Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie ,

Subscrisa ………………………………………………….……....., cu sediul


social în localitatea ................................., Str. ................................................,
Nr….., Bl......, Sc........, Ap......, Sector/Judet.................., Romania, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J / ...... / ............. / ............,
CIF ......................................., reprezentată legal de Dl. / Dna.……………...
…………......................, având calitatea de ………………….. al
companiei,legitimat cu CI SERIA …NR……,declaram pe proprie raspundere ca
marfurile importate au valoarea de transport inclusa in valoarea bunurilor
conform comenzii si platii atasate .

Data: Nume/Semnatura/Stampila

S-ar putea să vă placă și