Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Jocuri şi activităţi recreative


TEMA ŞI FORMA DE REALIZARE:

„ Ştafeta Toamnei” - joc de mişcare


„Ghici cine te-a trezit?”- joc de atenţie

SCOPUL: Destinderea colectivului de copii şi crearea bunei dispoziţii; stimularea


calităţii intelectuale, de voinţă, afective şi fizice în vederea aplicării independente a
deprinderilor însuşite.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să respecte regulile jocului;
- să respecte traseul indicat, ocolind semnul de final;
- să ţină şi să predea mărul/para;
- să se grupeze conform cerinţelor educatoarei;
- să participe activ şi cu interes la activitate;
- să dezvolte spiritul de competiţie şi de echipă;
- să manifeste spirit de cooperare în vederea realizării sarcinii date.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
Mijloace: medalioane (măr, pară), 2 scaune, măr, pară.
Resurse: umane: copiii şi educatoarea
temporale: 25-30 minute
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, pe echipe
BIBLIOGRAFIE: Revista Învăţământului Preşcolar nr. 3-4 /2011, Editura Arlequin Bucureşti;
Curriculum pentru învăţământul preşcolar Ed, DPH –Bucureşti 2009.
EVENIMENT CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIA EVALUAREA
DIDACTIC DIDACTICĂ
1. Organizarea Se amenajează spaţiul din sala de clasă.
activităţii Se organizează colectivul de copii.
2. Captarea Se realizează prin prezentarea şi intuirea frontală
atenţiei materialelor necesare desfăşurării jocului nou.
3. Anunţarea Astăzi la jocurile şi activităţile recreative ne frontală
temei şi vom juca două jocuri: „Ştafeta Toamnei”, un joc Observarea
formularea nou sub formă de întrecere şi jocul „Ghici cine comportamen-
obiectivelor te-a strigat?”. Voi, trebuie să fiţi atenţi la tului copiilor
explicaţii pentru a cunoaşte regulile jocului.
4. Dirijarea Ştafeta toamnei Conversaţia frontală
învăţării a) Explicarea regulilor şi demonstrarea individuală
jocului
Copiii vor fi împărţiţi în două echipe, „echipa
merelor” şi „echipa perelor” şi se vor aşeza în Observarea
şir. În faţa fiecărei echipe este trasată linia de comportamen-
start, la 4 m distanţă sunt aşezate 2 scaune care tului copiilor
reprezintă sfârşitul traseului.
Primul copil din fiecare şir va avea un măr, o Explicaţia
pară în mână, acesta reprezintă ştafeta. Comanda Demonstraţia
de începere a jocului o dă educatoarea. Copiii
trebuie să alerge, ocolesc scaunul fără să îl Măr
răstoarne şi fără să piardă ştafeta, se întorc pe Pară
acelaşi traseu predau mărul/para şi se aşază pe Scaune Individual
băncuţă. Medalioane frontal
Echipa care parcurge prima traseul corect,
câştigă un punct şi jocul se reia.
b) Executarea jocului de probă
Se execută jocul de probă pentru a vedea dacă
s-au înţeles regulile.
c) Executarea jocului de către copii
Jocul se execută de câte ori ne permite timpul
alocat acestei activitaţi.
Se aplaudă reuşita fiecărei echipe şi primeşte
o bulină. Exerciţiul
Educatoarea intervine cu precizări
suplimentare şi acordă sprijin dacă este cazul. Pe
parcursul jocului se acordă un feed-back pozitiv Jocul
continuu.
După finalizarea primului joc se trece la
derularea celui de-al doilea joc: “Ghici cine te-a
strigat!”, se vor reaminti regulile jocului, apoi se
va desfăşura de câteva ori cu copiii.
5. Concluzii Se reaminteşte tema activităţii şi acţiunile individual
şi aprecierii întreprinse în cadrul acesteia. Se analizează frontal
participarea copiilor în cadrul activităţii. Se Conversaţia
felicită copiii şi se încurajează. Se împart
stimulente.