientate
prin intermediul ştifturilor 7 şi fixate cu ajutorul şuruburilor 12.
În cazul ambutisării unor piese complexe, cu grade mari de deformare, cu precizie
ridicată, obţinute din semifabricate individuale şi care necesită apăsarea flanşei în vederea
împiedicării formării cutelor, matriţele trebuie prevăzute cu elemente de reţinere (de apăsare,
fig.3.681). Pe lângă elementele clasice, aflate în construcţia matriţelor (plăci de bază 14, active
2, port – poanson 5, de presiune 8, de capăt 9, colane 13 şi bucşe de ghidare 10, şuruburi 8,
cep 6 etc.), mai există şi elemente care exercită o anumită presiune asupra semifabricatului
plan (flanşei), împiedicându-l să se ridice de pe placa activă şi să formeze ondulaţii sau cute.
Aceste elemente (placa de apăsare 3, elementele elastice 11 şi şuruburile 7), acţionează
asupra semifabricatului, înaintea începerii procesului de ambutisare propriu – zis. În funcţie de
cursa stabilită, piesele 15 pot rezulta cu sau fără flanşă, evacuarea lor fiind realizată pe
deasupra plăcii active, respectiv prin aceasta.
Una din caracteristicile actuale ale produselor este micşorarea perioadei de uzură
morală. Ca urmare, este necesară îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale
produselor, după o perioadă de timp din ce în ce mai scurtă. Seriile mari de fabricaţie devin
astfel, în multe cazuri, neeficiente. Pentru a răspunde rapid cerinţelor pieţei, este necesar ca
sistemul tehnologic să poată să se adapteze rapid noilor solicitări. Acest lucru poate fi realizat în
condiţii economice şi prin modularizarea echipamentelor sistemului. Utilizarea matriţelor în
construcţie modulată (fig.3.682), poate să conducă la fabricarea rapidă, în condiţii economice a
pieselor, în producţia de unicat şi serie mică.
Fig.3.682 Matriţă de ambutisat în construcţie modulată
Schimbarea blocurilor tehnologice care
au în componenţă placa port – poanson 3,
poansonul 4 şi placa de reţinere 5, respectiv
placa activă 6 şi suportul acestei 7,
particularizează rapid matriţa în conformitate
cu caracteristicile unei alte piese.
Pentru micşorarea costului matriţelor
utilizate în cazul unui volum de producţie mic,
deci şi costul pieselor prelucrate, se
recomandă folosirea, atât a matriţelor în
construcţie modulată, cât şi a celor cu
elemente active schimbabile (fig.3.683).
Acestea din urmă, oferă posibilitatea
ambutisării mai multor tipodimensiuni de
piese, numai prin schimbarea elementelor
active. Astfel, utilizând poansonul 3 şi placa
activă 2, se ambutisează piesa 4, iar prin
schimbarea poansonului 3 cu 6 şi a plăcii Fig.3.683 Matriţă cu elemente active
active 2 cu 7, se ambutisează piesa 5. schimbabile
Pentru ambutisarea unor piese complexe, cu precizie ridicată, în cadrul unui volum de
producţie mare, folosind semifabricate sub formă de bandă, construcţia matriţei este mai
complicată. Astfel, pentru obţinerea piesei 24 (fig.3.684), matriţă are în componenţă un sistem
de ghidare a pachetului mobil faţă de cel fix (coloanele 7 şi bucşele de ghidare 9), riglele 20, de
conducere a semifabricatului în interiorul matriţei, poansonul 17, care realizează, cu partea
exterioară decuparea semifabricatului, iar cu partea interioară ambutisarea pe placa activă 5.
Poansonul 18, realizează perforarea piesei. Ştifturile 8, acţionate de arcul 14, precum şi
extractorul 4, acţionat de arcul 25, au rolul de a scoate piesa din elementele active şi de a o
aduce la nivelul plăcii active în vederea evacuării.

Fig.3.684 Matriţă combinată de decupat, perforat şi ambutisat


Complexitatea constructivă şi funcţională creşte în cazul matriţelor combinate utilizate
pentru ambutisarea succesivă din bandă (fig.3.685). Pe aceste tipuri de matriţe se pot executa,
pe lângă procesele de ambutisare, şi alte tipuri de prelucrări (perforări, răsfrânt marginile,
reliefări, decupări etc.). Pe lângă elementele constructive clasice (coloane şi bucşe de ghidare,
plăci: active de bază de capăt, de presiune port – poanson etc.), aceste matriţe sunt prevăzute
cu poansoanele: de pas 7, de ambutisat 12, de decupat 11. Pentru scoaterea benzii, cu piesa în
diferite stadii de realizare, din placa activă, matriţele sunt prevăzute cu extractoare adecvate 1,
acţionate de elementele elastice 2. Placa de extracţie 6, este prevăzută cu un canal care să
permită avansarea benzii 5. Piesa 13, este evacuată prin placa activă 4.

Fig.3.685 Matriţă de ambutisat din bandă

Piesele de dimensiuni mari, cu forme complexe, asimetrice, care constituie de obicei


elemente de caroserie, se ambutisează pe matriţe de dimensiuni mari, de ordinul metrilor şi cu
greutăţi de ordinul tonelor. Ca urmare, majoritatea elementelor componente ale acestora sunt în
construcţie turnată din oţel, sau din fontă. Deoarece pe conturul acestor piese, gradul de
solicitare al materialului este foarte neuniform (fig.3.686), matriţele sunt prevăzute cu praguri,
pene, sau nervuri pentru a frâna deplasarea materialului în zonele unde solicitarea este mai
redusă, pene care contribuie la uniformizarea condiţiilor de deformare [44].

Fig.3.686 Starea de tensiune la ambutisarea unei cutii


Astfel, în placa activă 1 (fig.3.687 a) şi placa de reţinere 3, sunt montate presat, sau prin
intermediul şuruburilor 4, penele 2, care obligă semifabricatul să le urmărească profilul şi să
solicite suplimentar materialul în vederea uniformizării solicitărilor. Canalele în care intră penele
4 (fig.3.687 b), pot fi executate direct în placa activă 3, iar materialul 2, este obligat să se
muleze pe acestea în timp ce piesa este ambutisată pe poansonul 1. În cazul pieselor care
prezintă grade mari de neuniformitate a solicitărilor şi, ca urmare, este necesară realizarea unei
frânări importante, ambutisarea are loc pe matriţe prevăzute cu nervuri 3 (fig.3.687 c), realizate
direct pe placa activă, sau pe pastile separate 1 (fig.3.687 d). Acestea din urmă au avantajul că
pot fi schimbate după un anumit grad de uzură şi pot fi deplasate axial, prin modificarea grosimii
şaibei 2.

a b c d

Fig.3.687 Elemente pentru frânarea deplasării materialului

Matriţele utilizate la ambutisarea pieselor de caroserie (fig.3.688), sunt acţionate de prese


hidraulice cu dublă sau triplă acţiune. Una din acţiunile presei este aplicată elementului de
apăsare 4, în vederea prevenirii apariţiei ondulaţiilor şi cutelor. Forţa principală dezvoltată de
presă este transmisă prin poansonul 6, semifabricatului 3, care se deformează în placa activă 1
şi elementul activ mobil 2. Acesta din urmă joacă şi rolul de extractor, după ce piesa a fost
ambutisată. Uniformizarea stării de tensiune pe conturul piesei se face prin intermediul penelor
10. Ghidarea poansonului 6, faţă de elementul de apăsare 4, se realizează prin intermediul
plăcuţelor de ghidare 7 şi 8, care reprezintă şi elemente de uzură.

Fig.3.688 Matriţă pentru ambutisat piese de caroserie


O problemă deosebită, caracteristică matriţelor utilizate la ambutisarea pieselor de caroserie,
este cea a orientării semifabricatelor de dimensiuni mari.

Fig.3.689 Ştifturi şi tampoane fixe

Fiind semifabricate individuale, acestea se orientează, folosind formele contururilor exterioare,


sau interioare realizate anterior, prin intermediul unor elemente de orientare corespunzătoare
(ştifturi, tampoane, plăcuţe, opritoare etc.). Elementele de orientare 2, sunt montate presat, sau
prin filetare în placa activă, sau placa de bază 1, iar semifabricatele 3, sunt orientate prin
intermediul contururilor interioare, prelucrate anterior (fig.3.689).

Fig.3.690 Plăcuţe de orientare

Pentru orientare pot fi folosite şi forme adecvate ale contururilor exterioare ale semifabricatelor
2 (fig.3.690). În aceste situaţii se folosesc plăcuţele de orientare 3, dispuse pe placa activă 1,
orientate prin intermediul ştifturilor 4 şi fixate cu şuruburile 5.
În cazul desfăşurării proceselor tehnologice pe linii automate, timpul ciclului de lucru
(tactul liniei) este foarte mic şi nu este timp suficient pentru orientarea semifabricatelor. În
aceste situaţii elementele de orientare de tipul ştifturilor trebuie să fie mobile, acţionate
hidraulic, sau pneumatic de cilindrii încorporaţi în matriţă cu comenzi sincronizate cu mişcările
elementelor active.
În funcţie de complexitatea pieselor, de dimensiunile acestora, de volumul de producţie
şi de alţi parametri, construcţia matriţelor de ambutisat poate fi foarte complexă şi variată,
adaptată condiţiilor tehnologice şi de funcţionare concrete.