Sunteți pe pagina 1din 1

TEHNICA CELOR 6 PAŞI

Pasul Activităţile Detalierea activităţilor de către elev


PASUL 1: Definirea problemei şi Care este sarcina mea propriu-zisă?
DEFINIREA identificarea în linii Ce tip de informaţie îmi este utilă
SARCINII mari a tipului de pentru această sarcină?
informaţie cautat
PASUL 2: Identificarea tuturor Ce surse posibile mi-ar fi de ajutor în
IDENTIFICAREA surselor disponibile, rezolvarea acestei sarcini?
SURSELOR selectarea celor mai Ce surse sunt disponibile şi care ar fi
potrivite sau mai uşor mai potrivite pentru a le folosi?
accesibile Aceasta este o listă de cărţi care mi-ar
folosi...................
Aceasta este o listă cu alte surse de
informaţie pe care le-aş putea
utiliza ...............................
Care dintre acestea îmi este cea mai
utilă?
PASUL 3: Localizarea surselor Acum că am decis ce surse să utilizez,
LOCALIZAREA (atât sursa de unde le găsesc şi cum le folosesc?
SURSELOR ŞI informaţie, cât şi a După ce am localizat sursele
ACCESAREA informaţiei dorite în disponibile, mi se pare cumva că am
LOR cadrul acesteia) prea multe/puţine surse de informaţie?
Ştiu exact unde să găsesc informaţia
care mă interesează în cadrul fiecărei
surse identificate?
PASUL 4: Extragerea informaţiei Ce pot să folosesc din aceste surse?
UTILIZAREA relevante dintr-o sursă Cum să mă asigur că valorific din plin
INFORMAŢIEI ceea ce utilizez (iau notiţe, înregistrez,
citez, reformulez, schematizez)?
PASUL 5: Organizarea În ce formă va fi necesar sa finalizez
SINTEZA informaţiilor din sarcina? Sa scriu un referat, sa
multiple surse şi pregătesc o prezentate, să găsesc idei
prezentarea esenţiale?
rezultatelor Sub ce formă să prezint informaţia?
Care sunt etapele pe care trebuie să
le parcurg ca să realizez ceea ce mi-
am propus?
PASUL 6: Evaluarea rezultatelor, Am îndeplinit toate cerinţele sarcinii?
EVALUAREA evaluarea eficienţei Am făcut o planificare bună în vederea
procesului de rezolvare prezentării finale?
a problemei. Cum aş putea îmbunătăţi procesul de
căutare pe viitor?

Prelucrare dupa Eisenberg şi Berkowitz