Sunteți pe pagina 1din 6

TRANSMISIA PRIZEI DE PUTERE

1 ROLUL ŞI CLASIFICAREA PRIZELOR DE PUTERE

Prizele de putere sunt echipamente de lucru destinate transmiterii puterii de la motorul


autovehiculului la organele de lucru ale maşinilor şi utilajelor cu care autovehiculul lucrează
în agregat.
Clasificarea prizelor de putere se poate face după mai multe criterii, şi anume:
a) Clasificarea după modul de transmitere a energiei de la motorul autovehiculului la
organele de lucru ale maşinii:
- prize de putere mecanice;
- prize de putere hidraulice;
- prize de putere electrice.
Prizele de putere mecanice transmiterea puterii motorului se realizează printr-o
transmisie mecanică, antrenarea utilajelor făcându-se printr-un arbore de ieşire denumit
arborele prizei de putere (APP).
Prizele de putere hidraulice realizează transmiterea puterii motorului la o pompă
hidraulică, de la care, prin intermediul unei instalaţii hidraulice, se acţionează motoarele
hidraulice (cilindri, motoare rotative) aflate pe autovehicul sau pe maşinile cuplate la
autovehicul.

Fig. 1. Schema prizei de putere hidrostatice:


P – pompă hidrostatică cu debit variabil; M – motor
hidrostatic; A.P.P. – arborele prizei de putere;
M.A.I. – motor cu ardere internă.

Prizele de putere electrice realizează transmiterea puterii motorului la un generator


electric şi, în continuare, la electromotoarele de acţionare aflate pe maşinile cuplate la
autovehicul (fig.2). Aceste prize de putere se utilizează, în special, la tractoare cu transmisii
electrice.

Fig. 2. Schema prizei de putere electrice:


G – generator electric; M – motor electric;
A.P.P. – arborele prizei de putere; M.A.I. –
motor cu ardere internă.

În prezent, tractoarele agricole sunt echipate în mod obligatoriu cu prize de putere


mecanice.
Arborii de ieşire ai prizelor pot fi plasaţi în spate, lateral şi în faţa autovehiculului.
Conform standardelor naţionale şi internaţionale actuale, plasarea în spate a arborelui
prizei de putere (APP) este obligatorie.
b) Clasificare în funcţie de caracterul turaţiei realizate:
- prize de putere cu turaţie constantă (PP normale);
- prize de putere cu turaţie sincronă (PP sincrone);
- prize de putere combinate (PP mixte).

1
Prize de putere cu turaţie constantă, denumite prize de putere normale, sunt prizele
de putere la care arborele se roteşte cu turaţie constantă şi în acelaşi sens, indiferent de treapta
din cutia de viteze şi indiferent de sensul de deplasare a autovehiculului (cu condiţia ca turaţia
motorului să fie constantă). Turaţiile arborelui prizei de putere sunt reglementate prin
standarde naţionale şi internaţionale. Prizele de putere normale pot fi cu o singură treaptă, cu
două sau cu patru trepte (mai rar, şi cu trei trepte).
Prizele de putere sincrone sunt prizele la care arborii de ieşire se rotesc cu o turaţie
proporţională (sincronizată) cu viteza şi sensul de deplasare a autovehiculului. Aceste prize se
folosesc pentru antrenarea unor maşini şi utilaje ale căror organe de lucru trebuie să execute
un anumit număr de operaţii pe o distanţă de deplasare dată (de exemplu, pentru maşinile de
plantat răsaduri). De asemenea, prizele de putere sincrone se folosesc pentru antrenarea
punţilor motoare (active) ale remorcilor şi semiremorcilor.
În cazul ideal, priza de putere normală trebuie să îndeplinească următoarele patru
condiţii:
1. pornirea şi oprirea autovehiculului fără oprirea organelor de lucru ale maşinilor
agricole;
2. demararea prealabilă a organelor de lucru ale maşinilor agricole şi apoi pornirea şi
demararea întregului agregat;
3. schimbarea vitezelor de deplasare a autovehiculului fără oprirea organelor de lucru
ale maşinilor;
4. pornirea şi oprirea organelor de lucru ale maşinilor fără oprirea autovehiculului.
După modul în care îndeplinesc cele 4 condiţii, PP normale se clasifică în:
- prize de putere dependente, care nu îndeplinesc nici una din condiţiile amintite.
Antrenarea APP se întrerupe o dată cu decuplarea ambreiajului principal;
- prize de putere semiindependente, care permit îndeplinirea parţială a condiţiilor
impuse (în general, primele trei condiţii);
- prize de putere independente, care permit îndeplinirea integrală a celor patru
condiţii. Antrenarea arborelui prizei de putere nu este influenţată de decuplarea
ambreiajului principal.
În continuare, clasificarea prizelor de putere este exemplificată prin scheme de
principiu.
Prize de putere normale
a) Prize de putere dependente

Fig. 3. Schema prizei de putere


dependente: A1 – ambreiajul
principal; CV – cutia de viteze; RPP –
reductorul prizei de putere; APP –
arborele prizei de putere.

Prin decuplarea ambreiajului principal A1 se întrerupe şi acţionarea arborelui prizei de


putere. Aşadar, funcţionarea prizei de putere este influenţată de ambreiajul principal.

2
Prize de putere semiindependente - îndeplinesc parţial condiţiile menţionate.

Fig. 4. Schema prizei de putere


semiindependente: A1 – ambreiajul
principal; A2 – ambreiajul suplimentar;
CV – cutia de viteze; RPP – reductorul
prizei de putere; APP – arborele prizei
de putere.

Prin decuparea ambreiajului suplimentar A2 pot fi schimbate treptele în cutia de viteze


fără a întrerupe funcţionarea prizei de putere.
Prize de putere independente - permit îndeplinirea tuturor condiţiilor menţionate.

Fig. 5. Schema prizei de


putere independente: A1 –
ambreiajul principal; A2 –
ambreiajul suplimentar; CV –
cutia de viteze; RPP – reductorul
prizei de putere; APP – arborele
prizei de putere.

Ambreiajul suplimentar A2 permite cuplarea progresivă a arborelui prizei de putere şi


întreruperea temporară a funcţionării acesteia.

Fig. 6. Schema prizei de putere


independente: A1 – ambreiajul principal;
A2 – ambreiajul suplimentar; CV – cutia de
viteze; RPP – reductorul prizei de putere;
APP – arborele prizei de putere.

Dacă ambreiajul dublu A1-A2 se decuplează în serie, PP este semiindependentă, iar


dacă decuplarea lor se face în paralel, PP este independentă.

Fig. 7. Schema prizei de putere cu


ambreiaj dublu: A1 – ambreiajul
principal; A2 – ambreiajul prizei de
putere; CV – cutia de viteze; RPP –
reductorul prizei de putere; APP –
arborele prizei de putere.

3
Fig. 8. Schema prizei de putere cu
ambreiaj dublu: A1 – ambreiajul
principal; A2 – ambreiajul prizei de
putere; CV – cutia de viteze; RPP –
reductorul prizei de putere; APP –
arborele prizei de putere.

Schema din figura 8 diferă de cea din figura 7 prin ordinea de plasare diferită a celor
două ambreiaje. Această soluţie constructivă este folosită la familiile de tractoare U 445 (cu
ambele variante de ambreiaj dublu), U 850 şi U 1010 (cu decuplarea în paralel a
ambreiajelor).
Prize de putere sincrone şi combinate.
Constructiv, aceste prize se caracterizează prin:
- sunt acţionate de arborele secundar al cutiei de viteze sau de un arbore plasat după acesta;
- raportul de transmitere dintre arborele primar al transmisiei prizei de putere sincrone şi
arborele prizei de putere este constant.

Fig. 9. Schema prizei de putere


sincrone: A1 – ambreiajul principal;
CV – cutia de viteze; RPP – reductorul
prizei de putere; APP – arborele prizei
de putere.

Fig. 10. Schema prizei de putere


sincrone cu antrenarea de la
coroana transmisiei centrale: A1 –
ambreiajul principal; CV – cutia de
viteze; APP – arborele prizei de
putere.

Fig. 11. Schema prizei de putere


combinate: APP – arborele prizei de
putere; F1 – frână de blocare a
reductorului planetar; F2 – frână de
blocare a arborelui prizei de putere.
F1 – rol de ambreiaj
F1 F2
1 0 - APP funcţionează
0 1 - APP frânat

4
2 PARAMETRII CONSTRUCTIVI ŞI FUNCŢIONALI STANDARDIZAŢI AI
PRIZELOR DE PUTERE

Aceşti parametri trebuie să se încadreze în norme şi standarde internaţionale şi


naţionale, în ceea ce priveşte turaţia şi sensul de rotaţie, dimensiunile constructive şi
amplasarea pe autovehicul a arborelui prizei de putere.
În prezent, pe plan internaţional sunt standardizate două turaţii nominale pentru turaţia
arborelui prizei de putere: 540 şi, respectiv, 1000 rot/min. Sensul de rotaţie al arborelui prizei
de putere este cel orar pentru un observator care este plasat în spatele autovehiculului şi
priveşte în direcţia de mers înainte a autovehiculului.
Turaţia nominală a arborelui prizei de putere este obţinută la o turaţie a motorului de
80…90% din turaţia sa nominală.
În cazul prizelor de putere sincrone sunt standardizate două game de turaţii: arborele
de ieşire al prizei trebuie să asigure 3,3…3,5 rotaţii, respectiv, 6,1…6,5 rotaţii pe o distanţă de
1 m parcursă de autovehicul.
Parametrii arborilor prizei de putere plasaţi în spatele autovehiculului sunt
standardizaţi prin STAS 8802. Conform acestui standard, sunt trei tipuri constructive de
arbori, în funcţie de puterea transmisă (v. tab. 1).

Tabelul 1
Tipurile de arbori ai prizelor de putere în funcţie de puterea transmisă
Tipul APP Turaţia, rot/min Puterea la APP, kW
1 540  48
2 1000 48…92
3 1000 92…185

Arborii de tipul 1 au caneluri dreptunghiulare.


Arborii de tipul 2 şi 3 au caneluri în evolventă.
Alte elemente standardizate ale prizelor de putere sunt (fig. 12):
- poziţia arborelui prizei de putere faţă de planul longitudinal de simetrie al
autovehiculului, reprezentată în figură prin cota e (e = ±50 mm);
- poziţia arborelui prizei de putere faţă de sol (cota nominală h ia valori între limitele
hmin şi hmax);
- poziţia arborelui prizei de putere faţă de bara de tracţiune, reprezentată în figură
prin cota A;
- zona de protecţie în jurul arborelui prizei de putere.

Fig. 12. Zona de plasare a


arborelui prizei de putere.

O variantă de acţionare a arborelui prizei de putere cu două trepte de turaţie este


reprezentată în figura 13.

5
Fig. 13. Schema cinematică a reductorului cu două
trepte de turaţie pentru priza de putere utilizată la
tractoarele U 850 şi U 1010.

3 REGIMUL DE CALCUL AL TRANSMISIEI PRIZEI DE PUTERE

Ansamblurile transmisiei prizei de putere se calculează plecând de la ipoteza că prin


ea se transmite întreaga putere a motorului. Această încărcare a transmisiei poate să apară în
următoarele două cazuri:
 priza de putere este folosită la anumite lucrări staţionare;
 motorul autovehiculului este încercat, fără a fi demontat de pe autovehicul, prin
intermediul prizei de putere (între arborele prizei de putere şi frâna de încărcare a
motorului se montează o transmisie cardanică). Pe arborele prizei de putere se
montează traductoare pentru măsurarea momentului de torsiune şi a turaţiei.