Sunteți pe pagina 1din 2

Rezultate

Datele cercetării au fost împărțite în patru categorii concentrându-se pe principalele domenii de


interes: primul contact cu campania, motivații pentru participare , efecte percepute și
împărtășirea experienței.

Primul contact: Autorii au subliniat două concluzii interesante în ceea ce privește primul
contact, în primul rând nici unul dintre intervievații care au devenit ambasadori nu au răspuns la
mail. Deși aceștia au primit mail , nici unul nu a ales să se angajeze direct, doar să facă parte din
această campanie. Ce a de-a doua constatare se referă la declarațiile participanților care nu au
fost aleși sau recomandați de alte terțe persoane. Patru dintre aceștia au declarat că , a avut loc
campania de branding , doar pentru ca ei au cercetat în mod activ posibilitațile de a-și promova
compania de proiecte pe internet.

Motivații pentru participare: În ceea ce privește motivațiile, datele au arătat că există două
categorii principale de motivare: motivație aducătoare de beneficii pe de o parte, și motivația
altruistă pe de altă parte.

Pentru respondeții din eșantion, categoria dominantă a fost cea aducătoare de beneficii. Aceștia
au participat și s-au implicat în campanie doar pentru a primii ceva în schimb. Beneficiile aduse
cu fost urmatoarele: expunere în presă pentru proiectele și afacerile acestora, avantaje pentru
participant ,acesta poate intra în contact cu alți ambasadori.

A doua categorie care a fost identificată în cursul acestei cercetări, motivația altruistă, este
formată din motivații care nu au un beneficiu direct pentru individ , ci se referă la cauzele mari
cu privire la valori și societate.

Efecte percepute: Este de asemenea important de a investiga dacă efectele dorite, care reprezintă
motivațiile de a participa, sunt în conformitate cu efecte reale percepute care decurg din
campania de branding.

Majoritatea respondenților consideră experiența cu campania, cu efecte pozitive pentru ei. Cu


toate acestea, doi dintre aceștia au raportat efecte negative. Un ambasador a simțit că el a fost
folosit de echipa de campanie doar în avantajul acestora. În plus, un alt ambasador a simțit că
potențialul ambasadorilor de brand nu a fost pus în valoare suficient în campania de branding. Cu
toate acestea, efectele pozitive percepute au fost dominante în comparație cu efecte negative .
Efectele pozitive percepute pot fi privite ca fiind beneficii intangibile sau beneficii concrete
(tangibile).
Beneficii intangibile:

- cresterea cunoasterii proiectelor

- recunoașterea individului de către terți

- sentiment de apartenență

- stimularea de a se angaja activ în formarea campaniei

- interacțiunea cu echipa de campanie

Beneficii tangibile (concrete) :

- Get2Card

- o scrisoare de mulțumire de la primarul Berlin-ului

- o monedă ambasador de brand

Împărtășirea experienței : Autorii au investigat , dacă experiența de a fi sau a nu fi ambasador de


brand a fost împărtășită în mod activ și voluntar și ce canale de media au folosit pentru aceasta.

Toti intervievații au spus ca nu au avut internția de ai motiva pe alții , doar că și-au împărtășit
experiența în diferite moduri. De exemplu , oamenii de afaceri au folosit un simbol care însemnă
că ei fac parte din campania de promovare a Berlin-ului pe site-urile lor.

Concluzii:

Persoanele intervievate și-au exprimat un interes puternic în implicarea în continuare în rețeaua


de ambasadori. Însă , aceștia au marturisit și faptul ca nu au fost instruiți de către echipa de
campanie despre cum se presupune că trebuie să actioneze un ambasador.

În final aceștia păreau să fie motivați și gata să contribuie în acest program , dar au avut un
sentiment de dezamagire cu privire la puținele indicații primite despre ceea ce ar trebui să facă în
rolul de ambasadori.

Datorită faptului că motivațiile primare ale mai multor participanți au fost în mare măsură axate
pe sporirea prin expunerea de presă în ceea ce privește proiectele lor sau pentru a obține avantaje
individuale, este recomandat să se utilizeze aceste motivații pentru strategii suplimentare în
rețeaua de ambasadori. În plus, majoritatea respondenților au indicat că au avut un interes în a
interacționa cu alți ambasadori din cadrul campaniei.

Factorii de decizie în politica orașul ar trebui să ia în considerare aceste aspirații , în scopul de a


exploata pe deplin efectul potențial al programului de brand cetățean ambasador al Berlin-ului.