Sunteți pe pagina 1din 2

MATEMATICA

Examen de absolvire a gimnaziului


BAREM DE EVALUARE

• În cazul în care în item nu este indicată metoda de rezolvare, orice metodă de rezolvare,
prin care se poate obţine răspunsul corect, trebuie să fie acceptată şi apreciată cu
punctajul maxim.
• Nu cereţi să vedeţi calcule efectuate şi argumentări dacă nu sunt specificate în condiție.
• Punctajul acordat oricărui item este un număr întreg.
• Nu introduceţi puncte suplimentare la barem.

Punctaj
acordat
maxim
Scor
Item

Răspuns corect Etape ale rezolvării Observaţii

Punctele se acordă numai pentru 3 p.


1. 3 p. 3
completarea corectă a casetei
Punctele se acordă numai pentru 3 p.
2. 3 p. este secantă la cerc
completarea corectă a casetei
4
Punctele se acordă numai pentru 3 p.
3. 3 p.
completarea corectă a casetei
- 1 minut = 60 secunde 1 p.
72 de bătăi pe - 12 bătăi ---------- 10 secunde 1 p.
4. 4 p. minut - 𝑥 bătăi --------- 60 secunde 1 p.
60∙12
- 𝑥 = 10 = 72 1 p.
- 125 = 53 1 p.
- 252 = 54 1 p.
5. 4 p. 1
- Obținerea 53−4+1 1 p.
- Obținerea răspunsului corect 1 p.
- ∆= 36, 𝑥1 = −4, 𝑥2 = 2
(câte 1 p. pentru fiecare)
6. 4 p. 6 3 p.
- Determinarea modulului
diferenței soluțiilor ecuației 1 p.
- 𝐴𝑃 = 1 cm 1 p.
- 𝐴𝑄 = √5 cm 2 p.
7. 5 p. 3√5 cm - ∆𝐴𝑃𝑄~∆𝐴𝐵𝐶 ⇒ 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶
𝐴𝑃 𝐴𝑄 1 p.

- Obținerea 𝐴𝐶 = 3√5 cm 1 p.
- Alcătuirea sistemului de două
ecuaţii cu două necunoscute
(câte 1 p. pentru fiecare
ecuație) 2 p.
8. 5 p. 42° și 48° - Rezolvarea sistemului de
ecuaţii obținut (câte 1 p. pentru
determinarea valorii fiecărei
necunoscute) 2 p.
- Răspuns corect 1 p.
- Obținerea inecuației
9 −9 − 4𝑥 ≥ 0 2 p.
9. 5 p. �−∞; − � - Rezolvarea inecuației
4
−9 − 4𝑥 ≥ 0 2 p.
- Scrierea răspunsului corect 1 p.
- Determinarea lungimii laturii
bazei piramidei 2 p.
4 cm3 - Determinarea ariei bazei
10. 4 p.
piramidei 1 p.
- Determinarea volumului
piramidei 1 p.
- DVA 1 p.
- 𝑋 2 − 𝑋 = Х(Х − 1) 1 p.
1
- Amplificarea fracției cu
𝑋 1 p.
𝑋−1
3−2𝑋
- Amplificarea fracției cu
𝑋−1
11. 6 p. 𝑋 1 p.
2𝑋 2 −2𝑋
- Obținerea 𝐸 (𝑋) = 2 −𝑋 1 p.
𝑋
- Simplificarea fracției
2𝑋 2 − 2𝑋
𝑋2 − 𝑋
și obținerea 𝐸 (𝑋) = 2 1 p.
- Determinarea abscisei
punctului de intersecție a
graficului funcției 𝑓 cu axa 𝑂𝑥
(1 p. pentru obținerea ecuației
𝑥 − 2 = 0; 1 p. pentru
12. 4 p. 𝑎 = −3
obținerea 𝑥 = 2) 2 p.
- Obținerea ecuației
4+𝑎−1= 0 1 p.
- Rezolvarea ecuației
4+𝑎−1= 0 1 p.
50p.