Sunteți pe pagina 1din 3

Marin Sorescu - Dig

Bookmark and Share

Dacă un deget ţi-a rămas în mare,

Încă e ceva, un început de dig,

Uscatul înaintează mai ales

De pe limba înecatului,

Împingerea lui e o datorie de bun marinar,

Născut aici la ţărm, lipsit de corăbii.

Eram pe dig, eram dig, eram digul,

Începusem închegarea apelor măcar pe-o fîşie.

Poţi vorbi numai de pe teren solid,

Dar undeva în larg, las în urmă

Oamenii rezemaţi în linguroaie,

Care pot fi şi lopeţi şi linguri propriu-zise

Pentru spart capul algelor

Cînd ies din marea ciorbă.

Prieteni, mi-aţi dat o mînă de ajutor, adio,

Eu am de luptat cu povestea asta, pieptiş,

Cu bolovanul împins mereu de valuri în gură

Şi iarăşi scuipat şi pus deasupra capului, năduf,

Şi împins şi iarăşi respins


De apa sporită prin sudoarea frunţii.

Orice s-ar zice există în mare o amărăciune reală,

Pe care voi n-o puteţi întrece, cu oricîtă fiere,

Şi o spaimă naturală, ca şi cînd ar fi pe secate,

Şi o lehamite să tot plescăie egal şi să facă valuri

Şi să sperie ciorile la toate ţărmurile.

E timpul să mi se arate – aici ceva, cineva,

Am ajuns prin forţele mele atît de departe!

Să bată clopotele pentru ajungere,

Izbind cu limba în scoici

Mai sonore decît bronzul, să prindă deci glas

Pustiul de ape, sînt pregătit să ascult,

Cu tot felul de scoici pe mine, sînt însuşi ecoul,

Întins pînă la limită– e timpul s-aud.

E linişte şi digul din urmă se roade,

E singura mişcare, singura arătare,

Dărîmarea lui,

Ca un cuvînt care nu se mai poate traduce

Şi nici gîndi.

Am înaintat prea mult să mă mai pot salva,

Am dispreţuit prea mult corăbiile

Ca să mi le mai am la-ndemînă.
Cerul e nimic, pămîntul se scufundă,

Numai apa împotriva căreia am luptat.

Digul m-a despărţit pe mine de mine.

Fără atingerea cu ceilalţi

Mă topesc şi mă scufund –

Am împins prea departe linia închipuită.

Sînt lucruri care nu se fac

Decît o dată fundamental;

De sub tălpi îmi este smuls ultimul fir de nisip,

Şi cu toate acestea digul trebuie continuat

De la ţipătul meu înainte.