Sunteți pe pagina 1din 2

Între fenomenul migraționist și comunicare există o interrelaționare evidentă

Migrația constă în deplasarea unor mase de oameni dintr-un teritoriu în altul.Imigrația reprezintă
totalitatea intrărilor într-o țară iar emigrația totalitatea ieșirilor dintr-o țară.

Cauzele migrațiilor sunt următoarele: căutarea unui loc de muncă, condițiile de viață deficitare,
discriminările etnice, condițiile meteorologice neprielnice, calamități naturale cum ar fi: inundații
și cutremure.

Factorii care îndeamnă populațiile să migreze dintr-un teritoriu il altul sunt: industria dezvoltată,
condiții de viață mai bune, protecție socială mai bună, securitate personală,îngrijire medicală mai
bună și condiții de educație mai bună.

State precum SUA, Canada, Australia sau Noua Zeelandă încurajează imigrația prin programe
speciale care acordă facilități emigranților.

Beneficiile imigrării sunt: imigranții contribuie la creșterea populației, la modificarea repartiției


pe vărste, la modificarea componenței rasiale, etnice și religioase a populației.

Efectele sociale sunt multiple. Diversitatea culturală a emigranților se observă în arta culinară,
spectacole. întreceri sportive. Adesea imigranții locuiesc în cartiere mărginașe; o astfel de
segregație face dificilă integrarea lor socială pentru ca limitează comunicarea cu autohtonii. Din
cauza marginalizării, imigranții sunt victime ale unor crime sau infracțiuni dar și în rândurile lor
infracționalitatea este un fenomen des întâlnit.

Pentru a ușura integrarea imigranților, unele state au politici speciale de integrare (de exemplu
oferirea unor cursuri pentru învățarea limbii).

Efectele sanitare au fost printre primele consecințe ale migrațiilor observate în epoca modernă.
Adesea imigranții aduc boli la care autohtonii nu au imunitate dar și invers.

În țările de origine au loc următoarele efecte:


Efecte economice: Principalul efect benefic este datorat faptului că emigranții trimit bani
familiilor de acasă. Aceste fonduri echivalează cu banii încasați din exporturi. Un alt efect
pozitiv este acela că la întoarcerea acasă, foștii emigranți sunt calificați sau și-au perfecționat o
calificare.Din aceste motive unele state adoptă programe de încurajare a emigrației: Mexic,
Cuba, Pakistan, India, Filipine și Turcia. Principalul efect negativ este pierderea de capital uman
care poate crea anumite dezechilibre economice.

Efecte demografice: Specialiștii au constat că populația de emigranți este mai rar semnificativă
în raport cu populația totală.

Efectele sociale sunt cele mai dramatice. Migrațiile determină modificarea relațiilor soț-soție,
părinți-copii. De exemplu, soțiile își asumă funcții noi în casă și numai doresc să renunțe la ele
când soțul se întoarce.

S-ar putea să vă placă și