Sunteți pe pagina 1din 73

27-Apr-17

Powerpoint Templates 155

Separarea cu ajutorul membranelor


Elementul central este membrana: “bariera selectiva care separa doua compartimente
si permite trecerea preferentiala a unei specii în raport cu altele, sub influenta unei forte de
transfer”. Puterea de separare este rezultatul diferenţei în viteza de transfer a componenţilor,
determinată de forţa de transfer şi de interacţiile cu membrana.

Avantaje
• folosirea unor cantități reduse de solvenți, aceștia fiind continuu regenerați
• reducerea timpului total necesar separării unui anumit produs, prin reunirea
extracției cu reextracția
• posibilitatea transportului unui solut împotriva gradientului său de concentrație,
dacă se menține diferența de gradient a proprietății care controlează procesul
• obținerea unor fluxuri masice mai mari comparativ cu membranele polimerice
sau anorganice
• selectivități înalte datorate utilizării unui domeniu extins de interacții specifice în
membrană prin folosirea unor extractanți selectivi
• consum de energie redus
• instalații compacte
Powerpoint Templates
• costuri de investiții scăzute

1
27-Apr-17

Separarea cu ajutorul membranelor

Separarea prin membrane cuprinde un grup de metode


care pot fi aplicate unei mari diversităţi de compuşi cu aplicaţii
în numeroase domenii.

Un sistem complex format dintr-un solvent în care se


găsesc dizolvate specii chimice ionice, molecule şi
macromolecule, agregate moleculare şi particule, poate fi
separat în componente prin procese membranare.

Se evidenţiază cinci procese membranare principale:


o microfiltrarea,
o ultrafiltrarea,
o osmoza inversă,
o dializa,
o electrodializa.
Powerpoint Templates 157

CLASIFICAREA MEMBRANELOR
Criterii:
⇒ după natura lor:
• membrane naturale
• membrane sintetice

⇒ după tipul materialului:


• membrane polimerice
• membrane anorganice (sticlă, metal, ceramică)
• membrane hibride organic-anorganice
• membrane lichide

⇒ după structură:
• simetrice
• asimetrice
• compozite

Powerpoint Templates 158

2
27-Apr-17

Procesele membranare si caracteristicile lor

Powerpoint Templates 159

Metode de obținere a membranelor lichide

 Există trei tipuri principale de procedee:


 obținerea membranei lichide prin emulsionare
 înglobarea solventului în porii unui material
polimer hidrofob, sau în interiorul unui material
fibros
 utilizarea unor echipamente de extracție de
construcție specială - pertractoare

Powerpoint Templates

3
27-Apr-17

Tipuri de membrane lichide

Powerpoint Templates

Membrană lichidă obţinută prin emulsionare (ELM)

Membrană lichidă obținută prin emulsionare (ELM):


Prepararea emulsiei (1), tratarea fazei inițiale cu
emulsie (2); agitarea amestecului emulsie-soluție
inițială (3). R, soluția finală (acceptoare); F,soluția
inițială, (donoare); S, membrana lichidă

a b
Emulsie obținută la: (a) 4000 rpm and (b) 8000 rpm

Powerpoint Templates 162

4
27-Apr-17

Membrană lichidă obţinută prin înglobare (SLM)

a) b) c)

Membrane lichide obținute prin includere: a) membrană


lichidă inclusă în pereți microporoși; b) membrană
lichidă inclusă în pereții microporoși ai unui contactor cu
fibre goale; c) membrană lichidă între două filme
neporoase

Powerpoint Templates 163

Membrane lichide libere

Membrană lichidă liberă (BLM)


a – în formă de U, b – cu cilindri
concentrici

a b

Membrane lichide libere: a − membrană lichidă liberă stratificată, b − cu contactarea fazelor


realizată de un disc rotativ, c − cu contactarea fazelor realizată în film, d −cu ambele interfețe
imobilizate în pereți microporoși; F − soluția inițială, R − soluția finală (de reextracție), M − faza
membranară, HF − fibre goale microporoase
Powerpoint Templates 164

5
27-Apr-17

Echipamente de pertracţie

Instalaţie pentru obţinerea unei


membrane prin emulsionare
ET – tanc pentru emulsionare, P – pompe, S – racord
pentru colectare probe, ST – vas de depozitare, M –
motor

Powerpoint Templates 165

Echipamente de pertracţie pentru membrane lichide


incluse în matrici/membrane polimere
Membrana suport (suportul poros):
• membrane polimerice
• membrane anorganice
• membrane polimerice:
– acetat de celuloza
– poliamide
– polisulfone
– alti polimeri
• membrane anorganice:
– ceramice (pe bază de oxizi de Al si Zr – cele mai utilizate)
– din sticla
– metalice

Powerpoint Templates 166

6
27-Apr-17

Echipamente de pertracţie pentru SLM

Membrane plane - instalaţii de laborator

Membrane tip:
• fibra goala (fibra tubulara) (hollow fiber)
• modul spirala - instalatii industriale - instalatii industriale

Powerpoint Templates 167

Echipamente de pertracţie pentru SLM

Pertractor cu membrana fibroasă în sistem de


curgere în curent încrucişat

Membrană lichidă inclusă într-un


modul spiralat
(a) Vedere de sus a canalelor spiralate în suportul
(b) de PTFE
1 – suport de aluminiu, 2 – suport de PTFE,
Membrană lichidă inclusă în membrană tip fibre 3 – membrana lichidă

goale - „hollow fiber


Powerpoint Templates 168

7
27-Apr-17

Echipamente de pertracţie pentru membrane


lichide libere

Echipament de pertracţie în forma de H:


compartimente (1,2), soluţia de alimentare (3), soluţia de
reextracţie (4), membrana lichidă (5), agitatoare (6), Schema pertractorului cu discuri
orificii pentru colectarea probelor (7, 8, 9) rotative
F-fază de alimentare, R-fază de reextracţie, M-membrană;
•carcasă ; 2- pereţi între celule, 3- discuri hidrofile,
4- ax rotativ

Powerpoint Templates 169

Separarea cu ajutorul membranelor lichide


PERTRACȚIA, respectiv extracția și transportul prin membrane lichide,
face parte din tehnicile aplicate pentru separarea unor produse
naturale și reprezintă o dezvoltare și îmbunătățire a procesului de
extracție reactivă.

Principiul metodei constă în transferul solutului între două faze F și R,


între care există o diferență de proprietate, prin intermediul unui strat
de solvent organic (faza membranară-S) interpus între soluțiile
apoase.

c d
Transferul de masă în celule-echipamente de extracție:
(a) tub tip U (transferul Schulmann)
(b) cu separare cu un perete vertical
(c) cu separare cu un perete cilindric
Powerpoint
(d) cu separare cu un Templates
cilindru inelar rotativ

8
27-Apr-17

Mecanismul transportului prin membrane lichide

a b

Mecanismul pertracției cuplat cu mecanismul extracției în faza membranei


S - solut, C - agent purtător; a –extracție fizică, b-extracție reactivă

Powerpoint Templates

Mecanismul general al pertracției

Soluție apoasă Membrana lichidă Soluție apoasă


inițială finală
A

A-Solut

A - Agent purtător

Mecanismul general al pertracției presupune parcurgerea următoarelor etape:


1. Extracția fizică sau reactivă a solutului la interfața de separare (1) dintre faza apoasă inițială și
membrana lichidă.
2. Difuzia solutului sau a complexului format în urma reacției interfaciale dintre solut și agentul
purtător dinspre interfața (1) către interfața (2), prin membrana lichidă
3. Reextracția solutului la interfața de separare (2) dintre solventul organic și faza apoasă finală, cu
Powerpoint
regenerarea solventului și a agentului purtător. Templates

9
27-Apr-17

Mecanismele de transport prin membrane lichide pot fi împărțite în


două grupe principale:
 transport simplu, nefacilitat (figura a, b)
 transport facilitat (figura c-e)

Mecanismul transferului de
masă în membrane lichide
A - solut, C - agent purtător,
B, D - specii ionice,
F - faza apoasă inițială,
M - membrană lichidă,
R - faza apoasă finală

Powerpoint Templates 173

Agenți de extracție utilizați în pertracția facilitată:


 amine,
 derivați organofosforici,
 schimbători de ioni,
 eteri coroană,
 chelați,
 lichide ionice, etc.

Principalele caracteristici ale unui agent purtător eficient:


• cinetică rapidă a formării și descompunerii complexului la interfețele
cu membrana lichidă
• lipsa reacțiilor secundare, a reacțiilor ireversibile sau de degradare
• să nu co-extragă apa, ceea ce ar determina diluarea fazei de
reextracție
• solubilitate mică în faza apoasă, pentru a împiedica pierderile
• toxicitate redusă pentru biomasă, în special pentru produsele
biologice
• preț rezonabil, în special pentru aplicații industriale.
Powerpoint Templates 174

10
27-Apr-17

Aplicații ale pertracției facilitate


Separarea unor produși de biosinteză, cum ar fi:

 Antibiotice
 obținerea acidului 6-aminopenicilanic
 extracția unor antibiotice beta-lactamice
 cefalosporine
 separarea selectivă a penicilinei G de acidul fenilacetic
 separarea selectivă a penicilinei V de acidul fenoxiacetic
 Aminoacizi, cu caracter
- acid: acizii L-aspartic şi L-glutamic,
- neutru: L-cisteină, L-triptofan, L-glicină şi L-alanină
- bazic: L-histidina, L-lizina şi L-arginina
 Vitamine
-vitamina C și vitamina B9
 Acizi carboxilici
acizii formic, acetic, propionic, n-butiric, lactic, citric
Powerpoint Templates

Separarea acizilor carboxilici


soluţie iniţială
Fluxurilor masice
soluţie finală extrase și reextrase
Q
ni = (C0 − C F )
soluţie soluţie A
epuizată concentrată
Q
nf = Cs
solvent organic
A
Echipamentul experimental pentru
Factorul de permeabilitate
separarea prin pertracţie
al solutului:
Condiţii experimentale naf
- membrana lichidă: diclormetan P=
- agent de extracţie: Amberlite LA-2, 20 - 80 g/l
nai
- modificator de fază: 1-octanol, 0 - 20 % vol.
- debit volumic: 2,1 l/h
- turaţie: 500 rpm
- corectarea pH-ului: 4% H2SO4, 4% NaOH
- dozarea: spectrofotometrie la 266 nm /HPLC
Powerpoint Templates

11
27-Apr-17

Pertracţia selectivă a acizilor carboxilici obţinuţi


prin fermentația citrică
Factori de selectivitate:

 pentru separarea acidului malic și succinic de acidul citric: na + na


S= f.malic.ac id f.succinic .acid

na f.citric.a cid

na
 pentru separarea acidului malic de acidul succinic: S1 = f.malic.acid

na f.succinic.acid

Influența pH-ului fazelor apoase asupra factorului de selectivitate pentru acizii


rezultați la fermentația citrică
Powerpoint Templates

PERTRACȚIA ACIDULUI FOLIC

CF CFM CM
(10) CMS
CMF
CS

F M S

Profilul concentraţiei acidului folic în sistemul de pertracţie (F - faza apoasă iniţială; M -


membrana lichidă; S - faza apoasă finală)

Powerpoint Templates

12
27-Apr-17

STUDIUL PERTRACȚIEI ACIDULUI FOLIC


1,0
0,12

n, moli/m h
P

2
0,09 0,8
ni
nf
0,06 P
0,6

0,03

0,4
2 4 6
pH-ul fazei apoase initiale

Influenţa valorii pH-ului fazei apoase iniţiale asupra fluxurilor masice şi asupra factorului
de permeabilitate ale acidului folic (pHf = 10, conc. Amberlite LA-2 = 80 g/l, turaţia = 500
rpm)

• pH = 3
R(COOH)2 (ap) + 2 Q (o) ↔ R(COOH)2Q2 (o)
• pH = 5,2
R(COOH)2 (ap) + Q (o) ↔ R(COOH)2Q (o)
Powerpoint Templates

Separarea prin pertracţie a alcaloizilor

Condiţii experimentale:
- membrana lichidă: n-heptan,
- soluție apoasă finală: H3PO4 pH = 2,
- soluție aposă inițială: extract apos de
Mac galben pH = 9

Echipament experimental pentru pertracția


selectivă a glaucinei
1-pertractor, 2-extractor (2a-vas de extracție, 2b-sita
fină), 3-plita magnetică, 4-preaplin

Variația concentrației alcaloizilor aporfinici în


faza apoasă finală

Randamentul de separare a alcaloizilor aporfinici din materialul solid de Mac


Powerpoint Templates 180
galben (parți aeriene) de 88,7%, dintre care 78,6% reprezentând glaucina.

13
27-Apr-17

Separarea glucidelor prin membrane lichide

Separarea zaharurilor: relativ dificilă şi costisitoare

• Metoda cea mai utilizată: cromatografia:


– proces discontinuu;
– instalatii costisitoare;
– productivitate scazuta;
– randament scăzut în produsul dorit

 Metode care se bazează pe afinitatea chimică a


zaharurilor(capacitatea acestora de a forma complecşi
cu anumite substanţe)
- Electrodializa
- Schimbul ionic
- Membrane lichide
Powerpoint Templates 181

Studii privind separarea monozaharidelor prin membrane


lichide utilizând ca agent purtător acidul fenilboronic în
prezenţa unei sari cuaternare de amoniu (clorura de
trimetiloctilamoniu).

• Viteza de transport este mai mare pentru fructoză decât


pentru galactoză şi glucoză, făcându-se astfel posibilă
separarea lor.

• Dezavantaj major: solubilitatea ridicată în apa a acidului


fenilboronic (pierderi de agent de extracţie în faza
apoasa, distrugerea fazei de membrana)

Powerpoint Templates 182

14
27-Apr-17

Studii cu SML (membrane plate şi de tip fibră tubulară)


impregnate cu acid 4-[8-(2-nitrofenoxi)octiloxicarbonil] benzeneboronic
drept carrier, dizolvat in 2-nitrofeniloctileter.

Transport prin membrane lichide imobilizate pe fibre tubulare


Soluţia uniţială: solutie 0,3M glucoza + 0,3 M fructoza

Powerpoint Templates 183

Aplicatii practice ale extractiei cu membrane

Majoritatea aplicaţiilor actuale sunt:


– la scară de laborator;
– la scară pilot industrial.

Avantajele extracţiei cu membrane:


– selectivitate mare pentru componenţii urmăriţi;
– capacitate de a realiza purificări avansate;
– realizarea unor coeficienţi mari de transfer;
– furnizarea de suprafeţe mari de transfer (aparate
compacte);
– timpi de contact reduşi (la operarea discontinuă);
– posibilitatea recirculării unor substanţe utilizate.

Powerpoint Templates 184

15
27-Apr-17

Aplicaţii practice ale extractiei cu membrane

Dezavantaje:
 instabilitatea ML;
consumuri energetice mari pentru obţinerea şi
ulterior spargerea MLE;
construcţie dificilă a modulelor de extracţie
(în special în cazul MLIS);
probleme cu stocarea şi transportul emulsiilor
(reologie complexă).

Powerpoint Templates 185

SEPARAREA CU AJUTORUL
SCHIMBĂTORILOR DE IONI

Powerpoint Templates 186

16
27-Apr-17

SEPARAREA CU AJUTORUL
SCHIMBATORILOR DE IONI

Schimbul ionic este definit ca o substituţie a unui ion legat de o matrice


inertă cu un alt ion prin desfacerea unei legături ionice şi formarea unei
noi legături ionice, fără alte modificări structurale semnificative.

• Reacţie de dublu schimb - poate avea loc în


sisteme eterogene

R-H+ + M+X- R-M+ + H+X-

R+OH - + M+X- R+X- + M+OH-

Powerpoint Templates

Clasificarea schimbătorilor de ioni


 proveniență: - naturali
- sintetici
 specia ionică schimbată: - cationiti
- anioniti
- amfoterici
 starea de agregare: - solizi
- geluri
- lichizi
 structura chimică: - anorganici
- organici
- rășini schimbătoare de ioni

 structura chimică a grupării active: cationiti carboxilici, sulfonici,


aminici etc.

 caracterul acido - bazic: - cationiti slab sau puternic acizi


- anioniti
Powerpoint slab sau puternic bazici
Templates

17
27-Apr-17

SEPARAREA CU AJUTORUL
SCHIMBATORILOR DE IONI
- Schimbători de ioni naturali

Alumino-silicați (Al2SiO5): zeoliti


Lignina

- Schimbători de ioni sintetici

Polistiren sulfonat

Powerpoint Templates 189

Aplicații
1. Dedurizarea si demineralizarea apelor industriale (retinerea cationilor Ca2+, Mg2+, a anionilor HCO3-
, SO42-, SiO32-). (alimentarea cazanelor, a circuitelor primare ale reactoarelor, ca ape tehnologice
pentru industria chimica, textila, a hartiei, la prepararea unor bauturi alcoolice si nealcoolice).
2. Separarea si recuperarea unor ioni din solutiile diluate de electroliti, aplicata la recuperarea unor
metale, a unor metale rare sau radioactive (germaniu, uraniu), la regenerarea solutiilor utilizate in
galvanotehnica (solutii de nichelare, cromare, decapare), la izolarea si recuperarea compusilor
toxici din apele reziduale, la decontaminarea apelor reziduale din industria combustibilor nucleari.
3. Industria chimică:
- purificarea avansata a reactivilor anorganici si organici, a solventilor, prepararea acizilor si
bazelor libere din sarurile lor
- procese catalitice: alchilari, esterificari,hidratarea olefinelor, suporturi pentru catalizatori
4. Industria farmaceutică: separarea antibioticelor, acizilor carboxilici, aminoacizilor, vitaminelor,
alcaloizilor, hormonilor, purificarea solutiilor.
5. Industria alimentară:
- industria zaharului (purificarea melasei, a solutiilor de zahar, recuperarea zaharului)
- purificarea solutiilor de glucoza, glicerinei, fenolilor, gelatinelor
- separarea acizilor carboxilici (acid lactic, citric, tartric), aminoacizilor, vitaminelor
- innobilarea vinurilor si a sucurilor de fructe.
6. Tehnica de laborator: analize calitative si cantitative, separari analitice ale izotopilor, aminoacizilor,
metalelor etc., purificarea solutiilor, prepararea reactivilor puri.
7. Determinări biologice: dozari si purificari de componenti ai sangelui, ai plasmei si ai altor lichide
biologice.
8. Practica terapeutică: tratamentul hiperaciditatii, ameliorarea regimului alimentar fara sare,
mentinerea calitatii sangelui utilizat in transfuzii, sterilizare, efectuarea unor analize etc.

Powerpoint Templates

18
27-Apr-17

Schimbători de ioni anorganici


 Posedă o structură de tip alumino - silicat, dar pot fi
întâlnite și structuri diferite (fosfo -molibdenica,
heteropoliacida).
 Pot fi fiind naturali sau sintetici.
 Structura ioniților minerali poate fi cristalină sau
amorfă.
 Sunt în principal cationiți.
 Au o capacitate de schimb redusă.

Powerpoint Templates

Schimbatori de ioni anorganici naturali


 Glauconit: alumino - silicat care contine diferiti oxizi metalici in proportii variabile
Glauconitul este primul cationit folosit la dedurizarea apelor, schimband cu usurinta cationul
K+, din structura sa, cu Mg2+ si Ca2+. Datorita provenientei sale naturale, ionitul este
saturat cu ionii Ca2+ si Mg2+, ceea ce impune tratarea sa preliminara cu o sol. de NaCl
pentru introducerea ionului Na+ in retea.

 Zeoliti: alumino - silicati hidratati, fiind primele materiale minerale folosite in schimbul
ionic.
Structura generala: MeO.Al2O3.nSiO2.mH2O (Me: Na+, K+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mg2+, Mn2+)
Structura cristalina, sub forma unor retele tridimensionale ce prezinta cavitati in care
difuzeaza si este retinuta apa. Acest fenomen permite adsorbtia unor cantitati apreciabile
din solutiile de electroliti, favorizand schimbul cationilor.
Zeolitii reprezinta cationiti extrem de selectivi, deoarece, datorita dimensiunii canalelor din
retea, permit difuzia anumitor ioni din solutie. De asemenea, zeolitii pot retine diferite
molecule: NH3, H2S, CO2, SiCl4, I2, Br2, C2H5OH
Ex. In functie de structura retelei cristaline, ca si de continutul in Na2O, Al2O3 si SiO2, sunt
analcit, philipsit, harmoton, mordenit, chabazit, fiecare retinand preferential anumiti
cationi sau molecule.

 Montmorillonitul: mineral cu structura cristalina stratificata, formata din straturi de


Al2O3 si SiO2 unite prin cationii Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Aceasta structura permite marirea
volumului, datorita difuziei apei intre straturile retelei cristaline. Din acest motiv,
montmorillonitul se utilizeaza ca absorbant in industria alimentara, farmaceutica,
cosmetica, la rafinarea uleiurilor, la obtinerea sapunurilor, decolorare (pamanturi
decolorante).
Powerpoint Templates

19
27-Apr-17

Schimbători de ioni organici


 Cărbuni: carbunii de pamint tineri, turbele si unele varietati de lignit, manifesta
capacitate de schimb ionic, ca rezultat al prezentei grupelor active -COOH si -OH
fenolic. Aceste materiale pot retine unii cationi din solutiile de electroliti, eliberind
protoni. Astfel, retin cationii Ca2+, Mg2+, Fe2+ din sarurile cu acizii slabi, proces
aplicat la dedurizarea apelor. Capacitatea de schimb ionic poate fi modificata
semnificativ prin tratamente chimice specifice.

 Cărbuni modificati chimic: sint obtinuti prin oxidare cu HNO3, H2SO4, SO3 etc.,
in scopul cresterii numarului grupelor -COOH si -OH fenolic. Acesti ioniti retin
selectiv cationii bivalenti din solutii foarte diluate si cu un continut ridicat din alti
cationi (de exemplu, Ca2+ aflat intr-un raport masic de 1/150 - 200.000 cu alti
cationi bi- si trivalenti intr-o solutie).

 Schimbători de ioni cu structura celulozica: celuloza si lignina nu poseda


capacitate de schimb ionic. Insa, prin introducerea in structura acestor compusi a
unor grupari polare, se obtine o gama larga de ioniti cu aplicatii diverse.
 Prin modificarea chimica a ligninei, cu obtinerea acizilor lignin - sulfonici,
aceasta poate retine cationii, fiind utilizata pentru purificarea apelor reziduale din
industria nucleara.

 Schimbători de ioni pe baza de dextran: dextranul, un polizaharid, poate deveni


un ionit prin tratamente chimice care urmaresc reticularea sa (agentul de
reticulare este epiclorhidrina) si introducerea unor grupari active. Ionitii rezultati
poarta denumirea generica de Sephadex si retin atit cationii, cit si anionii.
Powerpoint Templates

Rășini schimbătoare de ioni


 Rășinile schimbătoare de ioni sunt compusi macromoleculari sintetici
care conțin grupări polare ionizabile ce favorizează schimbul ionic.
Rășinile schimbătoare de ioni pot fi sub formă de particule solide sau
geluri.
 Datorită structurii tridimensionale, rășinile solide permit difuzia internă a
ionilor din soluția unui electrolit, proces facilitat de caracterul hidrofil al
acestor ioniți (la contactul cu apa, apare fenomenul de umflare al
răsinii). Pătrunderea apei accelerează difuzia ionilor în interiorul
particulei de rășină.
 Rășinile sintetice au forma unor granule cu dimensiuni cuprinse între
0,02 - 1,5 mm, fiind obținute prin policondensarea sau polimerizarea și
grefarea pe structura matriceală a polimerului de bază a grupărilor
funcționale. Capacitatea de schimb ionic este marita prin cresterea
numarului de grupari polare, insa aceasta poate cauza accentuarea
tendintei de dizolvare a rasinii in apa sau ingreunarea elutiei.
 Rășinile sub formă de gel nu posedă o porozitate reala, ionii difuzând
prin structura gelului catre centrii de schimb ionic. Pentru aceste rășini
se definește o porozitate aparenta, determinata de distantele
intermoleculare si care nu depaseste 40 Å.
Powerpoint Templates

20
27-Apr-17

Metode de obținere a rășinilor


schimbătoare de ioni
1. Rășini schimbătoare de ioni cationiți
a. policondensarea formaldehidei cu acizi fenolsulfonici
(sulfocationiti) sau fenolcarboxilici (carbocationiti).

Sulfocationiții conțin în structură grupări -SO3H și grupări -OH fenolice:


OH OH

CH2
CH2 CH2 CH2

CH2 OH CH2
SO3H

Cationiții slab acizi conțin grupări -COOH și, eventual, -OH fenolic
OCH2COOH OCH2COOH OH

CH2 CH2 CH2

CH2 CH2 CH2


Powerpoint Templates

Metode de obținere a rășinilor


schimbătoare de ioni
b. polimerizarea stirenului, a acidului metacrilic, sau copolimerizarea
acestora cu divinilbenzenul.
 Monomerii acestor rășini pot conține gruparile polare -SO3H, -COOH,
fosforice, sau acestea sunt grefate pe matricea obținută prin polimerizare
(copolimerizare):
CH CH2

SO3H

CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH2

HO3S

SO3H SO3H

CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH2

HO3S
SO3H SO3H
CH CH2

Copolimer stiren - divinilbenzen


Powerpoint Templates

21
27-Apr-17

Etapele procesului de separare


prin schimb ionic
Separarea prin schimb ionic este o operație care constă
într-o succesiune de 4 - 6 etape:
o reținerea ionilor din solutia supusă separării
o eluția ionilor retinuți, pentru retrecerea lor în soluție
o spălarea schimbătorului de ioni, pentru îndepartarea
eluentului retinut fizic
o regenerarea schimbătorului de ioni
o spălarea schimbătorului de ioni regenerat
o afînarea stratului de schimbător de ioni (pentru rășini
depuse în strat fix).

Powerpoint Templates

Mecanismul separarii prin sorbție pe


schimbători de ioni

Etapele reținerii speciilor ionice


pe schimbătorii de ioni

solutie granula de schimbator de ioni

1
specie ionica
2 3

Powerpoint Templates 200

22
27-Apr-17

Mecanismul separării prin sorbție pe


schimbători de ioni

12
12 12

9 c

Concentra]ie, g/l
b
a

Concentra]ie, g/l
9 9
Concentra]ie, g/l

regim static si 6
6 6
regim static dinamic
3
3 3

regim dinamic 0
0 0
0 20 30 40 50 60 0 20 30 40 50 60
0 20 30 40 50 60
Timp, min Timp, min
Timp, min

Stabilirea naturii etapei limitative a unui proces de separare prin sorbtie pe


schimbători de ioni:
a - difuzia prin filmul de lichid este etapa limitativa
b - difuzia prin filmul de lichid nu este etapa limitativa
c - difuzia interna este etapa limitativa.

Powerpoint Templates

Eluția
 Regenerarea schimbătorilor de ioni, cu refacerea
structurii inițiale a acestora și retrecerea ionilor retinuti în
soluție, se realizează diferențiat:
 Cationiții se tratează cu soluții acide (HCl, H2SO4)
RM + HCl RH + MCl

 Anioniții se tratează cu soluții alcaline


RX + MOH ROH + MX

Există situații în care reacțiile de schimb ionic nu sunt reversibile, și


anume atunci cand din proces rezulta apa:
RH + MOH RM + H2O
ROH + HX RX + H2O
Regenerarea schimbatorilor de ioni se face și in aceste cazuri prin
Powerpoint
tratare cu agentii de regenerare Templatesanterior.
mentionati

23
27-Apr-17

Sisteme de operare la separarea prin sorbție pe


schimbători de ioni

 Sisteme: - discontinue
- continue

 Contactarea soluției supusă prelucrării cu rășina


schimbătoare de ioni se poate realiza prin:
- trecerea soluției peste stratul fix de rășină,
- fluidizarea rășinii

- circulația în contracurent a celor două faze.

 Instalația de separare poate fi alcătuită dintr-o


singura coloană cu schimbători de ioni sau dintr-o
baterie de astfel de coloane legate în serie.

Powerpoint Templates

1. Operarea în sistem continuu cu rășina în strat fix


 consta in circulatia continua a solutiei, de sus in jos, prin coloana cu rasina.
Acest sistem de operare este descris de urmatorul model matematic:
v s ∂C ∂C ρ ∂C
⋅ + =− v ⋅ i vS - viteza superficiala a solutiei prin stratul de rasina
φ ∂h ∂t φ ∂t
φ - fractia de goluri a stratului de rasina
C - concentratia speciei chimice retinute in solutia din exteriorul
particulei de rasina
∂Ci Ci - concentratia speciei chimice retinute la suprafata sau in
= K ⋅ (C − C * )
∂t interiorul particulei de rasina
h - pozitia in interiorul stratului de rasina
ρV - densitatea volumica a rasinii
K - coeficient global de transfer de masa.
 ecuatia continuitatii
 transferul de masa al speciei

Pe baza modelului matematic anterior se realizeaza proiectarea si


transpunerea la scara superioara a acestor procese de separare. Operarea
in conditii optime impune determinarea urmatoarelor marimi caracteristice:
- cantitatea de rasina, M
- diametrul coloanei, D, si inaltimea stratului de rasina, H
- durata procesului de sorbtie, T
- viteza de curgere a solutiei prin stratul de rasina.

Powerpoint Templates

24
27-Apr-17

2. Operarea cu rășina în strat fluidizat


Avantajele unei amestecari intense, respectiv o suprafata de contact
ridicata si accelerarea transferului de masa. In plus, in cazul
produselor de biosinteza, acest sistem permite retinerea
componentului util fara filtrarea prealabila a biomasei.

Comparativ cu stratul fix, dimensiunile particulelor de rasina pot fi mai


reduse (0,2 mm), deoarece nu apar probleme create de rezistenta
hidraulica a fazei solide.

Dezavantaje:
• antrenarea particulelor de rasina de dimensiuni reduse
• distrugerea mecanica a particulelor de rasina
• aparitia rezistentei hidraulice ridicate pentru straturile inalte de
rasina.
• timp de contact redus intre solutie si rasina.

Powerpoint Templates

Clasificarea utilajelor folosite în operarea în strat fluidizat


a. regimul de funcționare:
- discontinue
- continue
b. forma:
- cilindrice
- conice
- prismatice
c. sistemul de distribuție a agentului de fluidizare:
- aparate fara site: - cu difuzori
- cu insertii conice
- aparate cu site: - pulsatoare
- vibratoare
- mobile
- cu dispozitiv de prea-plin
Powerpoint Templates

25
27-Apr-17

Aparate conice, fara site, in care distributia agentului de


fluidizare se realizeaza prin difuzoare de constructie speciala

 Folosirea acestor aparate conice


conduce la o fluidizare mai Solutie de Solutie
uniforma, la o erodare mai redusa prelucrat epuizata
a particulelor de rasina (datorita
unei amestecari mai putin intense,
comparativ cu utilajele tip coloana),
la diminuarea fenomenului de Agent de
antrenare a granulelor de ionit. fluidizare

Rasina
 Absenta sitelor permite prelucrarea
lichidelor de fermentatie nefiltrate Aparat conic cu rășina în
sau opalescente (fara indepartarea strat fluidizat.
prealabila a proteinelor din lichidul
de fermentatie).

Powerpoint Templates

3. Operarea în contracurent

 Consta in circulatia continua in contracurent a


solutiei de prelucrat si a rasinii, sistem care
se aplica atit elutiei, cit si regenerarii
schimbatorilor de ioni.

 Utilajele folosite sunt orizontale, transportul


rasinii realizindu-se cu ajutorul unui
transportor cu palete.

Powerpoint Templates

26
27-Apr-17

Aplicații ale separarii prin sorbție pe


schimbători de ioni

 Separarea streptomicinei

HN NH2
C
HN
CH
O CH
HO O
H2 N HC NHCH3
CH
C HN OH
O=CH C OH HC OH
HN O
HO O HO CH
CH
CH
CH3
CH2 OH

Powerpoint Templates

Separarea streptomicinei

 Pentru separarea si purificarea antibioticului, lichidul de fermentatie,


filtrat, in prealabil, in scopul indepartarii biomasei si a proteinelor
coagulate dupa deproteinare, este trecut printr-o baterie de coloane
cu schimbatori de ioni.

 Separarea streptomicinei din filtrat se face prin sorbtie pe cationiti


carboxilici slab acizi in forma Na. Retinerea antibioticului este
posibila datorita disocierii sale in solutia apoasa, mecanismul
procesului de separare prin schimb ionic fiind descris de reactiile:
Str-NH2 + H2O Str-NH3+HO-

R-COO-Na+ + Str-NH3+HO- R-COO-H3N+-Str + NaOH

Powerpoint Templates

27
27-Apr-17

 Sorbtia se realizeaza intr-o baterie de coloane cu schimbatori de


cationi in strat fix (IRC-50, KB-4-P2), in utilajele (1) - (3), la un pH = 7
- 7,5, debitul filtratului fiind de 800 - 1200 l/h. Prima coloana din
baterie se considera saturata atunci cind concentratia antibioticului la
iesire este de circa 80% din concentratia sa din filtrat. Coloana se
izoleaza de baterie, iar rasina se supune elutiei si regenerarii.
 Elutia streptomicinei se realizeaza cu o solutie de 3-4% H2SO4 si
decurge conform mecanismului:
R-COO-H3N+-Str + 3/2 H2SO4 Str-NH2.3/2H2SO4 + R-COOH
filtrat
sol. H2SO4
apa +
formol
1 2 3 4 5 6

eluat
conditionare
ape Powerpoint Templates
spalare

Extracția prin micele inverse

Powerpoint Templates 213

28
27-Apr-17

Extracția prin micele inverse

Micele inverse: asociaţii sferice de molecule de compuşi


tensioactivi (surfactanţi) care încorporează un mediu apos şi
care se găsesc dispersate într-un solvent nepolar.

Micelă normală Micelă inversă

Powerpoint Templates 214

Extracția prin micele inverse

Structura şi proprietăţile micelelor inverse

 Compuşii tensioactivi (surfactanţi) = molecule amfifile constituite din:


– un „cap” polar hidrofil
– o „coadă” hidrofobă = o catenă hidrocarbonată

Structura unei molecule amfifile

Powerpoint Templates 215

29
27-Apr-17

Extracția prin micele inverse


Compuşii tensioactivi
 Se clasifică în funcţie de sarcina restului hidrofil rezultat
după disocierea în apă:
– compuşi tensioactivi neionici
– compuşi tensioactivi ionici:
• anionici,
• cationici,
• amfiionici.

 Compuşi tensioactivi trebuie să fie compatibili cu sistemele


biochimice în care acţionează.

 Numeroşi surfactanţi formează micele inverse în medii nepolare, cei mai


mulţi dintre ei necesitând însă şi prezenţa unui co-surfactant.
 Unul dintre puţinii surfactanţi care poate forma micele inverse fără
co-surfactant este bis(2-etilhexil) sulfosuccinatul de sodiu (AOT).
Powerpoint Templates 216

Clasificarea compuşilor tensioactivi


O
 Anionici S - +
O Na
O
dodecilsulfat de sodiu (SDS)

+
 Cationici N
Br-
bromură de cetilpirimidina
O
 Amfionici O
O OCH2CH2N(CH3)3+
P O-
O
O
dipalmitoilfosfatidilcolina (lecitina)

 Neionici O O OH
O O
Powerpoint
polioxietilen Templates
(4) lauril eter

30
27-Apr-17

Extracția prin micele inverse

Structura şi proprietăţile micelelor inverse

 Moleculele tind să se asocieze sferic, cu


catenele formând un miez interior, nepolar,
înconjurat de o suprafaţă exterioară alcătuită
din capetele polare = micelă normală
(microemulsie de tip U/A).

 În contact cu apa, părţile hidrofobe ale


surfactantului tind să se asocieze astfel încât
contactul cu apa să fie minim.

Powerpoint Templates 218

Extracția prin micele inverse

Structura şi proprietăţile micelelor inverse


 Moleculele se asociază într-un agregat
sferic în care miezul este format din
capetele polare şi suprafaţa externă din
catenele hidrofobe, agregat numit micelă
inversă (microemulsie de tip A/U).

 Spre deosebire de
micelele normale, mărimea
micelelor inverse creşte
liniar cu cantitatea de apă
adăugată în sistem.

Powerpoint Templates 219

31
27-Apr-17

Agregate supramoleculare de surfactanţi


Micele normale Cilindrică
Unimer
Sferică

Micele inverse
Faza hexagonală inversă Lamela bistratificată (plană)

4 nm

Cilindri interconectaţi Fază lamelară spaţială

Powerpoint Templates

Extracția prin micele inverse

Concentrația critică a micelelor

CMC

14
σ12 • Dacă concentrația
10 surfactanților < CCM sunt
8 prezenți doar unimeri
6
CCM • Dacă concentrația
4
2 surfactanților este > CCM sunt
0
Concentrația surfactantului
prezente micele în echilibru cu
0 1
unimeri
Variația tensiunii superficiale a apei cu
concentrația surfactanților
Powerpoint Templates

32
27-Apr-17

Solubilizarea prin micele inverse


• Transferul spontan al unui compus insolubil
în solvent în soluție ca urmare a încorporării
acestuia în miceliile de compuși tensioactivi

Micelă normală Micele inverse


Compus nepolar Compus polar

Compus amfifilic

Powerpoint Templates

 Solubilitatea unui compus slab solubil crește ca


rezultat al includerii în micele.

14
12
Solubilitate

10
8
6
CMC
4
2
0
Concentratia
0 compusului tensioactiv
1

Powerpoint Templates

33
27-Apr-17

Alegerea compușilor tensioactivi


- Selectarea tipului de compus tensioactiv: anionic, cationic,
amfoteric, neionic
- Selectarea compusului tensioactiv sau perechii de compuși
cu solubiliatea optimă pentru aplicația dorită
- În general compușii tensioactivi:
- anionicii sunt ușor solubili în apă și greu solubili în
uleiuri
- cationici și amfoterici sunt ușor solubili în apă
- neionici: solubilitatea poate fi determinata prin HLB

Powerpoint Templates 225

Determinarea HLB
HLB = Balanța Hidrofil-Lipofil

H.L.B. = Σa +nb +7
Σ este numărul de grup al părţii hidrofile a moleculei,
b numărul de grup al radicalilor CH2– sau –CH3–
n este numărul atomilor de carbon din moleculă

HLB exte un indicator al solubilității surfactantului și se calculează


doar pentru surfactanții neionici.

Substanţele cu valoare HLB mai mică decât 10 caracterizează


substanţe cu caracter predominant lipofil, mai uşor solubile în lichide
nepolare (uleiuri), iar valori peste 10 indică un caracter hidrofil al
substanţei, care va fi mai uşor solubilă în apă.

Powerpoint Templates 226

34
27-Apr-17

Extracția prin micele inverse


Structura şi proprietăţile micelelor inverse
Interacţiunea dintre micelele inverse şi apă prezintă o importanţă
deosebită. Datorită miezului polar ele pot îngloba apa, „dizolvând-
o” în solvenţii organici nepolari.

• Raportul molar apă – surfactant (w0) influenţează puternic


proprietăţile micelelor inverse.

• Apa din interiorul micelei inverse este parţial legată de capetele


hidrofile ale surfactantului; numai peste anumite valori w0 aceasta
se comportă ca şi apa liberă.

Exemplu: – în micelele inverse formate de AOT:


• până la w0 = 6 ÷ 8 apa este legată de capetele hidrofile ale
surfactantului;
• la valori w0 > 6 ÷ 8 apa se comportă ca şi apa liberă

Powerpoint Templates 227

Structura şi proprietăţile micelelor inverse

Proprietăţile apei înglobate în micele inverse:


a – schema unei micele inverse de AOT;
b – variaţia proprietăţilor fizice ale apei în micele inverse

Powerpoint Templates 228

35
27-Apr-17

Extracția prin micele inverse


Mecanismul extracţiei prin micele inverse

Powerpoint Templates 229

Extracția prin micele inverse

Mecanisme posibile de transfer


a solutului între micelele inverse:
(a) fuziunea tranzitorie a două
micele inverse ;
(b) difuziunea moleculelor solutului
prin stratul dublu de surfactant
format la punctul de contact dintre
două micele inverse care nu
fuzionează ;
(c) migrarea solutului prin faza
organică dintre două micele inverse.

Powerpoint Templates 230

36
27-Apr-17

Factorii care influenţează transferul


biomoleculelor în micelele inverse

 Principalii factori care influenţează repartiţia


biomoleculelor între faza apoasă externă şi faza apoasă
internă din micelele inverse:
 pH-ul,

 tăria ionică,

 tipul electrolitului din faza apoasă,

 tipul şi natura surfactantului,

 tipul solventului organic

 caracterul hidrofob sau hidrofil al moleculei extrase

 temperatura.

Powerpoint Templates 231

Extracția prin micele inverse

Prin modificarea controlată a pH-ului şi a tăriei ionice se poate


realiza separarea unor proteine în funcţie de mărimea acestora

a b

Efectul pH-ului şi al tăriei ionice a soluţiei asupra solubilizării unor


biomolecule: ( ) – citocrom C; ( ) – lizozima; (Δ) – ribonucleaza A;
a – sistem AOT – izooctan cu 0,1 M KCl;
b – sistem AOT – izooctan fără control de pH

Powerpoint Templates 232

37
27-Apr-17

Reextracţia din micele inverse

Reextracţia (extracţia inversă) = operaţia prin


care biomoleculele înglobate în microfaza apoasă
internă din micelele inverse sunt trecute din nou în
volumul unei faze apoase.

Powerpoint Templates 233

Reextracţia din micele inverse

Este un proces lent, ca efect al rezistenței


interfaciale ridicate.

Reextracția dificil de realizat fără pierderea


semnificativă a activităţii bioprodusului separat,
fiind unul dintre principalele impedimente care
nu au permis deocamdată implementarea
extracţiei cu micele inverse la nivel industrial.

Powerpoint Templates 234

38
27-Apr-17

Extracția prin micele inverse

Pentru reextracţia proteinelor din faza de micelă inversă


au fost studiate şi propuse mai multe procedee:
• modificarea pH-ului
• modificarea temperaturii
• utilizarea unor particule adsorbante de silice care reţin
proteinele, apa şi compuşii tensioactivi din faza micelelor
inverse
• utilizarea zeoliţilor pentru deshidratarea fazei de micele
inverse
• distrugerea fazei de micele inverse şi eliberarea proteinelor
prin adăugarea unor cantităţi ridicate de solvent organic
(acetat de etil)
• adăugarea unor soluţii care conţin ioni de Ca2+ (CaCl2) sau
K+ (KCl),care înlocuiesc ionii Na+ din structura surfactantului
şi formează un complex hidrofob cu acesta
Powerpoint Templates 235

Extracția prin micele inverse

Temperatura influenţează proprietăţile fizico-chimice


ale micelelor inverse și are un rol important în special
în procesele de reextracţie a biomoleculelor.
 Eficienţa reextracţiei poate fi îmbunătăţită prin creşterea temperaturii

 Mărirea temperaturii duce la creşterea raportului w0, în final


ajungându-se la distrugerea micelelor inverse, cu formarea unei faze
apoase distincte în care sunt concentrate majoritatea biomoleculelor
extrase. Această fază este separată apoi prin centrifugare.
 La creşterea temperaturii se produce inactivarea termică a
enzimelor;
 Efectul temperaturii depinde de structura compusului reextras și
trebuie corelat cu labilitatea termică a acestuia.
Powerpoint Templates 236

39
27-Apr-17

Extracția prin micele inverse

Comparativ cu alte metodalități (modificarea pH-ului), reextracţia


prin modificarea temperaturii este deocamdată cea mai eficientă
modalitate de recuperare a biomoleculelor.

Valorile comparative ale activității finale a amilazei separată prin micele


inverse și reextrasă cu și fără modificarea temperaturii

Powerpoint Templates 237

Extracția prin micele inverse

Aplicaţii ale extracţiei prin micele inverse

Extracţia prin micele inverse este utilizată pentru


recuperarea unor produse de biosinteză intra- şi
extracelulare:
– proteine,
– peptide,
– acizi nucleici,
– acizi organici,
– antibiotice,
– steroizi.
 Utilizarea extracţiei prin micele inverse în sisteme
de separare cuplate cu tehnicile membranare.
Powerpoint Templates 238

40
27-Apr-17

Extracția prin micele inverse

Tehnici combinate de separare prin micele inverse

 Membranele solide pot fi utilizate pentru:


• imobilizarea unei interfețe între două lichide diferite
• interpunerea unui strat de solvet organic între două solușii apoase.

 Comparativ cu materialele solide folosite în sistemele de extracție prin SLM,


porii acestor membrane trebuie să fie suficient de largi pentru a permite difuzia
proteinelor și enzimelor din soluția inițială
Powerpoint în faza micelelor inverse.
Templates 239

Factorii care influenţează eficiența extracției în


sistemele combinate

 Stabilitatea și localizarea interfeței dintre faza apoasă și faza micelelor


inverse depinde semnificativ de diferența de presiune dintre faze.
 Un alt factor care afectează eficiența acestor sisteme de separare il
reprezintă depunerea pe suprafața membranei a unor compuși insolubili.

Influența diferenței de presiune, ∆P, dintre faze Efectul acumulării compușilor insolubili asupra
asupra coeficientului total de transfer al enzimei concentrației solutului în faza organică, Co

Powerpoint Templates 240

41
27-Apr-17

Extracția prin micele inverse

Procesul de extracţie cu micele inverse - limitări:


– dificultatea reextracţiei proteinelor în faza apoasă,
– imposibilitatea reutilizării micelelor inverse datorită
pierderilor importante de surfactant în faza apoasă,
– prezenţa în soluţiile apoase reale rezultate la
dezagregarea masei celulare, a unor compuşi
impurificatori (acizi nucleici, zaharuri, peptide etc.) a
căror comportare este puţin cunoscută.

Powerpoint Templates 241

Extracția în sisteme bifazice apoase

Powerpoint Templates 242

42
27-Apr-17

Extracția în sisteme bifazice apoase

Aplicabilitatea metodelor de extracție cu solvenți


este limitată în cazul moleculelor de natură proteică:
- moleculele proteice sunt polare
- solubilitate redusă în solvenți organici
- solvenții organici pot provoca denaturări ale moleculelor
proteice în timpul extracției

Pentru separarea prin extracţie lichid – lichid a


proteinelor, este necesar un sistem de extracție care să
conțină două faze apoase nemiscibile, între care se
realizează distribuția proteinelor.

Powerpoint Templates 243

Extracția în sisteme bifazice apoase

Aplicații ale sistemelor bifazice apoase

- separarea:
- proteine
- enzime
- acizi nucleici
-organite celulare

Powerpoint Templates 244

43
27-Apr-17

Extracția în sisteme bifazice apoase

1.Sisteme de extracție a moleculelor proteice


 Obținerea sistemele apoase bifazice (SAB) se
bazează pe:
– incompatibilitatea a doi polimeri hidrofili,
– incompatibilitatea dintre un polimer hidrofil şi
electroliți,
– termoseparare,
– extracția bazată pe afinitate.

Pentru separarea din faza apoasă a proteinelor prin extracţie lichid – lichid, este
necesar un solvent care:
– să aibă capacitate mare de solubilizare pentru proteine,
– să nu denatureze proteinele,
– să producă o tensiune interfacială
Powerpoint scăzută.
Templates 245

SAB frecvent utilizate


• Metoxi-polietilenglicol
• Polietilenglicol
Polipropilenglicol • Alcool polivinilic
• Fosfat de potasiu
• Sulfat de amoniu PPG • Polivinilpirolidonă
• Hidroxi-propildextran
• Dextran

• Fosfat de potasiu
• Sulfat de amoniu Polietilenglicol • Alcool polivinilic
• Polivinilpirolidonă
• Sulfat de magneziu PEG • Dextran
• Sulfat de sodiu

Alcool • Metilceluloză
polivinilic • Hidroxi-propildextran
• Dextran

• Metilceluloză
Polivinilpirolidonă • Hidroxi-propildextran
• Dextran

• Hidroxi-propildextran
Metilceluloza • Dextran

Etil- • Dextran
hidroxietilceluloză

Hidroxi- • Dextran
propildextran
Powerpoint Templates 246

44
27-Apr-17

Extracția în sisteme bifazice apoase

2. Mecanismul extracţiei moleculelor proteice în SAB

• Extracţia biopolimerilor = prin interacţiuni de tip van der Waals


între:
– molecula proteică şi polimerul hidrofil;
– grupările proteinelor, cu solubilizarea acestora într-o
anumită fază.

• Un sistem de extracţie este proiectat a.î.:


– proteina dorită să treacă în faza superioară (PEG, de ex.),
– materialul care trebuie îndepărtat, inclusiv celulele şi
resturile celulare, să treacă în faza inferioară (sare sau dextran).

Powerpoint Templates 247

Extracția în sisteme bifazice apoase

Diagrama de echilibru pentru un sistem (a) polimer-polimer si (b) polimer-sare

Powerpoint Templates 248

45
27-Apr-17

Extracția în sisteme bifazice apoase

Diagrame de echilibru PEG - Dextran

Powerpoint Templates 249

Extracția în sisteme bifazice apoase

Diagrama de echilibru PEG 4000 – Fosfat de potasiu

Powerpoint Templates 250

46
27-Apr-17

Extracția în sisteme bifazice apoase

Puterea de separare a unui sistem este caracterizată de:

- gradul de extracţie (Y)

- factorul de separare (F)

dependenţi de raportul volumelor fazelor (R) şi de


coeficientul de distribuţie (KN).

Powerpoint Templates 251

Extracția în sisteme bifazice apoase

Principalii factori care influenţează valoarea


constantei de distribuţie sunt:
– componenţii care formează cele două faze,
respectiv natura, concentraţia şi masa
moleculară a polimerilor,
– tipul şi concentraţia ionilor din sistem,
– pH-ul,
– temperatura,
– adaosul de alţi componenţi (de ex. agenţi
haotropici),
– concentraţia celulelor şi a resturilor celulare

Powerpoint Templates 252

47
27-Apr-17

Extracția în sisteme bifazice apoase

Interdependenţa dintre gradul de extracţie (Ysup), coeficientul de


distribuţie (KN) şi raportul volumic al fazelor (R)

Powerpoint Templates 253

Extracția în sisteme bifazice apoase

Factori care influențează extracția moleculelor proteice:


- natura polimerilor
- masa moleculară a polimerilor
- tăria ionică
- concentrația proteinelor
- valoarea pH-ului
- temperatura

Powerpoint Templates 254

48
27-Apr-17

Aplicații ale sistemelor bifazice


Majoritatea proceselor biotehnologice care utilizează
SAB se bazează pe sisteme PEG – sare, pentru
separarea şi purificarea:
 enzimelor,
 antigenului hepatitei B,
 interferonului,
 lactalbuminelor,
 lactoglobulinelor,
 hemoglobinei,
 altor proteine terapeutic active.

Powerpoint Templates 256

Separarea unor enzime prin SAB

Powerpoint Templates 257

49
27-Apr-17

Etapele procesul tehnologic de purificare a


proteinelor intracelulare:
– dezagregarea celulelor,
– adăugarea componenţilor SAB (PEG, dextran,
fosfat etc.)
– ajustarea pH-ului,
– amestecarea suspensiei pentru atingerea
echilibrului de faze.
– separarea fazelor = gravitaţional sau centrifugal
– concentrare si condiționare

Powerpoint Templates 258

Extracţia în SAB se realizează:


 în şarje (cel mai uzual)
 în flux continuu :
– extracţia în echicurent (a),
– extracţia în contracurent (c),
– extracţia în curent încrucişat (b).

F- alimentare
S – solvent
E- extract
R - rafinat

Powerpoint Templates 259

50
27-Apr-17

Practical strategy to ATPE process development and scale-up for the downstream
processing of biopharmaceuticals
(TP, top phase; BP, bottom phase; MW, molecular weight; KP, partition coefficient; MSB, mixer-
settler battery)
Powerpoint Templates 260

Recuperarea a polimerilor şi sărurilor utilizate în extracţia cu SAB

• Din fluxurile lipsite de fază solidă fosfatul poate fi recuperat prin


cristalizare la 6 °C.

• Pentru recircularea PEG s-a propus:


– extracţia cu cloroform,
– reextracţia salină a proteinelor din faza bogată în PEG, cu
formarea unei soluţii reciclabile de PEG liberă de proteină

• Separarea PEG de enzimele extrase:


– ultrafiltrarea, dializa, sau reţinerea enzimei pe un adsorbant
adecvat.

• Recircularea detergenţilor:
– extracţie cu alcooli alifatici inferiori

• Recuperarea sărurilor:
– exploatarea lacunelor de miscibilitate în sistemele ternare
apă –sare – alcooli alifatici Templates
Powerpoint inferior 261

51
27-Apr-17

Schematic diagram illustrating the behaviour of antibodies (IgG) and contaminant proteins (impurities) in a PEG–salt
ATPS and the strategies used to enhance the partitioning of antibodies towards the PEG-rich phase: addition of NaCl
(right) or decreasing the molecular weight (MW) of PEG (left).

Powerpoint Templates 263

Schematic diagram illustrating the principles of a temperature-separating ATPS.


(a) First, antibodies are partitioned to the EOPO-rich phase in the presence of a free ligand.
(b) This phase is then isolated and heated above the polymer cloud point (CP) temperature.
(c) A new ATPS is formed from which the antibodies can be easily recovered form the water-rich (upper) phase.

Powerpoint Templates 264

52
27-Apr-17

Obţinerea α-amilazei din Bacillus sp.:


Powerpoint bTemplates
a – procedeul convenţional; - procedeul prin extracţie în SAB
265

Extracţia în SAB avantaje si dezavantaje:


– consumuri energetice scăzute,
– investiţii minime,
– cheltuieli mari cu forţa de muncă
– cheltuieli mari cu materialele.
 Reducerea costurilor materialelor:
– alegerea corespunzătoare a rapoartelor volumice ale fazelor,
– introducerea de noi SAB,
– perfecţionarea proceselor de recuperare – recirculare.
 Reducerea duratei procesului:
– utilizarea separării centrifugale;
• obţinerea unor randamente superioare,
• obţinerea unor produse calitativ superioare, datorită absenţei
unei degradări proteolitice semnificative.

Powerpoint Templates 266

53
27-Apr-17

Powerpoint Templates 267

Extracția cu fluide supercritice

Fluidele supercritice:
Compuși ai căror temperatură și presiune sunt la valori mai mari de
valorile critice
 Caracteristici: - caracter nepolar
- capacitate de a solubiliza doar compușii
nepolari și slab polarizabili

 Extracție:
- parafine, eteri, esteri, lactone, gliceride
- uleiuri esențiale
- compuși de biosinteză
 Reacții chimice:
Aplicații - oxidare, sinteză, degradare utilizând apă supercritică
- reacții enzimatice
 Separare și purificare:
- izolarea unor compuși chirali
- analiza polimerilor și a compușilor hidrofobi
Powerpoint Templates 268

54
27-Apr-17

Extracția cu fluide supercritice

Starea supercritica

Powerpoint Templates 269

Extracția cu fluide supercritice

Starea supercritica

Powerpoint Templates 270

55
27-Apr-17

Extracția cu fluide supercritice


Comparativ cu solvenții lichizi, fluidele
supercritice prezintă:
– difuzivitate ridicată
– viscozitate scazută
– tensiune superficiala scazuta;
– constanta dielectrica joasa;
– densitate continuu variabila.

• Sistemele supercritice combină calitățile


lichidelor și gazelor, rezultând un fluid foarte
“elastic”, un solvent cu “geometrie variabilă”.
Powerpoint Templates 271

Extracția cu fluide supercritice


Parametrii punctului critic pentru o serie de compuși chimici

Powerpoint Templates 272

56
27-Apr-17

Extracția cu fluide supercritice


Solvenți supercritici

• Avantajele etenei si dioxidului de carbon:


– Tcr apropiata de T ambianta;
– Pcr nu prea ridicata;
– solubilitatea ridicata a multor substante in acesti doi solventi;
– selectivitate buna, care poate fi marita prin adaos de agenti de antrenare;
– accesibili si cu pret de cost relativ mic;
– mai putin toxici si periculosi decat alti solventi.

Powerpoint Templates 273

Extracția cu fluide supercritice


Diagrama de faze a CO2

În jurul punctului critic,


modificari mici ale P si T
conduc la variatii substantiale
ale densității.
• Puterea de solvatare -
solubilitatea creste cu
cresterea densității;
• Extractia = la densități mari;
• Separarea solutului = la
densități mici
Powerpoint Templates 274

57
27-Apr-17

Powerpoint Templates 279

Extracția cu fluide supercritice

Componentele unui proces de prelucrare a probelor bazat pe SFE

Powerpoint Templates 280

58
27-Apr-17

Extracția cu fluide supercritice


Sisteme de operare în extracția cu fluide supercritice

1. Extracție cu fluide supercritice într-un singur stadiu

Powerpoint Templates 281

Extracția cu fluide supercritice

2. Extracție cu fluide supercritice în mai multe stadii

Powerpoint Templates 282

59
27-Apr-17

Extracția cu fluide supercritice

3. Extracție continuă cu fluide supercritice în contracurent

Powerpoint Templates 283

Extracția cu fluide supercritice


Aplicații
 Extracție:
- parafine, eteri, esteri, lactone, gliceride
- uleiuri esențiale
- compuși de biosinteză ( acizi carboxilici cu masă moleculară
redusă, alcooli, antibiotice, vitamine liposolubile)
- extracția de compuși colorați și arome vegetale
- extracția cofeinei din boabele de cafea
 Reacții chimice:
- oxidare, sinteză, degradare utilizând apă supercritică
- reacții enzimatice
 Separare și purificare:
- izolarea unor compuși chirali
- analiza polimerilor și a compușilor hidrofobi

Powerpoint Templates 286

60
27-Apr-17

Exemple de aplicaţii analitice ale extracţiei cu fluide supercritice

Powerpoint Templates 287

Extracția cu fluide supercritice


Avantajele și dezavantajele
extracției cu fluide supercritice

Avantaje: - eficiență ridicată


- extracție la temperatură scăzută
- viscozitate redusă
- coeficienți de difuzie ai solutului ridicați
- absența toxicității
- regenerare ușoară
- preț de cost scăzut
- cantitate redusă de reziduuri

Dezavantaje: - capacitate de extracție redusă, mai ales pentru


compușii polari
- instalațiile de extracțiew trebuie să funcționeze la presiuni
ridicate și presupun echipamente de construcție specială
Powerpoint Templates 288

61
27-Apr-17

Decafeinarea boabelor de cafea

Powerpoint Templates 289

Instalatie de extractie a cafeinei in mai multe trepte

Powerpoint Templates 290

62
27-Apr-17

Indepartarea colesterolului din produse de origine animala

Powerpoint Templates 291

Extracția cu fluide supercritice


Instalatii industriale de extractie cu fluide supercritice

Powerpoint Templates 292

63
27-Apr-17

Extracția cu fluide supercritice

Powerpoint Templates 293

Extracția directă

Powerpoint Templates 294

64
27-Apr-17

Extracția directă

 Extracția directă = separarea produsului de


biosinteză pe măsură ce se formează

Denumiri:
 bioconversie extractivă
 separare in-situ sau ex-situ
 bioreactor cuplat cu separarea produsului
 separare continuă a produsului biosintetizat
 fermentație și separare simultană
 proces integrat de fermentație și separare

Powerpoint Templates 295

Extracția directă

Avantaje
 Creșterea productivității
 Randamente ridicate ale procesului
 Se elimină etapa de filtrare a masei celulare
 Se evită apariția inhibiției de produs
 Se reduc consumurile de materiale și
energie
 Se simplifică fluxul tehnologic de separare

Powerpoint Templates 296

65
27-Apr-17

Extracția directă
PROCES DE BIOSINTEZĂ

Lichid de
Solvent +
fermentaţie
Agent de extracţie

Extracţie
Extracţie
directă
directă
Extract

Extract Rafinat +
Biomasă

Powerpoint Templates 297

Extracția directă
Procedee de separare directă a
produselor de biosinteză

a – separare ex-situ; b – separare in-situ

Powerpoint Templates 298

66
27-Apr-17

Extracția directă
Variante de separare a produsului util din lichidul de fermentatie

Several approaches for removal of products from fermentation broths.


A direct contact between adsorbent particles and fermentation broth inside fermentor; B direct contact
between adsorbent particles and fermentation broth outside fermentor; C indirect contact between
adsorbent particles and fermentation broth outside fermentor; D direct contact between organic phase and
Powerpoint
fermentation broth inside fermentor; Templates
E pertraction inside fermentor; F pertraction in stream with fermentor. 299

Extracția directă
Alegerea unei metode optime de separare este
deosebit de dificilă, în special datorită diferenţelor care
apar între variabilele ce pot fi considerate în proiectarea
procesului:
- tipul, tulpina şi faza de creştere a
microorganismelor,
- sursa, tratamentele preliminare şi concentraţia
nutrienţilor şi a substratului,
- temperatura,
- pH-ul,
- concentraţia oxigenului,
- tipul fermentatorului,
- nivelul amestecării.
Powerpoint Templates 300

67
27-Apr-17

Extracția directă

Proprietăţi principale ale produsului ce pot fi grupate şi


atribuite celei mai potrivite tehnici de separare:

• volatilitatea (punct de fierbere < 80 ○C),


• hidrofobicitatea (log Poct > 0.8),
• dimensiunea (masa moleculară < 1000 Da),
• încărcarea electrostatică (pozitivă, negativă, neutră)
• proprietăţile specifice

Powerpoint Templates 301

Extracția directă

Tehnici aplicate pentru separarea directă:

 adsorbția
 distilarea
 precipitarea
 extracția
 striparea cu gaze
 dializa
 osmoza inversă
 pervaporizarea
 electroforeza

Powerpoint Templates 302

68
27-Apr-17

Extracția directă

Aspecte caracteristice separării directe


1. Selectarea unui solvent compatibil cu
sistemul de biosinteză
2. Alegerea și proiectarea echipamentului de
extracție

Powerpoint Templates 303

Extracția directă

Criterii de selecție a extractantului în cazul fermentației


extractive in-situ:
1. biocompatibilitatea
2. eficiența separării produsului util din lichidul de
fermentație
3. regenerarea extractantului.

Powerpoint Templates 304

69
27-Apr-17

Extracția directă

Analiza mecanismului extracției in-situ impune studiul


distinct al fiecărei etape a procesului:
- dispersarea solventului
- transferul de masă al solutului

În sistemele de extracție directă în care solventul este dispersat


sub formă de picături, etapele procesului global sunt:
a. formarea picăturilor de solvent
b. deplasarea picăturilor de solvent
c. coalescența picăturilor de solvent
d. transferul de masă al solutului, în fiecare etapă a-c

Powerpoint Templates 305

Extracția directă
a. Formarea picăturilor de solvent

Dispersarea picăturilor de solvent în lichide cu viscozitate scăzută (1) și


ridicată (2-4)

Powerpoint Templates 306

70
27-Apr-17

Extracția directă
b. Deplasarea picăturilor de solvent

Apariția canalelor de curgere (1) și a asociațiilor picăturilor de solvent (2) în lichidele de fermentație
nenewtoniene

Powerpoint Templates 307

Extracția directă
c. Coalescența picăturilor de solvent

Coalescența picăturilor de solvent într-un lichid nenewtonian

Powerpoint Templates 308

71
27-Apr-17

Extracția directă

Aplicații ale extracției directe

Separarea produselor de biosinteză:


- alcooli
- acizi carboxilici
- aminoacizi
- proteine
- antibiotice

Powerpoint Templates 309

Metode aplicate pentru separarea acizilor carboxilici din


lichidele de fermentaţie
Metodă Descriere Avantaje Dezavantaje
CaCO3 sau CaO este adăugat în mediu Cantităţi scăzute de Necesitatea utilizării de H2SO4
pentru a neutraliza acidul. Soluţia de impurităţi,costuri pentru eliberarea acidului carboxilic
Precipitare carboxilat de calciu este concentrată scăzute,randamente ridicate care generează CaSO4, deşeu solid
prin evaporare, apoi cristalizată şi care trebuie eliminat.
separată din mediu.
NH3 este folosit pentru neutralizarea Necesitatea hidrolizării esterului şi
Obţinerea unui produs cu distilării pentru separarea alcoolului
acidului. Carboxilatul de amoniu
puritate ridicată, produsul de acidul carboxilic, costuri ridicate
Distilarea reacţionează cu alcoolul pentru a forma
secundar (NH4)2SO4 poate fi şi cosum mare de energie.
esterul carboxilic, care este apoi separat
utilizat ca fertilizator.
prin distilare

Soluţia trebuie să fie acidifiată


Folosirea solvenţilor organici pentru selectivitate bună, dacă se pentru a permite extracţia eficientă a
Extracţia extracţia acizilor carboxilici din alege judicios solventul şi pH- acidului carboxilic liber. Extractantul
lichidele de fermentaţie ul corespunzător trebuie regenerat prin distilare sau
reextracţie. Randamente scăzute.

Capacităţi scăzute de reținere,


Folosirea răşinilor schimbătoare de selectivitatea scăzută a separării,
Adsorbţia ioni pentru a reține ionii carboxilaţi din Uşurinţă în operare consum ridicat de materiale și
mediul de fermentaţie energie pentru regenerarea răşinilor,
costurile ridicate ale răşinilor.

Obţinerea unui produs cu puritate


Curentul electric este aplicat pentru
Carboxilatul este concentrat în scăzută care necesită purificări
dirijarea ionilor carboxilaţi încărcaţi
soluţia apoasă, nu necesită ulterioare, colmatarea membranei,
Electrodializa negativ prin membrana schimbătoare
adaosul de acid pentru a etape complexe şi transpunere
de anioni către anodul din
modifica pH-ul soluţiei dificilă la scară industrială, consum
electrodializor
Powerpoint Templates ridicat de energie,
310

72
27-Apr-17

Extracția directă

Powerpoint Templates 311

Extracția directă

Overall process set-up of fully integrated reactive extraction in a technical scale fed-batch process for L-
phenylalanine production using recombinant E. coli. DO, dissolved oxygen; QI, concentration measurement; QIC,
Powerpoint
concentration measurement Templates
and flow control.
312

73