Sunteți pe pagina 1din 6

Unitate de relief Altitudinea Origine Alcatuire Tip de relief Alte caracteristici Resurse naturale

Petrografica
Carp.Orientali: Alt max Prin cutarea si -3 fasii paralele: Relief - Vulcanic Fragmentare Roci de constructie(
Gr. Nord :2303m inaltarea in vest lant in vest cu conuri, mare(numeroase andezit,marmura),m
(Carpatii Pietrosul sedimentelor din vulcanic,in centru cratere, platouri depresiuni, pasuri ,vai)- etale neferoase(au-
Maramuresului Rodnei geosimclinalul sisturi cristaline, vulcanice.-rel Paralelismul culmillor - ag),minereuri
si Bucovinei) carpatic in in est roci glaciar : in Mti orientarea culmilor: NV- complexe.-Pad
orogeneza alpina.In sedimentare ( flis) Rodnei(peste SE-prez. pasuri deconifer( lemn)
neozoic au loc 2000 m) inalte:Prislop(1416m)
eruptii vulcanice-
lant vulcanic in vest (
Oas,Gutai, Tibles)
Gr. Centrala Alt Idem Idem Relief –vulcanic- Idem Roci de constructie
(Carpatii Moldo max:2100m: (Calimani,Gurghiu, , dar sisturile carstic (andezit,calcar
Transilvani) Vf.Pietrosu Harghita) cristaline dispar la gresie )-carbuni-
Mtii Calimani izvoarele minereuri feroase-
Trotusului minereuri complexe-
hidroenergie
Gr. Sudica Alt max Prin cutarea si Roci sedimentare Relief -carstic- -orientare a culmilor: NE- Paduri de conifere si
(Carpatii :1954m inaltarea (gresii,marne, prabusiri si SV.-fragmentare mare foioase -
Curburii ) Vf.Ciucas, sedimentelor din calcare, etc) alunecari de teren dat rocilor moi hidroenergie : pe
mtii Ciucas geosimclinalul - includ cea mai mare Buzau este lacul Siriu
carpatic in depresiune din -roci de constructie
orogeneza alpina Carp.Depr. Brasovului

Carp.Meridionali Alt max: Prin cutarea si Roci Relief glaciar(circ -fragmentare redusa -calcare
: Gr. Bucegi 2505m-Vf. inaltarea sedimentare(calc uri ,vai, -Bucegi si Piatra Craiului -paduri de conifere
Omu sedimentelor din are,conglomerate custuri,lacuri)- formeaza un sinclina
geosimclinalul ),sisturi cristaline carstic(chei, peste lsuspendat( Platoul
carpatic in ri, platouri Bucegilor)
orogeneza alpina. carstice)- pe
conglomerate(Ba
bele si Sfinxul)
Grupa Fagaras Alt max: 2544m- Prin cutarea si Sisturi cristaline Relief – sisturi -mtii Fagaras – cea mai lunga -roci de
Vf.Moldovenu25 inaltarea cristaline cu creste culme montana din tara(peste constructie(marmura)
35m- Vf. Negoiu sedimentelor din si varfur 60 km)- orientarea culminlor:
geosimclinalul iascutie,versanti mtii Fagaras V-E, celelalte
culmi N-S-fragmentare redusa
carpatic in abrupti
(masivitate),
orogeneza alpina. - glaciar prez pasuri joase: Cozia300m,
Turnu Rosu400m
Gr. Parang Alt max:2519m- Prin cutarea si Sisturi cristaline R e l i e f -orientarea culmilor:formeaza - roci de
Vf.Parangul inaltarea – sisturi cristaline un nod orografic din care se constructie(marmura)
Mare(Mandra) sedimentelor din cu creste si varfuri desprind radiar culmile -carbune(huila in
geosimclinalu ascutie,versanti montane- are cea mai mare Depr. Petrosani)
latime si suprafata din
lcarpatic in abrupti -hidroenergie( L.Vidra
Carp.Meridionali-fragmentare
orogeneza alpina. - glaciar Defilee-pe redusa(masivitate),
–Lotru, L. Negovanu –
Oltsi Jiu prez pasuri joase: Cozia300m, Sadu)
Lainici 450m
Gr. Retezat Alt max: 2509m- Prin cutarea si Sisturi cristaline (in Relief Orientarea culmilor:-V-E, -carbune( Depr.
Godeanu Vf. inaltarea nord)Calcare ( in -glaciar -paralele intre ele Petrosani )
Peleaga(Retezat) sedimentelor din sud) -carstic - gr. e delimitata de carp. -calcar
2229m- Vf. geosimclinalul -pe sisturi cristaline Occidenatali prin culoare -lemn
Godeanu carpatic in - tectonic tectonice( Timis-Cerna-
(Godeanu) orogeneza alpina. Bistra-Strei
Carpatii Alt max:1446m- Prin cutarea si Mozaic petrografic Relief -carstic: -fragmentare mare -carbuni
Occidentali Vf.Semenic inaltarea (prezinta toate foarte multe vai de -minereuri complexe
Alt min :600m - sedimentelor din tipurile de roci tip chei, platouri
Muntii Banatului geosimclinalu lcarpatic
-minereuri de fier
Mtii Dognecea dispersate) carstice -mangan
in orogeneza
complexe, pesteri
alpina.Reprezinta
o prelungire a
etc
Carp.Meridional ide
care au fos tseparati de
culoarul Timis-Cerna
Muntii Alt max: 1374m Idem Carpatii Predominant sisturi -pe sisturi cristaline Masivitate(reprezinta un -minereuri de
PoianaRusca – Vf. Padesu Occidentali Muntii cristaline - singur masiv montan) fier
Banatului intruziuni -minereuri complexe
magmatice -marmura
Muntii Apuseni Alt.max:1800mV prin cutarea si Mozaic Relief vulcanic, Fragmentare f. Minereuri
f. Bihor inaltarea petrografic:toate carstic, pe roci mare,orientarea complexe,au.- ag.,
sedimentelor din tipurile de roci dar dure, tectonic. culmilor: predominant E- bauxita( se obt.
geosimclinalu nu exista culmi V,cu axul centra lorientat Aluminiul), roci de
lcarpatic in unitare. N-S. Pe latura sudica exista constructie( bazalt,
orogeneza alpina.In un lant vulcanic( Zarand, granit, andezit,
neogen s au format Metaliferi , Trascau)si n marmura,calcar,etc)
muntii vulcanici vest patrund depresiunile
in partea de sud. golf (prelungiri ale Campiei
de Vest, in zona montana)
Subcarpatii Intre 600-1000m Ultimul val de Roci Relief cutat Prezinta un sir de Lemn
Moldovei max 911m in incretire al sedimentare:argila, ,monoclinal(cueste) depresiuni inchise de un Petrol
dealul Plesu orogenezei alpine marna,gresie,nisip, ,pe argile(alunecari sir de dealuri. Sare
pietris de teren) Prezinta cute diapire(cu Nisip,pietris,argila
samburi de sare)
Intre 600-1000m Ultimul val de Roci Relief cutat Prezinta 2 siruri de Lemn
Curburii max 996m incretire al sedimentare:argila, ,monoclinal(cueste) depresiuni inchise de u2 Petrol
Magura orogenezei alpine marna,gresie,nisip, ,pe argile(alunecari siruri de dealuri. Sare
Odobesti pietris. de teren) -cute diapire Nisip,pietris,argila
-pinteni de flis din
zona montana
Getici Intre 600-1000m Ultimul val de Roci Relief cutat Prezinta 2 siruri de Lemn
mac 1018m in incretire al sedimentare:argila, ,monoclinal(cueste) depresiuni inchise de u2 Petrol
Magura Matau orogenezei alpine marna,gresie,nisip, ,pe argile(alunecari siruri de dealuri. Sare
pietris de teren) Nisip,pietris,argila
Depresiunea Medie:400- Prabusirea si Fundament Doua tipuri de Cute diapire(cu samburi de Sare
Colinara a 600m,Max:1080 scufundarea cu pana cristalin acoperit de relief: sare),domuri gazeifere Gaz metan
Transilvaniei m Dealul Biches la 5000m in roci sedimentare -dealuri de -alunecari de teren Argila
-Pod.Somesan orogeneza alpina si moi:nisip,pietris depresiuni -C.Transilvaniei nu este o
700m sedimentare ,argila,sare submontane la campie ci o unitate de
-Camp. contactul cu podis
Transilvaniei carpatii
300-400m (asemanatoare
-Pod.Tarnavelor subcarpatilor)
500-600m -unitate de podis
divizat de rauri
dispuse E-V
Podisul Aprox. 600m Incretire in Sisturi cristaline, Relief carstic,pe Ca mod de formare sunt Lemn
Mehedinti orogeneza alpina calcar, roci roci dure munti,dar au alt de podis
sedimentare moi

Podisul Max. 688 Depunere de Fundament Relief monoclinal C.Moldovei nu este campie Petrol si gaze naturale
Moldovei -Campia Jijiei sedimente peste cristalin acoperit de -alunecari de teren ci unitate de relief in S
200-300m platforma rusa(est- roci sedimentare deluroasa -nisip cuartos,argila
-Pod Sucevei europeana) moi:pietris,nisip, -Relief inclinat de la N-S
600-700m argila
-Pod Barladului
400-500m
Podisul Dobrogei Max.467m in -N:orogeneza -N:sisturi Carstic pe roci Relieful actual s-a format Roci de constructii
Mtii Macin hercinica cristaline(sisturi durepe loess prin fragmentarea unei (granit,calcar)
-Pod Dobrogei -Centru: orogeneza verzi),roci -relief litoral in N foste peneplene(formata minereuri complexe
de S 200-300m caledoniana vulcanice,calcar cu delta,lagune si prin erodarea muntilor)
-S:platforma -S:fundament din limanuri -Pod.Casimcei cea mai
acoperita de calcare acoperit de -S:cu faleze veche unitate de relief din
sedimente in loess Ro ca orogen
orogeneza alpina
Podisul Getic Max.745m Depunere de roci sedimentare Unitate de piemont Diviziunile sunt numite Petrol
Platforma sedimente peste moi:pietris,nisip, inclinata de la N platformei :s-au format Gaze naturale
Argesului platforma Valaha argila spre S prinsectionarea Lignit
Medie:scade de -relief monoclinal piemontului de catre rauri
la 600 in N la -alunecari de teren
300 in S
Dealurile de Vest Max 597m Depunere de Sedimnetare Rel cutat,(dealuri Reprez. Singura unitate de Petrol
Magura Simleu sedimente peste o moi:nisip, argila joase) portiuni cu relief din Ro. discontinua Gaze naturale
Media este unitate de platforma si pietris-maguri aspect de piemont,
sub300m cristaline si si rel monoclinal
vulcanice
Campia de Vest Max: 174m-Cp. Depunere de Sedimnetare 2 tipuri de campii -Rel pe loess-dune de nisip Petrol
Vingai sedimente peste moi:nisip, argila, -cp. Inalte in Cp.Carei Gaze naturale
Medie –aprox unitate de platforma loess -cp joase( de
100m subsdenta)
Campia Romana Max: peste Depunere Sedimnetare 3 tipuri de campii Rel pe loess ( crovuri, Petrol
300m desedimente peste moi:nisip, argila, -cp.piemontane in gavane, padine) Gaze naturale
Medie 100- unitatede platforma loess N, Rel pe nisip in Cp.Olteniei.
200m peste300m(Pitestiu Cp.Baraganului,
lui) Cp.Tecuciului.
-cp de subsidenta
pe fasia centrala
sub 100m( Siretului
inferior)
-cp tabulare100-
200m(Baraganului)
ZONA TIP DE CLIMA REPARTITIILE TEMPERATURI PRECIPITATII VANTURI REGIUNI
CLIMATICA IN LATITUDINE MEDII ANUALE MEDII ANUALE CARACTERISTICE
RECE POLAR- 68-82*N O* SI -2* C sub 500 POLARE Nordul EUROPEI-
SUBPOLAR ISLANDA
TEMPERAT CONTINENTAL 42-68*N 1*-11*C 500mm in N CRIVAT Centrul si Estul
200-300mm in S AUSTRU Europei

OCEANIC 40-70*N 16˚CLaLISABONA 1000-2000mm DE VEST Tarmul Vestic al


si 8˚ C in nordul Europei din Portugalia
insulelor britanice pana in Norvegia

MEDITERANEE 35-45*N 14*-18*C 600-900mm Mistralul pe Europa Sudica


AN 1200mm in S Valea Rhonului Bazinul Marii
Spaniei Bora in Mediterane
Dalmatia
Siroccoin sudul
Italiei,Spanie si
Siciliei
MONTAN In muntii din sud si 1000-2000mm DE VEST Alpi,Pirinei,Carpati,C
centru 0* aucaz,Alpii
C la 3000m,iar in N Scandinaviei
continentului la,
500m