Sunteți pe pagina 1din 3

23.03.

2018

Recapitulare asemănare și relații metrice

B
AM AP
1. În figura 1 avem MN BC și NP CD . Arată că  . D
AB AD
C
M
N P

A
Figura 1
2. În figura 2 ( ABCD este trapez) avem:
DM 7 DN 14 CB
 ,  și  1,875 . D C
MA 8 DB 30 PB
Arată că punctele M,N,P sunt coliniare. M N P

A
Figura 2
3. În figura alăturată ABCD este paralelogram, unde AE = 6 cm și FK = 5 cm. Aflați lungimea
segmentului EF. K

D F C

A B
4. Trapezul isoscel ABCD, cu AB baza mică, are înălţimea de 24 cm, latura neparalelă de 30 cm şi
diagonala perpendiculară pe latura neparalelă.
a) Aflaţi lungimea bazei mari.
b) Calculaţi aria trapezului ABCD.
c) Calculați aria triunghiului ABD.
5. ABCD trapez în care AB | | CD, AC  BC, AB = 30 cm, CB = 18 cm şi lungimea liniei mijlocii
MN = 18 cm.
a) Calculaţi lungimea diagonalei AC.
b) Calculaţi aria triunghiului ABC.
c) Calculaţi aria trapezului ABCD.
6. Un patrulater ABCD are diagonalele perpendiculare şi m( A) = 90o. Ştiind că AB = 75 cm,
AC =84 cm şi BD = 125 cm, AC  BD = {O}, să se calculeze:
a) Aria patrulaterului ABCD.
b) Lungimea segmentului OD.
23.03.2018

c)Lungimea segmentului OA.


7. ABCD paralelogram cu BD = 24 cm şi AC =10 cm, iar AB = 13 cm.
a) Stabiliţi ce tip de paralelogram este ABCD.
b) Aflaţi perimetrul paralelogramului.
c) Calculaţi aria paralelogramului.
8. Fie trapezul dreptunghic ABCD, m(A) = 90o şi AC┴BC. Ştiind că AB = 50 cm şi DC = 32 cm să
se calculeze:
a) Înălţimea trapezului
b) Perimetrul trapezului
c) Raportul dintre aria ΔABC şi aria trapezului ABCD.
9. Fie trapezul ABCD, AB ‫ ׀׀‬CD , m(A) = 90o şi m(C) = 45o, BC = 24 cm şi AB = 8 2 cm.
Aflaţi:
a) Perimetrul trapezului.
b) Aria trapezului ABCD.
10. Fie dreptunghiul ABCD cu AB = 25 cm şi BC = 12 cm. Punctul M(AB) astfel încât AM = 9 cm.
Arătaţi că DM┴MC.
11. Un trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare are lungimile bazelor de 24 cm şi 12 cm.
Calculaţi:
a) aria trapezului;
b) perimetrul trapezului;
c) lungimile diagonalelor.
12. Ipotenuza unui triunghi dreptunghic are 60 cm, iar măsura unghiului format de înălţimea şi
mediana corespunzătoare ipotenuzei este de 30o. Să se afle:
a) Lungimile catetelor;
b) Lungimea înălţimii corespunzătoare ipotenuzei;
c) Aria triunghiului
13. Latura unui romb măsoară 20 cm. Dacă o diagonală are lungimea de 32 cm, atunci distanţa
dintre două laturi opuse este de …….cm.
14. Perimetrul unui pătrat este egal cu perimetrul unui dreptunghi de dimensiuni 8 cm şi 32 cm.
Diagonala pătratului este de ……….cm.
15. Înălţimea unui triunghi echilateral are lungimea de 12 cm. Perimetrul triunghiului este de
…..cm.
16. În pătratul ABCD cu AC  BD = {O}, punctul M este mijlocul segmentului (AO) şi
BM = 4 5 cm.
a) Arătaţi că AB = 8 2 cm.
b) Determinaţi aria triunghiului AMB.
c) Calculaţi distanţa de la punctual D la dreapta BM.
1 1 1
17. Fie a  4  8  2  2  2  2  2  2 şi b    .
2 1 3 2 4 3
a) Calculaţi a şi b.
b) Calculaţi produsul dintre media aritmetică şi media geometrică a numerelor a şi b.
 2 3   3 2 
18. Calculaţi     6      150
 3 2  75 50 
23.03.2018

19. Calculaţi media aritmetică şi media geometrică a numerelor:

a 3  5  16  2 15  2 3  3

b  42 3  9 32 3

S-ar putea să vă placă și