Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Data:
Obiectul: Limba şi lit. română
Subiectul: Atributul. Atributul acordat și neacordat
Clasa: a VIII-a
Tipul: fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor
Timp de realizare: 45 min.

Competențe: 6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al


limbii române.

Subcompetenţele:
6.1- Comentarea mărcilor stilistice ale unităților de limbă în textele lirice, epice,
dramatice;
6.2 - Utilizarea formelor gramaticale/a structurilor/mărcilor stilistice în textele
elaborate.
Obiective operaţionale:
- la sfârșitul orei elevii vor putea:
- să definească atributul
- să recunoască părţile de vorbire prin care se exprimă atributul;
- Să explice prin exemplificări noțiunile studiate.
- Să utilizeze adecvat terminologia lingvistică.
- Să analizeze faptele de limbă din textul propus.
- Să prezinte relaţia dintre noţiunile studiate.
Metode și tehnici: frontal , perechi, individual, Graficul T, Ciorchinele
Resurse și materiale:tabla, cretă, manualul de Limba și literatura română
clasa a VIII-a, fișe.
Demersul didactic

Etapele Timp Activitatea profesorului Activitatea


lecției elevilor
Evocare 1 - Se crează o atmosferă favorabilă învățării. Se - Pregătttesc
înregistrează prezența elevilor la oră. rechizitele
- Se prezintă elevilor mottoul lecției pe care elevii necesare orei.
3
sunt solicitați de a-l comenta. Citesc moottoul, îl
scriu în caietul de
clasă, iar apoi îl
comentează.
-Profesorul întreabă ce părți de vorbire sunt în Răspunsuri la
7 l/rom. --- Ce este atributul? întrebări.
- prin ce parte de vorbire se poate exprima
atributul
- Ce tipuri de atribute am aflat la ora precedentă?

Realizarea 1 Se anunță subiectul lecției. - Elevii noteză în


Se evocă obiectivele lecției
sensului caiete
-Se prezintă elevilor la tablă exemple în care - scriu în caiete,
sunt prezente diverse acorduri participiu si
5
gerunziu acordat :
 Cartea citită mi-a placut.
Coșuri fumegânde polueaza atmosfera.

- atributul adjectival se acorda întotdeauna în


gen, numar si caz cu termenul regent.
-Atributul verbal se exprima prin verbe la
modurile infinitiv supin si gerunziu neacordat:

 Elevii au datoria de a chiuli.


5 Problema de rezolvat n-a fost dificila. - elevii vor numi
Pomi gemând de rod străjuiesc soseaua.
prezența sau lipsa
- Atributul adverbial se exprima prin adverbe
cu sau fara prepozitii si prin locutiuni acordului cu
adverbiale:
ajutorul genului
 Sportivii exerseaza mersul(alergarea) înapoi.
(neacord.) numărului și
Baiatul (fata) de acolo(neacord) este prietenul meu.
cazului
Stationarea(poziționatul) în față este interzisă.
Atributul interjectional se exprima prin
interjectie:
6
 Strigatul bravo! se auzea pe tot stadionul.
- completează
-Se citește fișa cu sintagme ce conțin atribute Graficul T,
pentru ca elevii să completeze Graficul T
Anexa 5 aducând explicații
6
Graficul T

5 Se indică de a selecta în coloane diferite


înbinările ce conțin atribute acordate și
îmbinărilece conțin atribute neacordate.
Sunt distribuite fișele din anexele 1,2,3 se dau
indicii
Reflecția 5 Să alcătuiască un mini text jumate de pagină în Scriu .
care vor utiliza câte 5-7 atribute cu tema Citesc textele,
,,Natura în iarnă„ sau menționează tipul
,, Un epizod din viața necuvâtătoarelor din de atribute și
curte ” partea de vorbire
Temă prin care sunt
pentru exprimate.
acasă 1 Să identifice în operele lirice câte 5 atribute
acordate și 5 nacordate
Elevii suunt notați pentru activitatea la oră.

Anexa 1
Acătuiți 3 propoziții în care se va face descrierea
lui Șușteru utilizând atribute exprimate prin :verb
la modul infinitive, verb la modul supin,verb la
modul gerunziu ( lucru în caiet)
Exemple:
 verb la modul infinitiv:

 Humuleștenii au fericirea de a vedea lumea.

 verb la modul supin:

 Fântâna era adâncă și nu avea nici roată, nici cumpănă ci numai

o scară de coborât până la apă.


 verb la modul gerunziu:

 Haina măturând pământul.

Anexa 2
Acătuiți 3 propoziții în care se va face descrierea
locuitorilor satului din nuvela,,Dincolo de nisipuri”
utilizând atribute exprimate prin :
Adjective pronominale, calificative, determinative sau
propriu-zise:
Exemple:
 Adjectiv propriu-zis
 Adjectiv calificativ
Buturuga mică răstoarnă carul mare.
 Adjectiv determinativ
Dragostea frățească este puternică.
 Adjectiv pronominal
Tot olaru laudă oala sa.

Anexa 3
 Alcătuiți 3 enunțuri cu prezentarea
satului de până la noutatea mare și după
din nuvela ,,Dincolo de nisipuri”, utilizând
atribute exprimate prin verb la modul
participiu, verb la gerunziu, prin locuțiune
adjectivală, sau numeral.
 Numeral
Unde sunt două cumnate, rămân vase nespălate.
 Verb la participiu
Trei corăbii încărcate nu așteaptă una deșartă.
 Verb la gerunziu - acordat în gen, număr și caz cu substantivul determinat
coșuri fumegânde, măști râzânde, ochi lăcrimânzi
 Locuțiune adjectivală
Chiar și omul cu judecată mai greșește câteodată.
Atributul verbal este un atribut care poate fi exprimat printr-un:
 verb la modul infinitiv:
 Humuleștenii au fericirea de a vedea lumea.
 verb la modul supin:
 Fântâna era adâncă și nu avea nici roată, nici cumpănă ci numai o scară de coborât până la apă.
 verb la modul gerunziu:
 Haina măturând pământul.
Atributul adjectival este atributul exprimat prin:
 Adjectiv propriu-zis
 Adjectiv calificativ
Buturuga mică răstoarnă carul mare.
 Adjectiv determinativ
Dragostea frățească este puternică.
 Adjectiv pronominal
Tot olaru laudă oala sa.
 Numeral
Unde sunt două cumnate, rămân vase nespălate.
 Verb la participiu
Trei corăbii încărcate nu așteaptă una deșartă.
 Verb la gerunziu - acordat în gen, număr și caz cu substantivul determinat
coșuri fumegânde, măști râzânde, ochi lăcrimânzi
 Locuțiune adjectivală
Chiar și omul cu judecată mai greșește câteodată.
Atributul adverbial este o funcție sintactică a adverbului care se realizează prin acordul unui adverb de timp, de mod, ori de
loc, cu un substantiv.
Exemple:
 Să vedem ce ne aduce ziua de mâine.
 Copiii de-afară fac o hărmălaie de nedescris.
 Acele concerte din când în când erau singura distracție pe care mi-o permiteam.
 Copilul de acolo se juca.
Atributul pronominal este o funcție sintactică a pronumelui, care se realizează prin acordul cu un substantiv. Acest tip
de atribut poate fi exprimat printr-un: pronume personal, pronume personal de politețe, pronume demonstrativ, pronume
posesiv, pronume reflexiv, pronume nehotărât, pronume negativ, pronume interogativ și pronume relativ. Pronumele poate fi
în cazurile nominativ
(apozițional), genitiv, dativ sau acuzativ.
Exemple:
 Prietenii își spun pe nume. - pronume reflexive
 Lucrurile celorlalți nu-l interesează. - pronume demonstrativ de diferențiere
A cui nevastă și-a luat lumea-n cap? - pronume relativ
A plecat fără știrea nimănui. - pronume negativ
Rezultatele alor săi au fost deosebite. -pronume posesiv
Cărțile tuturor se aflau pe bănci. - pronume nehotărât
Casa ale cărei geamuri erau întotdeauna curate, a fost vândută. - pronume relativ
Obiectele prețioase ale dumnealui au fost furate. - pronume personal de politețe
Atributul substantival este un atribut exprimat printr-un substantiv.
Atributul substantival este de trei feluri:
1. Atribut substantival genitival - exprimat prin substantiv comun sau propriu la cazul genitiv.
Exemple: crestele munților; cărțile lui Dan.
2. Atribut substantival prepozițional – exprimat printr-un substantiv la cazul acuzativ precedat de diferite prepoziții sau
locuțiuni prepoziționale (de, către, spre, cu, fără, fără de, pentru).
Exemple: livada cu pruni; drumul spre sat; manualul de geografie.
3. Apoziția – este atributul substantival în care substantivul apare la cazul nominativ, indiferent de cazul cuvântului
determinat sau în același caz cu acesta.
Exemplu: Bogdan, prietenul meu, locuiește aici.
 eral
MOTTO
,,Dacă îmi spui
o să uit, dacă
îmi arăți o să țin
minte, dar dacă
mă implici o să
înțeleg” (Anonim)
MOTTO
„Profesorii îți
deschid ușa.
De intrat,
trebuie să intri
singur.”
(Proverbe chinezești)
Motto
„Dacă muncim
numai pentru
bunurile
materiale, ne
clădim singuri
temniţa.”
(Antoine de Saint-Exupery)
Anexa 5

Text (povaestire) de analizat, barbă tremurândă, cai alergând,


doi camarazi, față palidă, costumul (încălțămintea de balet)de
balet, drum știut, preț mare ,
pronume al elevei, plopi (case)fără soț, frunză din vii,locuri de
odihnă,
instrument de săpat, flori de lalea, vecinului rațele